banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Державна реєстрація народження дитини

 21333
На території України державна реєстрація народження є вільно доступною
для усіх дітей незалежно від їхнього етнічного походження та соціального статусу.
Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним
визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та
по батькові. Походження дитини визначається відповідно до Сімейного
кодексу України за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за
місцем її народження або за місцем проживання батьків.
Метою Національної стратегії у сфері прав людини є удосконалення
законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового  
захисту, відповідно до міжнародних стандартів та запровадження ряду
позитивних стимулів для того, щоб реєстрація народжень стала вільно
доступною для усіх дітей, незважаючи на їх етнічне походження та
соціальний статус.
Створення сприятливого середовища для виховання, навчання,
розвитку дитини та ефективної системи забезпечення реалізації її прав,
удосконалення державного механізму забезпечення прав дитини.
Відповідно до Конвенції про права дитини від 20.11.1989 дитина має
бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має
право на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо,
право знати своїх батьків і право на їх піклування
Якщо державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем
проживання батьків чи одного з них, то за їх бажанням місцем народження
дитини в актовому записі про народження може бути визначене фактичне
місце її народження або місце проживання батьків чи одного з них. У разі
смерті батьків або в разі якщо вони з інших причин не можуть
зареєструвати народження дитини, державна реєстрація проводиться за
заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони
здоров'я, в якому народилася дитина чи в якому вона перебуває.
Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше
одного місяця з дня її народження, а у разі народження дитини мертвою -
не пізніше трьох днів.
Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є
визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров’я документи, що підтверджують
факт народження.
У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я документ,
що підтверджує факт народження, видає заклад охорони здоров'я, який
проводив огляд матері та дитини. У разі якщо заклад охорони здоров'я не
проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт
народження, видає медична консультаційна комісія в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України. Порядок утворення медичної консультаційної
комісії та положення про неї затверджуються центральним органом
виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Медична консультаційна
комісія видає документ про народження у разі встановлення факту
народження жінкою дитини.
За відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної
консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для
проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду
про встановлення факту народження.
Державна реєстрація народження дитини, яка досягла одного року і
більше, проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану
за місцем проживання дитини за заявою батьків або інших заінтересованих
осіб за наявності документів про народження і перебування дитини під
наглядом закладу охорони здоров'я та довідки з місця проживання дитини.
У разі досягнення дитиною шістнадцяти років державна реєстрація
її народження може проводитися за її особистою заявою з пред'явленням
паспорта громадянина України.
З метою оптимізації процесу надання адміністративних послуг у
сфері державної реєстрації актів цивільного стану Міністерством юстиції
України запроваджений новий сервіс - отримання свідоцтв про народження
безпосередньо у пологових будинках. Така послуга є доступною і в
пологовому відділенні комунального закладу “Володимирецька центральна
районна лікарня” яка запроваджена з 25 березня 2016 року.
Начальник Володимирецького
районного відділу державної реєстрації
актів цивільного стану                                                 

Т. Мирончук

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!