banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


До Всесвітнього дня науки

 

У 2018р. загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок (НДР) становив 19413,6 тис.грн, з якого майже дві третини – витрати на оплату праці. Із загального обсягу витрат відповідно 30,9% і 56,9% припадало на виконання фундаментальних та прикладних досліджень, решта – науково-технічних (експериментальних) розробок. Частка фінансування внутрішніх витрат на виконання НДР за рахунок державного бюджету склала 70,7%.

На підприємствах та в організаціях, які здійснювали НДР, налічувалось 340 виконавців таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру), з них 42,4% становили жінки. Питома вага дослідників серед працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, склала 68,2%, техніків і допоміжного персоналу – відповідно 13,5% і 18,3%. Науковий ступінь доктора наук мають 13,5% виконавців НДР, доктора філософії (кандидата наук) – 30%.

 

 

Головне управління статистики

у Рівненській області  19.11.2019