banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 437 Про районний бюджет на 2015 рік

                                            

                                                            У К Р А Ї Н А                              

 

                                            Володимирецька районна рада

                                                    Рівненської  області

                                                    /шосте  скликання /      

                                                                               

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

 

від  21 січня  2015 року                                                  №  437

 

 Про районний  бюджет

на 2015 рік

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради,  районна рада

в и р і ш и л а :

1.Визначити  на 2015 рік:

-         доходи  Володимирецького районного бюджету у сумі                    372 103,5 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду  районного бюджету 370 732,5 тис. грн.,  спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 371,0 тис.грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-         видатки Володимирецького районного бюджету  у сумі                    372 103,5 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  370 707,5 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1 396,0тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком №3 та головними розпорядниками коштів бюджетів згідно з додатком №4 цього рішення;

-         профіцит загального фонду районного бюджету  у сумі 25,0 тис.грн.,  напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 цього рішення;

-         дефіцит спеціального фонду  районного бюджету у сумі 25,0 тис.грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 25,0 тис.грн. згідно з додатком №2 цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету  на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду            370 707,5 тис.грн. та спеціальному фонду396,0тис.грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 370,7тис.грн.

4.Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 цього рішення, в тому числі:

-   базова дотація у сумі 24 829,8 тис.грн.

- субвенції з державного бюджету (окремо за видами) у сумі         328 092,9 тис. грн.;

- інша субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 3 088,8тис.грн.;

- інші субвенції з районного бюджету  у сумі  120,0 тис. грн., в тому числі:

  • субвенції обласному бюджету на утримання центру професійної реабілітації інвалідів в сумі 40,0 тис. грн.;
  • субвенції міському бюджету м. Кузнецовськ на утримання           КЗ «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» в сумі 80,0 тис. грн.

Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків протягом 2015 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами.

5.Затвердити перелік об’єктів , фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

6.Затвердити резервний фонд  районного бюджету у сумі 40,0 тис.грн.

Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік  за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IІ рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 332,2 тис. грн. згідно з додатком №7 цього рішення.

9. Відповідно до статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації  отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України  позики на покриття тимчасових касових розривів Володимирецького районного бюджету, пов’язаних  із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок  коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів і послуг.

11.Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

12. Доручити Володимирецькій районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2015 рік.

Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету  на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у частині фінансування є надходження, визначені          статтею 15 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині  кредитування є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

У разі внесення змін до структури райдержадміністрації надати право   фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків  та до розпису районного бюджету.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету, надати право   фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків  та до розпису районного бюджету.

18. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків ( Романов В.О.).

 Голова ради                                                                     В. Ковенько

Додатки


У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!