banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 року № 4050-VI набирає чинності з 1 січня 2013 року


«Конституція України 1996 року гарантувала громадянам України право рівного доступу до державної служби і встановила, що основи державної служби визначаються виключно законом.

Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 року № 4050-VI набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Підписаний президентом закон докладно визначає умови вступу на державну службу, її проходження та припинення, соціальні гарантії при звільненні державного службовця, його юридичну відповідальність.

Закон провів чітке розмежування між політичними і адміністративними посадами, а право відставки є характерною ознакою лише політичних посад, а не посад державної служби, — скасовується інститут відставки державних службовців як такий.

Щодо класифікації посад. Встановлюються два основних критерії класифікації посад: зміст роботи та рівень відповідальності (обсяг повноважень). Саму ж класифікацію тепер слід розуміти не як визначений перелік посад, а як процес, що має відбуватися щоразу при розробленні і затвердженні штатного розпису в кожному державному органі відповідно до встановлених у законі принципів та критеріїв поділу посад на групи (I, II,III, IV, V) та кожної з груп — на чотири підгрупи.

Оплата праці. Тут законом також визначається новий підхід. Закріплюється посилення ролі посадового окладу в структурі заробітної плати та зменшення кількості так званих стимулюючих виплат. Мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-4 (посади спеціалістів в державних органах на рівні району) гарантується на рівні двох розмірів мінімальної заробітної плати.

Законом запроваджено дійовий механізм оцінювання службової діяльності. Отримання відмінної оцінки, відповідно до положень закону, є підставою для преміювання за особливі (понадпланові) досягнення. Це стимулюватиме державного службовця виконувати посадові обов’язки на високому професійному рівні, враховувати потенціал кар’єрного зростання.

Новий закон містить і цілу низку інших не менш важливих новел. Так, скасовується передбачене чинним Законом «Про державну службу» стажування як спосіб вступу на державну службу та інститут кадрового резерву. Натомість відкритий конкурс визначається єдиним способом вступу на близько 95 % посад державної служби. У зв’язку з цим стає непотрібною і скасовується й атестація державних службовців, передбачена чинним законодавством.

На підготовку до набрання чинності новим законом відведено менше року. Це  цей короткий проміжок часу необхідно буде розробити й затвердити понад два десятки підзаконних актів, передбачених законом, та привести інше законодавство у відповідність до нього.

З урахуванням того, що реформа державної служби мала б бути концептуально взаємоузгодженою та синхронізованою з реформою служби в органах місцевого самоврядування, відповідний проект нової редакції закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на початку січня 2012 року внесений Кабінетом міністрів України до Верховної Ради України.

 

Начальник Володимирецького

районного управління юстиції

Ю. Коцяк»

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!