banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


«Як дотриматися вимог Закону України «Про доступ до публічної інформаціії»

Верховною Радою України 13 січня 2011 року було прийнято Закон України «Про доступ до публічної інформації», який набрав чинності 9 травня 2011 року.

Вимоги Закону поширюються на органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання, а також на юридичних осіб, що фінансуються з державного та місцевого бюджету.

Для реалізації Закону необхідно пам’ятати наступне:

- запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації;

- у запиті повинно бути зазначено спосіб отримання інформації;

- відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту. У разі, якщо потрібно зібрати великий обсяг інформації, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що треба повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту;

- інформація на запит надається безкоштовно;

- у разі, коли запитувана інформація потребує надання документів обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та банківських реквізитів і порядку відшкодування таких витрат;

- розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках;

- розпорядник не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог оформлення запиту;

- розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту починається з дня отримання запиту належним розпорядником;

- не дозволяється відмовляти запитувачу в наданні інформації посилаючись на те, що запитувана інформація міститься в загальнодоступних джерелах (наприклад: на сайті або в ЗМІ).

 

Володимирецьке районне управління юстиції

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!