banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Статистичний бюлетень Соціально-економічне становище Володимирецького району ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2018 РОКУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Головне управління статистики у Рівненській області

 

 

Статистичний бюлетень

 

Соціально-економічне становище

Володимирецького району

 

ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2018 РОКУ

 

 

 

Рівне


Головне управління статистики у Рівненській області

 

вул.Короленка,7, м.Рівне, 33028, Україна

тел. (0362) 26-56-37

електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

веб-сайт: www.rv.ukrstat.gov.ua 

 

 

 

скорочення

грн – гривня

дол. США – долар США

км – кілометр

м. – місто

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

мм – міліметр

млн. – мільйон

од – одииця

пас.км – пасажиро-кілометр

р. – рік

стор. – сторінка

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

у т.ч. – у тому числі

ц – центнер

шт – штука

% – відсоток

 

Умовні позначення

Тире (–)

явищa не було

Нуль (0,0)

явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х)

заповнення рубрики за характером побудови таблиці

не має сенсу

«у тому числі», «з них»

наведено не всі доданки загальної суми

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

 

 

© Головне управління статистики у Рівненській області, 2019

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РАЙОНУ

 

 

Фактично

за

січень–листопад

2018р.

Темпи зростання (зниження), %

листопад 2018р. до

січень–листопад

2018р. до

січня–

листопада

2017р.

довідково:

січень–листопад

2017р. до

січня–листопада

2016р.

жовтня

2018р.

листопада

2017р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду,

(за даними Державної служби зайнятості), осіб

454

100,7

92,8

х

х

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати1, тис.грн

2

3

4

х

200,35

 

 

 

 

 

 

Виробництво продукції тварин-ництва у сільськогосподарських підприємствах (крім малих)

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), ц

115

33,3

9,1

71,0

25,6

молоко, ц

4822

62,2

176,3

144,7

72,2

,

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, тис.грн

120219,8

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

6717

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

Експорт товарів, тис.дол. США

1215,16

х

х

73,37

81,88

Імпорт товарів, тис.дол. США

224,06

х

х

215,27

46,48

Сальдо (+,–), тис.дол. США

991,16

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

––––––––––––

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

2 На 1 грудня 2018р.

3 1 грудня 2018р. у % до 1 листопада 2018р.

4 1 грудня 2018р. у % до 1 грудня 2017р.

5 1 грудня 2017р. у % до 1 грудня 2016р.

6 Дані за січень–жовтень 2018р.

7 Січень–жовтень 2018р. у % до січня–жовтня 2017р.

8 Січень–жовтень 2017р. у % до січня–жовтня 2016р.

  

 

 
 

РОЗДІЛ І.

Соціально-економічніпоказники
Володимирецького району


НАСЕЛЕННЯ

                      

Чисельність населення (за оцінкою)

на 1 листопада1

 

 

Постійне населення

Наявне населення

2018р.

2017р.

2018р.

2017р.

 

 

 

 

 

Усього

65749

65615

65414

65280

міські поселення

12492

12543

12802

12853

сільська місцевість

53257

53072

52612

52427

           
           

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

  

 

Природний рух населення у січні–жовтні

 

 

Усього, осіб

2018р.

до 2017р.,

у %

На 1000 осіб1

2018р.

2017р.

2018р.

2017р.

Кількість живонароджених

884

979

90,3

16,2

18,1

Кількість померлих

650

626

103,8

11,9

11,5

у тому числі дітей у віці до 1 року

5

11

45,5

Природний приріст, скорочення (–) населення

234

353

66,3

4,3

6,6

_____________

1 Показники наведено в розрахунку за рік на наявне населення.

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг за видами платежів у січні–листопаді 2018 року

 

 

Нараховано населенню до оплати, тис.грн

Оплачено населенням,

тис.грн

Рівень оплати населенням,

у %

усього

з

початку року

у т.ч.

у

листопаді

усього

з

початку року

у т.ч.

у

листопаді

усього

з

початку року

у т.ч.

у

листопаді

Житлово-комунальні   платежі

3936,1

368,6

2722,1

209,5

69,2

56,8

утримання   будинків і споруд та прибудинкових

територій

1982,9

179,5

995,5

35,2

50,2

19,6

централізоване

постачання холодної води та водовідведення

1953,2

189,1

1726,6

174,3

88,4

92,2

централізоване

опалення та постачання гарячої води

постачання природного газу

вивезення

побутових відходів

Крім того:

постачання електричної енергії

х

х

1

1

х

х

   
               

1 У цій та наступній таблиці (стор. 7) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

  

 

Стан оплати власниками особових рахунків

житлово-комунальних послуг за видами

у листопаді 2018 року

 

 

Кількість особових рахунків, од

Питома вага боржників

3 і більше

місяців, %

усього

з них мають заборгованість

3 і більше місяців

Житлово-комунальні   платежі

     

утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій

644

101

15,7

централізоване

постачання холодної води та водовідведення

3260

671

20,6

централізоване

опалення та постачання гарячої води

постачання природного газу

––

––

вивезення

побутових відходів

Крім того:

постачання електричної енергії

1

1

1

         
         

1 Див. виноску до табл. на стор. 6.

 

 

 

 

 


  • Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг

у січні–листопаді 2018 року

 

 

Усього з початку року

У т.ч.

у листопаді

Кількість домогосподарсв, які звернулися за субсидіями, од

5013

279

Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, од

4223

257

Сума призначених субсидій, тис.грн

619,5

80,5

Середній розмір призначених субсидій, грн

146,7

313,2

Нараховано коштів організаціям, тис.грн

7629,9

671,9

Перераховано коштів організаціям, тис.грн

8174,9

19,3

Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг, тис.грн

Х

2441,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання населенню субсидій готівкою на відшкодування

витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива

у січні–листопаді 2018 року

 

        

Усього з початку року

У т.ч.

у листопаді

Кількість домогосподарсв, які звернулися за субсидіями, од

3974

41

Кількість домогосподарсв, яким призначено субсидії, од

3310

28

Сума призначених субсидій, тис.грн

10583,8

77,3

Середній розмір призначених субсидій, грн

3197,5

2760,7

Кількість домогосподарств, які отримали субсидії, од

1413

249

Сума отриманих субсидій, тис.грн

7846,0

861,2

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

 

Кількість облікованих кримінальних правопорушень

у січні–листопаді 2018 році

(за даними прокуратури Рівненської області)

 

Січень–листопад

Січень–листопад

2018р.

у % до

січня–листопада

2017р.

2018р.

2017р.

       

Усього обліковано кримінальних правопорушень

317

425

74,6

 

 

 

 

із загальної кількості

     
       

тяжких та особливо тяжких

112

187

59,9

       

Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення

120

101

118,8

 

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (крім малих)

у січні–листопаді 2018 року

 

 

Січень–листопад 2018р.

У % до

січня–листопада 2017р.

Обсяг вирощування (у живій масі) сільсько-господарських тварин, ц

192

65,2

Обсяг реалізації на забій (у живій масі) сільськогосподарських тварин, ц

115

71,0

Обсяг виробництва молока, ц

4822

144,7

Кількість тварин1, голів

 

 

велика рогата худоба

379

103,62

у тому числі корови

209

110,62

свині

вівці та кози

птиця свійська

 

 

 

 

 

         

1На 1 грудня.

2 1 грудня 2018р. до 1 грудня 2017р.

 

Реалізація основних видів продукції сільського господарства

сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)

у січні–листопаді 2018 року

 

 

Обсяг реалізованої продукції

Середня ціна реалізації

т

січень–листопад

2018р. у % до січня–листопада

2017р.

грн за т

січень–листопад

2018р. у % до січня–листопада

2017р.

Культури зернові та зернобобові

...1

...1

...1

...1

у тому числі

       

пшениця

...1

...1

...1

...1

кукурудза на зерно

...1

...1

ячмінь

...1

...1

жито

197,9

3045,3

Насіння культур олійних

857,6

7545,1

у тому числі

       

боби сої

857,6

7545,1

насіння ріпаку й кользи

насіння соняшнику

Картопля

Тварини сільськогосподарські живі

...1

...1

...1

...1

у тому числі

 

 

 

 

велика рогата худоба

...1

...1

...1

...1

свині

птиця свійська

Молоко від сільськогосподарських тварин

усіх видів, сире

...1

...1

...1

...1

Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі, тис.шт

Цукор білий кристалічний буряковий

 

 

 

 

 

 

 

             

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

за основними видами діяльності

у січні–листопаді 2018 році

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

120219,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

117838,8

98,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

105243,1

87,5

Переробна промисловість  

12595,7

10,5

з неї

   

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

1

1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

637,1

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

4526,8

3,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

1

1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

66,6

0,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

124,0

0,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2110,2

1,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

270,8

0,2

 

 

 

 

 

 

             

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка.Дані за видами діяльності сформовано за однорідними продуктами.

 

 

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

у січні–жовтні 2018 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до січня–жовтня

2017р.

тис.дол.

США

у % до січня–жовтня

2017р.

Усього

1215,1

73,3

224,0

215,2

991,1

Італія

74,1

116,1

74,1

Китай

160,0

454,1

160,0

Латвія

28,2

126,7

28,2

Литва

9,4

6,6

2,8

Мексика

3,4

–3,4

Нідерланди

80,1

–80,1

Німеччина

551,1

183,7

79,8

139,1

471,3

Об’єднані Арабські Емірати

19,3

19,3

Польща

141,0

35,3

0,5

1,3

140,6

Румунія

152,3

71,9

152,3

Саудівська Аравія

0,6

–0,6

Сингапур

6,7

6,7

Словаччина

1,3

1,3

США

26,2

–26,2

Туреччина

15,1

286,9

15,1

Франція

5,9

117,4

–5,9

Швейцарія

56,7

31,1

5,4

287,3

51,3

Японія

15,5

–15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 
 

РОЗДІЛ ІІ.

Показники по містах та районах
Рівненської області

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою) по містах та районах

на 1 листопада 2018 року1

(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

 

 

 

 

 

Рівненська область

1158278

1157218

м.Рівне

246565

243143

м.Дубно

37618

37202

м.Вараш

42367

43180

м.Острог

15486

15025

райони

   

Березнівський

63898

64212

Володимирецький

65414

65749

Гощанський

34921

34955

Демидівський

14316

14220

Дубенський

44893

44993

Дубровицький

47216

47779

Зарічненський

34971

35277

Здолбунівський

56544

56774

Корецький

33070

33122

Костопільський

63966

64052

Млинівський

37139

37311

Острозький

28138

28184

Радивилівський

36829

36855

Рівненський

92743

91885

Рокитнівський

57875

57966

Сарненський

104309

105334

         

_____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

 

 

 

 


Загальний приріст (скорочення) чисельності населення

по містах та районах

у січні–жовтні 2018 року1

 

 

Осіб

 

 

 

Рівненська область

–2369

м.Рівне

–9

м.Дубно

–246

м.Вараш

–34

м.Острог

–109

райони

 

Березнівський

–157

Володимирецький

142

Гощанський

–139

Демидівський

–146

Дубенський

–458

Дубровицький

–287

Зарічненський

–144

Здолбунівський

–193

Корецький

–328

Костопільський

–161

Млинівський

–256

Острозький

–317

Радивилівський

–207

Рівненський

432

Рокитнівський

292

Сарненський

–44

_____________

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

 


Природний рух населення

по містах та районах

у січні–жовтні 2018 року

(осіб)

 

Кількість

живонароджених

Кількість

померлих

Природний

приріст,

скорочення (–)

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

11401

11916

–515

м.Рівне

2072

1810

262

м.Дубно

274

408

–134

м.Вараш

364

209

155

м.Острог

88

137

–49

райони

     

Березнівський

831

666

165

Володимирецький

884

650

234

Гощанський

303

513

–210

Демидівський

109

203

–94

Дубенський

352

628

–276

Дубровицький

451

590

–139

Зарічненський

368

411

–43

Здолбунівський

476

746

–270

Корецький

285

478

–193

Костопільський

580

750

–170

Млинівський

295

455

–160

Острозький

249

368

–119

Радивилівський

317

466

–149

Рівненський

941

1009

–68

Рокитнівський

875

477

398

Сарненський

1287

942

345

             

 

 


ОПЛАТА ПРАЦІ

 

Заборгованість із виплати заробітної плати

по містах та районах на 1 грудня 2018 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у %до

загаль-ної

суми

усього

у %до

загаль-ної

суми

усього

у %до

загаль-ної

суми

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

32785,3

32399,2

98,8

386,1

1,2

м.Рівне

27344,0

26977,9

98,7

366,1

1,3

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

 

 

 

Березнівський

250,3

250,3

100,0

Володимирецький

Гощанський

199,0

199,0

100,0

Демидівський

Дубенський

Дубровицький

185,6

185,6

100,0

Зарічненський

98,5

98,5

100,0

Здолбунівський

427,9

427,9

100,0

Корецький

368,4

368,4

100,0

Костопільський

251,6

251,6

100,0

Млинівський

158,7

158,7

100,0

Острозький

301,6

301,6

100,0

Радивилівський

Рівненський

2166,3

2146,3

99,1

20,0

0,9

Рокитнівський

107,1

107,1

100,0

Сарненський

926,3

926,3

100,0

–––––––––––––

1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Примітка. У цій та наступних таблицях з питань заборгованості з виплати заробітної плати дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.


Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати по містах та районах

на 1 грудня 2018 року

  

Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн

у % до

суми заборгованості на

1 листопада

2018р.

1 січня

2018р.

 

Рівненська область

32785,3

92,7

59,2

100,0

м.Рівне

27344,0

82,1

51,3

83,4

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

   

 

 

Березнівський

250,3

236,1

0,8

Володимирецький

Гощанський

199,0

190,1

0,6

Демидівський

Дубенський

Дубровицький

185,6

122,8

0,6

Зарічненський

98,5

0,3

Здолбунівський

427,9

70,5

1,3

Корецький

368,4

209,9

1,1

Костопільський

251,6

202,9

0,8

Млинівський

158,7

0,5

Острозький

301,6

182,2

0,9

Радивилівський

Рівненський

2166,3

10831,5

105,8

6,6

Рокитнівський

107,1

77,6

0,3

Сарненський

926,3

198,0

2,8

 


Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

по містах та районах

на 1 грудня 2018 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура боргу,

%

усього

у т.ч. нарахованої за період з початку

2018р.

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1

листопада

2018р.

1

січня

2018р.

тис.грн

у % до

загальної суми

заборгованості

Рівненська область

32399,2

92,1

61,0

10227,2

31,6

100,0

м.Рівне

26977,9

81,4

50,8

4805,9

17,8

83,3

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

 

 

Березнівський

250,3

236,1

250,3

100,0

0,8

Володимирецький

Гощанський

199,0

190,1

199,0

100,0

0,6

Демидівський

Дубенський

Дубровицький

185,6

122,8

185,6

100,0

0,6

Зарічненський

98,5

98,5

100,0

0,3

Здолбунівський

427,9

70,5

427,9

100,0

1,3

Корецький

368,4

209,9

368,4

100,0

1,1

Костопільський

251,6

202,9

251,6

100,0

0,8

Млинівський

158,7

158,7

100,0

0,5

Острозький

301,6

182,2

301,6

100,0

0,9

Радивилівський

Рівненський

2146,3

2146,3

100,0

6,6

Рокитнівський

107,1

77,6

107,1

100,0

0,3

Сарненський

926,3

198,0

926,3

100,0

2,9

               


 

,ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1

по містах та районах

у січні–вересні 2018 року

 

 

Роздрібний товарооборот у січні–вересні 2018р.,

тис.грн

Питома вага,

у % до підсумку

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту

(у порівнянних цінах)

у січні–вересні 2018р. до січня–вересня 2017р., %

Рівненська область

7727661,6

100,0

107,5

м.Рівне

4731679,7

61,2

101,5

м.Дубно

274852,5

3,6

127,4

м.Вараш

338868,0

4,4

143,5

м.Острог

96610,9

1,3

151,2

райони

     

Березнівський

137940,0

1,8

108,6

Володимирецький

143465,4

1,9

118,5

Гощанський

110805,1

1,4

104,8

Демидівський

27873,8

0,3

222,5

Дубенський

70546,7

0,9

87,0

Дубровицький

126146,6

1,6

115,2

Зарічненський

47829,0

0,6

88,9

Здолбунівський

191042,2

2,5

149,1

Корецький

122766,8

1,6

113,0

Костопільський

253537,1

3,3

141,9

Млинівський

59579,5

0,8

147,1

Острозький

29816,8

0,4

92,4

Радивилівський

87163,5

1,1

89,7

Рівненський

286484,9

3,7

100,9

Рокитнівський

164409,3

2,1

121,5

Сарненський

426243,8

5,5

107,3

______________

1 Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.


СІЛЬСЬКЕГОСПОДАРСТВО

 

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм

у сільськогосподарських підприємствах

по містах та районах

на 1 грудня 2018 року

 

 

Культури озимі на зерно та зелений корм

З них на зерно

га

у % до

1 грудня 2017р.

культури зернові

ріпак

га

у % до

1 грудня 2017р.

га

у % до

1 грудня 2017р.

Рівненська область

96558

120,8

61576

113,7

32924

133,8

м.Рівне

1

1

1

1

м.Дубно

1

1

1

1

райони

           

Березнівський

2001

78,5

749

30,6

1252

1

Володимирецький

813

97,2

1

1

1

1

Гощанський

5061

186,5

4380

188,2

678

178,1

Демидівський

6606

113,2

4365

115,8

2116

107,5

Дубенський

14471

120,1

9045

118,6

5182

117,2

Дубровицький

326

36,1

288

32,3

38

Зарічненський

1

1

1

1

Здолбунівський

4940

76,2

2757

57,8

2078

132,6

Корецький

5615

304,4

3321

210,5

2294

859,1

Костопільський

3515

92,7

1

1

1

1

Млинівський

17668

111,8

9781

94,8

6855

138,5

Острозький

10177

158,8

6452

173,9

3667

135,9

Радивилівський

13020

122,6

7547

97,0

4996

185,5

Рівненський

9863

125,6

7592

235,0

2261

49,8

Рокитнівський

541

1202,2

1

1

1

Сарненський

1856

88,2

1756

93,6

100

76,9

               
                     

1 У цій та наступних таблицях (стор. 23-24) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.


Виробництво продукції тваринництва

у сільськогосподарських підприємствах1

по містах та районах

у січні–листопаді 2018 року

 

 

М’ясо (реалізація на забій сільськогоспо-дарських тварин у живій масі)

Молоко

Яйця

т

у % до січня–

листопада

2017р.

т

у % до січня–листопада

2017р.

тис.шт

у % до січня–листопада

2017р.

Рівненська область

25732

119,7

69831

96,0

232220,5

102,4

м.Рівне

2

2

2

2

м.Дубно

2

2

2

2

м.Вараш

м.Острог

райони

           

Березнівський

6837

124,0

2

2

Володимирецький

12

71,0

482

144,7

Гощанський

531

124,5

11975

100,0

Демидівський

56

84,4

107

80,7

Дубенський

289

97,7

2832

94,6

Дубровицький

243

159,5

4356

80,9

Зарічненський

Здолбунівський

537

124,4

4976

95,9

2

2

Корецький

Костопільський

128

87,5

2

2

Млинівський

5579

121,7

20064

92,1

Острозький

124

92,0

2

2

Радивилівський

5737

105,9

12974

96,0

2

2

Рівненський

5294

131,2

4749

107,2

Рокитнівський

2

2

2

2

Сарненський

307

151,1

4217

105,5

45188,2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

               

1 У цій та наступній таблиці (стор. 24) крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям.

2 Див. виноску до табл. на стор. 22.


Кількість сільськогосподарських тварин

у сільськогосподарських підприємствах1

по містах та районах

на 1 грудня 2018 року

 

 

Велика рогата худоба

Свині

Птиця свійська

усього

у т.ч. корови

голів

у % до     1 грудня

2017р.

голів

у % до       1 грудня 2017р.

голів

у % до       1 грудня 2017р.

тис. голів

у % до     1 грудня 2017р.

Рівненська область

29512

96,3

13601

97,0

32348

104,8

2168,0

89,0

м.Рівне

2

2

2

2

м.Дубно

2

2

2

2

128

33,2

м.Вараш

м.Острог

райони

               

Березнівський

595

99,8

300

103,1

2

2

Володимирецький

379

103,6

209

110,6

Гощанський

3666

99,0

2007

98,4

120

102,6

Демидівський

42

71,2

20

55,6

149

65,6

Дубенський

2667

90,1

1121

92,4

706

38,9

Дубровицький

2867

84,3

1081

97,9

Зарічненський

Здолбунівський

1969

88,0

920

87,5

4906

2

2

2

Корецький

Костопільський

483

82,4

172

63,2

1521

105,1

Млинівський

7381

100,9

3089

93,0

13407

85,0

2

2

Острозький

1009

95,5

335

118,0

30

2

Радивилівський

2710

107,9

1860

99,3

1002

92,0

1193,7

105,2

Рівненський

2415

97,6

1031

97,0

9665

176,4

2

2

Рокитнівський

174

88,3

124

99,2

Сарненський

2940

102,1

1252

115,4

714

116,5

233,4

94,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

1 Див. першу виноску до табл. на стор. 23.

2Див. виноску до табл. на стор. 22.


ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах

у січні–листопаді 2018 року

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Рівненська область

33553291,8

100,0

м.Рівне

9089342,5

27,1

м.Дубно

2205513,6

6,6

м.Вараш

7933201,6

23,6

м.Острог

13460,4

0,0

райони

   

Березнівський

635091,5

1,9

Володимирецький

120219,8

0,3

Гощанський

122359,8

0,4

Демидівський

88639,3

0,3

Дубенський

758541,3

2,3

Дубровицький

98066,4

0,3

Зарічненський

4596,3

0,0

Здолбунівський

1632984,7

4,9

Корецький

32284,6

0,1

Костопільський

2983688,3

8,9

Млинівський

755568,1

2,2

Острозький

80333,7

0,2

Радивилівський

1077886,3

3,2

Рівненський

4120103,9

12,3

Рокитнівський

662322,2

2,0

Сарненський

1139087,5

3,4

 

 

 

     
             

Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі ф.№1-ПЕ (місячна).

 


БУДІВНИЦТВО

 

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах

за січень–листопад 2018 року

 

 

Виконано будівельних робіт

тис.грн

у % до загального обсягу

Рівненська область

1865600

100,0

м.Рівне

878822

47,1

м.Дубно

1

1

м.Вараш

526321

28,2

м.Острог

54141

2,9

райони

   

Березнівський

469

0,0

Володимирецький

6717

0,4

Гощанський

14211

0,8

Демидівський

1

1

Дубенський

22250

1,2

Дубровицький

1173

0,1

Зарічненський

10524

0,6

Здолбунівський

75015

4,0

Корецький

1

1

Костопільський

6138

0,3

Млинівський

Острозький

Радивилівський

1

1

Рівненський

226521

12,1

Рокитнівський

1

1

Сарненський

24799

1,3

           
             

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 


ТРАНСПОРТ

 

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів

автомобільним транспортом

по містах та районах

у січні–листопаді 2018 року

 

 

Вантажооборот

Обсяг перевезених вантажів

млн.ткм

у % до

січня–листопада

2017р.

тис.т

у % до

січня–листопада 2017р.

Рівненська область1

1290,7

100,6

2395,4

97,4

м.Рівне

740,5

107,6

820,5

110,7

м.Дубно

...2

...2

...2

...2

м.Вараш

м.Острог

4,8

100,2

13,2

88,0

райони

       

Березнівський

0,4

154,7

2,2

444,0

Володимирецький

Гощанський

Демидівський

Дубенський

Дубровицький

Зарічненський

Здолбунівський

36,4

102,8

209,2

93,1

Корецький

Костопільський

9,7

97,3

15,0

77,5

Млинівський

Острозький

2,5

67,4

10,7

58,3

Радивилівський

0,0

11,7

2,2

113,2

Рівненський

95,8

89,1

104,1

94,0

Рокитнівський

Сарненський

...2

...2

...2

...2

 

 

 

 

 

 

           

1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 У цій та наступній таблиці (стор. 28) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів

автомобільним транспортом

по містах та районах

у січні–листопаді 2018 року

 

 

Пасажирооборот

Кількість перевезених пасажирів

млн.пас.км

у % до

січня–листопада 2017р.

тис.

у % до

січня–листопада 2017р.

Рівненська область1

1027,6

71,2

82754,8

89,3

м.Рівне

94,7

90,3

9892,4

94,2

м.Дубно

9,7

82,3

353,2

87,7

м.Вараш

2

2

2

2

м.Острог

12,4

103,2

92,1

99,7

райони

       

Березнівський

0,3

114,5

1,0

90,9

Володимирецький

...2

...2

...2

...2

Гощанський

Демидівський

Дубенський

4,5

77,4

206,7

81,7

Дубровицький

Зарічненський

Здолбунівський

Корецький

...2

...2

...2

...2

Костопільський

Млинівський

3,0

82,0

53,9

75,3

Острозький

33,6

124,7

1126,8

93,5

Радивилівський

2

2

2

2

Рівненський

2

2

2

2

Рокитнівський

Сарненський

5,2

95,5

318,9

100,9

 

 

 

 

 

 

           

1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Див. другу виноску до табл. на стор. 27.

 

 


З М І С Т

Стор.

 

 

РОЗДІЛ І. Соціально-економічні показники Володимирецького

району…………………………………………………………………..

4

 

 

Населення…………………………………………………………….....

5

 

 

Соціальний захист………………………………………………………

6

 

 

Правосуддя та злочинність…………………………………………….

9

 

 

Сільське господарство………………………………………………….

10

 

 

Промисловість…………………………………………………………..

12

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність………………………………………

13

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Показники по містах та районах

Рівненської області……………………………………………………

14

 

 

Населення………………………………………………………………

15

 

 

Оплата праці…………………………………………………………...

18

 

 

Внутнішня торгівля…………………………………………………….

21

 

 

Сільське господарство………………………………………………....

22

 

 

Промисловість………………………………………………………….

25

 

 

Будівництво…………………………………………………………….

26

 

 

Транспорт………………………………………………………………

27

 

 


Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Рівненській області

Соціально-економічне становище

Володимирецького району

за січень–листопад 2018 року

Відповідальний за випуск

Якимчук Наталія Степанівна

Комп’ютерний дизайн та верстка

Гоцуляк Олена Василівна

Підписано до друку 09.01.2019

Тираж 2 примірники

Управління поширення інформації та комунікацій

 
   


Головного управління статистики у Рівненській області