banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


№ 42-р Про затвердження паспорту бюджетної програми (в новій редакції) на 2017 рік

                                              У К Р А Ї Н А

                      ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

                                 РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        (Сьоме скликання)

 

                              Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                             ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 01 грудня 2017 року                                                       № 42-р                                          

 

Про затвердження паспорту

бюджетної програми (в новій редакції)

на 2017 рік

 

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу  Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 30.09.2016р. № 860), наказу Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (із змінами від 27.09.2012 № 1035), наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 (із змінами від 30.11.2012р.№1260, від 10.09.2015р. 765) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення районної ради від 23.12.2016  №  157 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення районної від 03 березня 2017 року № 172 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», рішення районної ради від 07 червня 2017 року №  205 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», рішення районної ради від 28 липня 2017 року №  215 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», рішення районної ради від 20 жовтня 2017 року № 241 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», розпорядження голови райдержадміністрації від 24 листопада 2017 року № 330 «Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

 

  1. 1.Затвердити паспорт бюджетної програми (в новій редакції) на 2017 рік по:

 

-         КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів».

 

 

Голова ради                                                                          В.В. Ковенько

 

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

 

Володимирецька  районна  рада

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

наказ

 

Фінансового управління Володимирецької РДА(найменування місцевого фінансового органу)

 

 
_________________ № ______


 

 

 

ПАСПОРТ

 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

 

 

 

1. 0100000                        Володимирецька  районна  рада
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000                         Володимирецька  районна  рада  
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

 

3. 0110170        0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
                 (КПКВК МБ)         (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1596,412 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1596,412 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,_Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанова КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», постанова КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів»,рішення сесії Володимирецької районної ради від 23 грудня 2016 року №157 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення сесії районної ради від 03.03.2017 року № 172 «Про внесення змін до районного бюджету», рішення сесії районної ради від 07.06.2017 року № 205 «Про внесення змін до районного бюджету», рішення районної ради від 28.07.2017 року №215 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», розпорядження РДА від 26.05.2017 №141 «Про внесення змін до розподілу обсягу субвенції з державного бюджету в 2017», рішення районної ради від 20.10.2017 року №241 “Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», розпорядження голови РДА від 24.11.2017 року №330 “Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджету програм та цільового використання бюджету коштів.

 

 

 

6. Мета бюджетної програми _ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

(тис. грн)

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0110170

0111

Завдання 1:Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1596.412

 

1596.412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1596.412

 

1596.412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

(тис. грн)

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

0110170

Завдання1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

1.1

0110170

затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

14

1.2

 

продукту

 

 

 

 

0110170

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

Од.

Звітність установи

648

 

0110170

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

Од.

Звітність установи

283

1.3

 

ефективності

 

 

 

 

0110170

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг

Од.

Розрахунок

648

 

0110170

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

Од.

Розрахунок

20

 

0110170

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

Тис.грн.

Розрахунок

114.029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

 

(тис. грн)

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова  установи головного розпорядника

 


бюджетних коштів                                                        __________              В.В.Ковенько
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальника  фінансового  управління                   __________                 О.Є.Шикало
                                                                                                                                     (підпис)                      (ініціали та прізвище)           


_____

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

 

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ________________________
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового органу                                      __________  ________________________
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)            У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!