№ 15-р Про Координаційно-консультативну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради сьомого скликання

 У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(сьоме  скликання )

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ    РАДИ

 

від 17 березня  2016  року                                                          № 15 - р

Про Координаційно-консультативну

раду з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради сьомого скликання

                    

         Враховуючи переобрання керівного складу районної ради, окремих сільських та селищних рад, зміни, що відбулись у структурі виконавчого апарату районної ради, відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою надання районною радою методичної допомоги територіальним громадам та органам місцевого самоврядування, а також більш  ширшого залучення депутатів сільських та селищних рад, громадськості до процесу формування та реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування:

 

1.Затвердити склад Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради згідно з додатком 1 до розпорядження.

2.Затвердити Положення про координаційно-консультативну раду при голові районної ради сьомого скликання згідно з додатком 2 до розпорядження.

3.   Виконавчому апарату районної ради надавати всебічну допомогу в діяльності        Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.

4.Визнати такими, що втратило чинність, розпорядження голови ної ради від від  21 січня  2011 року № 6-р.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради В.Савоніка

        

           

                Голова ради                                                            В. Ковенько

Додаток №1

                                                                                                                   до розпорядження

                                                                                                              голови районної ради

                                                                                                            від  17.03.2016 року № 15 –р

Склад Координаційно- консультативної ради

з питань місцевого  самоврядування при голові районної ради

 

1

Ковенько Василь Васильович

голова районної ради

2

Савонік Володимир Володимирович

заступник голови районної ради

3

Бова Анатолій Васильович

керуючий справами виконавчого апарату районної ради

4

Осмолович Олександр Григорович (за згодою)

Володимирецький селищний голова

5

Совгуть Василь Сергійович (за згодою)

Рафалівський селищний голова

6

Петрук Микола Якович (за згодою)

Антонівський сільський голова

7

Давидюк Вадим Васильович (за згодою)

Балаховицький   сільський голова

8

Ясинська Вікторія Іванівна (за згодою)

Берестівський сільський голова

9

Блищик Олександр Сарафонович (за згодою)

Біленський сільський голова

10

Терещук Олексій Вікторович (за згодою)

Більськовільський сільський голова

11

Суханець Олена Федорівна (за згодою)

Великожолудський сільський голова

12

Репетуха Віталій  Васильович (за згодою)

Великотелковицький сільський голова

13

Сівта Сергій Дмитрович (за згодою)

Великоцепцевицький сільський голова

14

Хомич Леонід Іванович (за згодою)

Воронківський сільський голова

15

Басик Ірина Миколаївна (за згодою)

Городецький сільський голова

16

Федорчук Анатолій Іванович (за згодою)

Довговільський сільський голова

17

Басиста Єлизавета Сергіївна (за згодою)

Жовкинівський сільський голова

18

Хондока Роман Володимирович (за згодою)

Заболотівський сільський голова

19

Дуляницький Василь Олексійович (за згодою)

Каноницький сільський голова

20

Ковальчук Дмитро Іванович (за згодою)

Красносільський сільський голова

21

Лепуга Федір Іванович (за згодою)

Кідрівський сільський голова

22

Христянович Олексій Миколайович (за згодою)

Новаківський сільський голова

23

Нечипорук Микола Дмитрович (за згодою)

Лозківський сільський голова

24

Ошурко Людмила Сергіївна (за згодою)

Любахівський сільський голова

25

Шарабар Максим Валерійович (за згодою)

Мульчицький сільський голова

26

Семчук Віктор Валентинович (за згодою)

Озерський сільський голова

27

Макарчук Микола Ясонович (за згодою)

Озерецький сільський голова

28

Озеруга Микола Костянтинович (за згодою)

Полицький сільський голова

29

Дацький Ілля Петрович (за згодою)

Половлівський сільський голова

30

Антонюк Надія Григорівна (за згодою)

Ромейківський сільський голова

31

Гаврилюк Олександр Володимирович (за згодою)

Собіщицький сільський голова

32

Сніжко Галина Андріївна (за згодою)

Сопачівський сільський голова

33

Ємельянов Ярослав Володимирович (за згодою)

Старорафалівський сільський голова

34

Наконечний Віталій Кирилович (за згодою)

Степангородський сільський голова

35

Шеліган Микола  Федорович (за згодою)

Хиноцький сільський голова

 

 

                 Заступник голови ради                                                В.Савонік

 

 

Додаток №2

                                                                                                                   до розпорядження

                                                                                                              голови районної ради

                                                                                                            від  17.03.2016 року № 15 – р

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Координаційно-консультативну раду з питань місцевого самоврядування
                       при голові Володимирецької районної ради

1. Координаційно-консультативна рада з питань місцевого самоврядування при голові Володимирецької районної ради керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України та цим Положенням.
2. Координаційно-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові Володимирецької районної ради на громадських засадах. До складу Координаційно- консультативної ради входить голова  районної ради, заступник голови ради, керуючий справами,  селищні і сільські голови (за згодою).  

3. Основною формою роботи Координаційно- консультативної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися як за пропозицією однієї третини загального складу Координаційно-консультативної ї ради, так і за пропозицією голови  районної ради. Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому,визначає голова ради.

4. Засідання Координаційно- консультативної ради відкриває і веде голова  районної ради, а в разі його відсутності – обраний Координаційно-консультаційною радою головуючий.
5. В засіданнях Координаційної-консультаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів, керівники асоціацій та об’єднань місцевого самоврядування.
6. Координаційно-консультативна рада приймає рішення, які підписує головуючий на її засіданні. Рішення Координаційно- консультативної ради мають рекомендаційний характер. Рішення Координаційно- консультативної ради оформляються протокольно. Протокол засідання Координаційно-- консультативної ради веде виконавчий апарат районної ради і підписується головуючим.
7. У своїй практичній роботі Координаційно- консультативна рада взаємодіє з постійними депутатськими комісіями районної ради, її виконавчим апаратом.

8. Координаційно-консультативна рада :

- готує свої пропозиції по вдосконаленню роботи органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства;

- обговорює стан економічного і соціального розвитку регіону та практичну діяльність органів місцевого самоврядування на території району по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного і культурного розвитку підвідомчих територій, розробляє практичні рекомендації;

- надає допомогу органам місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

- розглядає питання щодо конструктивного та дійового підходу органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем функціонування, забезпечення життєдіяльності території, приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню, поширенню правової роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- сприяє здійсненню органами місцевого самоврядування наданих законами повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних депутатських комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцненню і вдосконаленню зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів – з виборцями;

- сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації, зміцненню законності і порядку на підвідомчих радам територіях, посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень, усуненню з практики відносин виявів нехтування законними правами органів місцевого самоврядування, амбіційності, вольових рішень і тиску щодо діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- сприяє поліпшенню навчання посадових осіб місцевого самоврядування, виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки і перепідготовки в обласному центрі підвищення кваліфікації кадрів, районних семінарів та інших форм навчання із залученням до участі в навчанні працівників виконавчого апарату районної ради та структурних підрозділів районної державної адміністрації, вносить пропозиції щодо вдосконалення і тактики навчання;

- підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації в районі принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядуваня, рекомендації Ради Європи та її органів з цих питань, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і позитивного досвіду роботи.

9.Рішення Координаційно- консультативної ради доводяться до відома органів місцевого самоврядування району і підлягають обов’язковому розгляду підприємствами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду повинно бути повідомлено Координаційно-консультативну раду у встановлений строк.

10.Організаційне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення Координаційно- консультативної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

  

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                     А.Бова