banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація

Анонси подій

Prev Next

Пенсійна реформа в Україні: 
мета, завдання та особливості проведення


Робота над покращенням пенсійного забезпечення громадян сьогодні є однією з ключових соціально-економічних реформ.  
Необхідність проведення даної реформи спричинена такими факторами, як демографічна й економічна ситуація в Україні, загальносвітові тенденції. Так, Україна відноситься до держав із старіючим населенням, що обумовлює систематичне погіршення співвідношення між громадянами працездатного і непрацездатного віку, що призводить до навантаження на солідарну систему пенсійного забезпечення.
З метою визначення заходів подальшого реформування пенсійної системи та збалансування солідарної системи пенсійного страхування Урядом України розроблено проект закону „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”. В законопроекті, зокрема, передбачено пропозиції щодо удосконалення солідарної системи та пропозиції щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Головною метою проведення пенсійної реформи є: забезпечення справедливої системи розподілу пенсійних коштів; створення для людей можливості накопичувати максимальний розмір пенсії, виходячи із власних доходів; стабілізувати пенсійну систему та гарантувати виплати пенсій на довгострокову перспективу; стабілізувати фінансовий стан державного бюджету; ліквідувати надмірний розрив у розмірах пенсій із солідарної системи.
Відповідно до законопроекту, особливостями проведення пенсійної реформи в Україні є:
•    збереження гарантій: умови нарахування та виплати пенсій для нинішніх пенсіонерів залишаються незмінними;
•    поступовість: пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років буде збільшуватись упродовж 10 років – на 6 місяців кожного року, починаючи з 1 лютого 2011 року;
•    соціальна справедливість: максимальний розмір пенсії обмежується 12 прожитковими мінімумами. Спеціальні пенсії на період роботи пенсіонера буде знижено до загального рівня. Пенсії держслужбовців буде зменшено з 90 до 80 відсотків від рівня його зарплати. Пенсійний вік для чоловіків держслужбовців підвищено до 62 років з 2013 року;
•    наявність компенсаторів: для покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери (освіти, культури та охорони здоров’я) при виході на пенсію запроваджується одноразова допомога у розмірі 10 призначених пенсій. На період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5 відсотків за кожний рік. За десять років розмір пенсії може зрости на 25 відсотків.

Засадничими принципами урядового законопроекту визначено:
•    Запровадження другого рівня пенсійної системи (загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування):
-    накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування буде запроваджена в рік, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України;
-    учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату запровадження системи виповнилося не більше 35 років;
-    розмір страхового внеску на дату впровадження системи передбачається встановити у розмірі 2 відсотків із подальшим його щорічним підвищенням на 1 відсоток до досягнення 7 відсотків;
•    адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиметься через Пенсійний фонд України. Через 2 роки після запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної системи її учасники матимуть право обирати недержавні пенсійні фонди, в яких накопичуватимуться їх пенсійні кошти. 
•    Збільшення бази для нарахування єдиного соціального внеску. Пропонується підвищити максимальну величину, з якої буде справлятися єдиний соціальний внесок з 15 до 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 
•    Зміни, що стосуються окремих категорій громадян. 
Передбачено обмежити максимальний розмір пенсії державних службовців на рівні 12 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 1 січня 2011 року це – 9 тис. грн.). 
Пропонується на період роботи замість спеціальних пенсій проводити виплату трудових пенсій в розмірах, визначених за нормами Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам не буде поширюватися на пенсіонерів, яким вже призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до набрання  чинності закону. 
Максимальний розмір пенсії запропоновано зменшити з 90 до 80 відсотків заробітної плати держслужбовців, яка є базою для призначення цих пенсій. 
Збільшено також період, за який враховуються надбавки та премії під час обчислення заробітної плати для визначення розміру спеціальних пенсій. Тепер він становитиме не 24, а 60 календарних місяців роботи на посадах, що дають право на такий вид пенсії. Пенсії, що призначають достроково у зв’язку зі скороченням штату та за станом здоров’я, виплачуватимуть тільки якщо пенсіонер залишив роботу.
Планується встановити граничний вік перебування на державній службі: 62 роки для чоловіків і 60 років – для жінок.
Для покращення матеріального забезпечення після виходу на пенсію та стимулювання зайнятості для працівників бюджетної сфери передбачено здійснювати виплату одноразової грошової допомоги при виході на пенсію у розмірі 10 призначених місячних пенсій. Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється у разі, коли таким особам раніше пенсія за вислугу років не призначалася. Також пропонується проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсії за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку. Проект закону не відміняє, зокрема, надбавку за звання „Заслужений вчитель України”, яка залишається в розмірі 25 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Для військовослужбовців період перебування на військовій службі буде збільшено з 20 до 25 календарних років. Строк служби буде визначатися лише у календарному обчисленні, пільгові (для окремих категорій військових) коефіцієнти будуть застосовуватися лише при визначенні вислуги років. При виході на пенсію і подальшому працевлаштуванні на цивільну роботу колишній військовослужбовець буде отримувати свою пенсію. Разом з тим, на час роботи та одержання зарплати пенсія таких працюючих пенсіонерів індексуватися не буде. Допомога військовослужбовцям при виході на пенсію буде виплачуватися у раніше встановлених розмірах.
•    Десятирічний етап збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років на 6 місяців кожного року. Як компенсатор, на період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5 відсотки за кожні півроку. Таким чином, за 10 років розмір пенсії для жінок зросте на 25 відсотків.
•    Удосконалення порядку призначення і перерахунку пенсій. Зокрема, передбачається:
- підвищити мінімально необхідний страховий стаж для одержання пенсії за віком з 5 до 15 років;
- проводити підвищення надбавки за понаднормовий стаж та доплати до прожиткового мінімуму при збільшенні прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам тільки після звільнення з роботи;
- підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у  мінімальному розмірі з 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, до, відповідно, 30 та 35 років для новопризначених пенсій; 
-    установити, що розмір середньої заробітної плати, яка враховується для призначення пенсії, визначається за три календарні роки, що передують року звернення

за призначенням пенсії, а перерахунок пенсії проводиться із середньої заробітної плати, з якої призначено пенсію;
- проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку;
- призначення пенсій проводити із заробітку лише за даними персоніфікованого обліку;
- змінити базу розрахунку надбавки за понаднормовий стаж для новопризначених пенсій;
- поступово підвищити вік для жінок, для одержання державної соціальної допомоги з 58 до 63 років;
- поступово збільшити необхідну вислугу для призначення пенсії за вислугу років військовослужбовцям та деяким іншим особам, запровадивши при цьому її календарне обчислення.
Згідно із ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Зважаючи на це, пенсії, що були призначені до набрання чинності законом, виплачуватимуться у розмірах, які не можуть бути нижче від вже встановлених. У той же час передбачається, що пенсії, які перевищують встановлений максимальний розмір, не будуть індексуватися або підвищуватись у випадках, передбачених законодавством, до того часу коли їх розмір відповідатиме максимальному. 

Громадяни України сьогодні мають унікальну можливість долучитися до розробки майбутнього пенсійного законодавства. Нині активізується громадське обговорення законопроекту „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”. Так, Міністерство соціальної політики України з 21 грудня 2010 року розпочало громадське обговорення проекту закону щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. 
Зокрема, в рамках першого етапу громадського обговорення в усіх областях України відбулися регіональні наради з питань інформування суспільства щодо ключових аспектів реформи, за результатами яких підготовлено зміни до відповідного законопроекту.
Другий етап обговорення пенсійної реформи стартував 1 лютого 2011 року проведенням навчального семінару для представників регіональних засобів масової інформації, який відбувся у Києві за участю Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики С.Тігіпка 
Свої зауваження та пропозиції щодо пенсійної реформи зацікавлені громадяни, громадські організації можуть направляти:
- на поштову адресу Міністерства соціальної політики: вул. Еспланадна, 8/10, м.Київ, 01001, з приміткою „Громадське обговорення”;
-    звернувшись на урядову „гарячу лінію” за телефоном 0-800-507-309;
-    надіславши лист на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
-    зателефонувавши на інформаційну гарячу лінію з питань пенсійної реформи            0-800-500-392 (у робочі дні з 9 до 18.00, усі дзвінки з України безкоштовні);
-    зателефонувавши в Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0-800-503-753, (працює в робочі дні з 9 до 18.00, субота-неділя – вихідний);
-    в головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області – на „гарячу” телефонну лінію за телефоном 26-29-95.


Начальник Володимирецького 
районного управління юстиції                            
Ю.П Коцяк

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!

Prev Next

Горді, що українці!

19-05-2016 Hits:32 Новини rada - avatar rada

Горді, що українці!

Володимирецька районна рада долучається до святкування Дня вишиванки. Зі святом усіх! ОДЯГНІМО ВИШИВАНКИ, ДРУЗІ, ХАЙ ПОБАЧИТЬ УКРАЇНЦІВ СВІТ -  МОЛОДИХ, ВІДВАЖНИХ, ДУЖИХ У ЄДНАННІ НА СТО ТИСЯЧ ЛІТ

Детальніше

Ніколи знову 1939-1945

09-05-2016 Hits:36 Новини rada - avatar rada

Ніколи знову 1939-1945

Ніколи знову 1939-1945          Другий рік поспіль в Україні відзначаємо День Перемоги у новому форматі. Загальноприйнятим у світі символом пам’яті є квітка червоного маку. Новий зміст включає в себе переосмислення подій...

Детальніше

П'ята сесія районної ради сьомого склика…

22-04-2016 Hits:113 Новини rada - avatar rada

П'ята сесія районної ради сьомого скликання

22 квітня 2016 року відбулося засідання V сесії районної ради VII скликання. Передувало сесії засідання президії районної ради, на якій детально були опрацьовані питання порядку денного. На пленарному засіданні, яке розпочалося...

Детальніше

Оголошується конкурс з відбору кандидаті…

06-04-2016 Hits:95 Новини rada - avatar rada

Оголошується конкурс з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги

Оголошується конкурс з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги            З 1 липня цього року у 12-ти районах Рівненської області розпочнуть свою роботу Бюро правової допомоги, які надаватимуть безоплатну...

Детальніше

Твоя слава, Твоя воля не вмре, не загине…

09-03-2016 Hits:185 Новини rada - avatar rada

Твоя слава, Твоя воля не вмре, не загине!

У рамках святкування 202-річчя від дня народження Великого Кобзаря весь український народ проводить відповідні заходи, з метою популяризації спадщини генія світового значення та утвердження його духовних заповідей. Не залишаються осторонь і...

Детальніше

Продовжується реалізація проекту

09-03-2016 Hits:144 Новини rada - avatar rada

Продовжується реалізація проекту

  Після закінчення 4 позачергової сесії депутати районної ради  та голови сільських, селищних рад мали змогу ознайомитись із сільськогосподарською технікою, яка надійшла напередодні із Маневицького району в рамках реалізації проекту «Розбудова...

Детальніше

Шановні жінки!!!!!

04-03-2016 Hits:111 Новини rada - avatar rada

Шановні жінки!!!!!

Шановні жінки!     У цю весняну пору щиро вітаємо Вас зі святом ніжності і краси - 8 Березня!    Здавна повелося, що жінка в сім'ї - берегиня, яка дбає про...

Детальніше

Засідання четвертої сесії районної ради …

04-03-2016 Hits:181 Новини rada - avatar rada

Засідання четвертої сесії районної ради сьомого скликання

04 березня  відбулось пленарне засідання четвертої позачергової сесії районної ради сьомого скликання під головуванням  голови районної ради В.Ковенька. У сесійній залі зареєструвались 25 депутатів. Голова районної територіально-виборчої комісії Чудік Світлана Павлівна...

Детальніше

До уваги депутатів районної ради 7 склик…

01-03-2016 Hits:172 Новини rada - avatar rada

До уваги депутатів районної ради 7 скликання!

До уваги депутатів районної ради 7 скликання! До 1 квітня 2016 року депутати районної, селищної та сільських рад зобов’язані заповнити декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий...

Детальніше

Засідання президії районної ради

24-02-2016 Hits:119 Новини rada - avatar rada

Засідання президії районної ради

24 лютого об 11 годині під керівництвом голови Володимирецької районної ради Василя Ковенька відбулося засідання президії райради, в ході якого було розглянуто наступні питання: 1.Про погодження порядку денного четвертої сесії районної...

Детальніше

До уваги громадян

23-02-2016 Hits:97 Новини rada - avatar rada

До уваги громадян

До уваги громадян! Повноваження нотаріусів розширено! Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області повідомляє, що на нотаріусів покладено функції державного реєстратора. Тепер кожен громадянин може особисто обирати до кого звернутися за отриманням...

Детальніше

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ФОРУМУ

11-02-2016 Hits:150 Новини rada - avatar rada

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ФОРУМУ

  10 лютого в малій залі районної ради відбувся Форум місцевого розвитку Володимирецького району за участю координатора обласного Ресурсного Центру Розвитку Громад Ольги Кашевської. Голова РДА Володимир Хоружий та заступник голови...

Детальніше

НА РІВНЕНЩИНІ СТАРТУВАЛА ПРОГРАМА ТРАНСК…

02-02-2016 Hits:104 Новини rada - avatar rada

НА РІВНЕНЩИНІ СТАРТУВАЛА ПРОГРАМА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З БІЛОРУССЮ

На Рівненщині стартувала Програма територіальної співпраці Білорусь-Україна, яка фінансується Європейським Союзом. Програма міжнародної технічної допомоги діятиме в п'яти українських областях – Волинській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Рівненській. З білоруської сторони в ній беруть участь Брестська та Гомельська області....

Детальніше

День Соборності України

21-01-2016 Hits:102 Новини rada - avatar rada

День Соборності України

Сьогодення свідчить: соборність уже глибоко Пройшла через серця і душі українців, Ми відчуваємо себе єдиним народом, який На своїй землі будує власний український дім. Щиро вітаємо Вас з Днем Соборності України! Бажаємо Вам усім здоров’я,...

Детальніше

Засідання постійної комісії з питань Рег…

19-01-2016 Hits:108 Новини rada - avatar rada

19 січня в кабінеті заступника голови районної ради відбулося засідання постійної комісії з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корцією, розвитку територій та європейської інтеграції   (голова комісії:...

Детальніше

Відбулась третя позачергова сесія

13-01-2016 Hits:152 Новини rada - avatar rada

Відбулась третя позачергова сесія

13 січня відбулось пленарне засідання третьої позачергової сесії районної ради сьомого скликання під головуванням заступника голови районної ради В.Савоніка. У сесійній залі зареєструвались 24 депутати. Основним питання порядку денного було затвердження...

Детальніше

Оголошення Управління Держгеокадастру

16-12-2015 Hits:159 Новини rada - avatar rada

ОГОЛОШЕННЯ          На офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру http://map.land.gov.ua (у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний сервіс замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну...

Детальніше

Просимо взяти до уваги

23-11-2015 Hits:150 Новини rada - avatar rada

Просимо взяти до уваги

Законом України від 06.10.2015 року № 716-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства» дозволено іноземцям...

Детальніше

Новообрані депутати Володимирецької райо…

04-11-2015 Hits:391 Новини rada - avatar rada

Новообрані депутати Володимирецької районної ради    4 листопада Володимирецька територіальна виборча комісія офіційно оприлюднила у великій залі приміщення райдержадміністрації результати виборів до районної ради. Згідно Додатку 8 до постанови Центральної виборчої...

Детальніше

До відома депутатів місцевих рад

30-10-2015 Hits:291 Новини rada - avatar rada

До відома депутатів місцевих рад

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД Відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) визначено, що суб’єктами, на яких поширюється дія...

Детальніше

До відома голів сільських та селищних ра…

16-10-2015 Hits:209 Новини rada - avatar rada

Просимо взяти до уваги те, що впродовж двох тижнів із 19 по 30 жовтня 2015 року Ви можете отримати в організаційно-правовому відділі Володимирецької районної ради посібники агрохімічних досліджень та наукових...

Детальніше

Реалізація проекту "Розбудова сільського…

02-10-2015 Hits:204 Новини rada - avatar rada

Реалізація проекту "Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок підтримки регіональних програм покращення ґрунтів і просвітницької діяльності серед населення".     Володимирецькою районною радою спільно...

Детальніше

Оголошення!!!

02-10-2015 Hits:217 Новини rada - avatar rada

Оголошення про проведення виїзного прийому громадян працівниками Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративній будівлі Володимирецького районного управління юстиції     Відповідно до ст. 18 Закону України «Про безоплатну...

Детальніше

Внесено зміни до документації із конкурс…

11-09-2015 Hits:160 Новини rada - avatar rada

Маневицька районна рада Волинської області оголошує про внесення змін до документації з конкурсних торгів при проведенні відкритих конкурсних торгів з метою закупівлі Спеціалізованої сільськогосподарської техніки та обладнання: Лот №1. Трактор сільськогосподарський в...

Детальніше

36 позачергова сесія районної ради

28-08-2015 Hits:239 Новини rada - avatar rada

36 позачергова сесія районної ради

27 серпня відбулось пленарне засідання тридцять шостої позачергової сесії районної ради шостого скликання, на розгляд якої було винесено 38 питань, що стосувались вирішення різноманітних проблем життєдіяльності територіальних громад району. Всі...

Детальніше

Конкурсні торги

27-08-2015 Hits:211 Новини rada - avatar rada

Маневицька районна рада Волинської області оголошує проведення відкритих конкурсних торгів з метою закупівлі Спеціалізованої сільськогосподарської техніки та обладнання: Лот №1. Трактор сільськогосподарський в комплекті з плугом та причепом – 2 одиниці; Лот №2....

Детальніше

В юстиції запроваджується пілотний проек…

03-08-2015 Hits:174 Новини rada - avatar rada

В юстиції запроваджується пілотний проект!   У зв’язку із внесенням змін до наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2015 року № 1159/5 «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових...

Детальніше

Семінар-тренінг для координаторів

27-07-2015 Hits:188 Новини rada - avatar rada

Семінар-тренінг для координаторів

            23 липня 2015 року у Володимирці  відбувся семінар-тренінг для координаторів районних ресурсних центрів, а також засідання Форуму місцевого розвитку у рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду –...

Детальніше

Соціальний і правовий захист військ…

24-07-2015 Hits:239 Новини rada - avatar rada

Соціальний і    правовий   захист військовослужбовців   Соціальний захист військовослужбовців – це діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і...

Детальніше

Вапнування грунтів - шлях до їх оздоровл…

21-07-2015 Hits:214 Новини rada - avatar rada

Вапнування грунтів - шлях до їх оздоровлення

21 липня 2015 року із робочим візитом на Володимиреччині перебувала делегація експертів із підтримки грантових проектів програми Європейського Союзу «Підтримка регіонального розвитку в Україні» - Бернард Вендель, Наталія Лукашенко, Ольга...

Детальніше

Презентаційні конференції тривають

17-07-2015 Hits:243 Новини rada - avatar rada

Презентаційні конференції тривають

       В рамках реалізації проекту «Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок підтримки регіональних програм покращення ґрунтів і просвітницької діяльності серед населення» (пілотний...

Детальніше

Карта залучення міжнародної допомоги

14-07-2015 Hits:181 Новини rada - avatar rada

Карта залучення міжнародної допомоги

З метою залучення додаткових ресурсів міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку розвитку України Урядовим офісом з питань європейської інтеграції розроблено «Карту залучення міжнародної допомоги», яка містить інформацію щодо діючих міжнародних проектів...

Детальніше

Засідання президії районної ради

01-07-2015 Hits:259 Новини rada - avatar rada

Засідання президії районної ради

01 липня 2015 року відбулося засідання президії районної ради, на якому розглянуто та опрацьовано важливі питання, що стосуються життєдіяльності району.          Основну увагу було спрямовано на розгляд питань ефективного використання майна...

Детальніше

Особисті немайнові права та обов’язки по…

26-05-2015 Hits:265 Новини rada - avatar rada

Особисті немайнові права та обов’язки подружжя    Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка є підставою для виникнення...

Детальніше

Тренінг для ГО

18-05-2015 Hits:220 Новини rada - avatar rada

Тренінг для ГО

Змінимо життя на краще Згідно робочого плану реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ», координатором обласного ресурсного центру Ольгою Кашевською, було проведено тренінг-навчання для активу сільських громад з...

Детальніше

Засідання Форуму місцевого розвитку

13-05-2015 Hits:277 Новини rada - avatar rada

Засідання Форуму місцевого розвитку

13 травня, за участі координатора обласного ресурсного центру Ольги Кашевської, відбулось чергове засідання  районного Форуму місцевого розвитку громад. В ході проведення було представлено плани розвитку громад, обговорено подальшу інтеграцію в...

Детальніше

35 сесія районної ради

08-05-2015 Hits:245 Новини rada - avatar rada

35 сесія районної ради

08 травня  відбулася 35-та позачергова  сесія Володимирецької районної ради шостого скликання під головуванням  голови районної ради  Василя Ковенька. У роботі сесії взяли участь   голова райдержадміністрації – Володимир Хоружий, начальники управлінь та...

Детальніше

Спільна ініціатива – краще майбутнє

22-04-2015 Hits:263 Новини rada - avatar rada

Спільна ініціатива – краще майбутнє

Спільна ініціатива – краще майбутнє   Володимирецький район, разом з  іншими районами учасниками, презентував діяльність проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» на  засіданні обласної координаційної ради 22 квітня. Основна тематика...

Детальніше

Реформи в органах юстиції

02-04-2015 Hits:334 Новини rada - avatar rada

Реформи в органах юстиції   В рамках реформи реєстраційної служби, а також децентралізації відбувається передача частини державних функцій з реєстрації майна та бізнесу на місця. В майбутньому за державою планується залишити лише функції: -            ...

Детальніше

Засідання Форуму місцевого розвитку

27-03-2015 Hits:247 Новини rada - avatar rada

Засідання Форуму місцевого розвитку

Партнерство задля добробуту   27 березня відбулося перше засідання Форуму місцевого розвитку відповідно до Угоди про партнерство між ПРООН, Володимирецькою райдержадміністрацією та районною радою, на якому детально обговорено питання по розробці спільного...

Детальніше

Проект ЄС/ПРООН. Перші кроки до загально…

27-03-2015 Hits:217 Новини rada - avatar rada

Проект ЄС/ПРООН. Перші кроки до загальної мети

Проект ЄС/ПРООН. Перші кроки до загальної мети   З активом новостворених в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» організацій громад  селища Володимирець, сіл Балаховичі, Воронки, Полиці було проведено...

Детальніше

34 сесія районної ради

12-03-2015 Hits:299 Новини rada - avatar rada

34 сесія районної ради

12 березня  відбулося засідання  34-ї чергової сесії Володимирецької районної ради шостого скликання під головуванням  голови районної ради  Василя Ковенька. У роботі сесії взяли участь  в.о. голови райдержадміністрації – Світлана  Римарчук, начальники...

Детальніше

Володимирецьке районне управління юстиці…

10-03-2015 Hits:306 Новини rada - avatar rada

Одноразова грошова допомога, передбачена в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності   Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у...

Детальніше

Полицька громада бере участь у ІІІ фазі …

06-03-2015 Hits:232 Новини rada - avatar rada

Полицька громада бере участь у ІІІ фазі проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Полиці – наш дім          Полицька громада бере участь у ІІІ фазі проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В ході діалогу було визначено найактуальніші проблеми територіальної громади та відібрано пріоритети «Енергоефективність»...

Детальніше

Втілення мікропроекту – активізує громад…

25-02-2015 Hits:272 Новини rada - avatar rada

Втілення мікропроекту – активізує громаду

Втілення мікропроекту – активізує громаду 24 лютого відбулися збори громади селища Володимирець щодо участі в проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду – ІІІ».             Основна увага учасників зборів була зосереджена на...

Детальніше

Застосування реєстраторів розрахункових …

24-02-2015 Hits:312 Новини rada - avatar rada

Застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) спрощенцями Законом України від 28 грудня 2014 року №71 -VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі...

Детальніше

За що штрафують?

22-01-2015 Hits:303 Новини rada - avatar rada

За що штрафують?

За що штрафують?     В нашому житті мають місце численні випадки порушення законодавства за яке передбачена відповідальність винної особи, зокрема адміністративна. В подальшому,  наводимо окремі норми адміністративної відповідальності. Так, за знищення або...

Детальніше

33 позачергова сесія районної ради

21-01-2015 Hits:327 Новини rada - avatar rada

33 позачергова сесія районної ради

21 січня  відбулось засідання 33 позачергової сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання, на розгляд якої було винесено 14 питань порядку денного, що стосувались вирішення різноманітних проблем життєдіяльності територіальних громад району. Головував...

Детальніше

Відібрано територіальні громади району д…

18-12-2014 Hits:274 Новини rada - avatar rada

Відібрано територіальні громади району для участі у проекті         «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-3»

Відібрано територіальні громади району для участі у проекті                 «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-3»   17 грудня 2014  відбулася нарада з відбору сільських/селищних рад Володимирецького району...

Детальніше

В районі стартувала Програма Європейсько…

06-11-2014 Hits:417 Новини rada - avatar rada

В районі стартувала Програма Європейського Союзу "Підтримка політики регіонального розвитку України"

В РАЙОНІ СТАРТУВАЛА ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ „ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ” З  метою  впровадження         проекту  «Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок підтримки регіональних програм покращення...

Детальніше

За інформацією Кузнецовської ОДПІ

27-08-2014 Hits:372 Новини rada - avatar rada

За інформацією Кузнецовської ОДПІ

  ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ КУЗНЕЦОВСЬКОЇ ОДПІ ПЕРЕЛІК ЗАСТАВНОГО МАЙНА

Детальніше

30 сесія районної ради відбулась

14-08-2014 Hits:424 Новини rada - avatar rada

30 сесія районної ради відбулась

14 серпня відбулося засідання чергової 30 сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 18 питань порядку денного. В роботі сесії взяли участь голова райдержадміністрації В.В....

Детальніше

Відзначення 153-ї річниці перепоховання …

22-05-2014 Hits:415 Новини rada - avatar rada

Відзначення 153-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка

Відзначення 153-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка «… Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. І неситий не виоре На дні моря поле…» Ці безсмертні рядки Кобзаря звучали 22 травня у...

Детальніше

Шановні кримчани!

05-03-2014 Hits:481 Новини rada - avatar rada

Шановні кримчани!

ЗВЕРНЕННЯ депутатів Володимирецької районної ради Рівненської області до депутатів Верховної Ради АР Крим  Шановні кримчани!  Як відомо, Рада Федерації Росії дала згоду на введення російських збройних сил на територію України. Сьогодні російська...

Детальніше

Засідання Президії

27-02-2014 Hits:566 Новини rada - avatar rada

      27 лютого  відбулось засідання  президії Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд президії було внесено 9 питань порядку денного.           В ході роботи президії були заслухані питання: 1.Про погодження...

Детальніше

Позачергова сесія районної ради

22-02-2014 Hits:909 Новини rada - avatar rada

Позачергова сесія районної ради

Щоб висловити оцінку суспільно-політичної ситуації в країні, депутати провели 22 лютого засідання президії та позачергової сесії районної ради. В роботі сесії взяли участь 50 депутатів, депутат обласної ради Лебедюк Г.М., ...

Детальніше

Відбулась позачергова сесія районної рад…

27-01-2014 Hits:574 Новини rada - avatar rada

Відбулась позачергова сесія районної ради

         27 січня відбулася позачергова двадцять п‘ята сесія Володимирецької районної ради шостого скликання. У її роботі взяли участь 42 депутати районної ради. Вів пленарне засідання голова  районної ради...

Детальніше

Президент України й надалі опікується ді…

31-12-2013 Hits:416 Новини rada - avatar rada

Президент України й надалі опікується дівчинкою з Рівненщини

Мобільний телефон та пуховичок майже як у снігуроньки. Такі подарунки під ялинку отримала семикласниця Таня М’ялик із села Воронки Володимирецького району від Глави держави. Каже, саме про ці гостинці вона...

Детальніше

Шановні земляки!

31-12-2013 Hits:491 Новини rada - avatar rada

Шановні земляки!

Від щирого серця вітаємо вас з Новим 2014 роком та Різдвом Христовим! Нехай прийдешній рік виправдає найдобріші надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім’ям. Нехай панують у...

Детальніше

Робочий візит до Центру надання адмініст…

30-12-2013 Hits:462 Новини rada - avatar rada

Робочий візит до Центру надання адміністративних послуг

  Сільські та селищні голови району відвідали новоутворений Центр надання адміністративних послуг, де ознайомилися з першими результатами надання спрощених адмінпослуг. Керівники місцевих громад разом із заступником голови райдержадміністрації Ярославом Березюком та...

Детальніше

Відбулася 24 сесія районної ради

06-12-2013 Hits:618 Новини rada - avatar rada

Відбулася 24 сесія районної ради

6 грудня 2013 року відбулося пленарне засідання двадцять четвертої сесії Володимирецької районної ради шостого скликання. На розгляд було винесено 9 питань. 1. Про зміни до районної програми енергоефективності на 2011-2015 роки. 2....

Детальніше

Вібулась нарада з питань розвитку АПК у …

28-11-2013 Hits:519 Новини rada - avatar rada

У приміщенні райдержадміністрації за участі першого заступника голови райдержадміністрації Петра Вакуліча, начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Світлани Ситник, начальників окремих управлінь та відділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств відбулася...

Детальніше

Навчання керівників навчальних закладів

28-11-2013 Hits:450 Новини rada - avatar rada

Навчання керівників навчальних закладів

27 листопада на базі Володимирецького районного колегіуму за участі заступника голови райдержадміністрації Ярослава Березюка, начальника управління освіти, молоді та спорту Анатолія Рижого, завідувача комунальної науково-методичної установи «Володимирецький районний методичний кабінет»...

Детальніше

Реалізація реформ у сфері охорони здоров…

25-11-2013 Hits:422 Новини rada - avatar rada

Реалізація реформ у сфері охорони здоров'я на Володимиреччині продовжується 22 листопада з робочим візитом Володимирецький район відвідав голова облдержадміністрації Василь Берташ. Очільник області разом із начальником управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації...

Детальніше

23 сесія районної ради

08-11-2013 Hits:632 Новини rada - avatar rada

23 сесія районної ради

8 листопада  відбулось   засідання 23 позачергової сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 10 проектів рішень. В ході роботи сесії були заслухані питання: 1.Про затвердження  змін до районної...

Детальніше

Відбулось засідання президії

07-11-2013 Hits:486 Новини rada - avatar rada

Відбулось засідання президії

07 листопада відбулось засідання президії районної ради. Було розглянуто питання, що вноситимуться на розгляд двадцять третьої позачергової сесії. Розглянуто ряд питань, що стосуються майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ...

Детальніше

Виставка «З історії національних меншин …

06-11-2013 Hits:479 Новини rada - avatar rada

Виставка «З історії національних меншин Володимиреччини»

Виставка «З історії національних меншин Володимиреччини» 6 листопада в рамках реалізації завдань Президента України щодо зміцнення  міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин у районному історичному музеї...

Детальніше

Голова райдержадміністрації Володимир Тк…

28-10-2013 Hits:668 Новини rada - avatar rada

Голова райдержадміністрації Володимир Ткачук відвідав ветеранів Великої Вітчизняної війни

Голова райдержадміністрації Володимир Ткачук відвідав ветеранів Великої Вітчизняної війни 28 жовтня з нагоди відзначення 69-річниці визволення України  від фашистських загарбників голова райдержадміністрації Володимир Ткачук провів зустріч з головою районної ради ветеранів...

Детальніше

22 сесія районної ради

11-10-2013 Hits:689 Новини rada - avatar rada

22 сесія районної ради

 11 жовтня 2013  року відбулось чергове пленарне засідання двадцять другої сесії Володимирецької районної ради. В сесійній залі зареєструвались 48 народних обранців. На сесію були запрошені керівники підприємств, організацій, установ, начальники...

Детальніше

Нарада з питань захисту конкуренції

11-10-2013 Hits:605 Новини rada - avatar rada

Нарада з питань захисту конкуренції

11 жовтня 2013 року відбулася нарада з питань захисту конкуренції в Володимирецькому районі за участю голови районної ради, голови райдержадміністрації, депутатів районної ради, голів сільських та селищних рад, правоохоронних органів,...

Детальніше

Засідання постійних комісій районної рад…

04-10-2013 Hits:658 Новини rada - avatar rada

Засідання постійних комісій районної ради

3 та 4 жовтня відбулися спільні засідання постійних депутатських комісій Володимирецької районної ради. В роботі комісій взяли участь В.Ковенько – голова районної ради, Ткачук В.Ф. – голова райдержадміністрації, М.Мастій –...

Детальніше

Розвиток дівочого футболу на Володимиреч…

17-09-2013 Hits:681 Новини rada - avatar rada

Розвиток дівочого футболу на Володимиреччині

Чотири дні на Уманщині проходив фінал престижного дитячого турніру «Кубок надій ФФУ». В цих змаганнях, що проводить федерація футболу України між собою змагалися Центри підготовки та розвитку дівочого футболу (Рівненський,...

Детальніше

Архітектори обговорювали стратегію розви…

29-07-2013 Hits:567 Новини rada - avatar rada

Архітектори обговорювали стратегію розвитку Володимирецького району

У приміщенні райдержадміністрації відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства райдержадміністрації за участі начальника управління будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства Віти Гарбариніної, начальників окремих...

Детальніше

На фестивалі "Бурштиновий шлях" танцювал…

01-07-2013 Hits:1087 Новини rada - avatar rada

На фестивалі "Бурштиновий шлях" танцювали, продавали чорниці та мацик

Четвертий рік поспіль прихильники етнорозваг приїждають на Рівненщину, аби три дні насолодитися місцевим колоритом на фестивалі "Бурштиновий шлях". "Бурштиновий шлях - 2013" не став винятком. Душевні співи поліських...

Детальніше

З Великою Перемогою!

08-05-2013 Hits:613 Новини rada - avatar rada

З Великою Перемогою!

Дорогі ветерани! Традиційно у цей день ми з вдячністю згадуємо всіх, хто визволяв нашу землю у роки Великої Вітчизняної війни. Пам’ять війни – це пам’ять серця. Її сувора правда залишається з нами,...

Детальніше

Зі святом 8-го березня!

08-03-2013 Hits:659 Новини rada - avatar rada

Зі святом 8-го березня!

Дорогі наші жінки! Представниці прекрасної половини людства! Від депутатського корпусу Володимирецької районної ради прийміть сердечні вітання з чудовим весняним святом – Міжнародним жіночим днем 8 Березня! Дозвольте від чоловіків усіх територіальних громад району...

Детальніше

З Днем захисника Вітчизни!

22-02-2013 Hits:590 Новини rada - avatar rada

 З Днем захисника Вітчизни!

23 лютого в районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня захисника Вітчизни. До військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів, учасників бойових дій з вітальним словом звернулися очільники району. Це свято є...

Детальніше

Районний бюджет на 2013 рік затверджено…

21-12-2012 Hits:641 Новини rada - avatar rada

Районний бюджет на 2013 рік затверджено.

21 грудня 2012 року, під головуванням Василя Ковенька, відбулася 17 позачергова сесія районної ради шостого скликання. Передувало сесії спільне засідання Президії та постійних комісій районної ради, на якому детально були опрацьовані...

Детальніше

Продуктивна16 сесія

26-11-2012 Hits:631 Новини rada - avatar rada

Продуктивна16 сесія

23 листопада відбулось засідання 16 сесії Володимирецької районної ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 17 питань порядку денного.     В роботі сесії взяли участь депутат обласної ради...

Детальніше

24 листопада - День пам'яті жертв голодо…

26-11-2012 Hits:520 Новини rada - avatar rada

24 листопада - День пам'яті жертв голодоморів

Щороку, в останній тиждень листопада, ми з великою скорботою згадуємо жертв найбільшої трагедії в історії українського народу - Голодомору 1932-33 рр. Голодомор - страшна сторінка в нашій історії. Настільки страшна, що...

Детальніше

Засідання постійних комісій районної рад…

16-11-2012 Hits:639 Новини rada - avatar rada

Засідання постійних комісій районної ради

14 та 15 листопада відбулися засідання постійних комісій районної ради. Депутати розглянули питання порядку денного, внесли поправки та доповнення. Найбільше питань виникло в ході обговорення питання «Про реорганізацію Рафалівської загальноосвітньої...

Детальніше

Визначено переможців І туру конкурсу "Кр…

14-11-2012 Hits:763 Новини rada - avatar rada

Визначено переможців І туру конкурсу "Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини"

       13 листопада у Володимирецькій районній раді відбувся І тур обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини». Конкурс, який має на меті підвищення професійного рівня і творчої активності...

Детальніше

Обласна виїзна колегія у Володимирці

29-10-2012 Hits:864 Новини rada - avatar rada

Обласна виїзна колегія у Володимирці

23 жовтня на Володимиреччині пройшла виїзна колегія обласної державної адміністрації. Робочу поїздку голів райдержадміністрацій та райрад очолили голова ОДА Василь БЕРТАШ та заступник голови обласної ради Михайло КРИВКО. Відповідальність приймаючої...

Детальніше

Шановні працівники освіти Володимиреччин…

05-10-2012 Hits:692 Новини rada - avatar rada

Шановні працівники освіти Володимиреччини!

 У перший тиждень осені ми відзначаємо День працівників освіти – свято, яке звільняє від буденності й допомагає осягнути найголовніше у житті. Кожен з нас згадує свого Вчителя – того, котрий...

Детальніше

Вітаємо переможців!!!

07-05-2012 Hits:724 Новини rada1 - avatar rada1

Вітаємо переможців!!!

6 травня 2012 року, на базі Костопільської ДЮСШ відбулися змагання з волейболу в рамках продовження другого етапу обласної спартакіади 2012 року серед депутатів обласної, районних, міських рад міст обласного значення,...

Детальніше

"Городецький автограф"

18-04-2012 Hits:1264 Новини rada - avatar rada

"Городецький автограф"

З дослідженнями про творчість українських поетів та прозаїків, у тому числі і з діаспори, ознайомилися вчителі та бібліотекарі під час літературознавчих читань "Городецький автограф", що черговий раз 17 квітня відбулися...

Детальніше

Реалізація проекту під умовною назвою «С…

11-04-2012 Hits:861 Новини rada - avatar rada

Реалізація проекту під умовною назвою «Сади» продовжується

         10 квітня в рамках проекту Європейської комісії «Соціально-економічний розвиток районів Рівненської області, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи» відбулося засідання робочої групи. В роботі взяли участь перший заступник голови РДА, керівник...

Детальніше

Відбулась позачергова ХІІ сесія районної…

06-04-2012 Hits:676 Новини rada - avatar rada

Відбулась позачергова ХІІ сесія районної ради

6 квітня 2012 року відбулась позачергова ХІІ сесія Володимирецької районної ради шостого скликання. Перед початком роботи сесії голова районної ради щиросердечно привітав депутата районної ради Мирончук Тетяну Павлівну з днем...

Детальніше

Засідання постійних комісій районної рад…

05-04-2012 Hits:618 Новини rada - avatar rada

Засідання постійних комісій районної ради 4 та 5 квітня 2012 року

          4 та 5 квітня 2012 року відбулися засідання президії та постійних комісій районної ради. Депутати розглянули питання порядку денного, які винесені на розгляд позачергової дванадцятої сесії районної ради шостого...

Детальніше

Спартакіада - 2012

03-04-2012 Hits:785 Новини rada - avatar rada

Спартакіада - 2012

  31 березня, розпочався другий етап обласної спартакіади 2012 року серед депутатів обласної, районних, міських рад міст обласного значення, сільських та селищних рад у м.Рівне з настільного тенісу, шахів, шашок та...

Детальніше

Про подання декларації депутатами місцев…

26-03-2012 Hits:4387 Новини rada - avatar rada

Про подання декларації депутатами місцевих рад

Роз’яснення Міністерства юстиції України стосовно деяких положень Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, зокрема в частині подання декларацій депутатами місцевих рад. Відповідно до статті 12 Закону України “Про засади...

Детальніше

Оголошується конкурс адвокатів

23-03-2012 Hits:1025 Новини rada - avatar rada

Оголошується конкурс адвокатів

  Оголошується конкурс адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги   На виконання наказу Міністерства юстиції України від 15.03.2012 № 409/5 «Про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної...

Детальніше

Змагання з шахів та шашок

22-03-2012 Hits:854 Новини rada - avatar rada

Змагання з шахів та шашок

22 березня в залі засідань районної ради відбулися змагання районної спартакіади з шахів та шашок для депутатів та державних службовців. У заході взяли участь депутат районної ради, працівники РДА, представники...

Детальніше

Написання мікропроектних пропозицій на с…

19-03-2012 Hits:864 Новини rada - avatar rada

Написання мікропроектних пропозицій на стадії завершення

                                Нагадаємо, що Володимирецький район є учасником другої фази проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У...

Детальніше

Стартова нарада реалізації проекту

15-03-2012 Hits:822 Новини rada - avatar rada

Стартова нарада реалізації проекту

     15 березня 2012 року в залі засідань районної ради відбулась стартова нарада з реалізації Проекту «Соціально-економічний розвиток районів Рівненської області, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи». Це перший в Україні проект, який...

Детальніше

Засідання президії райради ветеранів

13-03-2012 Hits:814 Новини rada - avatar rada

Засідання президії райради ветеранів

                                             Президент України Віктор Янукович, враховуючи важливу роль ветеранської громадськості у...

Детальніше

Святкові урочистості з нагоди 8 Березня

06-03-2012 Hits:1802 Новини rada - avatar rada

Святкові урочистості з нагоди 8 Березня

          6 березня в районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня. Взяли участь в заходах голова районної ради В.Ковенько, голова райдержадміністрації В.Ткачук, громадськість райцентру,...

Детальніше

Спецперевірка як фактор якісного відбору…

06-03-2012 Hits:1652 Новини rada - avatar rada

Спецперевірка як фактор якісного відбору кандидатів на публічну службу

6 березня 2012 року о 12.00 год, в режимі відеоконференцзв’язку, на базі райдержадміністрації, Управлінням державної служби Головдержслужби в Рівненській області, було проведено навчальний семінар для державних службовців та посадових осіб...

Детальніше

28 лютого у м. Рівне відбувся регіональ…

29-02-2012 Hits:854 Новини rada - avatar rada

28 лютого у м. Рівне відбувся регіональний інформаційно-методичний семінар "Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року: вимоги та особливості"

  Організаторами заходу стали Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Рівненська обласна рада, Рівненська обласна державна адміністрація. Від Державного фонду у семінарі участь взяли Перший заступник голови Державного фонду О.Тертишна та заступник...

Детальніше

Василь Берташ з робочою поїздкою у Волод…

24-02-2012 Hits:996 Новини rada - avatar rada

Василь Берташ з робочою поїздкою у Володимирці

                Під час робочої поїздки у Володимирецький район голова облдержадміністрації Василь Берташ наголосив на розгляді актуальних проблем поліського регіону. Саме про це йшлося на виїзній...

Детальніше