banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


№ 50-р Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції і затвердження Положення про уповноважену особу

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання)

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ    РАДИ

 

30 грудня  2016  року                                                                   № 50 - р

 

Про визначення уповноваженої

особи з питань запобігання та

виявлення корупції і затвердження

Положення про уповноважену

особу

 

У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про запобігання корупції», втратою чинності Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»,  з метою приведення діяльності уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції у відповідність до норм чинного антикорупційного законодавства, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року № 706 «Про питання запобігання і виявлення корупції», відповідно до частини 6,7 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

 

1. Визначити Коцяка Юрія Павловича, радника голови з фінансово-економічних та юридичних питань, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Володимирецькій районній раді.

2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Володимирецькій районній раді згідно додатку.

3.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

   

Голова районної ради                                                                      В.Ковенько

  

 

Додаток до розпорядження

 голови районної ради

від 30.12.2016  № 50-р

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

 

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) визначається розпорядженням голови районної ради. Уповноважена особа підзвітна голові районної ради.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

4.1. підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

4.2. надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

4.3. участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4.4. проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

4.5. проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

4.6. здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

5.2. надає працівникам виконавчого апарату районної ради роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

5.3. вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

5.4. надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5.5. у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

5.6. у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами районної ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної ради;

5.7. веде облік працівників виконавчого апарату районної ради притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

5.8. взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

5.9. розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників районної ради до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

7.1. отримувати від працівників виконавчого апарату районно ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

7.2. отримувати від працівників виконавчого апарату районної ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

7.3. ініціювати перед головою районної ради питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у районній раді з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

9.1. експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються головою районної ради, Володимирецькою районною радою з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

9.2. внутрішнього аудиту в районній раді в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Голова районної ради сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!