banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


ОХОРОНА ПРАЦІ – ПОНАД УСЕ

 

   «Кожен має право на працю. Кожен має право на належні здорові і безпечні умови праці» (стаття 43 Конституції України).

         Для гарантування цих прав власник підприємства, установи, організації або уповноважена ним особа зобов’язані організувати роботу відповідно до Закону України «Про охорону праці» і правил  техніки безпеки.

         Правила техніки безпеки написані на помилках інших постраждалих і невиконання їх призводить до подібних травм у подальшому. Якби не порушувалися правила при виготовленні обладнання, будівництві та експлуатації споруд, витримувались технологічні карти виконання робіт, свідомо чи через незнання працівники не порушували правил техніки безпеки –нещасні випадки відійшли б у минуле.

         Аналіз роботи Варашського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області свідчить про те, що основними причинами нещасних випадків є недотримання вимог інструкцій з охорони праці, порушення трудової та технологічної дисципліни виконавцями робіт, а також невиконання обов’язків з охорони праці з боку посадових осіб.

         Викликає занепокоєння те, що деякі нещасні випадки сталися за однакових обставин і мають однакові причини. На підставі цього можна зробити висновок: або на підприємстві не до кожного доводиться інформація про нещасні випадки, що сталися,  або працівники швидко забувають про них.

         Як показують перевірки підприємств, спеціалісти з охорони праці дуже часто виконують невластиву їм роботу, їх завантажують обов’язками, не передбаченими Типовим положенням про службу охорони праці, а саме: цивільною обороною, охороною навколишнього середовища, пожежною безпекою та інше. Це негативно позначається на роботі з організації охорони праці.

         На підприємствах з великою кількістю недоліків та порушень здійснюється перший ступінь оперативного контролю за станом охорони праці. Цей вид контролю, на жаль, проводиться формально, про що свідчить порушення вимог безпеки, які виявляються під час перевірок. Основним завданням роботодавця згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» є створення безпечних умов праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. В такій ситуації важливо правильно оцінити ризики, які є на конкретному виробництві, і вжити необхідних заходів щодо їх запобігання або зменшення. Уся профілактична робота повинна бути спрямована на першочергове вирішення саме цього питання.

  

ЩО Ж ТАКЕ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ?

         Це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника виробничого фактора чи середовища, що сталися з ним у процесі виконання трудових обов’язків,  внаслідок  яких заподіяно шкоду його здоров’ю або настала смерть.

         Що ж потрібно робити, якщо все-таки нещасний випадок стався? Керівник або інша посадова особа, яка одержала повідомлення про нещасний випадок, зобов’язана терміново організувати медичну допомогу постраждалому, повідомити власнику або керівнику підприємства, профспілковій організації, зберігати обставини нещасного випадку до прибуття комісії.

         Обов’язки з розслідування нещасного випадку покладаються на власника або уповноважену ним особу. Власник зобов’язаний створити комісію із розслідування й обов’язково повідомити до відділення управління виконавчої дирекції Фонду в області (протягом 24 годин) і включити представника Фонду до складу комісії. Комісія розслідує обставини нещасного випадку та надає акти розслідування керівнику для затвердження. Проте, на практиці досить часто приховуються нещасні випадки і, як наслідок, від цього страждає працівник. Адже лише при офіційному працевлаштуванні у разі настання нещасного випадку працівнику відшкодовується шкода, заподіяна його здоров’ю, оплачується допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, встановлюється пенсія по інвалідності або пенсія утриманцям у випадку загибелі, надається низка інших послуг з безкоштовного лікування, протезування.

         Якщо ж працівник працює без оформлення й одержуєте заробітну плату в конверті, то він не отримає страхових виплат та інших соціальних послуг, гарантованих законодавством.

         Тож вимагайте офіційного оформлення свої трудових відносин із роботодавцем,  адже цим ви захищаєте себе та своїх рідних.

 

  Марковець О. П.,

страховий експерт з охорони праці Вараського відділення 

УВД ФССУ у Рівненській області                

04.10.2019                      Картинки по запросу "ОХОРОНА ПРАЦІ"                      

 

 

 

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!