banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Соціально-економічне становище Володимирецького району у січні-лютому 2017 року

ииии

 

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 лютого 2017р. становила 65 тис. осіб. Упродовж січня 2017р. чисельність населення зросла на 27 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 4,9 особи.

Чисельність населення збільшилася за рахунок природного (13 осіб) та міграційного (14 осіб) приросту.

У січні 2017р. рівень природного приросту склав 2,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 17 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 14,7 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–лютому 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 181 домогосподарству, що становило 96,3% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 76 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2017р. склала 366 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 132,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2017р. становив 2233 грн.

У січні–лютому 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 266 тис.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 315 тис.грн, рівень оплати наданих послуг становив 84,4%.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець лютого 2017р. становила 610 осіб. У загальній кількості безробітних 77,2% – особи, які проживають у сільській місцевості, 51,8% – жінки, 34,4% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2017р. становила 23. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 27 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2017р. становив 1389 грн, що дорівнює 43,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–лютому 2017р. в районі обліковано 78 кримінальних правопорушень, що на 9,3% менше, ніж у січні–лютому 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 23 – тяжкі та особливо тяжкі (на 28,1% менше, ніж у січні–лютому 2016р.).

За цей період виявлено 10 осіб, які вчинили злочини.

 

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–лютому 2017р. вирощено 9 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 36,4% більше порівняно з січнем–лютим 2016р., вироблено 29 т молока (на 47,4% менше).

На 1 березня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 519 голів (на 36,6% менше, ніж на 1 березня 2016р.), у т.ч. корів – 190 голів (на 61,3% менше); свиней – 51 голову (на 3,8% менше).

У січні–лютому 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 4,7 т тварин сільськогосподарських живих (на 71,5% менше, ніж у січні–лютому попереднього року), 9,9 т молока (на 24,4% менше). Середня ціна їх реалізації зросла відповідно на 10,5% і в 1,6 раза.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2016р. становив 2 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 30,2 дол.

 

Головне управління статистики

у Рівненській області