banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 546 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись медичними закладами району


У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(п’яте скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «08» жовтня 2010р. № 546

 

 

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись медичними закладами району

 

 

З метою відшкодування обгрунтованих витрат медичними закладами району на надання медичних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними профільними комісіями районної ради, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватись закладами охорони здоров’я району (додаток 1).

2. Затвердити калькуляції для розрахунку плати за послуги закладів охорони здоров’я району :

- калькуляція-розрахунок трудових затрат для проведення медичних оглядів (додаток 2);

- калькуляція на проведення попередніх профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів (додаток 3);

- калькуляція на проведення медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами (додаток 4);

- калькуляція на навчання лікарів-інтернів, які закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, або навчались на умовах контракту з юридичними та фізичними особами (додаток 5);

- калькуляція на проведення періодичних профілактичних медичних оглядів та попередніх профілактичних медичних оглядів при прийнятті на роботу (додаток 6).

3. Володимирецькій центральній районній лікарні (Г.М. Лебедюку):

3.1.Забезпечити надання платних послуг, вказаних в додатку 1, у закладах охорони здоров’я району;

 

3.2.Здійснювати постійну координацію робіт з надання платних послуг;

3.3.Забезпечити правильне надходження та використання коштів, отриманих від надання платних послуг.

4.Повноваження щодо відстеження результативності регуляторного впливу цього рішення делегувати Володимирецькій центральній районній лікарні. Про хід виконання рішення інформувати районну раду в терміни, встановлені чинним законодавством.

5.Оприлюднити перелік платних послуг, які можуть надаватись закладами охорони здоров’я району, та калькуляції для розрахунку плати за послуги закладів охорони здоров’я району в районній газеті «Володимирецький вісник».

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічних питань, комунальної власності та підприємництва. (Сиротюк П.М.).

 

Голова ради: П.Мартинюк

 

Проект рішення підготовлений Володимирецькою центральною районною лікарнею.

 

Головний лікар: Г. Лебедюк

 


 

Додаток №1

до рішення Володимирецької районної ради №546 «08»жовтня 2010 року

 

 

 

ПЕРЕЛІК

платних послуг, які можуть надаватись закладами охорони здоров΄я Володимирецького району

 

Перелік платних послуг

Вартість (грн.)

для чоловіків

для жінок

Попередні профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів

60,00

70,00

Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами

55,00

65,00

Періодичні профілактичні медичні огляди та попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу

51,00

61,00

Стажування лікарів-інтернів, які закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, або навчались на умовах контракту з юридичними та фізичними особами.

 

187,00

 

 

 

Заступник голови районної ради В.Ковенько

 


Додаток №2

до рішення Володимирецької районної ради №546 «08»жовтня» 2010 року

 

Калькуляція розрахунок

трудових затрат для проведення медичних оглядів

№ п/п

 

Лікар терапевт

Лікар

хірург

Лікар отоларинголог

Лікар

Офтальмолог

Лікар невропатолог

Лікар ендо кринолог

Вимір

радіації

1

Час дослідження в хв.

             
 

- лікар

9

4

6

5

8

8

9

 

-медична сестра

9

4

6

5

8

8

9

 

- молодша м/с

4

2

3

2

4

4

5

2

Середньомісячна норма робочого часу -145 год

             

3

Заробітна плата в місяць , грн.

             
 

- лікар

1294

1379

1379

1294

1294

1123

1379

 

-медична сестра

986

1037

986

1037

986

986

1037

 

- молодша м/с

888

888

888

888

888

888

888

4

Заробітна платаза одноразове дослідження

             
 

- лікар

1,3386

0,6340

0,9510

0,7437

1,1898

1,0326

1,4266

 

- медична сестра

1,0199

0,4768

0,6800

0,5960

0,9067

0,9067

1,0728

 

- молодша м/с

0,4083

0,2041

0,3062

0,2041

0,4083

0,4083

0,5103

 

Разом :

2,7668

1,3149

1,9372

1,5438

2,5048

2,3476

3,0097

5

Нарахування на з/п 36,4 %

1,0071

0,4786

0,7051

0,5619

0,9117

0,8545

1,0955

 

Всього :

3,7739

1,7935

2,6423

2,1057

3,4165

3,2021

4,1052

КЕКВ 1111 - 15,4248 Загальні трудові затрати на проведення огляду 21,0392 грн.

КЕКВ 1120 - 5,6144 За основу брати 21,00 грн.

 

Додаткова калькуляція розрахунок

трудових затрат для проведення медичних оглядів

№ п/п

 

Для чоловіків

( оглядовий кабінет )

Для жінок

( лікар –акушер- гінеколог )

1

Час дослідження в хв.

   
 

- лікар

-

8

 

- медична сестра ( фельдшер)

8

8

 

- молодша м/с

3

3

2

Середньомісячна норма робочого часу -145 год

   

3

Заробітна плата в місяць , грн.

   
 

- лікар

-

1379

 

- медична сестра

986

986

 

- молодша м/с

888

888

4

Заробітна плата за одноразове дослідження

   
 

- лікар

-

1,2680

 

- медична сестра

0,9067

0,9067

 

- молодша м/с

0,3062

0,3062

 

Разом :

1,2129

2,4809

5

Нарахування на з/п 36,4%

0,4415

0,9030

 

Всього :

1,6544

3,3839

 

За основу брати загальні трудові затрати на проведення огляду для чол.-2,00 грн., для жін.3,00 грн

 

 

 

Заступник голови районної ради В.Ковенько

 


Додаток №3

до рішення Володимирецької районної ради №546 «08»жовтня» 2010 року

 

 

К А Л Ь К У Л Я Ц І Я

 

РОЗРАХУНОК НА ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИЧНОЇ КАРТИ

ОГЛЯДУ ВОДІЯ ( КАНДИДАТА У ВОДІЇ )

ТРАНСПОРТУ

 

1.Трудові затрати на проведення медичного огляду - 21,00

2.Додаткова калькуляція затрат

- для чоловіків -2,00

(для обстеження) -3,00

- для жінок -3,00

(для обстеження) -11,00

3. Визначення лабораторних досліджень :

а) згідно калькуляції розрахунка вартості визначення

повного аналізу крові - 3,0

б)визначення аналізу групи крові і резус належності - 2,7

в) згідно калькуляції розрахунка вартості визначення

аналізу сечі - 3,0

г) визначення повного аналізу крові на ГГТ -5,0

д) аналіз крові на цукор - 1,0

е) дослідження вагінальних мазків ( гонорея , tr ) - 1.0

4.Згідно калькуляції на проведення електрокардіографії - 1,0

5.Придбання сертифікатів наркологічного та

психіатричного медичного огляду -5,6

4.Накладні витрати : ( миючі ,дезинфікуючі засоби , канцтовари,

включаючи бланки ) -3,80

Накладні витрати -8,70

Разом :

Вартість проходження медогляду для чоловіків - 60,00

( Шістдесят гривень 00 копійок )

Вартість проходження медогляду для жінок - 70,00

( Сімдесят гривень 00 копійок )

 

 

 

 

Заступник голови районної ради В.Ковенько


Додаток №4

до рішення Володимирецької районної ради №546 «08»жовтня» 2010 року

 

 

К А Л Ь К У Л Я Ц І Я

 

РОЗРАХУНОК ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАВО ОТРИМАННЯ

ТА НОСІННЯ ЗБРОЇ ГРОМАДЯНАМИ.

 

1.Трудові затрати на проведення медичного огляду - 21,00

2.Додаткова калькуляція затрат

- для чоловіків -2,00

(для обстеження) -3,00

- для жінок -3,00

(для обстеження) -11,00

3. Визначення лабораторних досліджень :

а) згідно калькуляції розрахунка вартості визначення

повного аналізу крові - 3,0

б)визначення аналізу групи крові і резус належності - 2,7

в) згідно калькуляції розрахунка вартості визначення

аналізу сечі - 3,0

г) аналіз крові на цукор - 1,0

д) дослідження вагінальних мазків ( гонорея , tr ) - 1.0

4.Згідно калькуляції на проведення електрокардіографії - 1,0

5.Придбання сертифікатів наркологічного та

психіатричного медичного огляду -5,6

4.Накладні витрати : ( миючі ,дезинфікуючі засоби , канцтовари,

включаючи бланки ) -3,80

Накладні витрати -8,70

Разом :

Вартість проходження медогляду для чоловіків - 55,00

П’ятдесят пять гривень 00 коп. )

Вартість проходження медогляду для жінок - 65,00

( Шістдесят пять гривень 00 коп. )

 

 

 

 

Заступник голови районної ради В.Ковенько


Додаток №5

до рішення Володимирецької районної ради №546 «08»жовтня» 2010 року

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

 

Розрахунок вартості стажування лікарів-інтернів на умовах контракту по Володимирецькій ЦРЛ

 

 

 

кількість штатних посад 783.25

КЕКВ

Назва КЕКВ

Планові видатки на 2010 рік

Видатки на щтатну одиницю в міс. (грн.)

Видатки на інтерна в міс., 10%

(грн.)

1111

Місячний ФЗП керівника станом на 01.04.2010

х

1123.00

112,3

1120

Нарахування на зар.плату (36,4%)

х

408,77

40,88

1130

Придбання матеріалів та предметів постачання

1844015

196,2

19,6

1160

Енергоносії

1326282

141,10

14,11

Всього поточних видатків

3170297

1869,07

186,89

Вартість стажування для лікарів-інтернів

187,00

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради В.Ковенько


Додаток №6

до рішення Володимирецької районної ради №546 «08»жовтня» 2010 року

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

 

Розрахунок вартості періодичних профілактичних

медичних оглядів та попередніх профілактичних медичних оглядів при прийнятті на роботу

 

 

 

1.Трудові затрати на проведення медогляду - 21,00

Додаткова калькуляція затрат :

- для чоловіків - 2,00

(для обстеження) -3,00

- для жінок -3,00

(для обстеження) -11,00

2.Визначення лабораторних аналізів

 

-крові -11,00

 

-сечі -2,00

 

 

3.Господарчі товари,канцтовари - 3,80

 

4.Накладні витрати -8,70

 

 

 

Вартість проходження медогляду для чоловіків - 51,00 грн.

 

Вартість проходження медогляду для жінок – 61,00 грн.

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради В.Ковенько


Додаток №7

до рішення Володимирецької районної ради №546 «08»жовтня» 2010 року

 

 

 

ПЕРЕЛІК

платних послуг, які можуть надаватись закладами охорони здоров΄я Володимирецького району

Перелік платних послуг

Вартість (грн.)

для чоловіків

для жінок

Попередні профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів

60,00

70,00

Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами

55,00

65,00

Періодичні профілактичні медичні огляди та попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу

51,00

61,00

 

 

Розрахунок вартості стажування лікарів-інтернів на умовах контракту по Володимирецькій ЦРЛ

 

кількість штатних посад 783.25

КЕКВ

Назва КЕКВ

Планові видатки на 2010 рік

Видатки на штатну одиницю в міс. (грн..)

Видатки на інтерна в міс., 10% (грн..)

1111

Місячний ФЗП керівника станом на 01.04.2010

х

1123,00

112,3

1120

Нарахування на зар.плату (36,4%)

х

408,77

40,88

1130

Придбання матеріалів та предметів постачання

1844015

196,2

19,6

1160

Енергоносії

1326282

141,10

14,11

Всього поточних видатків

3170297

1869,07

186,89

Вартість стажування для лікарів-інтернів

187,00

 

 

Заступник голови районної ради В.Ковенько

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись медичними закладами району»

 

«____» ______________ 2010 року                                                                                   смт.Володимирець

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

Назва регуляторного органу – Володимирецька районна рада.

Назва регуляторного акта – проект рішення Володимирецької районної ради «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись медичними закладами району»

Головний розробник аналізу регуляторного впливу – Володимирецька центральна районна лікарня

Відповідальна особа – Лебедюк Георгій Михайлович – головний лікар Володимирецького району.

Контактний телефон – 03634-25990.

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається роз’язати шляхом державного регулювання.

Регуляторним актом, вплив якого аналізується, затверджується Перелік послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату, оскільки надання таких послуг за кошт медичних закладів призведе до необґрунтованих витрат коштів районного бюджету, порушення вимог чинного законодавства, зокрема недотримання Переліку платних послуг, що можуть надаватись закладами охорони здоров’я та вищими медичними закладах освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N1138.

Основним шляхом для вирішення вказаних проблем є встановлення Переліку платних послуг, які будуть надаватись медичними закладами району, та калькуляцій для розрахунку плати за ці послуги, та забезпечення тим самим відшкодування обґрунтованих витрат медичними закладами району на надання таких послуг та виконання вимог законодавства.

 

2.Цілі державного регулювання.

Регуляторний акт   регламентує дії, встановлює повно­ва­жен­ня та обов’язки, а також визначає шляхи та механізми для забезпечення відшкодування медичними закладами охорони здоров’я району коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

Переліком платних послуг, що можуть надаватись медичними закладами району встановлюються повно­ва­жен­ня медичних закладів на надання послуг згідно Переліку за плату, розрахунок якої повинен здійснюватись згідно калькуляцій, що затверджуються регуляторним актом поряд із Переліком.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки відсутність встановленого Переліку послуг, що можуть надаватись закладами охорони здоров’я району за плату та механізму встановлення вартості таких послуг може привести у майбутньому не тільки до збільшення, неефективного, а і до нецільового використання коштів закладів охорони здоров’я району, які спрямовуються на забезпечення надання цих послуг та невиконання вимог законодавства, що є неприйнятним. Поряд із цим, відсутність плати за ці послуги потягне за собою виникнення загрози у ненаданні цих послуг взагалі через відсутність коштів на їх фінансування.

Друга альтернатива – розробити та затвердити Перелік платних послуг, які можуть надаватись закладами охорони здоров’я району та затвердити калькуляції для розрахунку плати за них.

Дана альтернатива є прийнятною, оскільки спрямована на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N1138  «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» та покриття обґрунтованих витрат закладів охорони здоров’я району на надання цих послуг.

 

4.Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Запропонований проект регуляторного акта передбачає розробку та затвердження  Переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами охорони здоров’я району та впорядкування справляння плати за ці послуги відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення Володимирецької районної ради «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватись медичними закладами району» - районний нормативно-правовий акт, який установлює Перелік платних послуг, які можуть надаватись закладами охорони здоров’я району та впорядковує справляння плати за ці послуги.

Перелік платних послуг, які можуть надаватись медичними закладами району є обов’язковим для всіх суб’єктів, що приймають участь у проведенні заходів на надання цих послуг та звітуються за отримання та використання коштів, що надійшли як плата за надання цих послуг.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Володимирецької районної ради.

 

5.Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей.

В зв’язку з тим, що Перелік платних послуг, які можуть надаватись медичними закладами району буде відповідати вимогам чинного законодавства, впровадження даного регуляторного акта забезпечить відшкодування медичними закладами охорони здоров’я району коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

 

 

6.Очікувані результати прийняття акта.

З прийняттям регуляторного акта буде врегульовано інтереси громадян, суб’єктів господарювання та інтереси держави при затвердженні Переліку платних послуг, які можуть надаватись медичними закладами району та покращення якості надання цих послуг.

 

Аналіз вигод і витрат.

 

Органи влади:

 

 

Вигоди:

 

 

Витрати:

 

Регламентація дії, встановлення повно­ва­жен­ь та обов’язків, затвердження Переліку платнихпослуг, які можуть надаватись медичними закладами району, визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування медичними закладами охорони здоров’я району коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

Відсутні

 

Суб’єкти господарювання:

 

 

Вигоди:

 

 

Витрати:

Чітке встановлення загальних прав та обов’язків для суб’єктів відносин при плануванні надання платних послуг, надходження коштів до бюджетів закладів охорони здоров’я району за надання платних послуг.

Відсутні

 

Громада (громадяни):

 

 

Вигоди:

 

 

Витрати:

Покращення якісного та кількісного показника при наданні послуг, відповідно до Переліку платних послуг, що можуть надаватись медичними закладами району.

Встановлена плата за послуги

 

На дію регуляторного акта можуть впливати зовнішні чинники, пов’язані із змінами в законодавстві.

 

7. Строк чинності регуляторного акта.

Регуляторний акт приймається на невизначений термін.

 

8. Показники результативності регуляторного акта.

В процесі відстеження результативності впровадження регуляторного акта будуть досліджуватися наступні показники:

- стан відшкодування медичними закладами охорони здоров’я району коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату, покращення якості надання цих послуг.

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше ніж через два роки з моменту набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження стану відшкодування медичними закладами охорони здоров’я району коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату, покращення якості надання цих послуг буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних.

 

 

 

Головний лікар району Г.М.Лебедюк

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!