banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Розпорядження № 42 Про затвердження паспортів бюджетної програм (в новій редакції) на 2019 рік

                                                                           

 

                              У К Р А Ї Н А

                                ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

                                 РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        (Сьоме скликання)
                                                                   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                             ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 26 вересня 2019 року                                                       № 42 - р                                            

 

Про затвердження паспортів

бюджетної програм (в новій редакції) на 2019 рік 

 На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу  Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за  № 1103/25880 (зі змінами), наказу  Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за  № 685/32137, наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 (в редакції наказу Міністерства фінансів від 10.09.2015 №765) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення районної ради від 21.12.2018  № 462 «Про районний бюджет Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 22.02.2019 № 476 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік»,  рішення районної ради від 12 квітня 2019 № 485 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 20 червня 2019 № 501 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 07 серпня 2019 № 511 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 20 вересня 2019 № 521 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм (в новій редакції) на 2019 рік по:

-         КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

 

Заступник голови ради                                                            В. Савонік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної ради
Володимирецька районна рада
                          (найменування головного розпорядника
                   
від 26 вересня 2019 року
                                      коштів місцевого бюджету)
____________________________ N 42-р__________________

  

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0100000
(код)

 

Володимирецька районна рада
(найменування головного розпорядника)

2.

0110000
(код)

Володимирецька районна рада
(найменування відповідального виконавця)

3.

0110150
(код)

0111
(КФКВК)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3692,696  гривень, у тому числі загального фонду  3692,696   гривень та спеціального фонду  0,00  гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про службу в органах  місцевого самоврядування», постанова КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», постанова КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», рішення районної ради від 21.12.2018 №462 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району  на 2019 рік» рішення районної ради  від 12.04.2019 №485 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 20.06.2019 №501 «Про внесення змін до районного бюджету  Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 07.08.2019 №511 «Про внесення змін до районного бюджету у Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 20.09.2019 № 521 «Про внесення змін до районного бюджету у Володимирецького району на  2019 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів.
_______________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

  

N з/п

Ціль державної політики

 

Система та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

 

 

   

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради
__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

  

N з/п

Завдання

1

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

 

 


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

3692,696

 

3692,696

 

 

 

 

 

Усього

3692,696

 

3692,696

  

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

  

N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

3692,696

 

3692,696

 

 

 

 

 

Усього

3692,696

 

3692,696

   

11. Результативні показники бюджетної програми

  

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

 

 

14

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

Од.

Звітність установи

 

 

1850

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

Од.

Звітність установи

 

 

615

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівниківа

Од.

Розрахунок

 

 

132

4

якості

 

 

 

 

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одини ці

Тис.грн

Розрахунок

 

 

263.764

  

Голова  установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

__________________
(підпис)

 

Савонік В.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

__________________
(підпис)

 

Ярмолюк Л.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.


У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!