banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 414 Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік

У К Р А Ї Н А

Володимирецька районна рада

Рівненської  області

/шосте  скликання /

Р І Ш Е Н Н Я 

від 04 грудня 2014 року                                                                 № 414 

Про внесення змін до  

районного бюджету

на 2014 рік 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, Законом України від 27 березня          2014 року № 1165-VII “Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради,  районна рада 

 в и р і ш и л а :

 Внести зміни до рішення районної ради від 31 січня 2014 року № 345 «Про районний бюджет на 2014 рік»,  рішення районної ради від 29 квітня 2014 року    № 382 «Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік», рішення районної ради від 14 серпня  2014 року № 394 «Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік»,  рішення районної ради від 03 жовтня 2014 року №409 «Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік», а саме:

    1. Збільшити доходи загального фонду  районного бюджету на  7390,6тис.грн., в тому числі за рахунок:

        - додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 119,0 тис.грн.;

-    іншої субвенції з сільських бюджетів на утримання спеціаліста по роботі з молоддю районного центру СССДМ на  4,1  тис. грн.;

-       збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на  виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам  та тимчасової допомоги дітям на 7 361,4тис.грн.;

        - збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на 77,6 тис.грн.;

         - збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу  та прийомних сім’ям за принципом «гроші ходять за дитиною» на 5,0тис.грн.;

         - зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату   електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  на 176,5тис.грн.

 

2. Збільшити видатки загального фонду в цілому на 8 103,5 тис. грн. (додатки 2,3,6,7), в тому числі за рахунок:

            - додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 119,0 тис.грн.;

-    іншої субвенції з сільських бюджетів на утримання спеціаліста по роботі з молоддю районного центру СССДМ на  4,1  тис. грн.;

           - збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на  виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам  та тимчасової допомоги дітям на 7 361,4тис.грн.;

        - збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на 77,6 тис.грн.;

         - збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу  та прийомних сім’ям за принципом «гроші ходять за дитиною» на 5,0тис.грн.;

        - зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату   електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  на 176,5тис.грн. 

- спрямування вільного залишку бюджетних коштів, що склався на 1 січня 2014 року, на суму 30,1 тис. грн., в тому числі:

на виконання «Районної програми розвитку земельних відносин у Володимирецькому районі на 2006-2015 роки» – 21,9 тис. грн.;

на виконання «Районної програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Володимирецького району на 2011-2015 роки» – 8,2 тис. грн.;

      - зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 682,8 тис. грн.

3. Затвердити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в сумі  363 438,5 тис. грн., обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 362 508,4 тис. грн.  з профіцитом  загального фонду районного бюджету в сумі     880,1 тис. грн. та кредитування 50,0 тис. грн.

4. Збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету на                  52,0 тис. грн. (додаток 1), в тому числі за рахунок:

-  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування на 45,6 тис. грн.;

- іншої субвенції із Жовкинівського сільського бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фельдшерсько-акушерського пункту під  лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини на 6,4 тис.грн. 

5. Зменшити видатки спеціального фонду на 630,8 тис. грн. (додатки 2,3,6), в тому числі за рахунок:

-  збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування на 45,6 тис. грн.;

- збільшення іншої субвенції із Жовкинівського сільського бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фельдшерсько-акушерського пункту під  лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини на 6,4 тис.грн.;

- зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі 682,8 тис. грн.

6. Зменшити  видатки бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету на 676,4тис. грн. (додатки 2,3,6), в тому числі за рахунок:

-збільшення іншої субвенції із Жовкинівського сільського бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фельдшерсько-акушерського пункту під  лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини на 6,4 тис.грн

- зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі 682,8 тис. грн.

7. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі  10 626,6 тис. грн., джерелом покриття якого визначити залишки коштів спеціального фонду районного бюджету у сумі 3 274,2 тис. грн., а  також надходження коштів із загального  фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі  7 352,4 тис. грн.

8. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів по загальному фонду на 2014 рік (додаток 4):

по загальному фонду:

- іншої дотації (додаткової дотації з районного бюджету сільським бюджетам на утримання установ соціально-культурної сфери)  на 18,1 тис. грн.;

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 119,0 тис.грн.;

- іншої субвенції з районного бюджету на виконання «Районної програми  розвитку земельних відносин на 2006-2015 роки» на 21,9 тис.грн.;

- на виконання «Районної програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Володимирецького району на 2011-2015 роки» – 8,2 тис. грн.

9. Зменшити обсяг резервного фонду на 18,1 тис. грн. і затвердити в сумі 1 563,9 тис. грн.

10. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які будуть проводитися  за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

11. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних галузевих програм, затверджених у додатку 7 рішення районної ради від 31 січня 2014 року  № 345 «Про районний бюджет на 2014 рік», у додатку 8 рішення районної ради від 29 квітня 2014 року № 382 «Про внесення змін до районного бюджету на    2014 рік» (додаток 7), у додатку 7 рішення районної ради від 14 серпня 2014 року № 394 «Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік»,  у додатку 7 рішення сесії районної ради від 03 жовтня 2014 року №409 «Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік» (додаток 7).

12. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів районного бюджету, здійснити перерозподіл бюджетних коштів за економічною та функціональною класифікацією в межах затверджених асигнувань (додатки 2, 3).

13. Внести зміни до додатку 3.1, розробленого із застосуванням елементів програмно-цільового методу.

14. Пункт 3 рішення сесії районної ради від 03 жовтня 2014 року № 409 «Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік» викласти в редакції: «Затвердити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в сумі         356 047,9 тис. грн., обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 354 404,9 тис. грн.  з профіцитом  загального фонду районного бюджету в сумі  1 593,0 тис. грн. та кредитування 50,0 тис. грн.».

15. Пункт 7 рішення сесії районної ради від 03 жовтня 2014 року викласти в редакції: «Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі  11 309,4 тис. грн., джерелом покриття якого визначити залишки коштів спеціального фонду районного бюджету у сумі 3 274,2 тис. грн., а  також надходження коштів із загального  фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі  8 035,2 тис. грн.».

16.  Додатки  1-7, 3.1  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків  (Романов В.О.) 

Голова ради                                                                             В.Ковенько

ДОДАТОК (ЗМІНИ)

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!