№ 16-р Про затвердження паспортів бюджетної програм (в новій редакції) на 2019 рік

                                                          У К Р А Ї Н А

                      ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

                                 РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        (Сьоме скликання)

 

                              Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                             ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 22 квітня 2019 року                                                       № 16 - р                                            

 

 

Про затвердження паспортів

бюджетної програм (в новій редакції) на 2019 рік 

 

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу  Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за№ 1103/25880 (зі змінами), наказу  Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за  № 685/32137, наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 (в редакції наказу Міністерства фінансів від 10.09.2015 №765) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення районної ради від 21.12.2018  № 462 «Про районний бюджет Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 22.02.2019 № 476 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік»,  рішення районної ради від 12 квітня 2019 № 485 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм (в новій редакції) на 2019 рік по:

-         КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

-         КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

-         КПКВК МБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

 

 

Голова ради                                                                                    В. Ковенько

Паспорти