banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


ЗВІТ про результати базового відстеження результативності дії рішення районної ради від 14.05. 2010р. № 498 «Про затвердження переліку платних робіт і послуг, які будуть надаватися Трудовим архівом Володимирецького району».


Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється:

Рішення районної ради від 14.05. 2010р. № 498 «Про затвердження переліку платних робіт і послуг, які будуть надаватися Трудовим архівом Володимирецького району».

 

Назва виконавця заходів базового відстеження результативності:

Трудовий архів Володимирецького району.

 

Цілі прийняття акта:

Регуляторний акт розроблено з метою встановлення додаткового фінансування Трудового архіву на заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання соціально значущих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян.

 

Строк виконання заходів з відстеження:

З 15.05.2010р. по 01.02.2011р.

 

Тип відстеження:

Базове відстеження

Методи одержання результатів відстеження: 
Шляхом аналізу кількості наданих послуг, обсягів коштів, отриманих від надання платних послуг, розміру коштів, що витрачаються Трудовим архівом на покриття видатків, пов’язаних з його функціонуванням та утриманням.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність: 
Дані, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акту, отримані за результатами звітності про стан і обсяг архівних документів.

Кількісні та якісні значення показників результативності: Протягом виконання заходів з відстеження результативності даного регуляторного акту (15.05.2010р. по 01.02.2011р) скарг на неналежне або неякісне виконання послуг не надходило.

За період з 15.05.2010р. по 01.02.2011р. від оплати послуг, наданих суб’єктам господарювання, громадянам, Трудовий архів отримав коштів у розмірі 607,20 грн.

За рахунок цього стало можливо провести заходи для покращення якості послуг, що надаються суб’єктам господарювання, громадянам, а саме поліпшено умови зберігання архівних документів, здійснено оплату за використані енергоносії.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

В результаті базового відстеження результативності дії регуляторного акту можна зробити висновок про його доцільність. Так, підвищилася свідомість керівників підприємницьких структур та населення відносно значимості архівів з особового складу та підвищилася їх відповідальність за збереження соціально значимих документів. Кошти, які надійшли від надання платних послуг, спрямовані на функціонування архівної справи та спрямовані на більш раціональне використання районного бюджету.Директор Трудового архіву

Володимирецького району В.В. Прокопчук

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!