banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 318 Про Програму зайнятості населення Володимирецького району на 2018-2022 роки

 

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

(двадцять перша сесія)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 21 червня 2018 року                                                          № 318                                                           

 

Про Програму зайнятості

населення Володимирецького

району на    2018-2022 роки

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою створення умов для забезпечення зайнятості населення району, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя населення за рахунок доходів від трудової діяльності, за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада 

в и р і ш и л а :

  1. Затвердити Програму зайнятості населення Володимирецького району на 2018-2022 роки, схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації № 126 від 18 травня 2018 (далі-Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Шикало О.Є) передбачити видатки на здійснення заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  3. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (Лобач В.В.) та з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємства та залученню інвестицій (Кравчук Ю.Р.).

 

Голова ради                                                                                     В. Ковенько

 

 

 

 

     

СХВАЛЕНО

розпорядження голови райдержадміністрації

від 18 травня  2018  № 126

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 21 червня 2018  № 318

                                                                                 

 ПРОГРАМА

зайнятості населення Володимирецького

району на 2018-2022 роки

 

Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Володимирецького району за попередній період

Протягом 2017 року послугами Володимирецької служби зайнятості скористалися  1556 безробітних громадян, що на 1% (або на 16 осіб) більше, ніж у 2016 році.

Можливі ризики, що вплинуть на ринок праці у 2018 – 2022 роках – це подальша децентралізація влади, продовження реформування медичних закладів (передача частини персоналу до об’єднаних територіальних громад, створення госпітальних округів), подальше реформування закладів освіти, очікуване масове вивільнення у деяких галузях економіки. Однак, це незначною мірою вплине на зростання кількості зареєстрованих безробітних, оскільки спостерігається тенденція до зростання відтоку кадрів за кордон.

Оскільки для Володимирецького району притаманне сезонне безробіття, яке спричиняється періодичними коливаннями в попиті на робочу силу залежно від сезонних потреб у сільському та лісовому господарстві, видобувній та обробній промисловості, будівництві, то й надалі буде актуальною проблема сільського безробіття. 62% зареєстрованих безробітних становлять жителі сільської місцевості, а можливостей для їх працевлаштування обмаль. Більшість сільськогосподарських виробничих кооперативів припинили свою господарську діяльність, а ті, які ще працюють, фактично не створюють нових робочих місць. Недостатній рівень інвестування негативно впливає на розвиток економіки у районах.

Реалізація активних програм сприяння зайнятості громадян можливе лише шляхом підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг,  у тому числі для вразливих на ринку праці груп населення, посилення адресності надання соціальної допомоги і послуг шукачам роботи, а в подальшому впровадження нових форм та методів роботи з населенням та роботодавцями, а саме: профілювання та «кейс-менеджмент», он-лайн резюме, он-лайн співбесіда з роботодавцем, супровід соціально вразливих верств населення після працевлаштування, впровадження електронного кабінету роботодавця.

Проаналізувавши ситуацію на ринку праці району та врахувавши  наявні та очікувані ризики прогнозуємо, що у 2018 році чисельність безробітних осіб, які отримуватимуть послуги служби зайнятості, зменшиться (у порівнянні з 2017 роком) та становитиме майже 1500 осіб. Передбачається працевлаштувати 1080 осіб, з них безробітних –  440 осіб (додаток до Програми).

Професійним навчанням безробітних (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) буде охоплено 300 осіб. Питома вага осіб, які проходитимуть професійне навчання, становитиме майже 20,0%.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру (за рахунок всіх джерел фінансування) передбачається залучити 200 громадян, з них 190 зареєстрованих безробітних.

        У 2019 році показники активних програм зайнятості залишатимуться на рівні 2018 року, а у 2020-2022 роках незначно зростуть.

        В районі здійснюють виробничу діяльність 8 промислових підприємств із 9, які охоплені статистичним спостереженням.

        За січень – грудень 2017 року порівняно з відповідним періодом               2016 року в районі зросло виробництво камене - щебеневої продукції – на  158,3 відс. (ДП «Регіон – Інвест»), виробництво деревини уздовж розпиляної чи розколотої (ДП «Володимирецьке лісове господарство») - на 104,6 відс.,  виробництво хлібобулочних виробів – на 5,9 відс. та здобних – на 1,4 відс. (ГЗВП «Меркурій» Володимирецької райспоживспілки).

         Обсяг реалізованої виробленої продукції по району за січень - грудень 2017 року становить 104,5 млн. грн., що складає 147 відс. до січня-грудня         2016 року.

Порівняно з 2016 роком в районі допущено скорочення обсягів виробництва: товарів шкільних та канцелярських – на 6,7 відс.                       (ПрАТ «Володимирецька районна друкарня»), деревини уздовж розпиляної чи розколотої – на 50,0 відс., виробів з іншого каменю – на 26,6 відс., вікон, дверей – на 83,1 відс. (підприємство Полицька виправна колонія № 76), деревини листяних порід – на 5,7 відс. (ТзОВ «Меркурій – Дім») та камене - щебеневої продукції – на 0,8 відс.  (ПАТ «Рафалівський кар'єр»).

Причина – скорочення ринків збуту продукції, зменшення купівельної спроможності населення.

В районі не виробляє продукцію приватне акціонерне товариство  «Володимирецький молочний завод», а здає в оренду приміщення Володимирецькому відділенню «Рожищенський сирзавод», яке займається заготівлею молока в районі (в середньому 8,5 т. за добу).

Станом на 01.01.2018 мережа торгових закладів району складається  із 366 магазинів та 69 об’єктів ресторанного господарства. За  2017 рік в районі відкрито  10 підприємств торгівлі, створено 73 робочих місць.                             

В районі функціонує 3 ринки з продажу змішаних товарів: «Меркурій»  ТзОВ Фірма «АВМ Віва УН»  смт Володимирець, критий ринок «Нектар»        смт Володимирець, ТзОВ «Юлія» смт Рафалівка. 

 

Мета Програми

 

Метою Програми є створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення, раціонального використання його трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності шляхом:

створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;

стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

збереження та розвитку трудового потенціалу;

підвищення ролі учасників соціального діалогу, заінтересованих у перетвореннях на ринку праці (об’єднань роботодавців та професійних спілок).

Програма розроблена  управлінням соціального захисту населення Володимирецької державної адміністрації разом з районним центром зайнятості, з урахуванням вимог законів України «Про зайнятість населення», «Про місцеві державні адміністрації» та визначає основні напрями державної політики зайнятості, заходи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення регіону, зокрема, шляхом  збільшення попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, зменшення рівня безробіття в сільській місцевості, збільшення рівня працевлаштування неконкурентноспроможних верств населення (молоді, жінок, осіб з інвалідністю), забезпечення працевлаштуванням демобілізованих учасників антитерористичної операції, ветеранів війни-добровольців та  вимушено переміщених осіб працездатного віку.

В основі Програми - основні тенденції Стратегії розвитку Рівненської області     по     Володимирецькому    району    на період до 2020 року, План на 2018 – 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області по Володимирецькому району на період до 2020 року. 

 Головними        напрямами    вирішення   проблем зайнятості населення у

2018 – 2022 роках будуть:

підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад у розв’язанні проблем зайнятості населення та ефективного використання трудових ресурсів;

підвищення мотивації до праці в легальному секторі незайнятих громадян;

забезпечення реалізації державної профорієнтаційної політики, що сприяє паритету попиту та пропозиції робочої сили, відродженню престижності робітничих професій;

підвищення мотивації роботодавців щодо працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, у різних сферах економічної діяльності через компенсацію витрат у розмірі єдиного внеску на соціальне страхування на кожну особу;

збільшення кількості працевлаштованих безробітних шляхом реалізації активних форм роботи служби зайнятості;

підтримка безробітних через організацію громадських та тимчасових робіт для забезпечення тимчасової зайнятості населення, розширення сфери таких робіт;

підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних , які не мають професії, потребують перепідготовки або підвищення кваліфікації, шляхом організації професійного навчання на замовлення роботодавців та для самозайнятості;

удосконалення форм та методів профорієнтаційної роботи населення різних вікових груп, спрямованої на потреби ринку праці та формування усвідомлених підходів до вибору професії, особливо у молоді.

 

Контроль за реалізацією Програми

 

У реалізації Програми братимуть участь структурні підрозділи  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних  рад, районний центр зайнятості, об’єднані територіальні громади у взаємодії з об’єднанням роботодавців і профспілок. 

Контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації та районним центром  зайнятості шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників.

Джерела фінансування Програми

Виконання Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок  безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

  Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення Володимирецького району до 2022 року

 

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць

1) Реалізація активних програм сприяння зайнятості громадян шляхом підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг, у тому числі для вразливих на ринку праці груп населення; посилення адресності надання соціальної допомоги і послуг шукачам роботи;  впровадження нових форм та методів роботи з населенням та роботодавцями, а саме: профілювання та «кейс-менеджмент», он-лайн резюме, он-лайн співбесіда з роботодавцем, супровід соціально вразливих верств населення після працевлаштування, впровадження електронного кабінету роботодавця

Районний    центр зайнятості, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади

2018 - 2022

роки

2) Сприяння розвитку підприємницької ініціативи та самозайнятості безробітного населення, в першу чергу жителів сільської місцевості, мешканців малих міст, а також громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у тому числі інвалідів, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб,  для організації підприємницької діяльності за рахунок співфінансування

Районний  центр зайнятості,  виконавчі комітети  сільських та селищних рад , об’єднані територіальні громади

2018 - 2022

роки

3) Компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного соціального  внеску на загальнообо’язкове  державне соціальне страхування роботодавцям, які працевлаштовують безробітних з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці, та суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних за направленням центрів зайнятості строком не менше,  ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності  

Районний  центр зайнятості

2018 - 2022

роки

4) Компенсація витрат роботодавцям на оплату праці, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб

Районний  центр зайнятості

2018 - 2022

роки

5) Сприяння закріпленню на робочому місці працівників шляхом здійснення супроводу та запобігання неврегульованому відтоку кадрів за кордон

Районний  центр зайнятості, виконавчі комітети сільських та селищних, об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

роки

6) Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, насамперед  соціально значимих видів громадських робіт,  у тому числі  соціальний супровід у складі служби соціально-психологічного відновлення учасників антитерористичної операції, надання допомоги сім’ям учасників антитерористичної операції, супровід осіб з інвалідністю з вадами зору тощо

 Районний центр зайнятості, виконавчі комітети  сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

роки

7) При загрозі масового вивільнення здійснення заходів, погоджених з профспілковими організаціями, спрямованих на зменшення кількості працівників, які підлягають вивільненню

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2018 -

2022

роки

8) Забезпечення розширення кола роботодавців, які співпрацюють зі службою зайнятості, для задоволення їх кадрової потреби через подання інформації про наявність вакансій до служби зайнятості, інформування населення через електронні та друковані засоби масової інформації про наявність робочих місць і вакантних посад та можливості і умови працевлаштування в інших регіонах України та за кордоном

Районний  центр зайнятості, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

 роки

9) Сприяти збереженню існуючих та модернізації застарілих робочих місць за рахунок впровадження на підприємствах, в установах та організаціях  району  новітніх технологій, інвестиційних проектів

Управління будівництва та  інфраструктури, надзвичайних ситуацій  та житло-комунального господарства райдержадміністрації, відділ  економічного та агропромислового  розвитку  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, районний  центр зайнятості

2018 -

2022

роки

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

1) Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних, у тому числі з категорії соціально незахищених громадян, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, застосування нових форм навчання, зокрема технологій дистанційного навчання

Районний центр зайнятості

2018 -

2022

 роки

2) При впровадженні нових інвестиційних проектів активізувати співпрацю з роботодавцями у плані підбору кадрів, шляхом професійного навчання або підвищення кваліфікації затребуваних працівників

Районний центр зайнятості, виконавчі комітети  сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

роки

3) Організація підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

Районний  центр зайнятості

2018 -

2022

роки

4) Організація видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Районий  центр зайнятості

2018 -

2022

роки

5) Впровадження нових інноваційних форм профконсультаційної, профінформаційної роботи з різними категоріями населення, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній орієнтації

Виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, районний центр зайнятості

2018 -

2022

роки

6) Проведення  комплексної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо державних соціальних гарантій на випадок безробіття та послуг, які надає служба зайнятості відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, шляхом висвітлення їх у засобах масової інформації та на Інтернет-сторінці регіональної служби зайнятості

Районний центр зайнятості

2018 -

2022

роки

7) Проведення роз’яснювальної роботи, спрямованої на підвищення рівня оплати праці, легалізації зайнятості населення, роз’яснення норм законодавства щодо прямої залежності отримання гарантій соціального страхування від офіційного працевлаштування

Володимирецьке відділення Сарненської ОДПІ Головного управління ДФС у Рівненській  області, Володимирецьке об’єднане  Управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, управління соціального захисту населення райдержадміністрації Виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

роки

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

1) Проведення профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл з метою формування у них позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії, акцентуючи увагу на потребах регіонального ринку праці, зокрема робітничих професіях:

- організувати для учнів закладів загальної середньої освіти масові профорієнтаційні заходи, дні відкритих дверей, акції, ярмарки, марафони професій, професіографічні екскурсії, тощо;

- провадити інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками щодо тенденцій сучасного ринку праці, найбільш затребуваних професій, спеціальностей;

- запровадити у практику роботи закладів професійної освіти проведення заходів щодо технік самостійного пошуку роботи;

- залучати до профорієнтаційної роботи  з учнями представників підприємств області

Відділ  освіти райдержадміністрації, Володимирецьке ВПУ-29, районний центр зайнятості,  об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

роки

2) Здійснення інформування населення щодо можливостей здобуття робітничих професій у професійно-технічних закладах, закладах вищої освіти області

Відділ освіти райдержадміністрації, Володимирецьце ВПУ-2, об’єднані територіальні громади, районний центр зайнятості

2018 -

2022

роки

3) Сприяння укладанню трудових договорів (терміном не менше 3 років) між роботодавцем та молодим працівником з метою залучення випускників університетів педагогічного профілю до роботи у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти

Відділ  освіти райдержадміністрації,   райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади

 2018 -

2022

роки

4) Проведення системної профорієнтації серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів на вибір професії, затребуваних на ринку праці України

Районний  центр зайнятості, управління освіти  райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади

  2018 -

2022

роки

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах   конкурувати на ринку праці

 

 

 

1) Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, неповнолітніх, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни - добровольців, організація професійного навчання для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

Районний центр зайнятості відділ освіти   райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

 роки

2) Надання профорієнтаційних послуг  молоді, в тому числі неповнолітнім та іншим громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні  працевлаштуванню

Відділ  освіти  райдержадміністрації,  об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

роки

3) Вжиття заходів щодо стану сприяння зайнятості дітей-сиріт, неповнолітніх, організовувати їх професійне навчання

Відділ освіти  райдержадміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

роки

4) Сприяння створенню робочих місць для осіб з інвалідністю, підвищення їх конкурентоспроможності шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями відповідно до потреб ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок та бажань і рекомендацій медико-соціальних експертних комісій

 

Районний центр зайнятості,  виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

роки

5) Вжиття заходів для залучення суб'єктів господарювання, які мають законодавчі підстави, на отримання фінансової допомоги для створення робочих місць для осіб з інвалідністю

Виконавчі комітети сільських та селищних  рад, об’єднані територіальні громади

2018 -

2022

роки

 

                                                                                                                       

 

                                                                                           

                                                                                                          Додаток

                                                                                                          до Програми

  

Таблиця 1.Показники професійної підготовки

                                                                                                                                     (тис.осіб)

Найменування

Показника

2017 рік

звіт

2018 рік

прогноз

2019 рік

прогноз

2020 рік

прогноз

2021 рік

прогноз

2022 рік

прогноз

Кількість випускників навчальних закладів в районі (випускників  вищого професійного училища № 29), з них працевлаштовані як молоді працівники

0,147

0,125

0,187

0,131

0,169

0,122

0,165

0,129

0,190

0,143

0,195

0,144

 

                                                                                                                             

 

Таблиця 2. Надання соціальних послуг районним центром  зайнятості

 

                                                                                                                                                               ( осіб)

Найменування

показника

2017 рік звіт

2018рік

прогноз

2019 рік

прогноз

2020 рік

прогноз

2021 рік

прогноз

2022 рік

прогноз

1. Чисельність безробітних, які отримуватимуть послуги служби зайнятості

 

1556

 

1500

 

1550

 

1550

 

1550

 

1550

1.1.Звернуться протягом року

1052

1000

1100

1100

1100

1100

2.Чисельність осіб, забезпечених роботою (за направленням державної служби зайнятості, самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод)

1084

1080

1080

1080

1090

1090

3.Кількість вакансій, поданих роботодавцями, одиниць

1090

1090

1080

1190

1100

1100

4.Чисельність громадян, яким будуть надані профорієнтаційні послуги

2898

2800

2800

2800

2850

2850

4.1.З них матимуть статус безробітного

1527

1520

1530

1530

1540

1540

5.Чисельність безробітних громадян, які будуть навчатися протягом року

342

300

300

310

310

310

6.Чисельність осіб, старше 45 років, що отримали ваучер

0

1

1

1

1

1

7.Чисельність осіб, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру (за рахунок всіх джерел фінансування)

200

200

200

210

210

210

7.1.З них матимуть статус безробітного

200

190

180

190

190

190

 

 

 

 

Таблиця 3.Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

 

Найменування

показника

2017 рік

звіт

2018 рік

прогноз

2019 рік

прогноз

2020 рік

прогноз

2021 рік

прогноз

2022 рік

прогноз

1.Чисельність інвалідів, які будуть працевлаштовані за сприяння державної служби зайнятості

17

15

15

16

16

16

2.Чисельність інвалідів, які будуть проходити професійне навчання за сприяння державної служби зайнятості

5

4

4

5

5

5

3.Чисельність інвалідів, які будуть залучені до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

1

1

1

2

2

2