Рішення № 468 Про нову редакцію Порядку безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району, затвердженого рішен

 

 У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шостого скликання)

 Р І Ш Е Н Н Я

 від 27 серпня 2015 року                                                         468

 Про нову редакцію Порядку безоплатного

забезпечення ліками для амбулаторного

лікування та безоплатного і пільгового

зубопротезування постраждалих внаслідок

Чорнобильської катастрофи громадян

Володимирецького району, затвердженого

рішенням Володимирецької районної ради

від 17.02.2012 №159

 З метою упорядкування і вдосконалення якості медикаментозного обслуговування громадян Володимирецького району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити в новій редакції Порядок безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району (додається)

2.Рішення Володимирецької районної ради № 159 від 17.02.2012 вважати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань земельних відносин, розвитку села, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів (Мисько О.С.), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, гуманітарної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (Бова А.В.).

                             Голова ради                                                           В.Ковенько

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                  Рішення районної ради

 

                                                                  від 27 серпня 2015   р. № 468

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

 

 безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району

  

1. Загальні положення

  

1.1. Розпорядником коштів субвенцій з обласного бюджету районним та місцевим бюджетам для організації медикаментозного забезпечення постраждалих громадян є управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

1.2. Кошти використовуються для організації медикаментозного забезпечення відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" із змінами та доповненнями, постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету» із змінами та доповненнями, від 17.08.1998 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", від 17.10.2008 № 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" із змінами і доповненнями.

 

 2. Визначення заходів щодо медикаментозного забезпечення

  

2.1.    Умови та порядок надання субвенцій районним та місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається відповідною угодою між надавачем субвенції та її отримувачем.

 

2.2.    Перелік аптечних закладів, на які покладається забезпечення
постраждалих громадян ліками за безоплатними рецептами та медичних
закладів, на які покладається забезпечення осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської  катастрофи, безоплатним та пільговим зубопротезуванням на наступний рік визначається райдержадміністрацією згідно з чинним законодавством.

 

2.3. Питання забезпечення постраждалих життєво необхідними лікарськими засобами одного найменування на суму 300-500 гривень на курс лікування хворого вирішується лікарсько - консультативною комісією КЗ «Володимирецька ЦРЛ» та КЗ «Володимирецька РЦПМСД», а на суму понад 500 гривень - лікарсько-консультативними комісіями        КЗ «Володимирецька ЦРЛ» та КЗ «Володимирецький РЦПМСД»  за погодженням головними лікарями цих закладів.

 

         2.4. Ліки за безоплатними рецептами відпускаються тільки для амбулаторного лікування постраждалих громадян 1,2,3 категорій та потерпілим дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З 01.07.2015 особам, що віднесені до категорії 3 та дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільги на медичне обслуговування громадян надаватимуться за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї». Відпуск цих медикаментів проводиться за рецептами лікарів КЗ «Володимирецька ЦРЛ» та КЗ «Володимирецький РЦПМСД», де постраждалий перебуває на обліку.

 

2.5. Безоплатному відпуску підлягають лікарські засоби для амбулаторного лікування за переліком лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю, або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету» із змінами та доповненнями.

 

Головні  лікарі КЗ «Володимирецька ЦРЛ» та КЗ «Володимирецький РЦПМСД» забезпечують видачу рецептів, порядок зберігання та обліку рецептурних бланків, а аптечні заклади - відпуск лікарських засобів відповідно до порядку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.07.2005 № 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення”, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання,  обліку та знищення  рецептурних бланків та вимог-­замовлень, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  20.07.2005  № 782/11062 із змінами та доповненнями, видачу рецептів для медикаментозного забезпечення онкологічних хворих, симптоматичного лікування хворих на цукровий діабет, медикаментозного супроводу гемодіалізу   для безоплатного  забезпечення ліками для амбулаторного лікування.

 

У зв’язку із обмеженим державним фінансування не допускається:

 

-  видача рецептів для безоплатного  забезпечення ліками лікарями, що не входять в «Список лікарів КЗ «Володимирецька ЦРЛ» КЗ «Володимирецький РЦПМСД»», яким дозволена виписка рецептів на безоплатне лікування; 

 

 - видача рецептів для однієї фізичної особи більш ніж на 2% коштів, які передбачаються на місяць для безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району (як виняток може бути виділено більш ніж 2% за письмовим погодженням голови райдержадміністрації, але у будь-якому разі сума ліків не може бути більшою ніж 5%).

 

2.6. Забезпечення постраждалих наркотичними, психотропними лікарськими засобами тa прекурсорами здійснюється через аптеки, що мають дозвіл (ліцензію) Державного комітету України з питань контролю за наркотиками на їх відпуск.

 

2.7. Керівники аптечних закладів контролюють підтвердження факту отримання ліків постраждалих осіб особистим підписом та зазначенням на звороті рецепту дати отримання ліків. У разі, якщо медичні препарати  призначені для лікування дітей або важко хворих, рецепти отримують батьки або законні представники. В такому випадку крім підпису та дати на звороті рецепту проставляються паспортні дані особи, яка отримала ліки.

 

2.8.    Аптеки ведуть комп'ютерний облік медикаментів, безоплатно
виданих постраждалим громадянам, у реєстрі реалізованих безоплатно ліків (далі – реєстр) за встановленою формою. Реєстр ведеться на кожного лікаря, якому дозволена видача рецептів для безоплатного амбулаторного лікування.

 

2.9.    Медичні заклади, на які покладається забезпечення осіб,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, безоплатним та
пільговим зубопротезуванням, ведуть реєстр наданих послуг з безоплатного та пільгового  зубопротезування постраждалих громадян (далі         - реєстр) за встановленою формою.

 

2.10.  Реєстри погоджуються райдержадміністрацією та подаються розпоряднику коштів, який здійснює відшкодування коштів
аптечним та медичним закладам. Реєстр подається до органу Державного
казначейства разом з платіжними документами при проведенні видатків. Копії реєстру подаються КЗ «Володимирецька ЦРЛ» та КЗ «Володимирецький РЦПМСД» для проведення аналізу забезпечення ліками та безоплатним і пільговим зубопротезуванням постраждалих осіб. Реєстри зберігаються в аптечних та медичних закладах.

 

2.11. Аптечні та медичні заклади щомісяця до 5 числа наступного періоду подають управлінню соціального захисту населення Володимирецької райдержадміністрації звіт про використання коштів на безоплатне забезпечення ліками та безоплатне пільгове зубопротезування постраждалих громадян.

 

2.12. Управління соціального захисту населення Володимирецької райдержадміністрації щомісяця до 10 числа наступного періоду подає  до   департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації узагальнену інформацію про використання коштів на безоплатне забезпечення ліками та безоплатне і пільгове зубопротезування постраждалих громадян за встановленою  формою.

 

 3. Оплата рахунків та контроль за організацію медикаментозного забезпечення

 

3.1. Відшкодування видатків з безкоштовного відпуску ліків та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих громадян управлінням соціального захисту населення Володимирецької райдержадміністрації проводиться у межах визначених обсягів видатків на зазначені цілі та в міру їх надходження з реєстраційних рахунків, відкритих у територіальних органах Державного казначейства, відповідно до кошторисів та на підставі підтверджуючих документів, згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 № 205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за № 919/7207 із змінами і доповненнями.

 

3.2. Робоча група з питань організації, координації та контролю медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської    катастрофи   (далі – Робоча група), здійснює безпосередній контроль за роботою аптечних закладів, випискою та обліком безкоштовних рецептів, цільовим використанням коштів у межах, встановлених законом.

 

3.3.  Лікарям при виписці рецептів керуватись медичними препаратами вітчизняного виробництва або дешевшими аналогами.

 

3.4.    КЗ «Володимирецька  ЦРЛ» та КЗ «Володимирецький РЦПМСД»    здійснює контроль за виписуванням безкоштовних рецептів у межах виділених коштів субвенцій та відпуском за ними ліків відповідно до постанови КМУ від 17.08.98 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" із змінами та доповненнями.

 

3.5.  З метою здійснення оперативного контролю за видачею рецептів для безоплатного відпуску лікарських засобів аптечними закладами, з якими  райдержадміністрацією заключені відповідні  договори, надавати  КЗ «Володимирецька ЦРЛ» та КЗ «Володимирецький РЦПМСД» реєстри реалізованих безоплатно ліків до 25 числа щомісяця, зазначаючи номер амбулаторної картки хворого.

   

4. Процедура визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів, які будуть забезпечувати населення району медикаментами та проводити безоплатне та пільгове зубопротезування

 

        4.1. З метою  запобігання  проявам  корупції  та  формування ефективного  конкурентного  середовища у сфері безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району  Робоча група спільно з управлінням   соціального захисту населення райдержадміністрації, як розпорядником коштів, зобов'язана    забезпечити    прозорість здійснення безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району шляхом оприлюднення всієї необхідної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в місцевих ЗМІ, а саме обов’язково має бути розміщено:

 

- річний запланований обсяг державного фінансування для безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району;

 

- оголошення про проведення процедури визначення аптечних та інших лікувально-профілактичних закладів, які будуть здійснювати безоплатне забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району;

 

- рішення засідання Робочої групи із визначення аптечних та інших лікувально-профілактичних закладів, з якими будуть укладені договори на здійснення безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району;

 

4.2. Робоча група розміщує у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації оголошення про заплановане проведення процедури визначення аптечних та інших лікувально-профілактичних закладів, з якими будуть укладені договори на здійснення безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району не пізніше як за 15 днів до початку нового бюджетного року.    

 

4.3. Робоча група складається із голови Робочої групи  - заступник голови райдержадміністрації відповідальний за дану ділянку роботи, заступника голови робочої групи - начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, секретаря - відповідальна особа управління   соціального захисту населення. До її складу входять представники від управління   соціального захисту населення,    управління Державної казначейської служби, юридичного відділу  райдержадміністрації, аптечних та медичних закладів, громадських організацій та за бажанням інші фізичні та юридичні особи. Включення до складу інших юридичних та фізичних осіб проводиться рішенням Робочої групи. Не допускається необґрунтована відмова у включенні до складу Робочої групи.                                    

 

4.4. Процедура  із визначення аптечних та інших лікувально-профілактичних закладів, з якими будуть укладені договори на здійснення безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району не може здійснюватися до публікації  відповідного оголошення про неї у місцевому ЗМІ та офіційному веб - сайті райдержадміністрації.

 

Після закінчення 15 денного терміну із моменту розміщення оголошення Робоча група проводить своє засідання, участь у якому мають взяти  не менш ніж дві третини загального складу Робочої групи, на якому опрацьовуються та аналізуються подані претендентами заявки та визначається перелік закладів, з якими будуть укладені відповідні договори. На засідання Робочої  групи обов’язково мають бути запрошені представники осіб, які подали відповідні заявки на участь, останні в свою чергу мають право на виступ на засіданні робочої групи. Дане засідання має бути проведене на протязі 10 днів після закінчення 15 денного строку подачі оголошення на якому має бути прийнято рішення про перелік аптечних закладів, медичних установ, які будуть здійснювати безоплатне забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району та відсоток фінансування з наступним укладенням договорів.

 

4.5. Робоча група при визначенні аптечних та інших лікувально-профілактичних закладів, з якими будуть укладені відповідні договори, має керуватись такими критеріями та підходами:

 

- цінова пропозиція;

 

- стан виконання умов договору за попередній рік;

 

- наявність мережі аптек по району та їх функціонування;

 

- наявність вільних обігових коштів;

 

- розміри відрахувань до обласного та місцевих бюджетів;

 

- реальний економічний та фінансовий стан аптечного, іншого лікувально-профілактичного закладу;

 

- дотримання виплати заробітної плати працівникам аптечних установ не нижче середнього розміру в галузі охорони здоров’я та іншими. 

 

4.6. Не допускається укладення договорів на безоплатне забезпечення ліками для амбулаторного лікування (крім безоплатного і пільгового зубопротезування) постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району із одним аптечним закладом на суму, що перевищує  50%  від загального обсягу коштів, що виділяються на безоплатне забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Володимирецького району в цілому на рік. Виняток із цього правила може бути лише у разі відсутності на території Володимирецького району інших аптечних, лікувально-профілактичних закладів або їх відмови взяти участь у визначенні осіб, з якими будуть укладені згадані договори.

 

4.7. Всі письмові скарги та звернення, що стосуються цієї процедури та будь-яких зловживань щодо відпуску ліків чи отримання рецептів мають бути розглянуті на засіданні Робочої групи за участю заявника (крім випадків його відмови або не реагування на письмові повідомлення), відповідної особи (представника), що здійснила відпуск ліків або виписала рецепт.

 

4.8. Рішення робочої групи для голови райдержадміністрації  має обов’язковий характер.