banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація

Анонси подій

Prev Next

Пенсійна реформа в Україні: 
мета, завдання та особливості проведення


Робота над покращенням пенсійного забезпечення громадян сьогодні є однією з ключових соціально-економічних реформ.  
Необхідність проведення даної реформи спричинена такими факторами, як демографічна й економічна ситуація в Україні, загальносвітові тенденції. Так, Україна відноситься до держав із старіючим населенням, що обумовлює систематичне погіршення співвідношення між громадянами працездатного і непрацездатного віку, що призводить до навантаження на солідарну систему пенсійного забезпечення.
З метою визначення заходів подальшого реформування пенсійної системи та збалансування солідарної системи пенсійного страхування Урядом України розроблено проект закону „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”. В законопроекті, зокрема, передбачено пропозиції щодо удосконалення солідарної системи та пропозиції щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Головною метою проведення пенсійної реформи є: забезпечення справедливої системи розподілу пенсійних коштів; створення для людей можливості накопичувати максимальний розмір пенсії, виходячи із власних доходів; стабілізувати пенсійну систему та гарантувати виплати пенсій на довгострокову перспективу; стабілізувати фінансовий стан державного бюджету; ліквідувати надмірний розрив у розмірах пенсій із солідарної системи.
Відповідно до законопроекту, особливостями проведення пенсійної реформи в Україні є:
•    збереження гарантій: умови нарахування та виплати пенсій для нинішніх пенсіонерів залишаються незмінними;
•    поступовість: пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років буде збільшуватись упродовж 10 років – на 6 місяців кожного року, починаючи з 1 лютого 2011 року;
•    соціальна справедливість: максимальний розмір пенсії обмежується 12 прожитковими мінімумами. Спеціальні пенсії на період роботи пенсіонера буде знижено до загального рівня. Пенсії держслужбовців буде зменшено з 90 до 80 відсотків від рівня його зарплати. Пенсійний вік для чоловіків держслужбовців підвищено до 62 років з 2013 року;
•    наявність компенсаторів: для покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери (освіти, культури та охорони здоров’я) при виході на пенсію запроваджується одноразова допомога у розмірі 10 призначених пенсій. На період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5 відсотків за кожний рік. За десять років розмір пенсії може зрости на 25 відсотків.

Засадничими принципами урядового законопроекту визначено:
•    Запровадження другого рівня пенсійної системи (загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування):
-    накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування буде запроваджена в рік, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України;
-    учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату запровадження системи виповнилося не більше 35 років;
-    розмір страхового внеску на дату впровадження системи передбачається встановити у розмірі 2 відсотків із подальшим його щорічним підвищенням на 1 відсоток до досягнення 7 відсотків;
•    адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиметься через Пенсійний фонд України. Через 2 роки після запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної системи її учасники матимуть право обирати недержавні пенсійні фонди, в яких накопичуватимуться їх пенсійні кошти. 
•    Збільшення бази для нарахування єдиного соціального внеску. Пропонується підвищити максимальну величину, з якої буде справлятися єдиний соціальний внесок з 15 до 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 
•    Зміни, що стосуються окремих категорій громадян. 
Передбачено обмежити максимальний розмір пенсії державних службовців на рівні 12 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 1 січня 2011 року це – 9 тис. грн.). 
Пропонується на період роботи замість спеціальних пенсій проводити виплату трудових пенсій в розмірах, визначених за нормами Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам не буде поширюватися на пенсіонерів, яким вже призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до набрання  чинності закону. 
Максимальний розмір пенсії запропоновано зменшити з 90 до 80 відсотків заробітної плати держслужбовців, яка є базою для призначення цих пенсій. 
Збільшено також період, за який враховуються надбавки та премії під час обчислення заробітної плати для визначення розміру спеціальних пенсій. Тепер він становитиме не 24, а 60 календарних місяців роботи на посадах, що дають право на такий вид пенсії. Пенсії, що призначають достроково у зв’язку зі скороченням штату та за станом здоров’я, виплачуватимуть тільки якщо пенсіонер залишив роботу.
Планується встановити граничний вік перебування на державній службі: 62 роки для чоловіків і 60 років – для жінок.
Для покращення матеріального забезпечення після виходу на пенсію та стимулювання зайнятості для працівників бюджетної сфери передбачено здійснювати виплату одноразової грошової допомоги при виході на пенсію у розмірі 10 призначених місячних пенсій. Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється у разі, коли таким особам раніше пенсія за вислугу років не призначалася. Також пропонується проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсії за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку. Проект закону не відміняє, зокрема, надбавку за звання „Заслужений вчитель України”, яка залишається в розмірі 25 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Для військовослужбовців період перебування на військовій службі буде збільшено з 20 до 25 календарних років. Строк служби буде визначатися лише у календарному обчисленні, пільгові (для окремих категорій військових) коефіцієнти будуть застосовуватися лише при визначенні вислуги років. При виході на пенсію і подальшому працевлаштуванні на цивільну роботу колишній військовослужбовець буде отримувати свою пенсію. Разом з тим, на час роботи та одержання зарплати пенсія таких працюючих пенсіонерів індексуватися не буде. Допомога військовослужбовцям при виході на пенсію буде виплачуватися у раніше встановлених розмірах.
•    Десятирічний етап збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років на 6 місяців кожного року. Як компенсатор, на період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5 відсотки за кожні півроку. Таким чином, за 10 років розмір пенсії для жінок зросте на 25 відсотків.
•    Удосконалення порядку призначення і перерахунку пенсій. Зокрема, передбачається:
- підвищити мінімально необхідний страховий стаж для одержання пенсії за віком з 5 до 15 років;
- проводити підвищення надбавки за понаднормовий стаж та доплати до прожиткового мінімуму при збільшенні прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам тільки після звільнення з роботи;
- підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у  мінімальному розмірі з 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, до, відповідно, 30 та 35 років для новопризначених пенсій; 
-    установити, що розмір середньої заробітної плати, яка враховується для призначення пенсії, визначається за три календарні роки, що передують року звернення

за призначенням пенсії, а перерахунок пенсії проводиться із середньої заробітної плати, з якої призначено пенсію;
- проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку;
- призначення пенсій проводити із заробітку лише за даними персоніфікованого обліку;
- змінити базу розрахунку надбавки за понаднормовий стаж для новопризначених пенсій;
- поступово підвищити вік для жінок, для одержання державної соціальної допомоги з 58 до 63 років;
- поступово збільшити необхідну вислугу для призначення пенсії за вислугу років військовослужбовцям та деяким іншим особам, запровадивши при цьому її календарне обчислення.
Згідно із ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Зважаючи на це, пенсії, що були призначені до набрання чинності законом, виплачуватимуться у розмірах, які не можуть бути нижче від вже встановлених. У той же час передбачається, що пенсії, які перевищують встановлений максимальний розмір, не будуть індексуватися або підвищуватись у випадках, передбачених законодавством, до того часу коли їх розмір відповідатиме максимальному. 

Громадяни України сьогодні мають унікальну можливість долучитися до розробки майбутнього пенсійного законодавства. Нині активізується громадське обговорення законопроекту „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”. Так, Міністерство соціальної політики України з 21 грудня 2010 року розпочало громадське обговорення проекту закону щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. 
Зокрема, в рамках першого етапу громадського обговорення в усіх областях України відбулися регіональні наради з питань інформування суспільства щодо ключових аспектів реформи, за результатами яких підготовлено зміни до відповідного законопроекту.
Другий етап обговорення пенсійної реформи стартував 1 лютого 2011 року проведенням навчального семінару для представників регіональних засобів масової інформації, який відбувся у Києві за участю Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики С.Тігіпка 
Свої зауваження та пропозиції щодо пенсійної реформи зацікавлені громадяни, громадські організації можуть направляти:
- на поштову адресу Міністерства соціальної політики: вул. Еспланадна, 8/10, м.Київ, 01001, з приміткою „Громадське обговорення”;
-    звернувшись на урядову „гарячу лінію” за телефоном 0-800-507-309;
-    надіславши лист на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
-    зателефонувавши на інформаційну гарячу лінію з питань пенсійної реформи            0-800-500-392 (у робочі дні з 9 до 18.00, усі дзвінки з України безкоштовні);
-    зателефонувавши в Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0-800-503-753, (працює в робочі дні з 9 до 18.00, субота-неділя – вихідний);
-    в головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області – на „гарячу” телефонну лінію за телефоном 26-29-95.


Начальник Володимирецького 
районного управління юстиції                            
Ю.П Коцяк

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!

Prev Next

34 сесія районної ради

12-03-2015 Hits:45 Новини rada - avatar rada

34 сесія районної ради

12 березня  відбулося засідання  34-ї чергової сесії Володимирецької районної ради шостого скликання під головуванням  голови районної ради  Василя Ковенька. У роботі сесії взяли участь  в.о. голови райдержадміністрації – Світлана  Римарчук, начальники...

Детальніше

Володимирецьке районне управління юстиці…

10-03-2015 Hits:49 Новини rada - avatar rada

Одноразова грошова допомога, передбачена в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності   Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у...

Детальніше

Полицька громада бере участь у ІІІ фазі …

06-03-2015 Hits:36 Новини rada - avatar rada

Полицька громада бере участь у ІІІ фазі проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Полиці – наш дім          Полицька громада бере участь у ІІІ фазі проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В ході діалогу було визначено найактуальніші проблеми територіальної громади та відібрано пріоритети «Енергоефективність»...

Детальніше

Декларування доходів

05-03-2015 Hits:312 Новини rada - avatar rada

Декларування доходів

  ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ До відома депутатів Володимирецької районної ради   Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" депутати місцевих рад  належать до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.  Відповідно до ч.3...

Детальніше

Оголошено обласний конкурс проектів розв…

05-03-2015 Hits:26 Новини rada - avatar rada

Оголошено обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2015 рік

Оголошено обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2015 рік Конкурсна рада обласного щорічного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Рівненської області оголошує обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2015 рік   Згідно з рішенням...

Детальніше

Засідання постійних комісій районної рад…

05-03-2015 Hits:43 Новини rada - avatar rada

Засідання постійних комісій районної ради

4 та 5 березня 2015 року відбулися засідання постійних комісій районної ради. Депутати розглянули питання порядку денного, які винесені на розгляд тридцять четвертої сесії районної ради шостого скликання, внесли поправки...

Детальніше

Вітаємо березневих іменинників!

28-02-2015 Hits:92 Новини rada - avatar rada

Вітаємо березневих іменинників!

Володимирецька районна рада щиро вітає з Днем народження іменинників народжених в березні 06 березня - Шишку Надію Олександрівну – секретаря Довговільської сільської ради, 10 березня – Вороб’я Миколу Васильовича – депутата...

Детальніше

Кампанія декларування -2015: основні ви…

25-02-2015 Hits:55 Новини rada - avatar rada

  Кампанія декларування -2015: основні випадки декларування   З 1 січня до 1 травня 2015 року триває кампанія декларування майнового стану і доходів, одержаних громадянами у 2014 році. У зазначений період громадяни зобов’язані...

Детальніше

Втілення мікропроекту – активізує громад…

25-02-2015 Hits:49 Новини rada - avatar rada

Втілення мікропроекту – активізує громаду

Втілення мікропроекту – активізує громаду 24 лютого відбулися збори громади селища Володимирець щодо участі в проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду – ІІІ».             Основна увага учасників зборів була зосереджена на...

Детальніше

Застосування реєстраторів розрахункових …

24-02-2015 Hits:50 Новини rada - avatar rada

Застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) спрощенцями Законом України від 28 грудня 2014 року №71 -VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі...

Детальніше

До уваги адвокатів!

19-02-2015 Hits:34 Новини rada - avatar rada

  До уваги адвокатів! Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області, а також всіма...

Детальніше

У платників податків є 90 днів щоб скори…

10-02-2015 Hits:42 Новини rada - avatar rada

У платників податків є 90 днів щоб скористатись податковим компромісом!           17 січня поточного року набув чинності Закон України від 25.12.2014 № 63-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо...

Детальніше

Увага! З 9 лютого 2015 року нові рахунки

08-02-2015 Hits:192 Новини rada - avatar rada

Увага! З 9 лютого 2015 року нові рахунки Згідно наказу Державної казначейської служби України від 20.01.2015 №12 «Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходу бюджету» та відповідно...

Детальніше

За що штрафують?

22-01-2015 Hits:70 Новини rada - avatar rada

За що штрафують?

За що штрафують?     В нашому житті мають місце численні випадки порушення законодавства за яке передбачена відповідальність винної особи, зокрема адміністративна. В подальшому,  наводимо окремі норми адміністративної відповідальності. Так, за знищення або...

Детальніше

33 позачергова сесія районної ради

21-01-2015 Hits:109 Новини rada - avatar rada

33 позачергова сесія районної ради

21 січня  відбулось засідання 33 позачергової сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання, на розгляд якої було винесено 14 питань порядку денного, що стосувались вирішення різноманітних проблем життєдіяльності територіальних громад району. Головував...

Детальніше

Увага! Діють шахраї!

23-12-2014 Hits:67 Новини rada - avatar rada

Увага! Діють шахраї!   До відділу внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області надходить інформація про активізацію шахрайських дій невстановленими особами від імені керівників структурних підрозділів ГУ ДФС у...

Детальніше

Відібрано територіальні громади району д…

18-12-2014 Hits:66 Новини rada - avatar rada

Відібрано територіальні громади району для участі у проекті         «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-3»

Відібрано територіальні громади району для участі у проекті                 «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-3»   17 грудня 2014  відбулася нарада з відбору сільських/селищних рад Володимирецького району...

Детальніше

Відбулась сесія районної ради

04-12-2014 Hits:115 Новини rada - avatar rada

Відбулась сесія районної ради

04 грудня  відбулось   засідання 32  сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання. В ході роботи сесії були прийняті рішення по  питаннях (оприлюднені у відповідному розділі сайту): 1. Про зміни до районної цільової соціальної...

Детальніше

Інформація для громадян, які знаходяться…

02-12-2014 Hits:60 Новини rada - avatar rada

Інформація для громадян, які знаходяться на окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь   Відділ державної реєстрації актів цивільного стану  реєстраційної служби Володимирецького районного управління юстиції у Рівненській області  інформує,...

Детальніше

Засідання постійних комісій районної рад…

28-11-2014 Hits:102 Новини rada - avatar rada

Засідання постійних комісій районної ради

         26 та 28 листопада 2014 року відбулися засідання президії та  постійних комісій районної ради. Депутати розглянули питання порядку денного, внесли поправки та доповнення.          Депутатами розглядались актуальні...

Детальніше

”Місцевий розвиток, орієнтований на гром…

24-11-2014 Hits:130 Новини rada - avatar rada

”Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ“

24 листопада в залі засідань Володимирецької районної ради відбувся районний семінар Проекту ЄС/ПРООН ”Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ“. Семінар провели координатор обласного ресурсного центру Ольга Кашевська, начальник відділу...

Детальніше

Відбувся Пленум районної ради ветеранів

21-11-2014 Hits:92 Новини rada - avatar rada

Відбувся Пленум районної ради ветеранів

21 листопада відбувся Пленум Володимирецької районної ради ветеранів «Про підсумки виконання заходів по відзначенню 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників». Було намічено завдання районної та первинних ветеранських організацій по...

Детальніше

Вшанування пам'яті жертв голодомору

20-11-2014 Hits:75 Новини rada - avatar rada

Вшанування пам'яті жертв голодомору

Щороку, в останній тиждень листопада, ми з великою скорботою згадуємо жертв найбільшої трагедії в історії українського народу – Голодомору. Голодомор - страшна сторінка в нашій історії. Настільки страшна, що про неї...

Детальніше

Володимирецький район серед учасників мі…

17-11-2014 Hits:67 Новини rada - avatar rada

Володимирецький район серед учасників міжнародного проекту

    Володимирецький район серед учасників міжнародного проекту 14 листопада у Рівному відбулася он-лайн нарада з відбору районів для участі в проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-3» на 2014-2018 роки. У засіданні...

Детальніше

В районі стартувала Програма Європейсько…

06-11-2014 Hits:152 Новини rada - avatar rada

В районі стартувала Програма Європейського Союзу "Підтримка політики регіонального розвитку України"

В РАЙОНІ СТАРТУВАЛА ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ „ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ” З  метою  впровадження         проекту  «Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок підтримки регіональних програм покращення...

Детальніше

70-річчя визволення України від фашистсь…

28-10-2014 Hits:159 Новини rada - avatar rada

70-річчя визволення України від фашистських загарбників

Дорогі ветерани! Шановні жителі Володимиреччини!             28 жовтня виповнюється 70 років з того дня, коли українські землі було звільнено від фашистських окупантів. Цієї миті український народ чекав понад три роки.             У ці дні...

Детальніше

31 позачергова сесія районної ради

03-10-2014 Hits:135 Новини rada - avatar rada

31 позачергова сесія районної ради

03 жовтня, під головуванням голови Володимирецької районної ради Василя Ковенька відбулося позачергове пленарне засідання тридцять першої сесії районної ради шостого скликання. На сесію були запрошені начальники відділів, управлінь та служб райдержадміністрації,...

Детальніше

Виїзне засідання в Рафалівській АЗПСМ

02-10-2014 Hits:98 Новини rada - avatar rada

Виїзне засідання в Рафалівській АЗПСМ

01 жовтня 2014 року відбулось виїзне засідання профільної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, гуманітарної політики у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 14 серпня на 30...

Детальніше

До уваги адвокатів!

17-09-2014 Hits:110 Новини rada - avatar rada

До уваги адвокатів!

До уваги адвокатів! Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Рівненській області, а також всіма районними,...

Детальніше

За інформацією Кузнецовської ОДПІ

27-08-2014 Hits:139 Новини rada - avatar rada

За інформацією Кузнецовської ОДПІ

  ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ КУЗНЕЦОВСЬКОЇ ОДПІ ПЕРЕЛІК ЗАСТАВНОГО МАЙНА

Детальніше

30 сесія районної ради відбулась

14-08-2014 Hits:147 Новини rada - avatar rada

30 сесія районної ради відбулась

14 серпня відбулося засідання чергової 30 сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 18 питань порядку денного. В роботі сесії взяли участь голова райдержадміністрації В.В....

Детальніше

До відома громадян

18-06-2014 Hits:212 Новини rada - avatar rada

                                                                          До відома громадян   З метою виконання доручення Міністра юстиції України П.Д. Петренко від 23.05.2014 року № 4211-0-4-14/10.3 «Щодо надання безоплатної правової допомоги», районне управління юстиції здійснює заходи щодо забезпечення надання...

Детальніше

Відзначення 153-ї річниці перепоховання …

22-05-2014 Hits:159 Новини rada - avatar rada

Відзначення 153-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка

Відзначення 153-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка «… Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. І неситий не виоре На дні моря поле…» Ці безсмертні рядки Кобзаря звучали 22 травня у...

Детальніше

Шановні ветерани Великої Вітчизняної вій…

08-05-2014 Hits:167 Новини rada - avatar rada

Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, жителі Володимиреччини!

  Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, жителі Володимиреччини! Від усього серця вітаємо Вас з річницею Великої Перемоги. Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року, але й сьогодні величний подвиг захисників і...

Детальніше

Зі святом!

30-04-2014 Hits:195 Новини rada - avatar rada

Зі святом!

Шановні жителі Володимиреччини! Щиро вітаємо Вас з Першотравнем - святом миру і вільної праці.   У ці теплі весняні дні світ навколо наповнюється світлими почуттями, новими планами. З Днем Першотравня ми пов'язуємо...

Детальніше

28-ма річниця Чорнобильської катастрофи

25-04-2014 Hits:2176 Новини rada1 - avatar rada1

28-ма річниця Чорнобильської катастрофи

28 років тому, 26 квітня 1986 р. вогонь Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів українців. Аварія на ЧАЕС увійшла в історію, як найбільша техногенна катастрофа, що привела до негативних екологічних,...

Детальніше

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

18-04-2014 Hits:422 Новини rada - avatar rada

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Шановні мешканці Володимиреччини!   Щиро вітаємо Вас з найвеличнішим святом – Пресвітлим Христовим Воскресінням. У житті кожного християнина Великдень - свято особливо шановане та величне. Ми святкуємо його з відкритою душею...

Детальніше

Шановні кримчани!

05-03-2014 Hits:228 Новини rada - avatar rada

Шановні кримчани!

ЗВЕРНЕННЯ депутатів Володимирецької районної ради Рівненської області до депутатів Верховної Ради АР Крим  Шановні кримчани!  Як відомо, Рада Федерації Росії дала згоду на введення російських збройних сил на територію України. Сьогодні російська...

Детальніше

Декларація голови районної ради

05-03-2014 Hits:182 Новини rada - avatar rada

Відповідно до Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» голова Володимирецької районної ради Ковенько Василь Васильович подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового...

Детальніше

Засідання Президії

27-02-2014 Hits:280 Новини rada - avatar rada

      27 лютого  відбулось засідання  президії Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд президії було внесено 9 питань порядку денного.           В ході роботи президії були заслухані питання: 1.Про погодження...

Детальніше

Позачергова сесія районної ради

22-02-2014 Hits:454 Новини rada - avatar rada

Позачергова сесія районної ради

Щоб висловити оцінку суспільно-політичної ситуації в країні, депутати провели 22 лютого засідання президії та позачергової сесії районної ради. В роботі сесії взяли участь 50 депутатів, депутат обласної ради Лебедюк Г.М., ...

Детальніше

На Володимиреччині вшанували учасників б…

17-02-2014 Hits:282 Новини rada - avatar rada

На Володимиреччині вшанували учасників бойових дій на території інших держав

На Володимиреччині вшанували учасників бойових дій на території інших держав Цьогоріч минає 25 років з часу виведення військ з Республіки Афганістан. Влада, громадськість, воїни-інтернаціоналісти та родичі полеглих пройшли колоною центром Володимирця до пам’ятного знаку загиблим воїнам-афганцям...

Детальніше

Відбулась позачергова сесія районної рад…

31-01-2014 Hits:601 Новини rada - avatar rada

Відбулась позачергова сесія районної ради

      31 січня   відбулось засідання двадцять шостої позачергової   сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 13 питань порядку денного, що стосувались вирішення різноманітних проблем життєдіяльності...

Детальніше

Відбулась позачергова сесія районної рад…

27-01-2014 Hits:287 Новини rada - avatar rada

Відбулась позачергова сесія районної ради

         27 січня відбулася позачергова двадцять п‘ята сесія Володимирецької районної ради шостого скликання. У її роботі взяли участь 42 депутати районної ради. Вів пленарне засідання голова  районної ради...

Детальніше

Кампанія декларування доходів громадян, …

22-01-2014 Hits:263 Новини rada - avatar rada

Кампанія декларування доходів громадян, отриманих у минулому році, розпочата Кузнецовською ОДПІ Головного управління Міндоходів у Рівненській області

  1 січня 2014 року стартувала компанія декларування доходів громадян отриманих у 2013 році. Відповідно до норм Податкового кодексу України, податкова декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня....

Детальніше

Президент України й надалі опікується ді…

31-12-2013 Hits:214 Новини rada - avatar rada

Президент України й надалі опікується дівчинкою з Рівненщини

Мобільний телефон та пуховичок майже як у снігуроньки. Такі подарунки під ялинку отримала семикласниця Таня М’ялик із села Воронки Володимирецького району від Глави держави. Каже, саме про ці гостинці вона...

Детальніше

Шановні земляки!

31-12-2013 Hits:246 Новини rada - avatar rada

Шановні земляки!

Від щирого серця вітаємо вас з Новим 2014 роком та Різдвом Христовим! Нехай прийдешній рік виправдає найдобріші надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім’ям. Нехай панують у...

Детальніше

Робочий візит до Центру надання адмініст…

30-12-2013 Hits:249 Новини rada - avatar rada

Робочий візит до Центру надання адміністративних послуг

  Сільські та селищні голови району відвідали новоутворений Центр надання адміністративних послуг, де ознайомилися з першими результатами надання спрощених адмінпослуг. Керівники місцевих громад разом із заступником голови райдержадміністрації Ярославом Березюком та...

Детальніше

Відкриття Будинку шерифа у с. Більська В…

20-12-2013 Hits:279 Новини rada - avatar rada

Відкриття Будинку шерифа у с. Більська Воля

Відкриття Будинку шерифа у с. Більська Воля18 грудня у с. Більська Воля за участі начальника Управління МВС України в Рівненській області генерал-майора міліції Василя Лазутка, начальника Кузнецовського міськвідділу Олега Кульбашного,...

Детальніше

Роботодавцям – компенсація, безробітним …

16-12-2013 Hits:231 Новини rada - avatar rada

У приміщенні райдержадміністрації за участі заступника голови райдержадміністрації Раїси Одиноцької, директора районного центру зайнятості Ніни Тарасюк, керівників окремих управлінь та відділів райдержадміністрації, роботодавців району відбулася нарада з питань стимулювання підвищення...

Детальніше

Відбулася 24 сесія районної ради

06-12-2013 Hits:351 Новини rada - avatar rada

Відбулася 24 сесія районної ради

6 грудня 2013 року відбулося пленарне засідання двадцять четвертої сесії Володимирецької районної ради шостого скликання. На розгляд було винесено 9 питань. 1. Про зміни до районної програми енергоефективності на 2011-2015 роки. 2....

Детальніше

Вібулась нарада з питань розвитку АПК у …

28-11-2013 Hits:280 Новини rada - avatar rada

У приміщенні райдержадміністрації за участі першого заступника голови райдержадміністрації Петра Вакуліча, начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Світлани Ситник, начальників окремих управлінь та відділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств відбулася...

Детальніше

Навчання керівників навчальних закладів

28-11-2013 Hits:232 Новини rada - avatar rada

Навчання керівників навчальних закладів

27 листопада на базі Володимирецького районного колегіуму за участі заступника голови райдержадміністрації Ярослава Березюка, начальника управління освіти, молоді та спорту Анатолія Рижого, завідувача комунальної науково-методичної установи «Володимирецький районний методичний кабінет»...

Детальніше

Заступник голови РДА з робочою поїздкою …

26-11-2013 Hits:395 Новини rada - avatar rada

Заступник голови РДА з робочою поїздкою відвідав ТОВ «Флорія - Україна»

         Перший заступник голови райдержадміністрації Петро Вакуліч здійснив робочий візит в с. Заболоття на спільне українсько-словацьке підприємства ТОВ «Флорія - Україна», яке займається вирощуванням гербер.          При зустрічі з генеральним директором...

Детальніше

Реалізація реформ у сфері охорони здоров…

25-11-2013 Hits:235 Новини rada - avatar rada

Реалізація реформ у сфері охорони здоров'я на Володимиреччині продовжується 22 листопада з робочим візитом Володимирецький район відвідав голова облдержадміністрації Василь Берташ. Очільник області разом із начальником управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації...

Детальніше

На Володимиреччині відзначили 55-років з…

25-11-2013 Hits:264 Новини rada - avatar rada

23 листопада 2013 року у Красносільській ЗОШ  I – III ступенів відбувся  вечір – пам’яті, присвячений 55-річчю  від дня народження місцевого поета Михайла  Дубова. Вшанувати пам’ять талановитого поета приїхали голова ...

Детальніше

На Володимиреччині проаналізували розвит…

21-11-2013 Hits:248 Новини rada - avatar rada

  У приміщенні райдержадміністрації за участі заступника голови райдержадміністрації Ярослава Березюка, начальника управління освіти, молоді і спорту райдержадміністрації Анатолія Рижого, начальника фінансового управління райдержадміністрації Олени Шикало відбулася нарада з питань збереження...

Детальніше

Відбулося засідання Громадської ради при…

14-11-2013 Hits:319 Новини rada - avatar rada

12 листопада під головуванням голови Громадської ради Сергія Буравського відбулося чергове засідання Громадської ради при Володимирецькій райдержадміністрації. Під час заходу підкреслено важливість участі членів Громадської ради в активізації роботи райдержадміністрації з...

Детальніше

23 сесія районної ради

08-11-2013 Hits:302 Новини rada - avatar rada

23 сесія районної ради

8 листопада  відбулось   засідання 23 позачергової сесії  Володимирецької районної  ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 10 проектів рішень. В ході роботи сесії були заслухані питання: 1.Про затвердження  змін до районної...

Детальніше

Відбулось засідання президії

07-11-2013 Hits:250 Новини rada - avatar rada

Відбулось засідання президії

07 листопада відбулось засідання президії районної ради. Було розглянуто питання, що вноситимуться на розгляд двадцять третьої позачергової сесії. Розглянуто ряд питань, що стосуються майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ...

Детальніше

Виставка «З історії національних меншин …

06-11-2013 Hits:260 Новини rada - avatar rada

Виставка «З історії національних меншин Володимиреччини»

Виставка «З історії національних меншин Володимиреччини» 6 листопада в рамках реалізації завдань Президента України щодо зміцнення  міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин у районному історичному музеї...

Детальніше

Голова райдержадміністрації Володимир Тк…

28-10-2013 Hits:350 Новини rada - avatar rada

Голова райдержадміністрації Володимир Ткачук відвідав ветеранів Великої Вітчизняної війни

Голова райдержадміністрації Володимир Ткачук відвідав ветеранів Великої Вітчизняної війни 28 жовтня з нагоди відзначення 69-річниці визволення України  від фашистських загарбників голова райдержадміністрації Володимир Ткачук провів зустріч з головою районної ради ветеранів...

Детальніше

22 сесія районної ради

11-10-2013 Hits:371 Новини rada - avatar rada

22 сесія районної ради

 11 жовтня 2013  року відбулось чергове пленарне засідання двадцять другої сесії Володимирецької районної ради. В сесійній залі зареєструвались 48 народних обранців. На сесію були запрошені керівники підприємств, організацій, установ, начальники...

Детальніше

Нарада з питань захисту конкуренції

11-10-2013 Hits:357 Новини rada - avatar rada

Нарада з питань захисту конкуренції

11 жовтня 2013 року відбулася нарада з питань захисту конкуренції в Володимирецькому районі за участю голови районної ради, голови райдержадміністрації, депутатів районної ради, голів сільських та селищних рад, правоохоронних органів,...

Детальніше

Засідання постійних комісій районної рад…

04-10-2013 Hits:334 Новини rada - avatar rada

Засідання постійних комісій районної ради

3 та 4 жовтня відбулися спільні засідання постійних депутатських комісій Володимирецької районної ради. В роботі комісій взяли участь В.Ковенько – голова районної ради, Ткачук В.Ф. – голова райдержадміністрації, М.Мастій –...

Детальніше

Розвиток дівочого футболу на Володимиреч…

17-09-2013 Hits:335 Новини rada - avatar rada

Розвиток дівочого футболу на Володимиреччині

Чотири дні на Уманщині проходив фінал престижного дитячого турніру «Кубок надій ФФУ». В цих змаганнях, що проводить федерація футболу України між собою змагалися Центри підготовки та розвитку дівочого футболу (Рівненський,...

Детальніше

Розвиток туризму на Володимиреччині

16-08-2013 Hits:312 Новини rada - avatar rada

Розвиток туризму на Володимиреччині

Джерелами розвитку туризму району можна вважати об’єкти історико-культурної спадщини, зелений туризм (у населених пунктах району функціонують агросадиби), фестивальний рух (відкритий регіональний Етно-тур-фест «Бурштиновий шлях», всеукраїнський молодіжний мистецький соціально-екологічний фестиваль «Біле...

Детальніше

У Володимирецькому районі популяризують …

16-08-2013 Hits:353 Новини rada - avatar rada

У Володимирецькому районі популяризують релігійний туризм

Володимиреччина – край, що славиться оригінальними традиціями, звичаями, обрядами, піснями, стравами, давньою історією та неповторною архітектурою, яка ввібрала місцеві традиції будівництва та різні архітектурні стилі. У районі – 10 пам’яток...

Детальніше

Комфортна втеча від цивілізації

16-08-2013 Hits:315 Новини rada - avatar rada

Комфортна втеча від цивілізації

Завдяки відомим колоритним фестивалям, лікувальним природним комплексам на Володимиреччині розвивається зелений туризм. Сюди приїжджають люди не лише з різних куточків України, а й з-за кордону. Всього в районі налічується близько 14...

Детальніше

Архітектори обговорювали стратегію розви…

29-07-2013 Hits:337 Новини rada - avatar rada

Архітектори обговорювали стратегію розвитку Володимирецького району

У приміщенні райдержадміністрації відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства райдержадміністрації за участі начальника управління будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства Віти Гарбариніної, начальників окремих...

Детальніше

Хрещення Київської Русі – одна з найвизн…

25-07-2013 Hits:445 Новини rada - avatar rada

Хрещення Київської Русі – одна з найвизначніших подій в історії духовного та культурного розвитку української державності

На цьому наголосила начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації Валентина Пінчук під час проведення свята духовності «Лиш Боже слово мудрістю своєю нас напоумить, як на світі жить», що відбулося у...

Детальніше

Організація протипожежного захисту у Вол…

23-07-2013 Hits:350 Новини rada - avatar rada

Організація протипожежного захисту у Володимирецькому районі

Про стан організації протипожежного захисту йшлося на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Володимирецькому районі. У засіданні взяли учать голова постійної комісії з питань техногенно-екологічної...

Детальніше

Засідання круглого столу

22-07-2013 Hits:328 Новини rada - avatar rada

Засідання круглого столу

17 липня в залі засідань райдержадміністрації відбулося засідання круглого столу з приводу належної підготовки та відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі за участі заступника голови райдержадміністрації Ярослава Березюка, начальника відділу культури...

Детальніше

21 позачергова сесія районної ради

10-07-2013 Hits:348 Новини rada - avatar rada

21 позачергова сесія районної ради

10 липня 2013 року під головуванням голови районної ради Ковенька Василя Васильовича відбулась позачергова 21 сесія Володимирецької районної ради шостого скликання. Передувало сесії засідання президії районної ради, де були детально...

Детальніше

На фестивалі "Бурштиновий шлях" танцювал…

01-07-2013 Hits:560 Новини rada - avatar rada

На фестивалі "Бурштиновий шлях" танцювали, продавали чорниці та мацик

Четвертий рік поспіль прихильники етнорозваг приїждають на Рівненщину, аби три дні насолодитися місцевим колоритом на фестивалі "Бурштиновий шлях". "Бурштиновий шлях - 2013" не став винятком. Душевні співи поліських...

Детальніше

Правові аспекти надання працівникам відп…

28-05-2013 Hits:1589 Новини rada - avatar rada

Правові аспекти надання працівникам відпустки без збереження заробітної плати

                   Статтею 84 Кодексу Законів про працю України передбачено надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати. У випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про відпустки", працівникам за його бажанням надається...

Детальніше

Інформаційний звіт про роботу Українсько…

20-05-2013 Hits:342 Новини rada - avatar rada

Інформаційний звіт про роботу Української асоціації районних та обласних рад за січень-квітень 2013 року

Однією з основних цілей Асоціації є представлення спільних інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, що функціонують на місцевому та регіональному рівні в органах державної влади, захист їх прав та інтересів,...

Детальніше

З Великою Перемогою!

08-05-2013 Hits:364 Новини rada - avatar rada

З Великою Перемогою!

Дорогі ветерани! Традиційно у цей день ми з вдячністю згадуємо всіх, хто визволяв нашу землю у роки Великої Вітчизняної війни. Пам’ять війни – це пам’ять серця. Її сувора правда залишається з нами,...

Детальніше

Згадаймо про жертв Чорнобиля.

26-04-2013 Hits:341 Новини rada - avatar rada

Згадаймо про жертв Чорнобиля.

Чорнобиль. Це - земля, стежки якої заросли травами і якими ніхто  не ходить. Це слово сьогодні є символом горя, страждань, розорених людських осель. 27 років тому в Україні сталася страшна...

Детальніше

Зі святом 8-го березня!

08-03-2013 Hits:432 Новини rada - avatar rada

Зі святом 8-го березня!

Дорогі наші жінки! Представниці прекрасної половини людства! Від депутатського корпусу Володимирецької районної ради прийміть сердечні вітання з чудовим весняним святом – Міжнародним жіночим днем 8 Березня! Дозвольте від чоловіків усіх територіальних громад району...

Детальніше

З Днем захисника Вітчизни!

22-02-2013 Hits:375 Новини rada - avatar rada

 З Днем захисника Вітчизни!

23 лютого в районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня захисника Вітчизни. До військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів, учасників бойових дій з вітальним словом звернулися очільники району. Це свято є...

Детальніше

22 січня — День Соборності України

22-01-2013 Hits:406 Новини rada - avatar rada

22 січня — День Соборності України

Шановні краяни! 22 січня є одним з найвеличніших днів української історії. В цей день  відбулося прийняття Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Розділений кордонами чужих держав, наш народ...

Детальніше

Як зареєструвати свої права на нерухоме …

25-12-2012 Hits:652 Новини rada - avatar rada

Як зареєструвати свої права на нерухоме майно

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення...

Детальніше

Районний бюджет на 2013 рік затверджено…

21-12-2012 Hits:424 Новини rada - avatar rada

Районний бюджет на 2013 рік затверджено.

21 грудня 2012 року, під головуванням Василя Ковенька, відбулася 17 позачергова сесія районної ради шостого скликання. Передувало сесії спільне засідання Президії та постійних комісій районної ради, на якому детально були опрацьовані...

Детальніше

Продуктивна16 сесія

26-11-2012 Hits:401 Новини rada - avatar rada

Продуктивна16 сесія

23 листопада відбулось засідання 16 сесії Володимирецької районної ради шостого скликання. На розгляд депутатів було винесено 17 питань порядку денного.     В роботі сесії взяли участь депутат обласної ради...

Детальніше

24 листопада - День пам'яті жертв голодо…

26-11-2012 Hits:326 Новини rada - avatar rada

24 листопада - День пам'яті жертв голодоморів

Щороку, в останній тиждень листопада, ми з великою скорботою згадуємо жертв найбільшої трагедії в історії українського народу - Голодомору 1932-33 рр. Голодомор - страшна сторінка в нашій історії. Настільки страшна, що...

Детальніше

Засідання постійних комісій районної рад…

16-11-2012 Hits:372 Новини rada - avatar rada

Засідання постійних комісій районної ради

14 та 15 листопада відбулися засідання постійних комісій районної ради. Депутати розглянули питання порядку денного, внесли поправки та доповнення. Найбільше питань виникло в ході обговорення питання «Про реорганізацію Рафалівської загальноосвітньої...

Детальніше

Визначено переможців І туру конкурсу "Кр…

14-11-2012 Hits:501 Новини rada - avatar rada

Визначено переможців І туру конкурсу "Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини"

       13 листопада у Володимирецькій районній раді відбувся І тур обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини». Конкурс, який має на меті підвищення професійного рівня і творчої активності...

Детальніше

Обласна виїзна колегія у Володимирці

29-10-2012 Hits:624 Новини rada - avatar rada

Обласна виїзна колегія у Володимирці

23 жовтня на Володимиреччині пройшла виїзна колегія обласної державної адміністрації. Робочу поїздку голів райдержадміністрацій та райрад очолили голова ОДА Василь БЕРТАШ та заступник голови обласної ради Михайло КРИВКО. Відповідальність приймаючої...

Детальніше

Шановні працівники освіти Володимиреччин…

05-10-2012 Hits:459 Новини rada - avatar rada

Шановні працівники освіти Володимиреччини!

 У перший тиждень осені ми відзначаємо День працівників освіти – свято, яке звільняє від буденності й допомагає осягнути найголовніше у житті. Кожен з нас згадує свого Вчителя – того, котрий...

Детальніше

РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАНН…

07-08-2012 Hits:1052 Новини rada1 - avatar rada1

РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ - ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

    Професійний публічний менеджмент є основою функціонування місцевої влади в будь-якій демократичній державі. Головною передумовою реформування системи місцевого самоврядування в Україні є спроможність місцевих влад ефективно реалізовувати зростаючу кількість повноважень, що...

Детальніше

Наступний крок-впровадження проекту

02-08-2012 Hits:487 Новини rada1 - avatar rada1

Наступний крок-впровадження проекту

01 серпня 2012 року в рамках Проекту ЄС, ПРООН «МРГ-ІІ» відбувся тренінг «Впровадження МПП». Мета даного тренінгу – дати слухачам знання по колу питань стосовно реалізації Проекту МРГ: відбір підрядної...

Детальніше

Вітаємо переможців!!!

07-05-2012 Hits:499 Новини rada1 - avatar rada1

Вітаємо переможців!!!

6 травня 2012 року, на базі Костопільської ДЮСШ відбулися змагання з волейболу в рамках продовження другого етапу обласної спартакіади 2012 року серед депутатів обласної, районних, міських рад міст обласного значення,...

Детальніше

"Городецький автограф"

18-04-2012 Hits:915 Новини rada - avatar rada

"Городецький автограф"

З дослідженнями про творчість українських поетів та прозаїків, у тому числі і з діаспори, ознайомилися вчителі та бібліотекарі під час літературознавчих читань "Городецький автограф", що черговий раз 17 квітня відбулися...

Детальніше

Реалізація проекту під умовною назвою «С…

11-04-2012 Hits:682 Новини rada - avatar rada

Реалізація проекту під умовною назвою «Сади» продовжується

         10 квітня в рамках проекту Європейської комісії «Соціально-економічний розвиток районів Рівненської області, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи» відбулося засідання робочої групи. В роботі взяли участь перший заступник голови РДА, керівник...

Детальніше

Відбулась позачергова ХІІ сесія районної…

06-04-2012 Hits:500 Новини rada - avatar rada

Відбулась позачергова ХІІ сесія районної ради

6 квітня 2012 року відбулась позачергова ХІІ сесія Володимирецької районної ради шостого скликання. Перед початком роботи сесії голова районної ради щиросердечно привітав депутата районної ради Мирончук Тетяну Павлівну з днем...

Детальніше

Засідання постійних комісій районної рад…

05-04-2012 Hits:441 Новини rada - avatar rada

Засідання постійних комісій районної ради 4 та 5 квітня 2012 року

          4 та 5 квітня 2012 року відбулися засідання президії та постійних комісій районної ради. Депутати розглянули питання порядку денного, які винесені на розгляд позачергової дванадцятої сесії районної ради шостого...

Детальніше

Спартакіада - 2012

03-04-2012 Hits:586 Новини rada - avatar rada

Спартакіада - 2012

  31 березня, розпочався другий етап обласної спартакіади 2012 року серед депутатів обласної, районних, міських рад міст обласного значення, сільських та селищних рад у м.Рівне з настільного тенісу, шахів, шашок та...

Детальніше

Про подання декларації депутатами місцев…

26-03-2012 Hits:2920 Новини rada - avatar rada

Про подання декларації депутатами місцевих рад

Роз’яснення Міністерства юстиції України стосовно деяких положень Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, зокрема в частині подання декларацій депутатами місцевих рад. Відповідно до статті 12 Закону України “Про засади...

Детальніше

Оголошується конкурс адвокатів

23-03-2012 Hits:740 Новини rada - avatar rada

Оголошується конкурс адвокатів

  Оголошується конкурс адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги   На виконання наказу Міністерства юстиції України від 15.03.2012 № 409/5 «Про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної...

Детальніше