banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Статистичний бюлетень Соціально-економічне становище Володимирецького району ЗА СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2019 РОКУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Головне управління статистики у Рівненській області

 

 

Статистичний бюлетень

 

Соціально-економічне становище

Володимирецького району

 

ЗА СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2019 РОКУ

 

 

 

 

 

 

 

Рівне


Головне управління статистики у Рівненській області

 

вул.Короленка, 7, м.Рівне, 33028, Україна

тел. (0362) 26-56-37

електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

веб-сайт: www.rv.ukrstat.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

скорочення

грн – гривня

дол. США – долар США

км – кілометр

м. – місто

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

мм – міліметр

млн. – мільйон

од – одииця

пас.км – пасажиро-кілометр

р. – рік

стор. – сторінка

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

у т.ч. – у тому числі

ц – центнер

шт – штука

% – відсоток

 

Умовні позначення

Тире (–)

явищa не було

Нуль (0,0)

явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х)

заповнення рубрики за характером побудови таблиці

не має сенсу

«у тому числі», «з них»

наведено не всі доданки загальної суми

Символ (к)

дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

 

© Головне управління статистики у Рівненській області, 2019

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РАЙОНУ

 

 

Фактично

за

січень–лютий

2019р.

Темпи зростання (зниження), %

лютий 2019р. до

січень–лютий

2019р.

до

січня–лютого

2018р.

довідково:

січень–лютий

2018р.

до

січня–лютого

2017р.

січня

2019р.

лютого

2018р.

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду,

(за даними Державної служби зайнятості), осіб

483

101,3

80,9

x

х

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати1, тис.грн

2

3

4

х

5

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової

продукції, (товарів, послуг), тис.грн

13188,9

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

Виробництво продукції тваринництва у сільськогоподарських підприємствах6

 

 

 

 

 

молоко, ц

к

к

к

к

134,0

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

к

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

             

1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

2 На 1 березня 2019р.

3 1 березня 2019р. у % до 1 лютого 2019р.

4 1 березня 2019р. у % до 1 березня 2018р.

5 1 березня 2018р. у % до 1 березня 2017р.

6 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.


 

 

 

 
 

РОЗДІЛ І.

Соціально-економічні показники
Володимирецького району


НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою)

на 1 лютого1

(осіб)

 

Постійне населення

Наявне населення

2019р.

2018р.

2019р.

2018р.

 

 

 

 

 

Усього

65775

65633

65440

65298

міські поселення

12464

12541

12774

12851

сільська місцевість

53311

53092

52666

52447

           
           

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

 

Природний рух населення у січні

 

 

Усього, осіб

2019р.

до 2018р.,

у %

На 1000 осіб1

2019р.

2018р.

2019р.

2018р.

Кількість живонароджених

99

106

93,4

17,8

19,1

Кількість померлих

88

92

95,7

15,8

16,6

у тому числі дітей у віці до 1 року

Природний приріст, скорочення (–) населення

11

14

78,6

2,0

2,5

_____________

1 Показники наведено в розрахунку за рік на наявне населення.

 

 

Міграційний рух населення у січні 2019 року

(одиниць)

 

Кількість

випадків прибуття

Кількість

випадків вибуття

Міграційний приріст, скорочення (–)

       

Усього

66

73

–7

 


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Надання населенню субсидій на

оплату житлово-комунальних послуг

у січні–лютому 2019 року

 

 

Усього з початку року

У т.ч.

у лютому

Кількість домогосподарсв, які звернулися за субсидіями, од

597

475

Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, од

160

147

Сума призначених субсидій, тис.грн

30,2

24,4

Середній розмір призначених субсидій, грн

188,8

166,0

Нараховано коштів організаціям, тис.грн

898,5

467,7

 

 

 

Надання населенню субсидій готівкою на

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива

у січні–лютому 2019 року

 

 

Усього з початку року

У т.ч.

у лютому

Кількість домогосподарсв, які звернулися за субсидіями, од

647

545

Кількість домогосподарсв, яким призначено субсидії, од

132

132

Сума призначених субсидій, тис.грн

467,1

467,1

Середній розмір призначених субсидій, грн

3538,6

3538,6

Кількість домогосподарств, які отримали субсидії, од

127

99

Сума отриманих субсидій, тис.грн

439,5

351,2


ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

за видами діяльності

у січні–лютому 2019 року

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

13188,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

12331,4

93,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

10810,8

82,0

Переробна промисловість  

1520,6

11,5

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

к

к

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

610,7

4,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

к

к

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

к

к

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

 

 

 

 

         

Примітка.Дані за видами діяльності сформовано за однорідними продуктами.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

у січні 2019 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до січня

2018р.

тис.дол.

США

у % до січня

2018р.

Усього

72,9

82,5

64,9

185,3

8,0

Італія

10,4

99,9

10,4

Китай

4,3

4,3

Корея, Республіка

2,3

–2,3

Латвія

0,7

0,7

Литва

11,7

19,9

–8,2

Німеччина

42,3

86,3

30,0

99,5

12,3

Польща

7,9

–7,9

США

1,8

36,2

–1,8

Туреччина

3,4

3,4

Швейцарія

3,0

–3,0


 

 

 

 

 
 
 
 

РОЗДІЛ ІІ.

Показники по містах та районах
Рівненської області

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою)

по містах та районах

на 1 лютого 2019 року1

(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

 

 

 

 

 

Рівненська область

1156875

1155815

м.Рівне

246406

242984

м.Дубно

37550

37134

м.Вараш

42393

43206

м.Острог

15476

15015

райони

 

 

Березнівський

63843

64157

Володимирецький

65440

65775

Гощанський

34756

34790

Демидівський

14244

14148

Дубенський

44746

44846

Дубровицький

47066

47629

Зарічненський

34905

35211

Здолбунівський

56462

56692

Корецький

32914

32966

Костопільський

63776

63862

Млинівський

37046

37218

Острозький

28050

28096

Радивилівський

36706

36732

Рівненський

92812

91954

Рокитнівський

57974

58065

Сарненський

104310

105335

         

_____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

 

 


Загальний приріст (скорочення) чисельності населення

по містах та районах

у січні 2019 року1

 

 

Осіб

 

 

 

Рівненська область

–426

м.Рівне

–129

м.Дубно

–13

м.Вараш

43

м.Острог

–24

райони

 

Березнівський

–3

Володимирецький

4

Гощанський

–35

Демидівський

–29

Дубенський

–42

Дубровицький

–37

Зарічненський

–6

Здолбунівський

–37

Корецький

–35

Костопільський

–71

Млинівський

–13

Острозький

–31

Радивилівський

–26

Рівненський

–22

Рокитнівський

42

Сарненський

38

_____________

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

 


Природний рух населення

по містах та районах

у січні 2019 року

(одиниць)

 

Кількість

живонароджень

Кількість

смертей

Природний

приріст,

скорочення (–)

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

1111

1491

–380

м.Рівне

209

216

–7

м.Дубно

25

50

–25

м.Вараш

40

20

20

м.Острог

9

15

–6

райони

 

 

 

Березнівський

66

85

–19

Володимирецький

99

88

11

Гощанський

20

56

–36

Демидівський

9

30

–21

Дубенський

40

75

–35

Дубровицький

42

68

–26

Зарічненський

31

52

–21

Здолбунівський

52

98

–46

Корецький

26

59

–33

Костопільський

44

111

–67

Млинівський

31

50

–19

Острозький

24

48

–24

Радивилівський

26

59

–33

Рівненський

112

152

–40

Рокитнівський

95

62

33

Сарненський

111

97

14

             

 

 


Міграційний рух населення

у січні 2019 року

(одиниць)

 

Кількість

випадків прибуття

Кількість

випадків вибуття

Міграційний

приріст,

скорочення (–)

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

1515

1561

–46

м.Рівне

412

534

–122

м.Дубно

47

35

12

м.Вараш

86

63

23

м.Острог

9

27

–18

райони

     

Березнівський

67

51

16

Володимирецький

66

73

–7

Гощанський

46

45

1

Демидівський

6

14

–8

Дубенський

42

49

–7

Дубровицький

44

55

–11

Зарічненський

43

28

15

Здолбунівський

93

84

9

Корецький

46

48

–2

Костопільський

101

105

–4

Млинівський

28

22

6

Острозький

34

41

–7

Радивилівський

43

36

7

Рівненський

196

178

18

Рокитнівський

31

22

9

Сарненський

75

51

24

             


ОПЛАТА ПРАЦІ

 

Заборгованість із виплати заробітної плати

по містах та районах

на 1 березня 2019 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

Рівненська область

15160,3

14710,1

97,0

450,2

3,0

м.Рівне

13113,7

12663,5

96,6

450,2

3,4

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

 

   

Березнівський

158,2

158,2

100,0

Володимирецький

Гощанський

153,9

153,9

100,0

Демидівський

Дубенський

Дубровицький

168,3

168,3

100,0

Зарічненський

126,5

126,5

100,0

Здолбунівський

Корецький

269,7

269,7

100,0

Костопільський

130,7

130,7

100,0

Млинівський

198,6

198,6

100,0

Острозький

233,5

233,5

100,0

Радивилівський

Рівненський

Рокитнівський

136,6

136,6

100,0

Сарненський

470,6

470,6

100,0

 

1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.


 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати по містах та районах

на 1 березня 2019 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн

у % до

суми заборгованості на

1 лютого

2019р.

1 січня

2019р.

Рівненська область

15160,3

84,9

55,8

100,0

м.Рівне

13113,7

73,4

53,2

86,5

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

Березнівський

158,2

1,1

Володимирецький

Гощанський

153,9

1,0

Демидівський

Дубенський

Дубровицький

168,3

1,1

Зарічненський

126,5

0,8

Здолбунівський

Корецький

269,7

1,8

Костопільський

130,7

0,9

Млинівський

198,6

1,3

Острозький

233,5

1,5

Радивилівський

Рівненський

Рокитнівський

136,6

0,9

Сарненський

470,6

3,1

 


Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

по містах та районах

на 1 березня 2019 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура боргу,

%

усього

у т.ч. нарахованої

за період

з початку 2019р.

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1

лютого

2019р.

1

січня

2019р.

тис.грн

у % до

загальної суми

заборгованості

Рівненська область

14710,1

84,4

54,9

3329,2

22,6

100,0

м.Рівне

12663,5

72,6

52,2

1287,4

10,2

86,1

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

 

 

Березнівський

158,2

158,2

100,0

1,1

Володимирецький

Гощанський

153,9

153,9

100,0

1,0

Демидівський

Дубенський

Дубровицький

168,3

168,3

100,0

1,1

Зарічненський

126,5

126,5

100,0

0,9

Здолбунівський

Корецький

269,7

269,7

100,0

1,8

Костопільський

130,7

130,7

100,0

0,9

Млинівський

198,6

198,6

100,0

1,4

Острозький

233,5

228,7

97,9

1,6

Радивилівський

Рівненський

Рокитнівський

136,6

136,6

100,0

0,9

Сарненський

470,6

470,6

100,0

3,2

 


ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1

по містах та районах

у 2018 році

 

 

Роздрібний товарооборот у 2018р., тис.грн

Питома вага,

у % до підсумку

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту

(у порівнянних цінах)

у 2018р. до 2017р., %

Рівненська область

10749227,0

100,0

107,4

м.Рівне

6725622,8

62,6

104,1

м.Дубно

388855,2

3,6

121,0

м.Вараш

488234,3

4,5

150,6

м.Острог

134227,7

1,2

142,3

райони

     

Березнівський

194908,7

1,8

113,3

Володимирецький

177567,2

1,6

99,6

Гощанський

145344,5

1,4

98,3

Демидівський

33183,8

0,3

139,0

Дубенський

92452,2

0,9

90,6

Дубровицький

161245,5

1,5

99,1

Зарічненський

64333,9

0,6

97,5

Здолбунівський

269748,4

2,5

153,3

Корецький

167004,4

1,6

112,4

Костопільський

336641,3

3,1

127,7

Млинівський

81740,0

0,8

140,3

Острозький

31021,9

0,3

71,7

Радивилівський

106922,9

1,0

79,7

Рівненський

375067,2

3,5

100,2

Рокитнівський

211027,8

2,0

108,4

Сарненський

564077,3

5,2

100,9

______________

1 Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.

 

 


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1

по містах та районах

у січні–лютому 2019 року

 

 

М’ясо (реалізація на забій сільсько-господарських тварин у живій масі), ц

Молоко, ц

Яйця, тис.шт

Рівненська область

55462

106418

47069,2

м.Рівне

к

к

м.Дубно

к

м.Вараш

м.Острог

райони

     

Березнівський

13743

382

Володимирецький

к

к

Гощанський

к

к

Демидівський

24

Дубенський

350

4158

Дубровицький

к

6046

Зарічненський

Здолбунівський

1131

к

Корецький

Костопільський

к

к

Млинівський

12227

28473

Острозький

к

к

Радивилівський

14935

18628

к

Рівненський

9843

7887

Рокитнівський

Сарненський

260

6213

к

 

 

 

 

 

         

1 У цій та наступній таблиці (стор. 19) по підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

 


Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1

по містах та районах

на 1 березня 2019 року

 

 

Велика рогата худоба, голів

Свині,

голів

Птиця свійська,

тис. голів

усього

у т.ч. корови

Рівненська область

28503

12365

31750

2254,8

м.Рівне

к

к

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

Березнівський

684

300

к

Володимирецький

к

к

Гощанський

к

к

к

Демидівський

30

Дубенський

2698

1082

632

Дубровицький

2915

1060

Зарічненський

Здолбунівський

к

к

к

14,1

Корецький

Костопільський

к

к

1306

Млинівський

7269

2834

13021

139,8

Острозький

к

к

Радивилівський

2507

1645

984

1310,3

Рівненський

2309

1017

9828

Рокитнівський

Сарненський

2927

1166

к

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

1 Див. виноску до табл. на стор. 18.

 

 

 


ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах

у січні–лютому 2019 року

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Рівненська область

6981497,4

100,0

м.Рівне

2383185,7

34,1

м.Дубно

350111,1

5,0

м.Вараш

1866716,0

26,7

м.Острог

4769,7

0,1

райони

   

Березнівський

106114,0

1,5

Володимирецький

13188,9

0,2

Гощанський

18014,0

0,3

Демидівський

11448,1

0,2

Дубенський

100743,7

1,4

Дубровицький

14363,1

0,2

Зарічненський

к

к

Здолбунівський

182928,7

2,6

Корецький

5058,1

0,1

Костопільський

565558,0

8,1

Млинівський

29776,3

0,4

Острозький

к

к

Радивилівський

188542,1

2,7

Рівненський

791129,5

11,3

Рокитнівський

116123,4

1,7

Сарненський

211933,1

3,0

 

 

 

 

 

 

             

Примітка. Дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції підготовлені за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості".

 


БУДІВНИЦТВО

 

Обсяг виробленої будівельної продукції

по містах та районах

у січні–лютому 2019 року

 

 

Вироблено будівельної продукції

тис.грн

у % до загального обсягу

Рівненська область

175815

100,0

м.Рівне

95317

54,2

м.Дубно

68

0,0

м.Вараш

27003

15,4

м.Острог

3536

2,0

райони

   

Березнівський

3

0,0

Володимирецький

к

к

Гощанський

338

0,2

Демидівський

к

к

Дубенський

Дубровицький

205

0,1

Зарічненський

к

к

Здолбунівський

9123

5,2

Корецький

Костопільський

441

0,3

Млинівський

Острозький

к

к

Радивилівський

Рівненський

33337

19,0

Рокитнівський

Сарненський

1948

1,1

 

 

 

 

 

З М І С Т

Стор.

 

 

 

Основні показники соціально-економічного розвитку району……..

3

 

 

РОЗДІЛ І. Соціально-економічні показники Корецького

району…………………………………………………………………..

4

 

 

Населення…………………………………………………………….....

5

 

 

Соціальний захист………………………………………………………

6

 

 

Промисловість………………………………………………………….

7

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність………………………………………

8

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Показники по містах та районах

Рівненської області……………………………………………………

9

 

 

Населення………………………………………………………………

10

 

 

Оплата праці…………………………………………………………...

14

 

 

Внутрішня торгівля………...……………….…………………………

17

 

 

Сільське господарство………………………………………………....

18

 

 

Промисловість………………………………………………………….

20

 

 

Будівництво…………………………………………………………….

21

 

 

 


Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Рівненській області

Соціально-економічне становище

Володимирецького району

за січень–лютий 2019 року

Відповідальний за випуск

Якимчук Наталія Степанівна

Комп’ютерний дизайн та верстка

Гоцуляк Олена Василівна

Підписано до друку 05.04.2019

Тираж 2 примірники

Управління поширення інформації та комунікацій

 
   


Головного управління статистики у Рівненській області