banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Про початок проведення у Рафалівській селищній раді перевірки предбаченої Законом України «Про очищення влади»

 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

селищного голови

 

 

Від  28 листопада 2016 року                                                                                         № 78

 

 

Про початок проведення у

Рафалівській селищній раді

перевірки предбаченої

Законом України

«Про очищення влади»

 

       Відповідно до п. 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про очищення влади» порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, предбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014року №563, розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16.10.2014року №1025-р «Про затвердження плану проведення превірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» :

      1. Провести у Рафалівській селищній раді перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади»(далі-перевірка) щодо посадових осіб Рафалівської селищної ради (крім виборних посад) згідно з додатком, що додається, встановивши проведення перевірки з

28.11.2016 р. по 30.12.2016 року включно.

      2. Відповідальною особою за проведення перевірки (далі відповідальна особа) визначити секретаря селищної ради Бабецьку Н.С.

      3. Посадовим особам згідно із списком до цього розпорядження, у десятиденний термін з дня початку проведення перевірки подати відповідальній особі:

      3.1. у разі незастосування заборон передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:

 власноручно написану заяву про те, що до них не застосовуються заборони, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення;

відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014р. №563;

копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище,ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб- платників податків; декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

      3.2. у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або червертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються заборони, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертоюб статті 1 Закону України « Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014р. № 563

       4. Уповноваженій особі Рафалівської селищної ради з проведення зазходів з очищення влади (люстрації) запезпечити оприлюднення відповідної інформації на сайті Районної ради .

       5.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

              Селищний голова                                                                В.С.Совгуть

              З розпорядженням ознайомлена:                                         Н.С.Бабецька

 

 

                                             Додаток до розпорядження селищного голови

від 28.11.2016р.№ 78

 

 

 

СПИСОК

 

                          Посадових осіб Рафалівської селищної ради, щодо яких здійснюється  

                       перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»

№ п\п

                         П.І.П.

                   посада

1

Булан Людмила Миколаївна

спеціаліст ІІ категорії

2

Мороз Любов Лук'янівна

касир

3

Муляр Надія Василівна

військовий обліковець

4

Шмирко Світлана Сергіївна

діловод

5

Похила Світлана Сергіївна

Заступник голови по фінансовій частині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Селищний голова                                                                В.С.Совгуть