banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Звіт про результати відстеження впливу регуляторного акту


Назва регуляторного органу
Володимирецька районна рада

Назва документа, номер та дата прийняття: рішення Володимирецької районної ради від 08 жовтня 2010 року №546 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись медичними закладами району».

Виконавець заходів з відстеження впливу регуляторного акту: Володимирецька центральна районна лікарня.

 

п/п

Рубрика аналізу

Характеристика

1

Проблема, яку передбачалося  вирішити:

- опис проблеми та її

прояв;

- причини виникнення;

- для кого проблема має вплив;

Регуляторним актом, вплив якого аналізується, затверджується Перелік послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату та калькуляції визначення розміру цієї плати, оскільки надання таких послуг за кошт медичних закладів призведе до необґрунтованих витрат коштів районного бюджету, порушення вимог чинного законодавства, зокрема недотримання Переліку платних послуг, що можуть надаватись закладами охорони здоров’я та вищими медичними закладах освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N1138.

Причиною виникнення цих проблем є відсутність затвердженого Переліку платних послуг, які надаються медичними закладами району, та калькуляцій для розрахунку плати за ці послуги, та забезпечення тим самим відшкодування обґрунтованих витрат медичними закладами району на надання таких послуг та виконання вимог законодавства.

Проблеми, які передбачається вирішити мають вплив на середовище у сфері здійснення медичного обслуговування, на населення району.

 

2

Цілі прийняття акта

Регуляторний акт   регламентує дії, встановлює повно­ва­жен­ня та обов’язки, а також визначає шляхи та механізми для забезпечення відшкодування закладами охорони здоров’я району коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

Регуляторним актом затверджується Перелік платних послуг, що можуть надаватись медичними закладами району, встановлюються повно­ва­жен­ня медичних закладів на надання послуг згідно Переліку за плату, розрахунок якої повинен здійснюватись згідно калькуляцій, що затверджуються регуляторним актом поряд із Переліком.

3

Строки виконання заходів з відстеження (з дати прийняття і до проведення звіту)

З 08.10.10 року по 31.01.11 року

4

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження

5

Методи одержання результатів відстеження  (статистичні дані, наукові дослідження,  опитування в усній чи письмовій формі)

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності буде здійснюватись на основі даних одержаних відбухгалтерської та статистичної звітності щодо надходження та використання коштів, які надійшли за результатом дії регуляторного акту по якому здійснюється відстеження.

Відстеження здійснюватиметься по таких даних:

1.Надходження до бюджету лікарні від наданих лікарнею за плату послуг.

2.Спостереження за збільшенням чи зменшенням кількості послуг, які надаються лікарнею за плату.

3.Спостереження за якістю послуг, які надаються лікарнею за плату.

 

6

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежувалася на підставі таких даних та припущень:

- Кількість запитів фізичних і юридичних осіб у зв’язку із затвердженням калькуляцій розрахунку плати за медичні огляди - не було.

- Кількість отриманих претензій від фізичних і юридичних осіб щодо якості та повноти медичних оглядів, які було надано їм за плату – не було.

- Зменшення звернень для отримання послуг із проведення медичних оглядів – не було.

- Отримання змоги лікарнею покрити витрати на здійснення медичних оглядів за рахунок отримання плати за їх проведення.

- Вдосконалення якості та системи надання послуг на договірних засадах підприємств, установ, організацій та індивідуальними зверненнями громадян.

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективною дія цього акту очікується внаслідок урегульованості питання відшкодування лікарнею обґрунтованих витрат, які були понесення при надання послуг, які згідно Переліку надаються за плату, збільшення надходження коштів до бюджету лікарні.

При визначенні результативності даного проекту будуть застосовуватися наступні показники, які досліджувались у період відстеження впливу регуляторного акту:

- дохід в бюджет лікарні від надання послуг за плату;

- кількість послуг, які було надано лікарнею за плату;

- якість послуг, які були надані лікарнею за плату.

 

За період відстеження дії регуляторного акту (від 08.10.10 по 31.01.11) скарг на неналежне або неякісне виконання послуг не надходило.

Протягом цього періоду лікарнею отримано від оплати послуг, наданими суб’єктами господарювання, фізичними особами становить 44 011 грн. 00 коп. За рахунок цього стало можливим провести наступні заходи для забезпечення можливості проводити медичні огляди та покращувати їх якість, а саме:

- придбання медичних довідок та бланкової продукції для фіксування результатів медичних оглядів;

- закупівля медикаментів;

- придбання медичного інструментарію для покращення якості медичних обстежень;

- придбання медичного інвентарю для забезпечення проведення медичних обстежень.

8

 

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

 

 

 

 

 

 

На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного акту - рішення Володимирецької районної ради від 08 жовтня 2010 року №546 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись медичними закладами району» - можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього нормативно-правового акту вдається досягти поставлених цілей.  Регуляторним актом   регламентовано дії, встановлено повно­ва­жен­ня та обов’язки, а також визначено шляхи та механізми для забезпечення відшкодування медичними закладами охорони здоров’я району коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату. Отриманими коштами від дії даного регуляторного акту забезпечено покриття витрат лікарні, понесених нею під час забезпечення надання послуг, що згідно затвердженого Переліку надаються закладами охорони здоров’я за плату.

 

 

Головний лікар району __________________І.В. Караїмчук

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!