banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


№ 51-р Про затвердження паспортів бюджетної програми (в новій редакції) на 2019 рік

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання)

 

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 25 листопада 2019 року                                                       № 51 - р                                            

 

Про затвердження паспортів

бюджетної програми (в новій редакції) на 2019 рік 

 

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу  Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за  № 1103/25880 (зі змінами), наказу  Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за  № 685/32137, наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 (в редакції наказу Міністерства фінансів від 10.09.2015 №765) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення районної ради від 21.12.2018 № 462 «Про районний бюджет Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 22.02.2019 № 476 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік»,  рішення районної ради від 12 квітня 2019 № 485 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 20 червня 2019 № 501 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 07 серпня 2019 № 511 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 20 вересня 2019 № 521 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 16 жовтня 2019 № 524 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 15 листопада 2019 № 537 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми (в новій редакції) на 2019 рік по:

-         КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

 

    Заступник голови  ради                                                            В. Савонік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Володимирецька районна рада   

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Розпорядження голови районної ради від 25.11.2019   N 51-р

 Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000
(код)

Володимирецька районна рада
(найменування головного розпорядника)

2.

0110000
(код)

Володимирецька районна рада
(найменування відповідального виконавця)

3.

0110180
(код)

0133
(КФКВК)

Інші діяльності у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань-559,744  гривень, у тому числі загального фонду -559,744 гривень та спеціального фонду -12,500  гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програмиКонституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про службу в органах  місцевого самоврядування», постанова КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», рішення районної ради від 21.12.2018 №462 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення  районної ради від 22.02.2019 №476 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради  від 12.04.2019 №485 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 20.06.2019 №501 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради  від 16.10.2019 № 524 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», рішення районної ради від 15.11.2019 №537 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів.

__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програмиN з/п

Ціль державної політики

1

Визначення правового статусу депутата районної ради як представляє інтереси території, громади, виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради встановленими гарантіями депутатів, діяльності та порядок відкликань депутата місцевої ради

2

Система та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 

3

Регулювання відносин, пов’язаних із формуванням, обліком, зберігання і використанням Національного архівного фонду та іншими питанням архівної справи

4

Виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій7. Мета бюджетної програми Забезпечення сприятливих умов для ефективності здійснення депутатської  діяльності, а також сприяння активізації їх роботи в раді її органах, збереження архівних документів з особового складу та тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності з форм власності, підприємств, установ, організацій районну, проведення експертиз цінностей документів, що передаються на зберігання, всебічне забезпечення  проведення та написання дослідницьких робіт, пошуки місць боїв (боротьби) захоронень бійців за Незалежність України та окультурення (встановлення пам’ятних знаків, перепоховання) у таких місцях.
__________________________________

8. Завдання бюджетної програмиN з/п

Завдання

1

Забезпечення депутатської діяльності депутатів Володимирецької районної ради активної участі у пленарних засідань, постійних комісій та президій, вивчення депутатами потреб територіальної громади селища та сіл.

2

Збереження архівного фонду, виявлення та включення до джерел комплектування документів з особового складу підприємств, установ, організацій районну, проведення експертиз цінності документів, надання платних послуг юридичним особам та громадянам

3

Забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів районного бюджету

4

Забезпечення проведення та написання дослідницьких робів, пошуки місць боїв (боротьби) захоронень бійців за Незалежність України та окультурення (встановлення пам’ятних знаків, перепоховання) у таких місцях.9. Напрями використання бюджетних коштів

гривеньN з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення депутатської діяльності депутатів Володимирецької районної ради на 2019 рік: відшкодування витрат пов’язаних із депутатською діяльностю, придбання канцтоварів, заправка, ремонт картриджа та тонерів принтерів

145,000

 

145,000

2

Забезпечення районної програми для виконання рішень суду на 2018-2020рр

70,000

 

70,000

3

Забезпечення працівників трудового архіву, плата енергоносіїв, канцтоварів,заправкв та ремонт картриджів

295.244

12,500

307.744

4

Проведення та написання дослідницьких робів, пошуки місць боїв (боротьби) захоронень бійців за Незалежність України та окультурення (встановлення пам’ятних знаків, перепоховання) у таких місцях.

37,000

 

37,000

Усього

559,244

12,500

559.74410. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривеньN з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення депутатської діяльності депутатів Володимирецької районної ради на 2019 рік

145,000

 

145,000

2

Районна програма для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2020рр.

70,000

 

70,000

3

Трудовий архів Володимирецького району на 2016-2020 роки

295.244

12.500

307.744

4

Проведення та написання дослідницьких робів, пошуки місць боїв (боротьби) захоронень бійців за Незалежність України та окультурення (встановлення пам’ятних знаків, перепоховання) у таких місцях.

37,000

 

37,000

Усього

559.244

12.500

559.74411. Результативні показники бюджетної програмиN з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки передбачені на проведення заходів по депутатській діяльності

Тис.грн.

Кошторис

145,000

 

145,000

1,2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість депутатів поданих для відшкодування витрат

Осіб

Звітність установи

 

 

34

 

Кількість заходів

Од.

Звітність установи

 

 

64

1,3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Витрати одного депутата

Тис.грн.

Розрахунок

 

 

4.264

 

Середні витрати на 1 депутата проведення 1 пленарного засідання

Тис.грн.

Розрахунок

 

 

0,060

1,4

якості

%

Розрахунок

 

 

100

2

затрат

 

 

 

 

 

 

Районна програма для забезпечення виконання рішення суду на 2019-2020роки

Тис.грн.

Розрахунок

 

 

70,000

2,1

продукт

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості за судовим рішенням, оплата судових зборів, примусове виконання рішення суду

Од.

Рішення суду

 

 

1

2,2

ефективність

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на погашення заборгованості за судовим рішенням, оплата судових зборів, примусове виконання рішення суду

Тис.грн.

Рішення суду

 

 

70,000

2,3

Динаміка виконання рішення суду порівняно з минулим роком

%

Розрахунок

 

 

100

3

затрати

 

 

 

 

 

 

Трудовий архів Володимирецького району

Тис.грн.

Кошторис

295.244

12,500

307.744

3,1

продукт

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

3

 

3

 

Кількість отриманих документів на зберігання

Од

Звітність установи

12578

 

12578

3,2

ефективність

 

 

 

 

 

 

Витрати на одного працівника

Грн.

Розрахунок

98.415

4,167

102.582

 

Кількість оброблених документів прийнятих на зберігання на 1 працівника

Од

Розрахунок

1750

 

1750

3,3

якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка оброблених документів в порівнянні з минулим роком

%

Розрахунок

 

 

101,6

4

затрати

 

 

 

 

 

 

Проведення та написання дослідницьких робів, пошуки місць боїв (боротьби) захоронень бійців за Незалежність України та окультурення (встановлення пам’ятних знаків, перепоховання) у таких місцях.

Тис.грн.

Розрахунок

37,000

 

37,000

4.1

продукт

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених дослідницьких робіт, пошуки місць боїв

Один.

Розрахунок

1

 

1

4.2

ефективність

 

 

 

 

 

 

Витрати на проведення та написання дослідницьких робів, пошуки місць боїв (боротьби) захоронень бійців за Незалежність України та окультурення (встановлення пам’ятних знаків, перепоховання) у таких місцях.

Тис.грн.

Розрахунок

37,000

 

37,000

4.3

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток проведення та написання дослідницьких робіт, пошуки місць боїв

%

Розрахунок

100

 

100


                                                                                                                           Савонік В.В.

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

__________________
(підпис)

 

__________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу                                                                                                   Ярмолюк  Л.В.

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

__________________
(підпис)

 

__________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.
У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!