banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Соціально-економічне становище Володимирецького району у січні–червні 2017 року

Соціально-економічне становище

Володимирецького району

у січні–червні 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 червня 2017р. становила 65,2 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2017р. чисельність населення збільшилася на 175 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 6,5 особи.

У січні–травні 2017р. рівень природного приросту склав 4,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 16,9 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 12,8 померлих на 1000 наявного населення.

         У січні–червні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,5 тис. домогосподарств, що становило 73,5% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 1,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2017р. склала 623,4тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 258,8тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2017р. становив 71 грн.

Крім того, 1,9 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 5,8 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,3 тис. домогосподарств на загальну суму 4 млн.грн. Середній розмір призначеної у червні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3073 грн.

У січні–червні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 837тис.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 950тис.грн, рівень оплати наданих послуг становив 88,1%.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець червня 2017р. становила 631 особу. У загальній кількості безробітних 76,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 45,6% – жінки, 34,1% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2017р. становила 22. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 29 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у червні 2017р. становив 1356 грн, що дорівнює 42,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–червні 2017р. в районі обліковано 291 кримінальне правопорушення, що на 2% менше, ніж у січні–червні 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 117 – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,7% менше, ніж у січні–червні 2016р.).

За цей період виявлено 50 осіб, які вчинили злочини.

 

Сільське господарство

Аграрними підприємствами району під урожай 2017р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 2442 га, що на 46,1% більше, ніж у 2016р., у т.ч. зернові та зернобобові культури – на 913 га (на 17,8% більше), кормові – на 144 га (на 76% менше).

Серед зернових культур розширено площі під житом (у 2,1 раза), вівсом (на 37,3%), пшеницею (на 1,5%).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–червні 2017р. вирощено 19 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5% більше порівняно з січнем–червнем 2016р., реалізовано на забій 7 т тварин (на 83% менше), вироблено 187 т молока (на 33% менше).

На 1 липня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 448 голів (на 33,1% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. корів – 193 голови (на 47,7% менше); свиней – 40 голів (на 57,9% менше).

У січні–червні 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 11,4 т зернових та зернобобових культур (в 1,9 раза більше, ніж у січні–червні попереднього року), 11,8 т тварин сільськогосподарських живих (на 77,7% менше), 79,8 т молока (на 7,7% менше). Середня цінареалізації зернових та зернобобових культур зменшилася на 2,1%, тварин сільськогосподарських живих та молока зросла відповідно на 28,5% і в 1,6 раза.

 

Промисловість

У січні–червні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району в 1,8 раза збільшено випуск виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини, в 1,6 раза – рукавичок, рукавиць, мітенок (крім трикотажних), на 46,6% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію). Водночас на 27,6% скоротилося виробництво каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 40% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, відповідно на 44,4% і 66,7% – комплектів та костюмів і піджаків та блейзерів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–травні 2017р. експорт товарів становив 689,1 тис.дол. США, імпорт – 19,5 тис.дол. Порівняно з січнем–травнем 2016р. експорт та імпорт скоротилися відповідно на 34,6% і 88,9%. Позитивне сальдо становило 669,6 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Азербайджану, Польщі, Німеччини.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, живi тварини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали засоби наземного транспорту, крім залізничного.

 

 

 

 

 

Головне управління статистики

у Рівненській області

Статистичний бюлетень