banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація

Анонси подій

Prev Next

Пенсійна реформа в Україні: 
мета, завдання та особливості проведення


Робота над покращенням пенсійного забезпечення громадян сьогодні є однією з ключових соціально-економічних реформ.  
Необхідність проведення даної реформи спричинена такими факторами, як демографічна й економічна ситуація в Україні, загальносвітові тенденції. Так, Україна відноситься до держав із старіючим населенням, що обумовлює систематичне погіршення співвідношення між громадянами працездатного і непрацездатного віку, що призводить до навантаження на солідарну систему пенсійного забезпечення.
З метою визначення заходів подальшого реформування пенсійної системи та збалансування солідарної системи пенсійного страхування Урядом України розроблено проект закону „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”. В законопроекті, зокрема, передбачено пропозиції щодо удосконалення солідарної системи та пропозиції щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Головною метою проведення пенсійної реформи є: забезпечення справедливої системи розподілу пенсійних коштів; створення для людей можливості накопичувати максимальний розмір пенсії, виходячи із власних доходів; стабілізувати пенсійну систему та гарантувати виплати пенсій на довгострокову перспективу; стабілізувати фінансовий стан державного бюджету; ліквідувати надмірний розрив у розмірах пенсій із солідарної системи.
Відповідно до законопроекту, особливостями проведення пенсійної реформи в Україні є:
•    збереження гарантій: умови нарахування та виплати пенсій для нинішніх пенсіонерів залишаються незмінними;
•    поступовість: пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років буде збільшуватись упродовж 10 років – на 6 місяців кожного року, починаючи з 1 лютого 2011 року;
•    соціальна справедливість: максимальний розмір пенсії обмежується 12 прожитковими мінімумами. Спеціальні пенсії на період роботи пенсіонера буде знижено до загального рівня. Пенсії держслужбовців буде зменшено з 90 до 80 відсотків від рівня його зарплати. Пенсійний вік для чоловіків держслужбовців підвищено до 62 років з 2013 року;
•    наявність компенсаторів: для покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери (освіти, культури та охорони здоров’я) при виході на пенсію запроваджується одноразова допомога у розмірі 10 призначених пенсій. На період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5 відсотків за кожний рік. За десять років розмір пенсії може зрости на 25 відсотків.

Засадничими принципами урядового законопроекту визначено:
•    Запровадження другого рівня пенсійної системи (загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування):
-    накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування буде запроваджена в рік, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України;
-    учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату запровадження системи виповнилося не більше 35 років;
-    розмір страхового внеску на дату впровадження системи передбачається встановити у розмірі 2 відсотків із подальшим його щорічним підвищенням на 1 відсоток до досягнення 7 відсотків;
•    адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиметься через Пенсійний фонд України. Через 2 роки після запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної системи її учасники матимуть право обирати недержавні пенсійні фонди, в яких накопичуватимуться їх пенсійні кошти. 
•    Збільшення бази для нарахування єдиного соціального внеску. Пропонується підвищити максимальну величину, з якої буде справлятися єдиний соціальний внесок з 15 до 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 
•    Зміни, що стосуються окремих категорій громадян. 
Передбачено обмежити максимальний розмір пенсії державних службовців на рівні 12 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 1 січня 2011 року це – 9 тис. грн.). 
Пропонується на період роботи замість спеціальних пенсій проводити виплату трудових пенсій в розмірах, визначених за нормами Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам не буде поширюватися на пенсіонерів, яким вже призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до набрання  чинності закону. 
Максимальний розмір пенсії запропоновано зменшити з 90 до 80 відсотків заробітної плати держслужбовців, яка є базою для призначення цих пенсій. 
Збільшено також період, за який враховуються надбавки та премії під час обчислення заробітної плати для визначення розміру спеціальних пенсій. Тепер він становитиме не 24, а 60 календарних місяців роботи на посадах, що дають право на такий вид пенсії. Пенсії, що призначають достроково у зв’язку зі скороченням штату та за станом здоров’я, виплачуватимуть тільки якщо пенсіонер залишив роботу.
Планується встановити граничний вік перебування на державній службі: 62 роки для чоловіків і 60 років – для жінок.
Для покращення матеріального забезпечення після виходу на пенсію та стимулювання зайнятості для працівників бюджетної сфери передбачено здійснювати виплату одноразової грошової допомоги при виході на пенсію у розмірі 10 призначених місячних пенсій. Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється у разі, коли таким особам раніше пенсія за вислугу років не призначалася. Також пропонується проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсії за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку. Проект закону не відміняє, зокрема, надбавку за звання „Заслужений вчитель України”, яка залишається в розмірі 25 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Для військовослужбовців період перебування на військовій службі буде збільшено з 20 до 25 календарних років. Строк служби буде визначатися лише у календарному обчисленні, пільгові (для окремих категорій військових) коефіцієнти будуть застосовуватися лише при визначенні вислуги років. При виході на пенсію і подальшому працевлаштуванні на цивільну роботу колишній військовослужбовець буде отримувати свою пенсію. Разом з тим, на час роботи та одержання зарплати пенсія таких працюючих пенсіонерів індексуватися не буде. Допомога військовослужбовцям при виході на пенсію буде виплачуватися у раніше встановлених розмірах.
•    Десятирічний етап збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років на 6 місяців кожного року. Як компенсатор, на період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5 відсотки за кожні півроку. Таким чином, за 10 років розмір пенсії для жінок зросте на 25 відсотків.
•    Удосконалення порядку призначення і перерахунку пенсій. Зокрема, передбачається:
- підвищити мінімально необхідний страховий стаж для одержання пенсії за віком з 5 до 15 років;
- проводити підвищення надбавки за понаднормовий стаж та доплати до прожиткового мінімуму при збільшенні прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам тільки після звільнення з роботи;
- підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у  мінімальному розмірі з 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, до, відповідно, 30 та 35 років для новопризначених пенсій; 
-    установити, що розмір середньої заробітної плати, яка враховується для призначення пенсії, визначається за три календарні роки, що передують року звернення

за призначенням пенсії, а перерахунок пенсії проводиться із середньої заробітної плати, з якої призначено пенсію;
- проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку;
- призначення пенсій проводити із заробітку лише за даними персоніфікованого обліку;
- змінити базу розрахунку надбавки за понаднормовий стаж для новопризначених пенсій;
- поступово підвищити вік для жінок, для одержання державної соціальної допомоги з 58 до 63 років;
- поступово збільшити необхідну вислугу для призначення пенсії за вислугу років військовослужбовцям та деяким іншим особам, запровадивши при цьому її календарне обчислення.
Згідно із ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Зважаючи на це, пенсії, що були призначені до набрання чинності законом, виплачуватимуться у розмірах, які не можуть бути нижче від вже встановлених. У той же час передбачається, що пенсії, які перевищують встановлений максимальний розмір, не будуть індексуватися або підвищуватись у випадках, передбачених законодавством, до того часу коли їх розмір відповідатиме максимальному. 

Громадяни України сьогодні мають унікальну можливість долучитися до розробки майбутнього пенсійного законодавства. Нині активізується громадське обговорення законопроекту „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”. Так, Міністерство соціальної політики України з 21 грудня 2010 року розпочало громадське обговорення проекту закону щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. 
Зокрема, в рамках першого етапу громадського обговорення в усіх областях України відбулися регіональні наради з питань інформування суспільства щодо ключових аспектів реформи, за результатами яких підготовлено зміни до відповідного законопроекту.
Другий етап обговорення пенсійної реформи стартував 1 лютого 2011 року проведенням навчального семінару для представників регіональних засобів масової інформації, який відбувся у Києві за участю Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики С.Тігіпка 
Свої зауваження та пропозиції щодо пенсійної реформи зацікавлені громадяни, громадські організації можуть направляти:
- на поштову адресу Міністерства соціальної політики: вул. Еспланадна, 8/10, м.Київ, 01001, з приміткою „Громадське обговорення”;
-    звернувшись на урядову „гарячу лінію” за телефоном 0-800-507-309;
-    надіславши лист на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
-    зателефонувавши на інформаційну гарячу лінію з питань пенсійної реформи            0-800-500-392 (у робочі дні з 9 до 18.00, усі дзвінки з України безкоштовні);
-    зателефонувавши в Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0-800-503-753, (працює в робочі дні з 9 до 18.00, субота-неділя – вихідний);
-    в головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області – на „гарячу” телефонну лінію за телефоном 26-29-95.


Начальник Володимирецького 
районного управління юстиції                            
Ю.П Коцяк

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!

Prev Next

До уваги адвокатів!

17-09-2014 Hits:3 Новини rada - avatar rada

До уваги адвокатів!

До уваги адвокатів! Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Рівненській області, а також всіма районними,...

Детальніше

Вітаємо вересневих іменинників!

31-08-2014 Hits:140 Новини rada - avatar rada

Вітаємо вересневих іменинників!

Володимирецька районна рада щиро вітає з Днем народження вересневих іменинників 7 вересня – Ткачука Володимира Федоровича – депутата районної ради (с.Біле), Саламаху Надію Сергіївну – секретаря Лозківської сільської ради 9 вересня –...

Детальніше

За інформацією Кузнецовської ОДПІ

27-08-2014 Hits:29 Новини rada - avatar rada

За інформацією Кузнецовської ОДПІ

  ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ КУЗНЕЦОВСЬКОЇ ОДПІ ПЕРЕЛІК ЗАСТАВНОГО МАЙНА

Детальніше

В Україні – День Прапора

22-08-2014 Hits:17 Новини rada - avatar rada

В Україні – День Прапора

В Україні – День Прапора          23 серпня українці святкують День Прапора. В неділю, 24 серпня у Володимирці біля Районної інформаційної дошки об 11.30 годині відбудеться урочиста церемонія освячення та підняття...

Детальніше

23 річниця Незалежності України

22-08-2014 Hits:41 Новини rada - avatar rada

23 річниця Незалежності України

Шановні жителі Володимиреччини! Запорошуємо Вас на святкові заходи з нагоди Дня Державного Прапора та 23-ї річниці Незалежності України. В неділю, 24 серпня, до Дня Незалежності України у Володимирці відбудуться різні урочистості. Розпочнеться...

Детальніше

30 сесія районної ради відбулась

14-08-2014 Hits:37 Новини rada - avatar rada

30 сесія районної ради відбулась

14 серпня відбулося засідання чергової 30 сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 18 питань порядку денного. В роботі сесії взяли участь голова райдержадміністрації В.В....

Детальніше

До відома громадян

18-06-2014 Hits:92 Новини rada - avatar rada

                                                                          До відома громадян   З метою виконання доручення Міністра юстиції України П.Д. Петренко від 23.05.2014 року № 4211-0-4-14/10.3 «Щодо надання безоплатної правової допомоги», районне управління юстиції здійснює заходи щодо забезпечення надання...

Детальніше

Відзначення 153-ї річниці перепоховання …

22-05-2014 Hits:68 Новини rada - avatar rada

Відзначення 153-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка

Відзначення 153-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка «… Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. І неситий не виоре На дні моря поле…» Ці безсмертні рядки Кобзаря звучали 22 травня у...

Детальніше

Шановні ветерани Великої Вітчизняної вій…

08-05-2014 Hits:86 Новини rada - avatar rada

Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, жителі Володимиреччини!

  Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, жителі Володимиреччини! Від усього серця вітаємо Вас з річницею Великої Перемоги. Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року, але й сьогодні величний подвиг захисників і...

Детальніше

Зі святом!

30-04-2014 Hits:99 Новини rada - avatar rada

Зі святом!

Шановні жителі Володимиреччини! Щиро вітаємо Вас з Першотравнем - святом миру і вільної праці.   У ці теплі весняні дні світ навколо наповнюється світлими почуттями, новими планами. З Днем Першотравня ми пов'язуємо...

Детальніше

Відбулась позачергова сесія районної рад…

29-04-2014 Hits:139 Новини rada - avatar rada

Відбулась позачергова сесія районної ради

29 квітня  відбулось   засідання 29 позачергової сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання. На  початку засідання голова районної ради Василь Ковенько представив присутнім новопризначеного голову райдержадміністрації Володимирецького району – Савоніка Володимира Володимировича....

Детальніше

28-ма річниця Чорнобильської катастрофи

25-04-2014 Hits:1774 Новини rada1 - avatar rada1

28-ма річниця Чорнобильської катастрофи

28 років тому, 26 квітня 1986 р. вогонь Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів українців. Аварія на ЧАЕС увійшла в історію, як найбільша техногенна катастрофа, що привела до негативних екологічних,...

Детальніше

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

18-04-2014 Hits:325 Новини rada - avatar rada

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Шановні мешканці Володимиреччини!   Щиро вітаємо Вас з найвеличнішим святом – Пресвітлим Христовим Воскресінням. У житті кожного християнина Великдень - свято особливо шановане та величне. Ми святкуємо його з відкритою душею...

Детальніше

Про внесення змін до Правил проставлення…

28-03-2014 Hits:123 Новини rada - avatar rada

  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Володимирецького районного управління юстиції у Рівненській області інформує про те, що наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства...

Детальніше

Привітання зі святом!

07-03-2014 Hits:113 Новини rada - avatar rada

Привітання зі святом!

Шановні жінки Володимиреччини!   Щиро і сердечно вітаємо Вас З Міжнародним жіночим днем!   Дорогі берегині українського роду, спасибі Вам за життєдайну силу, бо Ви самі і є джерелом та наснагою життя, його окрасою, його сенсом.   Бажаємо Вам...

Детальніше

200 років від Дня народження Т.Г.Шевченк…

06-03-2014 Hits:132 Новини rada - avatar rada

200 років від Дня народження Т.Г.Шевченка

  Серед тих визначних діячів, чиї серця, помисли, талант спрямовані на служіння народові, чия душа сповнена високої любові до батьківщини, Шевченко по праву займає почесне місце, бо з таким вогнем у...

Детальніше

Засідання постійної комісії з питань зем…

05-03-2014 Hits:162 Новини rada - avatar rada

Засідання постійної комісії з питань земельних відносин, розвитку села, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів Володимирецької районної ради

5 березня 2014 року відбулось засідання постійної комісії з питань земельних відносин, розвитку села, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів Володимирецької районної ради. В роботі комісії взяли участь...

Детальніше

Декларування доходів

05-03-2014 Hits:187 Новини rada - avatar rada

Декларування доходів

  ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ До відома депутатів Володимирецької районної ради   Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" депутати місцевих рад  належать до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.  Відповідно до ч.3...

Детальніше

Шановні кримчани!

05-03-2014 Hits:132 Новини rada - avatar rada

Шановні кримчани!

ЗВЕРНЕННЯ депутатів Володимирецької районної ради Рівненської області до депутатів Верховної Ради АР Крим  Шановні кримчани!  Як відомо, Рада Федерації Росії дала згоду на введення російських збройних сил на територію України. Сьогодні російська...

Детальніше

Декларація голови районної ради

05-03-2014 Hits:89 Новини rada - avatar rada

Відповідно до Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» голова Володимирецької районної ради Ковенько Василь Васильович подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового...

Детальніше

28 позачергова сесія районної ради

04-03-2014 Hits:196 Новини rada - avatar rada

28 позачергова сесія районної ради

04 березня відбулось засідання 28 позачергової сесії Володимирецької районної ради шостого скликання.       В ході роботи сесії були заслухані питання: 1.Про дострокове припинення повноважень депутата Володимирецької районної ради шостого скликання.           2.Про...

Детальніше

Засідання Президії

27-02-2014 Hits:176 Новини rada - avatar rada

      27 лютого  відбулось засідання  президії Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд президії було внесено 9 питань порядку денного.           В ході роботи президії були заслухані питання: 1.Про погодження...

Детальніше

Позачергова сесія районної ради

22-02-2014 Hits:263 Новини rada - avatar rada

Позачергова сесія районної ради

Щоб висловити оцінку суспільно-політичної ситуації в країні, депутати провели 22 лютого засідання президії та позачергової сесії районної ради. В роботі сесії взяли участь 50 депутатів, депутат обласної ради Лебедюк Г.М., ...

Детальніше

На Володимиреччині вшанували учасників б…

17-02-2014 Hits:185 Новини rada - avatar rada

На Володимиреччині вшанували учасників бойових дій на території інших держав

На Володимиреччині вшанували учасників бойових дій на території інших держав Цьогоріч минає 25 років з часу виведення військ з Республіки Афганістан. Влада, громадськість, воїни-інтернаціоналісти та родичі полеглих пройшли колоною центром Володимирця до пам’ятного знаку загиблим воїнам-афганцям...

Детальніше

Відбулась позачергова сесія районної рад…

31-01-2014 Hits:280 Новини rada - avatar rada

Відбулась позачергова сесія районної ради

      31 січня   відбулось засідання двадцять шостої позачергової   сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 13 питань порядку денного, що стосувались вирішення різноманітних проблем життєдіяльності...

Детальніше

Відбулась позачергова сесія районної рад…

27-01-2014 Hits:196 Новини rada - avatar rada

Відбулась позачергова сесія районної ради

         27 січня відбулася позачергова двадцять п‘ята сесія Володимирецької районної ради шостого скликання. У її роботі взяли участь 42 депутати районної ради. Вів пленарне засідання голова  районної ради...

Детальніше

Кампанія декларування доходів громадян, …

22-01-2014 Hits:164 Новини rada - avatar rada

Кампанія декларування доходів громадян,  отриманих у минулому році, розпочата Кузнецовською ОДПІ Головного управління Міндоходів у Рівненській області

  1 січня 2014 року стартувала компанія декларування доходів громадян отриманих у 2013 році. Відповідно до норм Податкового кодексу України, податкова декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня....

Детальніше

Відбулося засідання оргкомітету з відзна…

14-01-2014 Hits:179 Новини rada - avatar rada

14 січня у залі засідань райдержадміністрації за участі заступника голови райдержадміністрації Ярослава Березюка, членів організаційного комітету відбулося засідання оргкомітету з підготовки та відзначення на Володимиреччині 200-ї річниці від Дня народження...

Детальніше

Володимиреччина прийняла естафету пам’ят…

13-01-2014 Hits:144 Новини rada - avatar rada

Володимиреччина прийняла естафету пам’яті

  Естафета, що проводиться під гаслом «Слава визволителям України», виникла за ініціативою ветеранських організацій України. Вона стартувала у лютому 2013 з Луганська і проходить містами та селами країни поетапно відповідно до...

Детальніше

Президент України й надалі опікується ді…

31-12-2013 Hits:137 Новини rada - avatar rada

Президент України й надалі опікується дівчинкою з Рівненщини

Мобільний телефон та пуховичок майже як у снігуроньки. Такі подарунки під ялинку отримала семикласниця Таня М’ялик із села Воронки Володимирецького району від Глави держави. Каже, саме про ці гостинці вона...

Детальніше

Шановні земляки!

31-12-2013 Hits:145 Новини rada - avatar rada

Шановні земляки!

Від щирого серця вітаємо вас з Новим 2014 роком та Різдвом Христовим! Нехай прийдешній рік виправдає найдобріші надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім’ям. Нехай панують у...

Детальніше

Робочий візит до Центру надання адмініст…

30-12-2013 Hits:158 Новини rada - avatar rada

Робочий візит до Центру надання адміністративних послуг

  Сільські та селищні голови району відвідали новоутворений Центр надання адміністративних послуг, де ознайомилися з першими результатами надання спрощених адмінпослуг. Керівники місцевих громад разом із заступником голови райдержадміністрації Ярославом Березюком та...

Детальніше

Благодійна акція «Що приніс нам Святий М…

20-12-2013 Hits:140 Новини rada - avatar rada

Благодійна акція «Що приніс нам Святий Миколай»

  40 дітей із багатодітних родин району, сімей, які опинилися у скруті, сиріт, а також ті, що мають вади здоров’я побували на благодійній акції «Що приніс нам Святий Миколай». Захід традиційно проходить на...

Детальніше

Відкриття Будинку шерифа у с. Більська В…

20-12-2013 Hits:178 Новини rada - avatar rada

Відкриття Будинку шерифа у с. Більська Воля

Відкриття Будинку шерифа у с. Більська Воля18 грудня у с. Більська Воля за участі начальника Управління МВС України в Рівненській області генерал-майора міліції Василя Лазутка, начальника Кузнецовського міськвідділу Олега Кульбашного,...

Детальніше

Роботодавцям – компенсація, безробітним …

16-12-2013 Hits:152 Новини rada - avatar rada

У приміщенні райдержадміністрації за участі заступника голови райдержадміністрації Раїси Одиноцької, директора районного центру зайнятості Ніни Тарасюк, керівників окремих управлінь та відділів райдержадміністрації, роботодавців району відбулася нарада з питань стимулювання підвищення...

Детальніше

Відбулося засідання комісії з питань зах…

11-12-2013 Hits:146 Новини rada - avatar rada

11 грудня у приміщенні райдержадміністрації під головуванням заступника голови райдержадміністрації Ярослава Березюка відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. На розгляд комісії було винесено питання: позбавлення батьківських прав, визначення...

Детальніше

Відбулася 24 сесія районної ради

06-12-2013 Hits:231 Новини rada - avatar rada

Відбулася 24 сесія районної ради

6 грудня 2013 року відбулося пленарне засідання двадцять четвертої сесії Володимирецької районної ради шостого скликання. На розгляд було винесено 9 питань. 1. Про зміни до районної програми енергоефективності на 2011-2015 роки. 2....

Детальніше

Визначено кращих посадових осіб органів …

02-12-2013 Hits:194 Новини rada - avatar rada

Визначено кращих посадових осіб органів місцевого самоврядування області

       29 листопада в Рівненській обласній раді відбувся Конкурс «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини» Понад 30 претендентів – працівників органів місцевого самоврядування місцевих рад всіх рівнів змагались у...

Детальніше

Вібулась нарада з питань розвитку АПК у …

28-11-2013 Hits:191 Новини rada - avatar rada

У приміщенні райдержадміністрації за участі першого заступника голови райдержадміністрації Петра Вакуліча, начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Світлани Ситник, начальників окремих управлінь та відділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств відбулася...

Детальніше

Навчання керівників навчальних закладів

28-11-2013 Hits:152 Новини rada - avatar rada

Навчання керівників навчальних закладів

27 листопада на базі Володимирецького районного колегіуму за участі заступника голови райдержадміністрації Ярослава Березюка, начальника управління освіти, молоді та спорту Анатолія Рижого, завідувача комунальної науково-методичної установи «Володимирецький районний методичний кабінет»...

Детальніше

Василь Берташ відкрив на Володимиреччині…

26-11-2013 Hits:254 Новини rada - avatar rada

Василь Берташ відкрив на Володимиреччині оновлені ФАПи і ЦНАП

22 листопада на Володимиреччині побував губернатор області Василь Берташ. За участю начальника обласного управління охорони здоров’я Віталія Бойка, гендиректора Рівненської атомної електростанції Павла Павлишина, голови Володимирецької РДА Володимира Ткачука та...

Детальніше

Заступник голови РДА з робочою поїздкою …

26-11-2013 Hits:264 Новини rada - avatar rada

Заступник голови РДА з робочою поїздкою відвідав ТОВ «Флорія - Україна»

         Перший заступник голови райдержадміністрації Петро Вакуліч здійснив робочий візит в с. Заболоття на спільне українсько-словацьке підприємства ТОВ «Флорія - Україна», яке займається вирощуванням гербер.          При зустрічі з генеральним директором...

Детальніше

Реалізація реформ у сфері охорони здоров…

25-11-2013 Hits:161 Новини rada - avatar rada

Реалізація реформ у сфері охорони здоров'я на Володимиреччині продовжується 22 листопада з робочим візитом Володимирецький район відвідав голова облдержадміністрації Василь Берташ. Очільник області разом із начальником управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації...

Детальніше

На Володимиреччині відзначили 55-років з…

25-11-2013 Hits:176 Новини rada - avatar rada

23 листопада 2013 року у Красносільській ЗОШ  I – III ступенів відбувся  вечір – пам’яті, присвячений 55-річчю  від дня народження місцевого поета Михайла  Дубова. Вшанувати пам’ять талановитого поета приїхали голова ...

Детальніше

Подаруй дитині усмішку!

21-11-2013 Hits:215 Новини rada - avatar rada

Подаруй дитині усмішку!

За ініціативи та реалізації вихованців Рафалівського Центру дитячої та юнацької творчості та керівника гуртка «Іграшка» Надії Повжик відбулася благодійної акція «Подаруй дитині усмішку». Гуртківці підготували іграшки і відвідали дошкільний навчальний...

Детальніше

На Володимиреччині проаналізували розвит…

21-11-2013 Hits:172 Новини rada - avatar rada

  У приміщенні райдержадміністрації за участі заступника голови райдержадміністрації Ярослава Березюка, начальника управління освіти, молоді і спорту райдержадміністрації Анатолія Рижого, начальника фінансового управління райдержадміністрації Олени Шикало відбулася нарада з питань збереження...

Детальніше

Оголошено обласний конкурс проектів розв…

18-11-2013 Hits:188 Новини rada - avatar rada

Оголошено обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2014 рік.

  На Рівненщині оголосили обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2014 рік. Цього разу максимальний розмір гранту становить 50 тисяч гривень. Тим часом власний внесок у реалізацію задуманого має становити...

Детальніше

Влада всіх рівнів і громадські організац…

14-11-2013 Hits:230 Новини rada - avatar rada

Влада всіх рівнів і громадські організації - партнери

  8 листопада в Жовкинівському сільському будинку культури за участі  заступника голови Рівненської обласної ради Олександра Чуприни, начальника УМВС України в Рівненській області генерал-майора міліції Василя Лазутка, начальника Кузнецовського міськвідділу Олега Кульбашного,...

Детальніше

Відбулося засідання Громадської ради при…

14-11-2013 Hits:237 Новини rada - avatar rada

12 листопада під головуванням голови Громадської ради Сергія Буравського відбулося чергове засідання Громадської ради при Володимирецькій райдержадміністрації. Під час заходу підкреслено важливість участі членів Громадської ради в активізації роботи райдержадміністрації з...

Детальніше

23 сесія районної ради

08-11-2013 Hits:204 Новини rada - avatar rada

23 сесія районної ради

8 листопада  відбулось   засідання 23 позачергової сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 10 проектів рішень. В ході роботи сесії були заслухані питання: 1.Про затвердження  змін до районної...

Детальніше

Відбулось засідання президії

07-11-2013 Hits:169 Новини rada - avatar rada

Відбулось засідання президії

07 листопада відбулось засідання президії районної ради. Було розглянуто питання, що вноситимуться на розгляд двадцять третьої позачергової сесії. Розглянуто ряд питань, що стосуються майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ...

Детальніше

Виставка «З історії національних меншин …

06-11-2013 Hits:170 Новини rada - avatar rada

Виставка «З історії національних меншин Володимиреччини»

Виставка «З історії національних меншин Володимиреччини» 6 листопада в рамках реалізації завдань Президента України щодо зміцнення  міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин у районному історичному музеї...

Детальніше

Відбулася презентація краєзнавчого видан…

31-10-2013 Hits:229 Новини rada - avatar rada

Відбулася презентація краєзнавчого видання «Західне полісся: історія та культура» З'явилася ще одна цінна книжкова новинка в галузіетнографії – краєзнавче видання  про історію та культуру Володимирецького району, яка була представлена широким масам, які цікавляться історією...

Детальніше

Голова райдержадміністрації Володимир Тк…

28-10-2013 Hits:246 Новини rada - avatar rada

Голова райдержадміністрації Володимир Ткачук відвідав ветеранів Великої Вітчизняної війни

Голова райдержадміністрації Володимир Ткачук відвідав ветеранів Великої Вітчизняної війни 28 жовтня з нагоди відзначення 69-річниці визволення України  від фашистських загарбників голова райдержадміністрації Володимир Ткачук провів зустріч з головою районної ради ветеранів...

Детальніше

Обговорено питання розвитку аграрного се…

25-10-2013 Hits:177 Новини rada - avatar rada

Обговорено питання розвитку аграрного сектору району

У приміщенні райдержадміністрації за участі першого заступника голови райдержадміністрації Петра Вакуліча, начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, начальників окремих структурних підрозділів райдержадміністрації проведена нарада з керівниками сільськогосподарських підприємств району. Під час...

Детальніше

Зустріч керівництва району з активом рай…

25-10-2013 Hits:166 Новини rada - avatar rada

Напередодні відзначення в районі 69-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників відбулася зустріч керівництва району з активом районної організації ветеранів війни, праці та ЗСУ. Під час зустрічі голова райдержадміністрації Володимир Ткачук...

Детальніше

Діти пільгових категорій району відвідал…

23-10-2013 Hits:236 Новини rada - avatar rada

Діти пільгових категорій району відвідали цирк «Kobzov»

  19 жовтня під час гастролей знаменитого цирку Миколи Кобзова за підтримки органів влади, благодійних організацій було організовано безкоштовну екскурсійну поїздку для 45 дітей пільгових категорій району до популярного цирку країни...

Детальніше

Реєстр рахунків для сплати єдиного внеск…

21-10-2013 Hits:176 Новини rada - avatar rada

Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску

  Кузнецовська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Рівненській області повідомляє, що з метою реалізації норм Закону України від 04.07.2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з...

Детальніше

Особливості подання звітності з ЄСВ до о…

21-10-2013 Hits:184 Новини rada - avatar rada

Особливості подання звітності з ЄСВ до органів доходів і зборів

Кузнецовська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Рівненській області повідомляє, що наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 №454 затверджено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного...

Детальніше

Відбувся черговий виїзд «мобільного соці…

20-10-2013 Hits:159 Новини rada - avatar rada

В рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України, з метою вдосконалення роботи соціальних служб, підвищення рівня інформованості населення з питань соціального захисту, для оперативного реагування та задоволення потреб населення, роз’яснення законодавства...

Детальніше

РЕКВІЗИТИ РОЗРАХУНКОВИХ РАХУНКІВ ОРГАНІВ…

18-10-2013 Hits:266 Новини rada - avatar rada

РЕКВІЗИТИ РОЗРАХУНКОВИХ РАХУНКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

РЕКВІЗИТИ РОЗРАХУНКОВИХ РАХУНКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ  ЗАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ                                           Банк отримувача: ГУ ДКСУ у Рівненській області; МФО: 833017                                         Одержувач:Кузнецовська ОДПI Володимирецьке...

Детальніше

У районі опалювальний сезон розпочато

15-10-2013 Hits:224 Новини rada - avatar rada

9 жовтня у приміщенні райдержадміністрації за участі першого заступника голови райдержадміністрації Петра Вакуліча, начальника відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності управління будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Руслана...

Детальніше

22 сесія районної ради

11-10-2013 Hits:256 Новини rada - avatar rada

22 сесія районної ради

 11 жовтня 2013  року відбулось чергове пленарне засідання двадцять другої сесії Володимирецької районної ради. В сесійній залі зареєструвались 48 народних обранців. На сесію були запрошені керівники підприємств, організацій, установ, начальники...

Детальніше

Нарада з питань захисту конкуренції

11-10-2013 Hits:264 Новини rada - avatar rada

Нарада з питань захисту конкуренції

11 жовтня 2013 року відбулася нарада з питань захисту конкуренції в Володимирецькому районі за участю голови районної ради, голови райдержадміністрації, депутатів районної ради, голів сільських та селищних рад, правоохоронних органів,...

Детальніше

Підвищення рівня соціального забезпеченн…

08-10-2013 Hits:189 Новини rada - avatar rada

Підвищення рівня соціального забезпечення людей похилого віку - одне з головних завдань влади

  З метою реалізації ініціатив Президента України щодо підвищення соціального захисту уразливих верств населення та з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана працівники управління соціального захисту райдержадміністрації...

Детальніше

Відбулося засідання комісії районної дер…

08-10-2013 Hits:184 Новини rada - avatar rada

Відбулося засідання комісії районної державної адміністрації

Відбулося засідання комісії районної державної адміністрації З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України щодо підвищення соціального захисту найбільш уразливих верств населення у приміщенні радержадміністрації за участі заступника голови райдержадміністрації Раїси Одиноцької,...

Детальніше

Освітян району привітали з професійним с…

08-10-2013 Hits:199 Новини rada - avatar rada

Освітян району привітали з професійним святом

3 жовтня у районному будинку культури відбулися урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення у районі Дня працівників освіти. Слова глибокої шани адресували педагогам Володимиреччини заступник голови райдержадміністрації Ярослав Березюк та...

Детальніше

Засідання постійних комісій районної рад…

04-10-2013 Hits:227 Новини rada - avatar rada

Засідання постійних комісій районної ради

3 та 4 жовтня відбулися спільні засідання постійних депутатських комісій Володимирецької районної ради. В роботі комісій взяли участь В.Ковенько – голова районної ради, Ткачук В.Ф. – голова райдержадміністрації, М.Мастій –...

Детальніше

Соціальний захист людей похилого віку в …

03-10-2013 Hits:224 Новини rada - avatar rada

Соціальний захист людей похилого віку в дії

  Соціальний захист людей похилого віку в дії 1 жовтня заступник голови Володимирецької районної державної адміністрації Раїса Одиноцька побувала із робочою поїздкою в селі Антонівка, де відвідала ветеранів праці Миколу та Ніну...

Детальніше

В дев’яти районах Рівненщини тепло подал…

03-10-2013 Hits:168 Новини rada - avatar rada

В дев’яти районах Рівненщини тепло подали в усі соціальні заклади

У Березнівському, Володимирецькому, Дубровицькому, Зарічненському, Корецькому, Костопільському, Млинівському, Рокитнівському та Сарненському районах вже обігрівають усі школи, дитсадки та медзаклади. Водночас стовідсотково опалюють соціальну інфраструктуру в містах Кузнецовськ, Острог і Рівне....

Детальніше

Розпочалася акція «П’ять картоплин»

03-10-2013 Hits:187 Новини rada - avatar rada

Розпочалася акція «П’ять картоплин»

Серед учнів загальноосвітніх закладів району стартувала акція «П’ять картоплин», метою якої є збір овочів на зиму для соціально-вразливих верств населення. Соціальні ініціативи Президента, урядові програми, рішення районної влади спрямовані на...

Детальніше

Відбувся виїзд мультидисциплінарної кома…

03-10-2013 Hits:231 Новини rada - avatar rada

Відбувся виїзд мультидисциплінарної команди

  З метою покращення соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення З жовтня відбувся відбувся виїзд мультидисциплінарної команди районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до Берестівської та Довговільської сільських рад....

Детальніше

Районний досвід реформування медичної га…

19-09-2013 Hits:190 Новини rada - avatar rada

Районний досвід реформування медичної галузі

Перший заступник голови РДА Петро Вакуліч та головний лікар КЗ «Володимирецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександр Волочнюк з робочою поїздкою відвідали заклади охорони здоров’я у населених пунктах району Довговоля...

Детальніше

Системний підхід – запорука вдалого резу…

18-09-2013 Hits:183 Новини rada - avatar rada

Під час наради обговорювали участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування на 2014 рік та можливість дистанційного навчання за напрямом «Управління проектами місцевого та регіонального розвитку». Приводом...

Детальніше

Розвиток дівочого футболу на Володимиреч…

17-09-2013 Hits:219 Новини rada - avatar rada

Розвиток дівочого футболу на Володимиреччині

Чотири дні на Уманщині проходив фінал престижного дитячого турніру «Кубок надій ФФУ». В цих змаганнях, що проводить федерація футболу України між собою змагалися Центри підготовки та розвитку дівочого футболу (Рівненський,...

Детальніше

Розвиток туризму на Володимиреччині

16-08-2013 Hits:242 Новини rada - avatar rada

Розвиток туризму на Володимиреччині

Джерелами розвитку туризму району можна вважати об’єкти історико-культурної спадщини, зелений туризм (у населених пунктах району функціонують агросадиби), фестивальний рух (відкритий регіональний Етно-тур-фест «Бурштиновий шлях», всеукраїнський молодіжний мистецький соціально-екологічний фестиваль «Біле...

Детальніше

У Володимирецькому районі популяризують …

16-08-2013 Hits:239 Новини rada - avatar rada

У Володимирецькому районі популяризують релігійний туризм

Володимиреччина – край, що славиться оригінальними традиціями, звичаями, обрядами, піснями, стравами, давньою історією та неповторною архітектурою, яка ввібрала місцеві традиції будівництва та різні архітектурні стилі. У районі – 10 пам’яток...

Детальніше

Комфортна втеча від цивілізації

16-08-2013 Hits:229 Новини rada - avatar rada

Комфортна втеча від цивілізації

Завдяки відомим колоритним фестивалям, лікувальним природним комплексам на Володимиреччині розвивається зелений туризм. Сюди приїжджають люди не лише з різних куточків України, а й з-за кордону. Всього в районі налічується близько 14...

Детальніше

Архітектори обговорювали стратегію розви…

29-07-2013 Hits:247 Новини rada - avatar rada

Архітектори обговорювали стратегію розвитку Володимирецького району

У приміщенні райдержадміністрації відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства райдержадміністрації за участі начальника управління будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства Віти Гарбариніної, начальників окремих...

Детальніше

Хрещення Київської Русі – одна з найвизн…

25-07-2013 Hits:322 Новини rada - avatar rada

Хрещення Київської Русі – одна з найвизначніших подій в історії духовного та культурного розвитку української державності

На цьому наголосила начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації Валентина Пінчук під час проведення свята духовності «Лиш Боже слово мудрістю своєю нас напоумить, як на світі жить», що відбулося у...

Детальніше

Організація протипожежного захисту у Вол…

23-07-2013 Hits:248 Новини rada - avatar rada

Організація протипожежного захисту у Володимирецькому районі

Про стан організації протипожежного захисту йшлося на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Володимирецькому районі. У засіданні взяли учать голова постійної комісії з питань техногенно-екологічної...

Детальніше

Засідання круглого столу

22-07-2013 Hits:241 Новини rada - avatar rada

Засідання круглого столу

17 липня в залі засідань райдержадміністрації відбулося засідання круглого столу з приводу належної підготовки та відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі за участі заступника голови райдержадміністрації Ярослава Березюка, начальника відділу культури...

Детальніше

21 позачергова сесія районної ради

10-07-2013 Hits:263 Новини rada - avatar rada

21 позачергова сесія районної ради

10 липня 2013 року під головуванням голови районної ради Ковенька Василя Васильовича відбулась позачергова 21 сесія Володимирецької районної ради шостого скликання. Передувало сесії засідання президії районної ради, де були детально...

Детальніше

На фестивалі "Бурштиновий шлях" танцювал…

01-07-2013 Hits:320 Новини rada - avatar rada

На фестивалі "Бурштиновий шлях" танцювали, продавали чорниці та мацик

Четвертий рік поспіль прихильники етнорозваг приїждають на Рівненщину, аби три дні насолодитися місцевим колоритом на фестивалі "Бурштиновий шлях". "Бурштиновий шлях - 2013" не став винятком. Душевні співи поліських...

Детальніше

Правові аспекти надання працівникам відп…

28-05-2013 Hits:697 Новини rada - avatar rada

Правові аспекти надання працівникам відпустки без збереження заробітної плати

                   Статтею 84 Кодексу Законів про працю України передбачено надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати. У випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про відпустки", працівникам за його бажанням надається...

Детальніше

Інформаційний звіт про роботу Українсько…

20-05-2013 Hits:251 Новини rada - avatar rada

Інформаційний звіт про роботу Української асоціації районних та обласних рад за січень-квітень 2013 року

Однією з основних цілей Асоціації є представлення спільних інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, що функціонують на місцевому та регіональному рівні в органах державної влади, захист їх прав та інтересів,...

Детальніше

З Великою Перемогою!

08-05-2013 Hits:275 Новини rada - avatar rada

З Великою Перемогою!

Дорогі ветерани! Традиційно у цей день ми з вдячністю згадуємо всіх, хто визволяв нашу землю у роки Великої Вітчизняної війни. Пам’ять війни – це пам’ять серця. Її сувора правда залишається з нами,...

Детальніше

Згадаймо про жертв Чорнобиля.

26-04-2013 Hits:270 Новини rada - avatar rada

Згадаймо про жертв Чорнобиля.

Чорнобиль. Це - земля, стежки якої заросли травами і якими ніхто  не ходить. Це слово сьогодні є символом горя, страждань, розорених людських осель. 27 років тому в Україні сталася страшна...

Детальніше

Зі святом 8-го березня!

08-03-2013 Hits:345 Новини rada - avatar rada

Зі святом 8-го березня!

Дорогі наші жінки! Представниці прекрасної половини людства! Від депутатського корпусу Володимирецької районної ради прийміть сердечні вітання з чудовим весняним святом – Міжнародним жіночим днем 8 Березня! Дозвольте від чоловіків усіх територіальних громад району...

Детальніше

З Днем захисника Вітчизни!

22-02-2013 Hits:293 Новини rada - avatar rada

 З Днем захисника Вітчизни!

23 лютого в районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня захисника Вітчизни. До військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів, учасників бойових дій з вітальним словом звернулися очільники району. Це свято є...

Детальніше

До уваги адвокатів!

05-02-2013 Hits:258 Новини rada - avatar rada

До уваги адвокатів!

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Рівненській області, а також всіма районними, міськими, міськрайонним...

Детальніше

22 січня — День Соборності України

22-01-2013 Hits:299 Новини rada - avatar rada

22 січня — День Соборності України

Шановні краяни! 22 січня є одним з найвеличніших днів української історії. В цей день  відбулося прийняття Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Розділений кордонами чужих держав, наш народ...

Детальніше

Як зареєструвати свої права на нерухоме …

25-12-2012 Hits:509 Новини rada - avatar rada

Як зареєструвати свої права на нерухоме майно

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення...

Детальніше

Районний бюджет на 2013 рік затверджено…

21-12-2012 Hits:356 Новини rada - avatar rada

Районний бюджет  на 2013 рік затверджено.

21 грудня 2012 року, під головуванням Василя Ковенька, відбулася 17 позачергова сесія районної ради шостого скликання. Передувало сесії спільне засідання Президії та постійних комісій районної ради, на якому детально були опрацьовані...

Детальніше

Продуктивна16 сесія

26-11-2012 Hits:305 Новини rada - avatar rada

Продуктивна16 сесія

23 листопада відбулось засідання 16 сесії Володимирецької районної ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 17 питань порядку денного.     В роботі сесії взяли участь депутат обласної ради...

Детальніше

24 листопада - День пам'яті жертв голодо…

26-11-2012 Hits:259 Новини rada - avatar rada

24 листопада - День пам'яті жертв голодоморів

Щороку, в останній тиждень листопада, ми з великою скорботою згадуємо жертв найбільшої трагедії в історії українського народу - Голодомору 1932-33 рр. Голодомор - страшна сторінка в нашій історії. Настільки страшна, що...

Детальніше

Засідання постійних комісій районної рад…

16-11-2012 Hits:284 Новини rada - avatar rada

Засідання постійних комісій районної ради

14 та 15 листопада відбулися засідання постійних комісій районної ради. Депутати розглянули питання порядку денного, внесли поправки та доповнення. Найбільше питань виникло в ході обговорення питання «Про реорганізацію Рафалівської загальноосвітньої...

Детальніше

Визначено переможців І туру конкурсу "Кр…

14-11-2012 Hits:412 Новини rada - avatar rada

Визначено переможців І туру конкурсу "Краща посадова особа органів місцевого самоврядування  Рівненщини"

       13 листопада у Володимирецькій районній раді відбувся І тур обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини». Конкурс, який має на меті підвищення професійного рівня і творчої активності...

Детальніше

Обласна виїзна колегія у Володимирці

29-10-2012 Hits:532 Новини rada - avatar rada

Обласна виїзна колегія у Володимирці

23 жовтня на Володимиреччині пройшла виїзна колегія обласної державної адміністрації. Робочу поїздку голів райдержадміністрацій та райрад очолили голова ОДА Василь БЕРТАШ та заступник голови обласної ради Михайло КРИВКО. Відповідальність приймаючої...

Детальніше

Шановні працівники освіти Володимиреччин…

05-10-2012 Hits:361 Новини rada - avatar rada

Шановні працівники освіти Володимиреччини!

 У перший тиждень осені ми відзначаємо День працівників освіти – свято, яке звільняє від буденності й допомагає осягнути найголовніше у житті. Кожен з нас згадує свого Вчителя – того, котрий...

Детальніше