banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


№ 44-р Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Сьоме  скликання )

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ    РАДИ

 

від 28  грудня 2017  року                                                               № 44–р

 

Про проведення щорічної оцінки

виконання посадовими особами місцевого

самоврядування Володимирецької районної

ради покладених на них обов'язків і

завдань за 2017 рік

 

  

Згідно з пунктом 3 Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1440 (із змінами), загальними методичними рекомендаціями щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і завдань, затверджені наказом Головдержслужби України від 30.06.2004 № 102 (із змінами) та з метою забезпечення проведення у січні - лютому 2016 року щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради покладених на них обов'язків і завдань за 2016 рік

1. Затвердити  план заходів щодо підготовки і проведення у 2018 році щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування  районної ради покладених на них обов'язків і завдань за 2017 рік (додаток 1).

2. У січні-лютому 2018 року провести співбесіди з працівниками виконавчого апарату районної ради щодо виконання покладених на них обов’язків і завдань за 2017 рік.

3. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради

(Бова А.В.) довести дане розпорядження до відома працівників виконавчого апарату районної ради (які підлягають щорічній оцінці) з наданням форми бланку щорічної оцінки (додаток 2).

           4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова ради                                                           В.Ковенько 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови ради

від 28.12.2017 року №44 - р

 

План

заходів щодо підготовки і проведення

у 2018 році оцінки виконання посадовими особами органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради

покладених на них обов’язків і завдань

за 2017  рік

 

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Забезпечити виготовлення бланків щорічної оцінки та доведення їх до посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради  у друкованому вигляді

 

Січень –лютий 2018 року

Керуючий справами

 

2.

Провести роз’яснення для посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради,   діяльність яких підлягає оцінці, із Порядком проведення щорічної оцінки виконання ними посадових інструкцій і завдань, індивідуальних співбесід щодо здійснення щорічної оцінки виконання посадових інструкцій і завдань за 2017 рік

 

Січень –лютий 2018 року

Керуючий справами

 

3.

Забезпечити проведення посадовими особами органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради аналізу та самооцінки виконання завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях, а також окремих доручень керівництва за 2017 рік, та заповнення ними розділів 1,2,3 бланку щорічної оцінки

 

Січень –лютий 2018 року

Працівники виконавчого апарату районної ради

5.

Організувати проведення індивідуальних співбесід голови ради  з посадовими особами органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, діяльність яких підлягає оцінці, з метою здійснення щорічної оцінки виконання  ними посадових інструкцій і завдань  за  2017 рік

 

Січень –лютий 2018 року

Голова ради

6.

Забезпечити:

- заповнення безпосередніми керівниками розділу 4 бланку щорічної оцінки виконання  підпорядкованими особами посадових інструкцій і завдань за 2017 рік

- ознайомлення посадових осіб з даною оцінкою і підписання бланків щорічної оцінки;

- представлення бланків до кадрової служби.

 

Січень –лютий 2018 року

Керуючий справами

Начальники відділів

7.

Забезпечити розгляд звернень працівників виконавчого апарату районної ради не згідних з даною оцінкою їх діяльності за 2017 рік 

 

Січень –лютий 2018 року

Голова ради та голова профспілки

8.

За результатами проведеної у 2018 році щорічної оцінки виконання посадовими особами органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради посадових інструкцій і завдань  видати відповідне розпорядження

 

 

Січень –березень 2018 року

Керуючий справами

 

 

Заступник голови ради                                                         В.Савонік

 

 

  Додаток 2

до розпорядження голови ради

від 28.12.2017 року №44 - р

 

 

ФОРМА БЛАНКА  

 

 щорічної оцінки виконання посадовою особою органу місцевого самоврядування виконавчого апарату Володимирецької районної ради

посадових обов'язків і завдань

 1.Відомості про посадову особу виконавчого апарату районної ради

 

Прізвище__________________________________________________________

Ім'я_______________________________________________________________

По батькові________________________________________________________

Дата народження___________________________________________________

Назва підрозділу___________________________________________________

Назва посади______________________________________________________

Дата зайняття посади_______________________________________________

Звітний період_____________________________________________________

 

2. Самооцінка

1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов'язки?

Навести окремі приклади. ________________________________________

_________________________________________________________________

2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано.

Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок, відряджень, організації семінарів, інше), які Ви виконували.___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення для роботи державного органу, доручалися Вам? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, нормативно-правових актів?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань діяльності відповідного державного органу, якщо такі були протягом року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня). _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Оцінка безпосереднім керівником

 Оцінка виконання  посадовою особою органу місцевого самоврядування посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень. _________________________________

 

4. Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок обговорення результатів щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування посадових обов'язків і завдань ___________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

Підсумкова оцінка _________________________________________________( Джерело - http://zakon1.rada.gov.ua )
Підпис посадової особи органу місцевого самоврядування ______________

Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________
                (повністю)

Підпис безпосереднього  керівника ___________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________
             (повністю)

Дата _________________________
 

5. Затвердження головою ради результатів щорічної оцінки виконання посадовою особою місцевого самоврядування посадових обов'язків і завдань.

 

                           Голова ради                                                                           В.Ковенько

Дата ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!