banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 430 Про Програму підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» на 2015-2017 роки

 

 

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шосте скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  21 січня 2015 року                                                           № 430

 

Про Програму підтримки комунального

підприємства «Телерадіокомпанія

«Бурштиновий шлях» на 2015-2017 роки

 

З метою фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях», керуючись пунктом 1.16 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» на 2015-2017 роки, схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 грудня  2014 року № 290, що додається.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідний рік в межах фінансових можливостей передбачати необхідні кошти на реалізацію Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійним комісіям районної ради з економічних питань та комунальної власності (П.М.Сиротюк) та з питань бюджету, фінансів та податків (В.О.Романов).

 

Голова ради                                                                В.В.Ковенько

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

розпорядження   голови

райдержадміністрації

від 18.12. 2014 р.  № 290

                    Затверджено

         рішення Володимирецької

         районної ради

         21 січня 2015 року  № 430

 

 

 

Програма

підтримки комунального підприємства

"Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях»" на 2015-2017 роки

 

І. Загальна характеристика

В сучасному соціумі стрімко зростає необхідність постійного інформаційного супроводу діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної виконавчої влади та донесення до громадян об’єктивної інформації. Також важливим є оперативне інформування громадян про суспільно важливі заходи як у районі, так і за його межами.

Комунальне підприємство  «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» забезпечує інформування населення засобами ефірного мовлення  (відповідно до чинної ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення – 4 години на добу щоденно).

Однак, фінансово-економічний стан комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» не дає можливості для підготовки якісного продукту для заповнення зазначених часових відрізків.

Програму підтримки  «Телерадіокомпанії «Бурштиновий шлях» на 2015-2017 рр. спрямовано, перш за все, на підвищення ефективності діяльності системи місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади, оптимізацію їх взаємодії із засобами масової інформації та суспільством.

Програму підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія  «Бурштиновий шлях» на 2015-2017 рр. розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Бюджетного кодексу України, інших чинних нормативно-правових актів.

 

ІІ. Основна мета та завдання Програми

Метою даної Програми є удосконалення системного підходу до інформаційного забезпечення населення Володимирецького району за рахунок фінансово-економічної підтримки творчих можливостей трудового колективу комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях».

Завданнями Програми є:

- широке інформування населення району про події, які відбуваються на його території, своєчасне розповсюдження інформаційних повідомлень;

- оперативність, об’єктивність та повнота надання інформації населенню, насиченість матеріалів у відповідності до інформаційних потреб територіальної громади;

- своєчасність, повнота і якість інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади;

- фінансова підтримка творчих можливостей трудового колективу комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях».

         -  забезпечення діяльності телерадіокомпанії;

         -  утримання редакції з виділенням помісячних асигнувань.

 

 

ІІІ. Перелік завдань Програми

 

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1.

Проведення обговорень, «круглих столів», прес-конференцій, консультацій та досліджень з метою налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та мешканцями району

КП ТРК «Бурштиновий шлях», Володимирецька  района рада, Володимирецька райдержадміністрація

постійно

2.

Підготовка та трансляція звітів про засідання сесій районної, селищної та сільських рад, доведення до мешканців району офіційних документів та інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування

КП ТРК «Бурштиновий шлях», Володимирецька  района рада, Володимирецька райдержадміністрація

постійно

3.

Підготовка та трансляція передач, «круглих столів», прямих ефірів з важливих питань соціально-економічного життя району з метою сприяння росту економічних показників району.

КП ТРК «Бурштиновий шлях», Володимирецька  района рада, Володимирецька райдержадміністрація

постійно

4.

Підготовка та трансляція інформаційно-аналітичних та культурно-просвітницьких оглядів з актуальних питань життя територіальних громад району.

КП ТРК «Бурштиновий шлях»

 

постійно

5.

Підготовка циклу  радіопередач «Митці краю»,  передач  про видатних діячів Володимиреччини; історико-культурну спадщину краю

КП ТРК «Бурштиновий шлях», Відділи райдержадміністрації

постійно

6.

Підготовка та трансляція освітніх, дитячих та спортивних передач

КП ТРК «Бурштиновий шлях», Відділи райдержадміністрації;

постійно

7.

Участь у заходах культурного життя району, підготовка відповідних  радіоматеріалів

КП ТРК «Бурштиновий шлях»

 

постійно

8.

Залучення громадян до обговорення проектів рішень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади засобами  ефірного радіо

КП ТРК «Бурштиновий шлях», Володимирецька  района рада, Володимирецька райдержадміністрація

постійно

9.

Розробка, виготовлення та трансляція соціальної реклами, довідкових, іміджевих матеріалів

КП ТРК «Бурштиновий шлях»

 

постійно

10

Надання фінансової підтримки  КП  ТРК "Бурштиновий шлях" для забезпечення виготовлення продукту відповідної якості та обсягу

Володимирецька  района рада, Володимирецька райдержадміністрація

щороку

 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Прогнозні річні фінансово-економічні показники  комунального підприємства «Телерадіокомпанія  «Бурштиновий шлях» на рік мають наступний вигляд:

 

РОЗРАХУНОК

 

Витрат

 

  1. 1.Заробітна плата                                                                        100,00 грн.

-         оклад 4 чол.(7 500,00грн. х 4 міс.) 30 000,00 грн.

-         доплата за ранг 2 чол.(115,00 грн. х 4 міс.) 460,00 грн.

-         надбавка за вислугу 1 чол.(430,00 грн. х 4 міс.) 1 720,00 грн.

-         нарахування на з/плату 11 920,00 грн.

  1. 2.Комунікаційні послуги з технічного обслуговування        000,00 грн.

-         (1000,00грн. х 4 міс.) 4 000,00 грн.

  1. 3.Комунальні послуги                                                                  000,00 грн.

-         (1000,00грн. х 4 міс.) 4 000,00 грн.

  1. 4.Телекомунікаційні послуги радіоканалів зв’язку               000,00 грн.

-         (500,00грн. х 4 міс.) 2 000,00 грн.

  1. 5.Послуги зв’язку

-         за телефон+інтернет (800,00 грн. х 4 міс.)3 200,00 грн.

  1. 6.Канцелярські товари                                                                    900,00 грн.

-         папір ксероксний А4 (3 пач. х 55,00 грн. х 4 міс.) 660,00 грн.

-         ручка кулькова син.черв.чор.(20 шт. х 5,00 грн.)100,00 грн.

-         олівець простий з гумкою (10 шт. х 3,00 грн.) 30,00 грн.

-         папки (10шт. х 3,00 грн.) 30,00 грн.

-         файли (2 пач. х 40,00 грн.) 80,00 грн.

  1. 7.Роялті                                                                                          14 800,00 грн.

 

  1. 8.Внески у статутний фонд                                                        12 000,00 грн.

-         придбання оргтехніки 12 000,00 грн.

Всього витрат:                                                                           85 000,00 грн.

 

Доходів

за 4 місяці

 

1. Комерційна діяльність                                                              25 000 грн.

Всього доходів:                                                                              25 000 грн.

 

         Таким чином, за прогнозними показниками, видатки  комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» на рік перевищували б доходи на 60 000 (шістдесят тисяч) грн., що складало б 70,59 відсотків від запланованих видатків.

         За таких умов, враховуючи суспільну важливість передач комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях», фінансова підтримка з районного бюджету «Телерадіокомпанії «Бурштиновий шлях» та соціальний захист журналістів у 2015-2017 рр. є необхідною умовою забезпечення виробництва продукту відповідної кількості та якості.

 

V. Результативні показники виконання Програми

 

Результативними показниками виконання Програми є якісна підготовка та трансляція:

 

Назва продукту

Кількість у тиждень

Кількість у рік, годин

Радіопередачі

28 год.

1460 год.

 

         Іншим результативним показником виконання Програми є надання фінансової підтримки творчих можливостей трудового колективу  комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях».

 

VІ. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

         Для повної реалізації заходів та результативних показників Програми, відповідно до Договору про висвітлення діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, укладеного між КП ТРК «Бурштиновий шлях» та Володимирецькою районною радою від 1 липня 2013 року, необхідно 60 000 (шістдесят тисяч) грн.

         Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» прогнозує доходи від своєї діяльності за чотири місяці у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) грн.

         Необхідною умовою виконання Програми є надання відповідної підтримки з районного бюджету. Термін виконання Програми – 2015-2017 рр.

 

VІІ. Очікувані результати

         Очікуваними результатами виконання Програми є:

- розбудова перспективного сучасного радіомовлення у FM-діапазоні, забезпечення оперативного висвітлення діяльності органів державної влади всіх рівнів та економічного, суспільного, політичного, культурного і спортивного життя району;

- виконання заходів та результативних показників Програми у повному обсязі.

 

 

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!