banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Про затвердження Порядку застосування системи електронних закупівель у Володимирецькій районній раді Рівненської області

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання )

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ   РАДИ

від 06 січня 2016 року                                                               № 2–р

Про затвердження Порядку

застосування системи електронних закупівель

у Володимирецькій районній раді

Рівненської області

 

   Відповідно до Законів України "Про здійснення державних закупівель", розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 501-р "Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів", з метою підвищення рівня прозорості, відкритості та попередження корупції у сфері державних закупівель :

 1.Затвердити Порядок застосування системи електронних закупівель у Володимирецькій районній раді Рівненської області (далі – Порядок), що додається.

  2.Начальнику фінансово-господарського відділу-головному бухгалтеру:

 1) здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких не перевищує сум, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель", відповідно до Порядку;

 2)здійснювати особистий контроль за їх дотриманням.

  3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                                      В.Ковенько

                                    

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної ради від

06.01.2016 № 2-р

ПОРЯДОК

застосування системи електронних закупівель

у Володимирецькій районній раді Рівненської області

І. Загальні положення

1. Цей Порядок застосовується Володимирецькою районною радою Рівненської області (далі –Володимирецька районна рада) при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг (для яких існує постійно діючий ринок), у разі якщо вартість предмета закупівлі, для товарів і послуг перевищує 5 тисяч гривень, для робіт - 100 тис. гривень, але не перевищує сум, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

2.Дія цього Порядку не поширюється на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних із нагальною потребою з негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, наслідків аварій (пошкоджень) на виробництві та транспорті.

3.У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

відповідальний відділ - фінансово-господарський відділ, який є ініціатором проведення закупівлі;

договір - договір, який укладається відповідно до законодавства між замовником і учасником за результатами проведення процедури електронних закупівель і передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари;

електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

електронний реверсивний аукціон - процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками та їх місцезнаходження;

замовник – Володимирецька района рада Рівненської області;

закупівлі - процес здійснення закупівель товарів, робіт чи послуг на електронних майданчиках (торги);

кваліфікаційні критерії - вимоги щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази; працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);

система електронних закупівель (далі - система) - програмний комплекс, розроблений для проведення електронних державних закупівель та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, робіт чи послуг, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону;

учасник - фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи, який подав в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.

II. Застосування системи електронних закупівель

1. Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до додатку до річного плану закупівель, складеного за формою, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2014 № 1106 "Про затвердження форм документів у сфері державнихзакупівель", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за №1241/26018.

2.Додаток до річного плану закупівель затверджується головою районної ради на підставі пропозицій відповідального відділу, в яких зазначаються та обґрунтовуються потреба, вартість, строки проведення тощо.

3.Замовник реєструється в системі електронних закупівель відповідно до регламенту роботи обраних ним електронних майданчиках.

 

III. Процедура проведення закупівель

     1. Відповідальний відділ готує документи, в яких зазначаються та обґрунтовуються потреба, вартість, кваліфікаційні та/або технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі, проект договору тощо та передає їх представнику замовника у письмовому та електронному вигляді.

Документи, подані до представника замовника до 16:00, реєструються у журналі за встановленою формою (Додаток 1) в день їх подачі. Документи, подані до представника замовника після 16:00, реєструються наступного робочого дня після їх подачі.

2.Представник замовника на підставі отриманих від відповідального відділу документів, протягом одного робочого дня їх отримання, формує в системі електронних закупівель оголошення про закупівлю згідно з регламентом роботи електронного майданчика.

3.В оголошенні про проведення закупівель (Додаток 2) обов'язково зазначається:

 

-   найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

-   розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару;

-   назва предмета закупівлі та код відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457;

-   кількість товарів (послуг чи робіт);

-   місце поставки товарів (послуг чи робіт);

-   строк поставки товарів (послуг чи робіт);

-   технічні вимоги до товару (послуг чи робіт) та спосіб їх підтвердження;

-   вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

-   дата та час закінчення подання запитів на уточнення та / або запитань щодо закупівель;

-   дата, час початку подання пропозицій;

-   дата, час закінчення подання пропозицій;

-   умови проведення електронного реверсивного аукціону (крок аукціону може становити 0, 5 - 3% очікуваної вартості товару);

-   іншу необхідну інформацію.

Технічні вимоги до предмета закупівлі (товару чи послуг, чи робіт) та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно опубліковується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обгрунтовано містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело походження товару (послуг чи робіт) або виробника, замовник може зазначити "або еквівалент".

4. Відповідальний відділ визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

5.У разі надходження від учасників запитів щодо уточнення та/або запитань щодо предмета закупівлі представник замовника невідкладно інформує про це відповідальний відділ.

6.Відповідальний відділ після отримання зазначеної інформації зобов'язаний негайно (протягом одного робочого дня) підготувати вичерпне обґрунтоване(у) роз'яснення (відповідь) та надати представнику замовника у письмовому та електронному вигляді.

7. Відповідь на запит представник замовника повинен надати через систему протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

У разі необхідності представник замовника може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.

8. Відповідальний відділ визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочихдні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.

9. Відповідальний відділ в строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару, послуг чи робіт - технічним вимогам до товару зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника (відповідального відділу), які зазначені у оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товару та/або вимогам до кваліфікації учасників, Замовник (відповідального відділу) відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення за встановленою формою (Додаток 3).

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Якщо, після відхилення не залишиться жодних пропозицій закупівля визнається такою, що не відбулась.

10. Інформація про визначення переможця за встановленою формою (Додаток 4) готується відповідальним відділом та надається представнику замовника у письмовому та електронному вигляді не пізніше 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону.

11. Інформація про визначення переможця обов'язково оприлюднюється представником замовника в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

12.Договір про придбання товару (послуг чи робіт) укладається між замовником і переможцем, не раніше ніж через 3 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

13.Протягом двох робочих днів з дня укладання договору про придбання товару, надання послуг чи виконання робіт відповідальний відділ надає представнику замовника його копію у письмовому та електронному вигляді.

14.Договір про придбання товару, надання послуг чи виконання робіт представник замовника оприлюднює в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.

15.У випадку не укладення договору з вини переможця протягом строку відповідальний відділ проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому п.п. 9-14 Порядку.

16.У разі якщо двічі поспіль закупівля визнана такою, що не відбулася, рішення щодо подальших дій приймає відповідальний відділ.

IV. Відповідальність

1.Начальник фінансово-господарського відділу несе персональну відповідальність за:                                  - несвоєчасне проведення закупівель, передбачених у Додатку до річного плану закупівель;

- прийнятті рішення щодо визначення переможця закупівлі.

            2. Представник замовника несе персональну відповідальність за несвоєчасне розміщення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг в системі електронних закупівель.

 Керуючий справами районної ради                                              А.Бова

Додаток 1

до Порядку застосування системи електронних закупівель у Володимирецькій районній раді              

Рівненської області

ЖУРНАЛ

реєстрації документів, пов'язаних із застосування системи електронних закупівель

в управлінні Державної казначейської служби України у Володимирецькому районі Рівненської області

 

з/п

Дата

отримання

Час

отримання

№;дата

листа

Від кого отримано

(назва відділу)

Короткий зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 2

до Порядку застосування системи електронних закупівель у Володимирецькій районній раді               Рівненської області

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення закупівель

від                                     р.

                                                                            (дата)

1.                      Замовник

1.1.              Найменування:

1.2.              Код за ЄДРПОУ:

1.3.              Місцезнаходження:

2.                     Предмет закупівлі

2.1.              Найменування предмета закупівлі:

2.2.              Детальний опис закупівлі:

3.Максимальна сума закупівлі, грн (включаючи ПДВ):

4.Мінімальний крок аукціону, грн:

5.Дата завершення прийому запитань:

6.Період прийому пропозицій: (з {дц-мм-рррр; год. хв.} до {дд-мм-рррр; год. хв.})

7.Детальний опис предмета закупівлі:

8.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

9.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

10.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Додаток 3

до Порядку застосування системи електронних закупівель у Володимирецькій районній раді               Рівненської області

Рішення

про скасування процедури закупівлі

від                                    р.

                                                                                       (дата)  

                                                                                                                                                                                                                                                                       1.           Замовник

1.1                           Найменування:

1.2                           Код за ЄДРПОУ:

1.3                           Місцезнаходження:

2.                      Предмет закупівлі

2.1.          Найменування предмета закупівлі:

2.2.          Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

 

3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

5.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі:

6.Дата та час початку Аукціону:

7.Дата та час закінчення Аукціону:

8.Кандидат-переможець:

8.1.   Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

8.2.   Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

8.3.   Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:

9.                Ціна пропозиції:

9.1.   Ціна пропозиції за результатами Аукціону:

10.Дата прийняття рішення скасування процедури закупівлі:

11.Обґрунтування скасування процедури закупівлі:

     Додаток 4

до Порядку застосування системи електронних закупівель у Володимирецькій районній раді               Рівненської області

Рішення

про визначення Переможця

від                       р.

     (дата)

1.       Замовник

1.1.      Найменування:

1.2.               Код за ЄДРПОУ:

1.3.      Місцезнаходження:

2.       Предмет закупівлі

2.1.   Найменування предмета закупівлі:

2.2.   Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

5.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі:

6.Дата та час початку Аукціону:

7.Дата та час закінчення Аукціону:

8.Кандидат-переможець:

8.1.   Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

8.2.   Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

8.3.   Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:

9. Ціна пропозиції:

10.Ціна пропозиції за результатами Аукціону:

11.Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції:

12.Строк, протягом якого має бути укладений договір: