banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Статистичний бюлетень(січень-липень 2019 року)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Головне управління статистики у Рівненській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний бюлетень

 

Соціально-економічне становище

Володимирецького району

 

ЗА СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2019 РОКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне


Головне управління статистики у Рівненській області

 

вул.Короленка, 7, м.Рівне, 33028, Україна

тел. (0362) 26-56-37

електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вебсайт: www.rv.ukrstat.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

скорочення

грн – гривня

дол. США – долар США

км – кілометр

м. – місто

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

мм – міліметр

млн. – мільйон

од – одииця

пас.км – пасажиро-кілометр

р. – рік

стор. – сторінка

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

у т.ч. – у тому числі

ц – центнер

шт – штука

% – відсоток

 

Умовні позначення

Тире (–)

явищa не було

Нуль (0,0)

явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х)

заповнення рубрики за характером побудови таблиці

не має сенсу

«у тому числі», «з них»

наведено не всі доданки загальної суми

Символ (к)

дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

 

© Головне управління статистики у Рівненській області, 2019

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РАЙОНУ

 

Фактично

за

січень–липень

2019р.

Темпи зростання (зниження), %

липень 2019р. до

січень– липень

2019р.

до січня– липень

2018р.

довідково:

січень–липня

2018р.

до січня– липня

2017р.

червня

2019р.

липень 2018р.

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду

(за даними державної служби зайнятості), осіб

547

100,4

92,2

х

х

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника1, грн

67222

х

х

112,03

130,64

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн

6

7

8

х

9

,

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової

продукції, тис.грн

70304,0

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах 10

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація на забій

(у живій масі) сільськогосподарських тварин), ц

к

к

к

к

48,8

молоко, ц

к

к

к

к

148,4

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції, тис.грн

13009911

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель, тис.м2

15,411

х

х

106,112

124,113

 

 

 

 

 

 

Експорт товарів, тис.дол. США

688,011

х

х

85,312

90,113

 

 

 

 

 

 

Імпорт товарів, тис.дол. США

453,711

х

х

288,712

236,113

Сальдо (+,–), тис.дол. США

234,311

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

               

__________________________________________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

2 Дані за II квартал 2019р.

3 ІІ квартал 2019р. у % до ІІ кварталу 2018р.

4 ІІ квартал 2018р. у % до ІІ кварталу 2017р

5 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

6 На 1 серпня 2019р.

7 1 липня 2019р. у % до 1 червня 2019р.

8 1 липня 2019р. у % до 1 липня 2018р.

9 1 липня 2018р. у % до 1 липня 2017р.

10 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

11 Дані за січень-червень 2019р.

12 Січень–червень 2019р. у % до січня–червня 2018р.

13 Січень–червень 2018р. у % до січня–червня 2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РОЗДІЛ І.

Соціально-економічніпоказники
Володимирецького району


НАСЕЛЕННЯ

 

 

Чисельність населення (за оцінкою)

на 1 липня1

(осіб)

 

Постійне населення

Наявне населення

2019р.

2018р.

2019р.

2018р.

 

 

 

 

 

Усього

65862

65763

65527

65428

міські поселення

12483

12528

12793

12838

сільська місцевість

53379

53235

52734

52590

           
           

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

 

 

 

Природний рух населення у січні–червні

 

 

Усього, осіб

2019р.

до 2018р.,

у %

На 1000 осіб1

2019р.

2018р.

2019р.

2018р.

Кількість живонароджених

515

491

104,9

15,9

15,1

Кількість померлих

388

421

92,2

11,9

13,0

у тому числі дітей у віці до 1 року

3

4

75,0

Природний приріст, скорочення (–) населення

127

70

181,4

4,0

2,1

_____________

1 Показники наведено в розрахунку за рік на наявне населення.

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення у січні–червні 2019 року

 

(одиниць)

 

Кількість

випадків прибуття

Кількість

випадків вибуття

Міграційний приріст, скорочення (–)

 

 

 

 

Усього

320

356

–36

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Надання населенню субсидій на

оплату житлово-комунальних послуг

у січні–липні 2019 року

 

 

Усього з початку року

У т.ч.

у липні

Кількість домогосподарсв, які звернулися за субсидіями, од

2901

17

Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, од

2815

49

Сума призначених субсидій, тис.грн

177,0

2,6

Середній розмір призначених субсидій, грн

62,9

53,1

Нараховано коштів організаціям, тис.грн

2297,0

139,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання населенню субсидій готівкою на

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива

у січні–липні 2019 року

 

 

Усього з початку року

У т.ч.

у липні

Кількість домогосподарсв, які звернулися за субсидіями, од

2805

18

Кількість домогосподарсв, яким призначено субсидії, од

2481

49

Сума призначених субсидій, тис.грн

8527,3

165,0

Середній розмір призначених субсидій, грн

3437,0

3367,3

Кількість домогосподарств, які отримали субсидії, од

2443

48

Сума отриманих субсидій, тис.грн

8374,4

160,7

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛУГИ

 

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг

району у січні–червні 2019 року

 

 

Січень–червень

2019р.

У % до загального обсягу

     

Обсяг реалізованих послуг

(включаючи ПДВ), млн.грн

38,6

100,0

 

 

 

у тому числі населенню

20,0

51,9

 

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Виробництво сільськогосподарських культур у підприємствах1

району на 1 серпня 2019 року

 

 

Зібрана площа,

га

Обсяг виробництва

(валовий збір), ц

Урожайність,

з 1 га

зібраної площі, ц

Культури зернові та зернобобові2

305

7150

23,4

у тому числі

 

 

 

пшениця

145

3219

22,2

ячмінь

кукурудза на зерно

Буряк цукровий фабричний

Соняшник2

Ріпак озимий та кольза
(ріпак ярий)

к

к

к

Соя

Картопля

Культури овочеві відкритого ґрунту

 

 

 

 

 

         

1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше.

2 У початково оприбуткованій масі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

за видами діяльності у районі

у січні–липні 2019 року

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

70304,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

68772,1

97,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

61925,6

88,1

Переробна промисловість  

6846,5

9,7

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

к

к

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

2893,0

4,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

к

к

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

к

к

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

 

 

 

 

         

Примітка.Дані за видами діяльності сформовано за однорідними продуктами.

 

 

 

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

у січні–червні 2019 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до січня–червня

2018р.

тис.дол.

США

у % до січня–червня

2018р.

Усього

688,0

85,3

453,7

288,7

234,3

у тому числі

         

Бельгія

10,2

–10,2

Велика Британія

4,1

–4,1

Індія

18,9

18,9

Італія

63,8

121,5

45,5

18,3

Китай

51,9

40,5

51,9

Корея, Республіка

4,7

–4,7

Латвія

9,1

40,3

9,1

Литва

50,3

534,3

57,7

1128,4

–7,4

Молдова, Республіка

7,0

7,0

Нідерланди

70,3

87,7

–70,3

Німеччина

253,6

70,3

170,2

400,5

83,4

Об’єднані Арабські Емірати

35,1

35,1

Польща

40,2

317,6

14,7

25,4

Румунія

90,5

62,3

90,5

Словаччина

45,0

45,0

США

9,1

60,4

–9,1

Туреччина

3,4

28,6

3,4

Франція

1,4

–1,4

Чехія

19,2

5,1

14,0

Швейцарія

11,0

–11,0

Швеція

21,1

–21,1

Японія

27,8

255,8

–27,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

РОЗДІЛ ІІ.

Показники по містах та районах
Рівненської області

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою)

по містах та районах

на 1 липня 2019 року1

(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

 

 

 

 

 

Рівненська область

1155046

1153986

м.Рівне

245459

242037

м.Дубно

37555

37139

м.Вараш

42392

43205

м.Острог

15375

14914

райони

   

Березнівський

63827

64141

Володимирецький

65527

65862

Гощанський

34647

34681

Демидівський

14167

14071

Дубенський

44536

44636

Дубровицький

46992

47555

Зарічненський

34883

35189

Здолбунівський

56312

56542

Корецький

32807

32859

Костопільський

63728

63814

Млинівський

36934

37106

Острозький

27948

27994

Радивилівський

36613

36639

Рівненський

92931

92073

Рокитнівський

58155

58246

Сарненський

104258

105283

         

_____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

 

 


Загальний приріст (скорочення) чисельності населення

по містах та районах

у січні–червні 2019 року1

 

 

Осіб

 

 

 

Рівненська область

–2255

м.Рівне

–1076

м.Дубно

–8

м.Вараш

42

м.Острог

–125

райони

 

Березнівський

–19

Володимирецький

91

Гощанський

–144

Демидівський

–106

Дубенський

–252

Дубровицький

–111

Зарічненський

–28

Здолбунівський

–187

Корецький

–142

Костопільський

–119

Млинівський

–125

Острозький

–133

Радивилівський

–119

Рівненський

97

Рокитнівський

223

Сарненський

–14

_____________

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

 

 

 

 


Природний рух населення

по містах та районах

у січні–червні 2019 року

(одиниць)

 

Кількість

живонароджень

Кількість

смертей

Природний

приріст,

скорочення (–)

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

5959

7417

–1458

м.Рівне

1068

1135

–67

м.Дубно

137

271

–134

м.Вараш

192

133

59

м.Острог

40

80

–40

райони

     

Березнівський

402

421

–19

Володимирецький

515

388

127

Гощанський

121

357

–236

Демидівський

55

142

–87

Дубенський

188

377

–189

Дубровицький

232

344

–112

Зарічненський

182

243

–61

Здолбунівський

251

440

–189

Корецький

160

272

–112

Костопільський

323

490

–167

Млинівський

168

302

–134

Острозький

142

214

–72

Радивилівський

160

282

–122

Рівненський

519

649

–130

Рокитнівський

489

304

185

Сарненський

615

573

42

             

 

 

 

 

 

 


Міграційний рух населення

у січні–червні 2019 року

(одиниць)

 

Кількість

випадків прибуття

Кількість

випадків вибуття

Міграційний

приріст,

скорочення (–)

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

7552

8349

–797

м.Рівне

1821

2830

–1009

м.Дубно

334

208

126

м.Вараш

337

354

–17

м.Острог

101

186

–85

райони

     

Березнівський

358

358

Володимирецький

320

356

–36

Гощанський

331

239

92

Демидівський

62

81

–19

Дубенський

227

290

–63

Дубровицький

245

244

1

Зарічненський

209

176

33

Здолбунівський

406

404

2

Корецький

194

224

–30

Костопільський

531

483

48

Млинівський

162

153

9

Острозький

127

188

–61

Радивилівський

235

232

3

Рівненський

1017

790

227

Рокитнівський

170

132

38

Сарненський

365

421

–56

             


ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

 

Попит та пропозиція робочої сили

на зареєстрованому ринку праці

 

(на кінець липня)

 

Кількість

зареєстрованих

безробітних,

осіб

Кількість

вакансій,

од

Навантаження

зареєстрованих

безробітних

на одну вакансію,

осіб

2019р.

2018р.

2019р.

2018р.

2019р.

2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

11600

12603

3060

2358

4

5

 

м.Рівне

2162

2279

1651

1151

1

2

 

м.Вараш

436

448

44

53

10

8

 

райони

 

 

 

 

 

 

 

Березнівський

492

611

61

51

8

12

 

Володимирецький

547

593

39

21

14

28

 

Гощанський

525

528

41

31

13

17

 

Демидівський

214

269

21

10

10

27

 

Дубенський1

584

685

154

156

4

4

 

Дубровицький

585

613

41

41

14

15

 

Зарічненський

707

796

24

21

29

38

 

Здолбунівський

868

953

176

138

5

7

 

Корецький

394

409

38

18

10

23

 

Костопільський

609

661

217

209

3

3

 

Млинівський

266

281

44

14

6

20

 

Острозький2            

334

396

29

23

12

17

 

Радивилівський          

506

513

83

79

6

6

 

Рівненський

685

743

175

140

4

5

 

Рокитнівський

811

768

53

67

15

11

 

Сарненський

875

1057

169

135

5

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

1 Включаючи дані по м.Дубно.

2 Включаючи дані по м.Острог.

Примітка. Дані наведено по районних та міських центрах зайнятості.

 


Середньооблікова кількість штатних працівників

по містах та районах у IІ кварталі 2019 року

 

      

Усього

осіб

% до

ІІ кварталу 2018р.

до підсумку

 

 

 

 

Рівненська область

170337

97,7

100,0

м.Рівне

64115

101,1

37,7

м.Дубно

5411

87,0

3,2

м.Вараш

12129

102,3

7,1

м.Острог

2298

75,2

1,3

райони

     

Березнівський

5608

90,3

3,3

Володимирецький

3626

88,2

2,1

Гощанський

3923

92,9

2,3

Демидівський

1091

71,4

0,6

Дубенський

4371

92,5

2,6

Дубровицький

3514

75,9

2,1

Зарічненський

3002

105,1

1,8

Здолбунівський

7134

92,0

4,2

Корецький

2906

95,2

1,7

Костопільський

6652

89,1

3,9

Млинівський

4498

93,6

2,6

Острозький

2278

165,1

1,3

Радивилівський

4539

106,0

2,7

Рівненський

14760

102,6

8,7

Рокитнівський

5679

97,2

3,3

Сарненський

12803

101,7

7,5

_____________

Примітка. У цій та наступній таблиці (стор. 18) дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.


Рух кадрів по містах та районах

у ІI кварталі 2019 року

 

 

Прийнято, осіб

Вибуло, осіб

% до середньооблікової кількості штатних працівників

прийнято

вибуло

 

 

 

 

 

Рівненська область

8784

11265

5,2

6,6

м.Рівне

4085

4555

6,4

7,1

м.Дубно

291

437

5,4

8,1

м.Вараш

367

275

3,0

2,3

м.Острог

63

86

2,7

3,7

райони

       

Березнівський

147

245

2,6

4,4

Володимирецький

118

244

3,3

6,7

Гощанський

293

272

7,5

6,9

Демидівський

63

109

5,8

10,0

Дубенський

227

353

5,2

8,1

Дубровицький

101

258

2,9

7,3

Зарічненський

48

185

1,6

6,2

Здолбунівський

308

482

4,3

6,8

Корецький

85

149

2,9

5,1

Костопільський

344

451

5,2

6,8

Млинівський

193

336

4,3

7,5

Острозький

101

172

4,4

7,6

Радивилівський

375

291

8,3

6,4

Рівненський

851

1206

5,8

8,2

Рокитнівський

166

367

2,9

6,5

Сарненський

558

792

4,4

6,2


ОПЛАТА ПРАЦІ

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

по містах та районах

у ІІ кварталі 2019 року

 

Нараховано в середньому працівнику

грн

% до

ІІ кварталу

2018р.

середнього рівня

по області

 

 

 

 

Рівненська область

8668

119,7

100,0

м.Рівне

8511

120,3

98,2

м.Дубно

7194

119,3

83,0

м.Вараш

17190

125,3

198,3

м.Острог

7287

120,9

84,1

райони

     

Березнівський

7663

111,9

88,4

Володимирецький

6722

112,0

77,5

Гощанський

7105

121,1

82,0

Демидівський

6913

124,3

79,8

Дубенський

8135

127,3

93,8

Дубровицький

6882

115,4

79,4

Зарічненський

6579

112,8

75,9

Здолбунівський

8956

116,6

103,3

Корецький

6816

118,3

78,6

Костопільський

9054

126,4

104,5

Млинівський

6854

108,4

79,1

Острозький

6256

104,2

72,2

Радивилівський

7205

116,4

83,1

Рівненський

8211

113,5

94,7

Рокитнівський

6979

112,6

80,5

Сарненський

7955

119,5

91,8

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 


Заборгованість із виплати заробітної плати

по містах та районах

на 1 серпня 2019 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

 

Рівненська область

10716,8

10211,1

95,3

505,7

4,7

м.Рівне

10678,6

10172,9

95,3

505,7

4,7

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

 

   

Березнівський

Володимирецький

Гощанський

Демидівський

38,2

38,2

100,0

Дубенський

Дубровицький

Зарічненський

Здолбунівський

Корецький

Костопільський

Млинівський

Острозький

Радивилівський

Рівненський

Рокитнівський

Сарненський

________________________________

1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Примітка. У цій та наступних таблицях з питань заборгованості з виплати заробітної плати дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

 

 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати по містах та районах

на 1 серпня 2019 року

 

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

 

Структура

боргу,

%

тис.грн

у % до

суми заборгованості на

1 липня

2019р.

1 січня

2019р.

 

Рівненська область

10716,8

85,7

39,4

100,0

м.Рівне

10678,6

85,7

43,3

99,6

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

Березнівський

Володимирецький

Гощанський

Демидівський

38,2

89,0

0,4

Дубенський

Дубровицький

Зарічненський

Здолбунівський

Корецький

Костопільський

Млинівський

Острозький

Радивилівський

Рівненський

Рокитнівський

Сарненський

 


Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

по містах та районах

на 1 серпня 2019 року

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура боргу,

%

усього

у т.ч. нарахованої

за період

з початку 2019р.

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1 липня

2019р.

1 січня

2019р.

тис.грн

у % до

загальної суми

заборгованості

Рівненська область

10211,1

85,1

38,1

2551,2

25,0

100,0

м.Рівне

10172,9

85,1

41,9

2513,0

24,7

99,6

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

 

 

Березнівський

Володимирецький

Гощанський

Демидівський

38,2

89,0

38,2

100,0

0,4

Дубенський

Дубровицький

Зарічненський

Здолбунівський

Корецький

Костопільський

Млинівський

Острозький

Радивилівський

Рівненський

Рокитнівський

Сарненський


СІЛЬСЬКЕГОСПОДАРСТВО

 

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах1

по містах та районах

на 1 серпня 2019 року

 

 

Зібрана площа,

га

Обсяг виробництва (валовий збір)

у початково оприбуткованій масі, ц

Урожайність,

з 1 га зібраної площі,

ц

Рівненська область

37939

1829427

48,2

м.Рівне

к

к

к

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

     

Березнівський

449

13059

29,1

Володимирецький

305

7150

23,4

Гощанський

3537

183674

51,9

Демидівський

2085

114860

55,1

Дубенський

5484

268026

48,9

Дубровицький

к

к

к

Зарічненський

Здолбунівський

3982

204290

51,3

Корецький

2288

117494

51,4

Костопільський

2020

75894

37,6

Млинівський

5315

295975

55,7

Острозький

3353

148749

44,4

Радивилівський

3226

169508

52,5

Рівненський

4274

194788

45,6

Рокитнівський

Сарненський

1233

25548

20,7

         
         

1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше.

 

 


 

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1

по містах та районах у січні–липні 2019 року

 

 

М’ясо (реалізація на забій сільсько-господарських тварин у живій масі), ц

Молоко, ц

Яйця, тис.шт

Рівненська область

181403

395015

153115,8

м.Рівне

к

к

м.Дубно

к

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

Березнівський

47026

3256

Володимирецький

к

к

Гощанський

к

к

Демидівський

84

Дубенський

3004

14998

Дубровицький

1057

28004

Зарічненський

Здолбунівський

6376

к

392,9

Корецький

Костопільський

903

к

Млинівський

41090

108777

Острозький

к

к

Радивилівський

40884

61651

к

Рівненський

33546

30497

Рокитнівський

Сарненський

2151

25860

к

 

 

 

 

 

         

1 У цій та наступній таблиці (стор. 17 ) по підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

 


Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1

по містах та районах

на 1 серпня 2019 року

 

 

 

Велика рогата худоба, голів

Свині,

голів

Птиця свійська,

тис. голів

усього

у т.ч. корови

Рівненська область

27099

11570

28044

2187,4

м.Рівне

к

к

м.Дубно

м.Вараш

м.Острог

райони

 

 

 

 

Березнівський

680

311

к

Володимирецький

к

к

Гощанський

к

к

к

к

Демидівський

50

Дубенський

1908

810

480

Дубровицький

2974

1060

Зарічненський

Здолбунівський

к

к

2670

11,3

Корецький

Костопільський

к

к

к

Млинівський

6671

2759

14251

282,9

Острозький

к

к

Радивилівський

2600

1395

892

1192,8

Рівненський

2424

1041

7449

к

Рокитнівський

Сарненський

2902

1105

к

к

 

 

 

           

1 Див. виноску до табл. на стор. 16.

 

 

 

 


ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах

у січні–липні 2019 року

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Рівненська область                  

24483704,0

100,0

м.Рівне

7214870,3

29,5

м.Дубно

1360867,5

5,6

м.Вараш

6290619,6

25,7

м.Острог

12869,0

0,1

райони

 

 

Березнівський

395511,3

1,6

Володимирецький

70304,0

0,3

Гощанський

67774,8

0,3

Демидівський

55965,8

0,2

Дубенський

464957,3

1,9

Дубровицький

43384,4

0,2

Зарічненський

к

к

Здолбунівський

1263210,8

5,2

Корецький

20742,3

0,1

Костопільський

1873199,0

7,7

Млинівський

146867,6

0,6

Острозький              

к

к

Радивилівський          

729299,9

3,0

Рівненський

3010171,1

12,3

Рокитнівський

373452,1

1,5

Сарненський

1021226,3

4,2

________________

Примітка. Дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції підготовлені за результатами державного статистичного спостереження «Економічні показники короткотермінової статистики промисловості».

 


БУДІВНИЦТВО

 

Обсяг виробленої будівельної продукції по містах та районах

у січні–липні 2019 року

 

 

Вироблено будівельної продукції

тис.грн

у % до загального обсягу

Рівненська область

1098169

100,0

м.Рівне

534769

48,7

м.Дубно

1624

0,1

м.Вараш

231282

21,1

м.Острог

10355

0,9

райони

   

Березнівський

71

0,0

Володимирецький

3567

0,3

Гощанський

1392

0,1

Демидівський

6714

0,6

Дубенський

к

к

Дубровицький

432

0,0

Зарічненський

к

к

Здолбунівський

41687

3,8

Корецький

к

к

Костопільський

1322

0,1

Млинівський

Острозький

к

к

Радивилівський

к

к

Рівненський

206303

18,8

Рокитнівський

Сарненський

26534

2,4

 

 

 

 


Загальна площа прийнятих в експлуатацію

житлових будівель (нове будівництво)

по містах та районах у січні–червні 2019 року

 

 

Загальна площа1

усього, м2

у % до січня–червня

2018р.

Рівненська область

158238

137,8

м.Рівне

39512

186,2

м.Дубно

3454

276,5

м.Вараш

к

к

м.Острог

к

к

райони

   

Березнівський

10947

91,0

Володимирецький

15410

106,1

Гощанський

2369

583,5

Демидівський

к

к

Дубенський

1834

87,9

Дубровицький

3966

95,9

Зарічненський

8119

143,8

Здолбунівський

3219

160,0

Корецький

1306

101,4

Костопільський

8796

121,5

Млинівський

2102

201,3

Острозький

1666

540,9

Радивилівський

2544

278,6

Рівненський

23550

114,6

Рокитнівський

8914

166,3

Сарненський

19830

166,2

         
             

1 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158).

 


З М І С Т

Стор.

 

 

 

Основні показники соціально-економічного розвитку району……..

3

 

 

РОЗДІЛ І. Соціально-економічні показники Володимирецького

району…………………………………………………………………..

4

 

 

Населення…………………………………………………………….....

5

 

 

Соціальний захист………………………………………………………

6

 

 

Послуги ………………………………………………………………….

7

 

 

Сільське господарство…………………………………………………

8

 

 

Промисловість………………………………………………………….

9

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність………………………………………

10

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Показники по містах та районах

Рівненської області……………………………………………………

11

 

 

Населення…………………………………………………………….…

12

 

 

Зайнятість та безробіття………………………………………………..

16

 

 

Оплата праці…………………………………………………………….

19

 

 

Сільське господарство……………………………………………….....

23

 

 

Промисловість……………………………………………………….….

26

 

 

Будівництво……………………………………………………………..

27

 

 

 

 


Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Рівненській області

Соціально-економічне становище

Володимирецького району

за січень–липень 2019 року

Відповідальний за випуск

Якимчук Наталія Степанівна

Комп’ютерний дизайн та верстка

Гоцуляк Олена Василівна

Підписано до друку 06.09.2019

Тираж 2 примірники

Управління поширення інформації та комунікацій

 
   


Головного управління статистики у Рівненській області


Дата опублікування: 09.09.2019