banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Соціально-економічне становище Володимирецького району у січні–березні 2017 року

 

1666Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 березня 2017р. становила 65 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність населення збільшилася на 72 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 6,9 особи.

У січні–лютому 2017р. рівень природного приросту становив 2,4 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність склала 16,2 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 13,8 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–березні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 208 домогосподарствам, що становило 33,8% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 82 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій у січні–березні 2017р. склала 424,2 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 144,8 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2017р. становив 2156 грн.

У січні–березні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 401 тис.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 467 тис.грн, рівень оплати наданих послуг становив 85,9%.

                                                                         Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець березня 2017р. становила 605 осіб. У загальній кількості безробітних 75,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 51,1% – жінки, 35,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2017р. становила 23. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 26 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2017р. становив 1431 грн, що дорівнює 44,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–березні 2017р. в районі обліковано 138 кримінальних правопорушень, що на 6,1% менше, ніж у січні–березні 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 46 – тяжкі та особливо тяжкі (на 2,1% менше, ніж у січні–березні 2016р.).

За цей період виявлено 21 особу, яка вчинила злочин.

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–березні 2017р. вирощено 12 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 32,3% більше порівняно з січнем–березнем 2016р., реалізовано на забій 3 т тварин (на 79,4% менше), вироблено 66 т молока (на 32% менше).

На 1 квітня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 503 голови (на 37% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч. корів – 193 голови (на 54,7% менше); свиней – 56 голів (на 7,7% більше).

У січні–березні 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 11,4 т зернових та зернобобових культур (у 3,2 раза більше, ніж у січні–березні попереднього року), 6,1 т тварин сільськогосподарських живих (на 82,1% менше), 23 т молока (на 4,5% більше). Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур зменшилася на 3%, тварин сільськогосподарських живих та молока зросла відповідно на 12,3% і в 1,6 раза.

Промисловість

У січні–березні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району у 2,1 раза збільшено випуск порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, у 2 рази – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію) і виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини. Водночас на 5,1% скоротилося виробництво каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 45,3% – рукавичок, рукавиць, мітенок (крім трикотажних), відповідно на 40% і 66,7% – комплектів та костюмів і піджаків та блейзерів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних.

Будівництво

У січні–березні 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 1,5 млн.грн, що становить 0,7% загальнообласного обсягу.

 

Головне управління статистики

у Рівненській області