banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


КОНСТИТУЦІЯ, ЯК ОСОБЛИВИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

Конституція, як особливий нормативно-правовий акт, по­сідає самостійне й особливе місце у правових системах су­часних демократичних держав. Від усіх інших нормативно-правових актів Конституція відрізняється такими рисами:

— особливим суб'єктом, який розробляє Основний За­кон або від імені якого він приймається;

— всеосяжним об'єктом конституційного регулювання, тобто тією сферою політико-правових суспільних відносин, вплив на які вона поширює;

—   особливими юридичними властивостями: верховен­ством у системі права, вищою юридичною силою, особливим порядком прийняття, внесення в конституцію змін і допов­нень, спеціальними формами охорони конституції.

Таким чином, можна зазначити, що Конституція — це нормативно-правовий акт, який має юридичні властивості за допомогою якого народ або органи держави, що виступають від його імені, закріплюють права і свободи людини і громадянина, основи громадянського суспільства, які охороняються державою, утверджують основні засади устрою суспіль­ства і держави, визначають суб'єктів влади, а також механізм її організації і здійснення.

 

Конституція України набула чинності в день її прийняття Верховною Радою України   28 червня 1996 р. Для України вона стала символом консолідації українського народу в розбудові України, як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Конституція України складається з преамбули, 15 роз­ділів, 161 статті, та 14 перехідних положень.

Які юридичні властивості Конституції України ?

Перш за все, слід відзначити, що Конституція України є елементом системи нормативно-правових актів. Конституція — основна галузь національного права і всієї правової системи України.

Також — це особливий нормативно-правовий акт — Основний Закон Української держави.

Конституція України — це найвищий за юридичною силою правовий акт. Вона закріплює організацію органів, що здійснюють публічну владу на основі принципу народно­го суверенітету, їх взаємовідносини між собою та людиною і громадянами.

Відзначаючи найвищу юридичну силу Кон­ституції України, в Основному Законі зазначається, що всі інші нормативні акти державних органів видаються на основі і відповідно до Конституції України.

Конституція України — це безпосередньо чинне право. Всі її статті набирають чинності після її затвер­дження згідно з існуючим порядком, як правило, у повному обсязі без будь-яких обмежень.

Конституція містить норми, які одночасно можуть бути основою галузевих правових норм, тобто вона є базою поточного законодавства. Конституція стимулює подальший розвиток і оновлення законодавства, при­ведення його у відповідність з Конституцією України.

Саме Конституція визначає ме­жі здійснення повноважень кожної з гілок влади.

Ій притаманний нормативний ха­рактер, вона закріплює в узагальненому ви­гляді положення, які мають найбільш важливе значення для життя суспільства на даному етапі.

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!