banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


СТАТИСТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Соціально-економічне становище Володимирецького району ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Головне управління статистики у Рівненській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний бюлетень

 

Соціально-економічне становище

Володимирецького району

 

ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне


Головне управління статистики у Рівненській області

 

вул.Короленка, 7, м.Рівне, 33028, Україна

тел. (0362) 26-56-37

електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

веб-сайт: www.rv.ukrstat.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

скорочення

грн – гривня

дол. США – долар США

км – кілометр

м. – місто

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

мм – міліметр

млн. – мільйон

од – одииця

пас.км – пасажиро-кілометр

р. – рік

стор. – сторінка

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

у т.ч. – у тому числі

ц – центнер

шт – штука

% – відсоток

 

Умовні позначення

Тире (–)

явищa не було

Нуль (0,0)

явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х)

заповнення рубрики за характером побудови таблиці

не має сенсу

«у тому числі», «з них»

наведено не всі доданки загальної суми

Символ (к)

дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

 

© Головне управління статистики у Рівненській області, 2019

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РАЙОНУ

 

 

Фактично

за

січень–березень

2019р.

Темпи зростання (зниження), %

березень 2019р. до

січень–березень

2019р.

до

січня–березня

2018р.

довідково:

січень–березень

2018р.

до

січня–березня

2017р.

лютого

2019р.

березня

2018р.

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду,

(за даними Державної служби зайнятості), осіб

467

96,7

82,8

x

х

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати1, тис.грн

2

3

4

х

5

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової

продукції, (товарів, послуг), тис.грн

24421,5

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

Виробництво продукції тваринництва у сільськогоподарських підприємствах6

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), ц

к

к

к

к

38,2

молоко, ц

к

к

к

к

130,7

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

567

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

             

1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

2 Станом на 1 квітня 2019р.

3 1 квітня 2019р. у % до 1 березня 2019р.

4 1 квітня 2019р. у % до 1 квітня 2018р.

5 1 квітня 2018р. у % до 1 квітня 2017р.

6 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РОЗДІЛ І.

Соціально-економічніпоказники
Володимирецького району


НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою)

на 1 березня1

(осіб)

 

Постійне населення

Наявне населення

2019р.

2018р.

2019р.

2018р.

 

 

 

 

 

Усього

65779

65659

65444

65324

міські поселення

12460

12534

12770

12844

сільська місцевість

53319

53125

52674

52480

           
           

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

(осіб)

 

 

Природний рух населення у січні–лютому

 

 

Усього, осіб

2019р.

до 2018р.,

у %

На 1000 осіб1

2019р.

2018р.

2019р.

2018р.

Кількість живонароджених

171

184

92,9

16,2

17,4

Кількість померлих

141

156

90,4

13,3

14,8

у тому числі дітей у віці до 1 року

2

Природний приріст, скорочення (–) населення

30

28

107,1

2,9

2,6

_____________

1 Показники наведено в розрахунку за рік на наявне населення.

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення у січні–лютому 2019 року

(одиниць)

 

Кількість

випадків прибуття

Кількість

випадків вибуття

Міграційний приріст, скорочення (–)

       

Усього

125

147

–22

 


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Надання населенню субсидій на

оплату житлово-комунальних послуг

у січні–березні 2019 року

 

 

Усього з початку року

У т.ч.

у березні

Кількість домогосподарсв, які звернулися за субсидіями, од

1502

905

Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, од

1215

1055

Сума призначених субсидій, тис.грн

95,1

64,9

Середній розмір призначених субсидій, грн

78,3

61,5

Нараховано коштів організаціям, тис.грн

1494,0

595,5

 

 

 

 

 

 

Надання населенню субсидій готівкою на

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива

у січні–березні 2019 року

 

 

Усього з початку року

У т.ч.

у березні

Кількість домогосподарсв, які звернулися за субсидіями, од

1606

959

Кількість домогосподарсв, яким призначено субсидії, од

1182

1050

Сума призначених субсидій, тис.грн

4127,9

3660,8

Середній розмір призначених субсидій, грн

3492,3

3486,5

Кількість домогосподарств, які отримали субсидії, од

1124

997

Сума отриманих субсидій, тис.грн

3924,7

3485,2

 

 


ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

за видами діяльності

у січні–березні 2019 року

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

24421,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

23172,2

94,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

20440,8

83,7

Переробна промисловість  

2731,4

11,2

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

к

к

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1206,5

4,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

к

к

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

к

к

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

 

 

 

 

         

Примітка.Дані за видами діяльності сформовано за однорідними продуктами.

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

у січні–лютому 2019 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до січня–лютого

2018р.

тис.дол.

США

у % до січня–лютого

2018р.

Усього

171,0

65,7

179,2

299,3

–8,2

у тому числі

         

Велика Британія

4,1

–4,1

Індія

6,7

6,7

Італія

17,2

72,7

17,2

Китай

24,7

24,7

Корея, Республіка

4,7

–4,7

Латвія

0,7

10,8

0,7

Литва

11,7

577,2

53,1

1037,8

–41,4

Німеччина

77,9

68,3

81,7

204,2

–3,8

Об’єднані Арабські Емірати

13,2

13,2

Польща

14,7

–14,7

Румунія

5,7

11,1

5,7

Словаччина

9,7

9,7

США

5,9

51,6

–5,9

Туреччина

3,4

64,9

3,4

Франція

1,4

–1,4

Швейцарія

3,0

–3,0

Швеція

7,9

–7,9

Японія

2,0

–2,0

 

 


 

 

 

 

 
 
 
 

РОЗДІЛ ІІ.

Показники по містах та районах
Рівненської області

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою)

по містах та районах

на 1 березня 2019 року1

(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

 

 

 

 

 

Рівненська область

1156461

1155401

м.Рівне

246260

242838

м.Дубно

37531

37115

м.Вараш

42397

43210

м.Острог

15456

14995

райони

 

 

Березнівський

63797

64111

Володимирецький

65444

65779

Гощанський

34738

34772

Демидівський

14233

14137

Дубенський

44706

44806

Дубровицький

47080

47643

Зарічненський

34893

35199

Здолбунівський

56433

56663

Корецький

32884

32936

Костопільський

63768

63854

Млинівський

37035

37207

Острозький

28009

28055

Радивилівський

36679

36705

Рівненський

92794

91936

Рокитнівський

58018

58109

Сарненський

104306

105331

         

_____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

 

 


Загальний приріст (скорочення) чисельності населення

по містах та районах

у січні–лютому 2019 року1

 

 

Осіб

 

 

 

Рівненська область

–840

м.Рівне

–275

м.Дубно

–32

м.Вараш

47

м.Острог

–44

райони

 

Березнівський

–49

Володимирецький

8

Гощанський

–53

Демидівський

–40

Дубенський

–82

Дубровицький

–23

Зарічненський

–18

Здолбунівський

–66

Корецький

–65

Костопільський

–79

Млинівський

–24

Острозький

–72

Радивилівський

–53

Рівненський

–40

Рокитнівський

86

Сарненський

34

_____________

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

 


Природний рух населення

по містах та районах

у січні–лютому 2019 року

(одиниць)

 

Кількість

живонароджень

Кількість

смертей

Природний

приріст,

скорочення (–)

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

2014

2666

–652

м.Рівне

371

393

–22

м.Дубно

44

89

–45

м.Вараш

68

46

22

м.Острог

17

35

–18

райони

 

 

 

Березнівський

117

164

–47

Володимирецький

171

141

30

Гощанський

35

112

–77

Демидівський

22

47

–25

Дубенський

69

142

–73

Дубровицький

84

110

–26

Зарічненський

60

86

–26

Здолбунівський

94

174

–80

Корецький

50

110

–60

Костопільський

89

185

–96

Млинівський

51

95

–44

Острозький

37

80

–43

Радивилівський

47

103

–56

Рівненський

194

258

–64

Рокитнівський

180

112

68

Сарненський

214

184

30

             

 

 


Міграційний рух населення

у січні–лютому 2019 року

(одиниць)

 

Кількість

випадків прибуття

Кількість

випадків вибуття

Міграційний приріст,

скорочення (–)

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

2989

3177

–188

м.Рівне

790

1043

–253

м.Дубно

101

88

13

м.Вараш

145

120

25

м.Острог

42

68

–26

райони

     

Березнівський

138

140

–2

Володимирецький

125

147

–22

Гощанський

113

89

24

Демидівський

19

34

–15

Дубенський

85

94

–9

Дубровицький

102

99

3

Зарічненський

73

65

8

Здолбунівський

177

163

14

Корецький

90

95

–5

Костопільський

198

181

17

Млинівський

69

49

20

Острозький

66

95

–29

Радивилівський

81

78

3

Рівненський

383

359

24

Рокитнівський

61

43

18

Сарненський

131

127

4

             


ОПЛАТА ПРАЦІ

 

Заборгованість із виплати заробітної плати

по містах та районах

на 1 квітня 2019 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

Рівненська область

12275,8

11785,8

96,0

490,0

4,0

м.Рівне

12275,8

11785,8

96,0

490,0

4,0

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

 

   

Березнівський

Володимирецький

Гощанський

Демидівський

Дубенський

Дубровицький

Зарічненський

Здолбунівський

Корецький

Костопільський

Млинівський

Острозький

Радивилівський

Рівненський

Рокитнівський

Сарненський

 

1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Примітка. У цій та наступних таблицях з питань заборгованості з виплати заробітної плати дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.


Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати по містах та районах

на 1 квітня 2019 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн

у % до

суми заборгованості на

1 березня

2019р.

1 січня

2019р.

Рівненська область

12275,8

81,0

45,2

100,0

м.Рівне

12275,8

93,6

49,8

100,0

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

Березнівський

Володимирецький

Гощанський

Демидівський

Дубенський

Дубровицький

Зарічненський

Здолбунівський

Корецький

Костопільський

Млинівський

Острозький

Радивилівський

Рівненський

Рокитнівський

Сарненський

 


Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

по містах та районах

на 1 квітня 2019 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура боргу,

%

усього

у т.ч. нарахованої

за період

з початку 2019р.

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1

березня

2019р.

1

січня

2019р.

тис.грн

у % до

загальної суми

заборгованості

Рівненська область

11785,8

80,1

44,0

497,0

4,2

100,0

м.Рівне

11785,8

93,1

48,6

497,0

4,2

100,0

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

 

 

Березнівський

Володимирецький

Гощанський

Демидівський

Дубенський

Дубровицький

Зарічненський

Здолбунівський

Корецький

Костопільський

Млинівський

Острозький

Радивилівський

Рівненський

Рокитнівський

Сарненський

 


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1

по містах та районах

у січні–березні 2019 року

 

 

М’ясо (реалізація на забій сільсько-господарських тварин у живій масі), ц

Молоко, ц

Яйця, тис.шт

Рівненська область

81486

165989

69256,2

м.Рівне

к

к

м.Дубно

к

м.Вараш

м.Острог

райони

     

Березнівський

21815

836

Володимирецький

к

к

Гощанський

к

к

Демидівський

24

Дубенський

1114

6469

Дубровицький

к

10079

Зарічненський

Здолбунівський

1827

к

89,5

Корецький

Костопільський

к

к

Млинівський

17790

44925

Острозький

к

к

Радивилівський

18667

28489

к

Рівненський

15803

12300

Рокитнівський

Сарненський

748

10121

к

 

 

 

 

 

         

1 У цій та наступній таблиці (стор. 18) по підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

 

 


Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1

по містах та районах

на 1 квітня 2019 року

 

 

Велика рогата худоба, голів

Свині,

голів

Птиця свійська,

тис. голів

усього

у т.ч. корови

Рівненська область

28545

12187

28421

2222,2

м.Рівне

к

к

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

Березнівський

750

311

к

Володимирецький

к

к

Гощанський

к

к

к

Демидівський

30

Дубенський

2546

1043

592

Дубровицький

3051

1060

Зарічненський

Здолбунівський

к

к

к

14,0

Корецький

Костопільський

к

к

1276

Млинівський

7347

2838

13504

242,4

Острозький

к

к

Радивилівський

2374

1528

973

1188,4

Рівненський

2359

1015

6330

к

Рокитнівський

Сарненський

2927

1172

к

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

1 Див. виноску до табл. на стор. 17.

 

 


ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах

у січні–березні 2019 року

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Рівненська область

10854793,0

100,0

м.Рівне

3630591,9

33,4

м.Дубно

539405,0

5,0

м.Вараш

2854892,8

26,3

м.Острог

6923,6

0,1

райони

   

Березнівський

165107,8

1,5

Володимирецький

24421,5

0,2

Гощанський

28542,2

0,3

Демидівський

19909,3

0,2

Дубенський

167782,9

1,5

Дубровицький

21953,5

0,2

Зарічненський

к

к

Здолбунівський

376978,3

3,5

Корецький

7790,0

0,1

Костопільський

840601,5

7,7

Млинівський

46510,1

0,4

Острозький

к

к

Радивилівський

292191,8

2,7

Рівненський

1267195,2

11,7

Рокитнівський

159695,0

1,5

Сарненський

369171,2

3,4

         
           

Примітка. Дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції підготовлені за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості".

 

 


БУДІВНИЦТВО

 

Обсяг виробленої будівельної продукції по містах та районах

у січні–березні 2019 року

 

 

Вироблено будівельної продукції

тис.грн

у % до загального обсягу

Рівненська область

302607

100,0

м.Рівне

164040

54,2

м.Дубно

183

0,1

м.Вараш

45848

15,2

м.Острог

4218

1,4

райони

   

Березнівський

3

0,0

Володимирецький

567

0,2

Гощанський

586

0,2

Демидівський

642

0,2

Дубенський

к

к

Дубровицький

205

0,1

Зарічненський

к

к

Здолбунівський

12530

4,1

Корецький

к

к

Костопільський

763

0,3

Млинівський

Острозький

к

к

Радивилівський

к

к

Рівненський

58998

19,5

Рокитнівський

Сарненський

3564

1,2

 

 

 


ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

 

Кількість юридичних осіб по містах та районах

 

 

Станом на

01.04.2019

Рівненська область

22294

м.Рівне

10494

м.Дубно

750

м.Вараш

411

м.Острог

366

Березнівський

636

Володимирецький

553

Гощанський

535

Демидівський

256

Дубенський

546

Дубровицький

499

Зарічненський

334

Здолбунівський

899

Корецький

427

Костопільський

914

Млинівський

453

Острозький

349

Радивилівський

590

Рівненський

1772

Рокитнівський

504

Сарненський

1006


НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне

повітря від стаціонарних джерел забруднення

по містах та районах

у 2018 році

 

 

Обсяги викидів,

т

У % до 2017р.

У тому числі

діоксиду сірки

діоксиду азоту

т

у % до 2017р.

т

у % до 2017р.

Рівненська область

9131,1

95,5

471,2

72,8

3165,2

113,1

м.Рівне

2608,7

91,8

105,2

110,8

358,6

87,5

м.Дубно

93,3

115,9

10,3

120,9

45,0

116,5

м.Вараш

44,6

109,4

0,8

57,2

8,4

97,3

м.Острог

11,8

95,8

0,1

23,1

4,6

109,5

райони

           

Березнівський

108,7

77,9

7,6

59,2

25,4

82,7

Володимирецький

71,0

62,4

19,1

31,5

1,2

69,1

Гощанський

59,8

103,8

0,6

305,2

1,3

116,1

Демидівський

1,0

48,3

0,2

48,2

Дубенський

581,1

107,4

139,9

121,8

38,0

97,3

Дубровицький

37,7

50,5

1,4

67,8

7,0

62,1

Зарічненський

142,7

73,7

32,3

72,8

18,6

302,1

Здолбунівський

2746,8

87,1

0,6

2,7

1946,6

105,9

Корецький

18,1

191,4

1,1

100,0

1,1

98,6

Костопільський

579,0

117,0

12,5

293,4

215,1

199,4

Млинівський

67,6

98,5

5,0

100,8

Острозький

30,8

60,0

0,2

11,4

Радивилівський

101,7

114,3

0,0

14,9

100,0

Рівненський

1224,7

125,8

111,5

46,8

395,9

197,6

Рокитнівський

326,5

115,4

8,5

99,3

60,8

101,6

Сарненський

275,5

81,2

19,7

60,5

17,3

95,6

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

З М І С Т

Стор.

 

 

 

Основні показники соціально-економічного розвитку району……..

3

 

 

РОЗДІЛ І. Соціально-економічні показники Корецького

району…………………………………………………………………..

4

 

 

Населення…………………………………………………………….....

5

 

 

Соціальний захист………………………………………………………

6

 

 

Промисловість………………………………………………………….

7

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність………………………………………

8

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Показники по містах та районах

Рівненської області……………………………………………………

9

 

 

Населення………………………………………………………………

10

 

 

Оплата праці…………………………………………………………...

14

 

 

Сільське господарство………………………………………………....

17

 

 

Промисловість………………………………………………………….

19

 

 

Будівництво…………………………………………………………….

20

 

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)…….....………………….……………………………….…

21

 

 

Навколишнє середовище………………………………………………

22

 

 

 


Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Рівненській області

Соціально-економічне становище

Володимирецького району

за січень–березень 2019 року

Відповідальний за випуск

Міщук Марія Миколаївна

Комп’ютерний дизайн та верстка

Гоцуляк Олена Василівна

Підписано до друку 07.05.2019

Тираж 2 примірники

Управління поширення інформації та комунікацій

 
   


Головного управління статистики у Рівненській області