banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


№ 4-р Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2018 рік

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання)

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ    РАДИ

 

 

від 17.01.2018  року                                                                     № 4-р                                            

Про затвердження паспортів

бюджетної програми на 2018 рік

 

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу  Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 28.04.2017 № 472), наказу Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (із змінами від 22.12.2010 № 1608, від 27.09.2012 № 1035), наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 (із змінами від 30.11.2012 № 1260, від 10.09.2015 № 765) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення районної ради від 22.12.2017  №  264 «Про районний бюджет на 2018 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по:

-КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»;

-КПКВК МБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

-КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління». 

Голова ради                                                                          В.В. Ковенько

 

 Затверджено

 

Наказ Міністерства
фінансів України

 

26.08.2014  № 836

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

 

Володимирецька  районна  рада

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

наказ

 

Фінансового управління Володимирецької РДА(найменування місцевого фінансового органу)

 

 
_________________ № ______


 

 

 

ПАСПОРТ

 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 

 

1. 0100000                        Володимирецька  районна  рада
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000                         Володимирецька  районна  рада  
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

 

3. 0110180        0133        Інша діяльність у сфері державного управління                                                                                                                                                           (КПКВК МБ)                  (КФКВК)1                         (найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 227,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду 217,100 тис. гривень та спеціального фонду – 10,000 тис. гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Проект Закону Про внесення змін до Закону України  від 05.07.2012р. № 5068«Про національний архівний фонд і архівні установи», розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національних архівних цінностей України», рішення Володимирецької районної ради від 22 грудня 2017 року №264 «Про  районний  бюджет на 2018 рік»

 

6.Мета бюджетної програми Забезпечення збереження документів з особового складу та тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності всіх форм власності, підприємств, установ, організацій районну, проведення експертизи цінності документів, що передаються на зберігання.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

(тис. грн)

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

0110180

0133

Завдання 1:Забезпечення збереження архівного фонду,експертиза цінності документів , що передаються на зберігання

217,100

10,000

227,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

217,100

10,000

227,100

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

(тис. грн)

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Підпрограма підтримки Трудового архіву Володимирецького району на 2016-2020 роки.

0110180

217,100

10,000

227,100

Усього

 

217,100

10,000

227,100

 

  

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 

 

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0110180

Завдання1: Забезпечення збереження архівного, фонду,експертизи цінності документів ,що передаються на зберігання

 

 

 

1.1

0110180

затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

3,0

1.2

0110180

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отриманих документів на зберігання

од.

Звітність установи

11567

 

 

 

 

 

 

1.3

0110180

ефективності

 

 

 

 

 

Кількість  оброблених документів , прийнятих  на зберігання , на 1 працівника

Од.

Розрахунок

1600

 

 

Витрати на утримання одного працівника.

грн.

Розрахунок

57500

 

 

 

 

 

 

1,4

0110180

Показники якості

 

 

 

 

 

Динаміка збільшення кількості оброблених документів прийнятих на зберігання

%

Розрахунок

110,2

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

 

(тис. грн)

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

 

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

Голова  Володимирецької  районної  ради                                                  В.В. Ковенько
             
                                                                                                             (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                             О.Є. Шикало
Володимирецької РДА                                                                                           (підпис)                          (ініціали та прізвище)           


  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Володимирецька  районна  рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Володимирецької РДА(найменування місцевого фінансового органу)

 
_________________ № ______


 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

 

 

1. 0100000                        Володимирецька  районна  рада
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0110000                         Володимирецька  районна  рада  
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150        0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
                 (КПКВК МБ)         (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2317.100тис. гривень, у тому числі загального фонду 2317.100тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,_Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанова КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», постанова КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів»,рішення сесії Володимирецької районної ради від 22 грудня 2017 року №264 «Про районний бюджет на 2018 рік».

 

6. Мета бюджетної програми _ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0110150

0111

Завдання 1:Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2317.100

 

2317.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

2317.100

 

2317.100

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

0110150

Завдання1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

1.1

0110150

затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

14

1.2

 

продукту

 

 

 

 

0110150

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

Од.

Звітність установи

1778

 

0110150

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

Од.

Звітність установи

319

1.3

 

ефективності

 

 

 

 

0110150

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг

Од.

Розрахунок

1778

 

0110150

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

Од.

Розрахунок

23

 

0110150

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

Тис.грн.

Розрахунок

165.507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова  установи головного розпорядника


бюджетних коштів
                                                       __________              В.В.Ковенько
                
                                                                                                             (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник  фінансового  управління                           __________            О.Є.Шикало
           

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

 

Володимирецька  районна  рада

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

наказ

 

Фінансового управління Володимирецької РДА(найменування місцевого фінансового органу)

 

 
_________________ № ______


 

 

 

ПАСПОРТ

 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

 

 

 

 

 

1. 0100000                        Володимирецька  районна  рада
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000                         Володимирецька  районна  рада  
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

 

3. 0113242              1090   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                   (КПКВК МБ)         (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду 22,000тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанова КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», рішення сесії Володимирецької районної ради від 22 грудня 2017 року №264 «Про районний бюджет на 2018 рік».

 

6. Мета бюджетної програми _ Стимулювання трудових колективів, кращих виробничників, громадян, які зробили значений внесок соціально-економічний та культурний розвиток району 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

(тис. грн)

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0113242

1090

Завдання 1:Відзначення моральними та матеріальними стимулами кращих трудових колективів, виробничників, громадян

22,000

 

22,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

22,000

 

22,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

(тис. грн)

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Районна програма морального та матеріального стимулювання на 2016-2018 роки

0113242

22,000

 

22,000

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

22,000

 

22,000

 

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

0113242

Завдання1Відзначення моральних та матеріальними стимулами кращих трудових колективів, виробничників, громадян

 

 

 

1.1

0113242

затрат

 

 

 

 

 

Видатки передбачені на проведення заходів по відзначенню

Тис.грн.

Кошторис

22,000

1.2

 

продукту

 

 

 

 

0113242

Кількість осіб поданих для нагородження

Осіб

Звітність установи

24

 

0113242

Кількість заходів

Од.

Звітність установи

10

1.3

 

ефективності

 

 

 

 

0113242

Середні витрати на нагородження на одну особу

Грн.

Розрахунок

200,0

 

0113242

Середні витрати на проведення одного заходу

Грн.

Розрахунок

760,0

1.4

0113242

якості

%

Динаміка

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

 

(тис. грн)

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова  установи  головного розпорядника

 


бюджетних коштів
                                                       __________              В.В.Ковенько
                
                                                                                                             (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового управління                                __________             О.Є.Шикало
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)           


 

                                                                                                                          (підпис)                      (ініціали та прізвище)           


 


У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!