banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 470 Про районну цільову програму „Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок підтримки регіональних програм покращення ґрунтів і просвітницько

 

 

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шосте скликання)

РІШЕННЯ

від 27 серпня 2015 р.                                                                 № 470

 Про районну цільову програму

„Розбудова сільськогосподарської

діяльності Маневицького району

Волинської області та Володимирецького

району Рівненської області за рахунок

підтримки регіональних програм покращення

ґрунтів і просвітницької діяльності серед

населення” на 2015-2017 роки

      Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання грантового контракту, підписаного Маневицькою районною радою в особі голови Маневицької районної ради Л.В.Веремчук та Європейським Союзом в особі Європейської комісії 2 жовтня 2014 року щодо надання гранту на фінансування виконання проекту „Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок підтримки регіональних програм покращення ґрунтів і просвітницької діяльності серед населення (пілотний проект)” (Проект) в рамках Програми ЄС „Підтримка політики регіонального розвитку України”, за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити районну цільову програму „Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок підтримки регіональних програм покращення ґрунтів і просвітницької діяльності серед населення” на 2015-2017 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань земельних відносин, розвитку села, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів (Мисько О.С.).

        

Голова ради                                                                                                В.Ковенько

 

Додаток

до рішення Володимирецької районної

ради від 27 серпня № 470

 

Районна цільова програма

Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького

району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок підтримки регіональних програм покращення ґрунтів і просвітницької діяльності серед населення” на 2015-2017 роки (далі – Програма)

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Володимирецька районна рада

2.

Дата, номер і назва документа про розроблення Програми

Грантовий контракт, підписаний Маневицькою районною радою в особі голови Маневицької районної ради Л.В.Веремчук та Європейським Союзом в особі Європейської комісії 2 жовтня 2014 року

3.

Розробник Програми

Володимирецька районна рада, менеджери проекту

4.

Співрозробники Програми

Менеджери проекту

5.

Відповідальні виконавці Програми

Районна державна адміністрація, районна рада, менеджери проекту

6.

Учасники Програми

Районна державна адміністрація, районна рада, менеджери проекту, відділ освіти райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2015-2017 роки

8.

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

-

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

420257 євро

9.1.

Грант ЄС (89,57% від загальної вартості проекту)

376424 євро

9.2.

Внесок співфінансування 10,43% від загальної вартості проекту (у вигляді людських ресурсів Маневицького та Володимирецького районів)

43833 євро

2. Загальні положення

Відповідно до грантового контракту, підписаного Маневицькою районною радою в особі голови Маневицької районної ради Л.В.Веремчук та Європейським Союзом в особі Європейської комісії 2 жовтня 2014 року щодо надання гранту на фінансування виконання проекту Володимирецької районної ради „Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок підтримки регіональних програм покращення ґрунтів і просвітницької діяльності серед населення (пілотний проект)” (Проект) в рамках Програми Європейського Союзу „Підтримка політики регіонального розвитку України” у Маневицькому районі розпочато реалізацію проекту.

В Україні затверджена національна програма щодо захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів. На регіональному рівні прийняті відповідні обласні та районні програми. Однак, незважаючи на це, обсяги вапнування є суттєво меншими науково обґрунтованих норм. Ситуація з підкисленням ґрунтів набула загрозливого характеру не лише через економічні втрати сільського господарства, але й через небезпеку деградації і знищення земель на значних площах. Тривале нерегламентоване застосування мінеральних добрив порушило як продуктивну, так і екологічну функцію ґрунту. Це спонукало владу районного рівня до розробки регіонального проекту.

Загальна мета проекту – сталий соціально-економічний розвиток Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок покращення родючості ґрунтів і стимулювання сільськогосподарської діяльності населення, покращення здоров’я населення.

Маневицький та Володимирецький райони межують між собою. Їхні території забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до зони спостереження Рівненської атомної електричної станції. Територія проектного впливу відноситься до депресивних територій з позитивними демографічними показниками.

Соціальне та економічне благополуччя місцевого населення нерозривно пов’язане із господарюванням на землі. Дуже важливим елементом господарювання є охорона родючості ґрунтів. Хімічна меліорація кислих земель є невід’ємною його складовою. Вапнування є довгодіючим агромеліоративним заходом, який докорінно поліпшує родючість кислих ґрунтів, підвищує врожай сільськогосподарських культур протягом 5 років. Дія підвищених норм вапна спостерігається протягом десяти років. Найвища ефективність мінеральних добрив на кислих ґрунтах досягається на провапнованих площах. Вапнування кислих ґрунтів – основний захід, спрямований на підвищення родючості ґрунтів і отримання сталих врожаїв. Таке ставлення до охорони родючості ґрунтів віддячить населенню стабільними врожаями сільськогосподарської продукції. Продукція, вирощена на окультурених землях, буде відрізнятися кращими якісними показниками, меншим надходженням радіонуклідів із ґрунту. Це вплине на покращення здоров’я населення, збільшення доходів та соціального статусу селян.

3. Мета Програми

Метою Програми є сталий соціально-економічний розвиток Маневицького району Волинської області та Володимирецького району Рівненської області за рахунок покращення родючості ґрунтів і стимулювання сільськогосподарської діяльності населення, покращення здоров’я населення.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

 Конкретні цілі проекту:

1. Впровадження системи навчальної, інформаційно-просвітницької роботи серед мешканців територіальних громад щодо удобрення кислих ґрунтів і ефективного ведення сільського господарства Володимирецького та Маневицького районів працівниками відділу освіти райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації .

Серед мешканців територіальних громад Володимирецького та Маневицького районів буде проведена навчальна, інформаційно-просвітницька робота. Зокрема, для населення кожної сільської ради будуть організовані семінари-тренінги щодо необхідності в хімічній меліорації кислих ґрунтів. На цих заняттях буде детально висвітлено, що таке вапнування, які зміни в ґрунті відбуваються завдяки цьому заходу. Також під час зустрічей з мешканцями будуть роздаватись буклети з цієї тематики.

У загальноосвітніх школах будуть запроваджені гуртки, конкурси-захисти науково-дослідних робіт членів малої академії наук з охорони родючості ґрунтів. Це дасть змогу набути школярам елементарних знань в галузі ведення сільськогосподарського виробництва.

Залучення засобів масової інформації районного та обласного рівнів також сприятиме поширенню пропаганди щодо покращення родючості ґрунтів, стимулювання сільськогосподарської діяльності населення.

2. Вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції на експериментальних полігонах та підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності у Володимирецькому та Маневицькому районах.

З метою дієвішого, практичного переконання населення двох районів передбачається провести в рамках проекту вапнування на двох експериментальних полігонах. У Володимирецькому та Маневицькому районах по 23 земельні ділянки загальною площею по 628 га в одному масиві. На вибраних експериментальних полігонах попередньо проведеться агрохімічне обстеження ґрунтів. За його результатами буде проведена хімічна меліорація кислих ґрунтів. Цей захід дасть змогу в поєднанні з іншими агрохімічними заходами вирощувати екологічно чисту продукцію. Будуть визначені показники якості сільськогосподарської продукції (вміст радіонуклідів, важких металів, нітратів та залишкових кількостей пестицидів). За результатами аналізів будуть видані сертифікати якості перевіреної продукції. Експериментальні полігони стануть стартовим майданчиком спонукання населення до необхідності вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції з метою покращення свого здоров’я, збільшення доходів та соціального статусу.

За даними еколого-агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення площа кислих ґрунтів, які потребують вапнування становить: у Маневицькому районі 18034 га або 76,3% до обстежених площ сільськогосподарських угідь (рілля); у Володимирецькому районі 24063 га або 91,2% до обстежених площ сільськогосподарських угідь (рілля). Тобто, потребують вапнування ґрунтів на земельних ділянках загальною площею 42097 га. Щільність забруднення ґрунтів сільськогосподарських угідь: у Маневицькому районі: цезієм 137 – 33640 га, що становить 92,3% до обстеженої площі, стронцієм 90 – 2145 га, що становить 62,7 % обстеженої площі; у Володимирецькому районі: цезієм 137–24063 га, що становить 91,2 % до обстеженої площі, стронцієм 90 – 1634 га, що становить 64,4 % обстеженої площі. Сільськогосподарське виробництво за таких умов повинно вестись за технологіями, які сприятимуть максимальному зменшенню міграції радіонуклідів по харчовому ланцюжку ґрунт–рослина–тварина–продукція сільського господарства – продукти харчування. Це не збільшуватиме площі територій, забруднених радіонуклідами, гарантуватиме повну радіаційну безпеку населення, що мешкає і працює у цьому регіоні. Мінімізація переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини, тобто гальмування їх руху на початковій і найвідповідальнішій ланці їх короткого трофічного ланцюжка – одна з головних проблем проекту.

Через різке зменшення обсягів вапнування площі кислих ґрунтів постійно зростають. Це призводить до зниження врожайності всіх культур. В першу чергу високо-інтенсивних, які витісняються із сівозмін більш стійкими до кислотності, але менш конкурентоздатними. Це призводить до зниження загальної ефективності землеробства. Основним заходом покращення кислих ґрунтів, який має передувати всім іншим, є вапнування. Ефективність вапнування залежить від кислотності ґрунтів: чим вища кислотність, тим гострішою є потреба у вапнуванні і вищою врожайність. Тому, перш ніж вносити вапно на те чи інше поле, необхідно визначити ступінь кислотності ґрунту і потребу в його вапнуванні, встановити норму вапна відповідно до особливостей ґрунту і оброблюваних рослин. Зняття „гальма” в рості врожаю, яким є кислотність ґрунту, дає можливість значно наростити збір сільськогосподарської продукції. Завдяки вапнуванню істотно зростає ефективність як мінеральної так і органо-мінеральної систем удобрення.

В умовах підкислення ґрунтового середовища спостерігається ріст ушкодження рослин хворобами, зниження посухостійкості та зимостійкості, зростає надходження у продукти радіонуклідів, важких металів, нітратів.

Сприятливим чинником є наявність місцевих вапнякових матеріалів. На шламовідвалі ВП "Рівненська АЕС" накопичено 120 тис. тонн вапняного шламу, що утворився під час очищення та пом’якшення води. Під час роботи станції щорічно утворюється 22-25 тис. тонн вапняного шламу.

За даними хімічного та радіологічного аналізів, токсичних та радіоактивних сполук ці відходи не містять і можуть використовуватись в різних галузях народного господарства. Враховуючи те, що шлам містить понад 70% карбонатів і значну кількість мулистих часток, він може бути високоефективним меліорантом для розкислення та підвищення продуктивності ґрунтів. У накопичувальних ємкостях шлам має консистенцію гашеного вапна. Після природного просушування впродовж року в бортах на відкритих площадках він стає сипучим і цілком придатним для розсіювання по полях розкидачами мінеральних добрив.

Рівненським інститутом агропромислового виробництва НААН України розроблені технічні умови на використання вапняного шламу ВП "Рівненська АЕС" в якості меліоранту кислих ґрунтів ТУУ26.5-00729600-001:2011. Вапняний шлам ідентифікується як високоефективний меліорант для кислих ґрунтів, з корисними для всіх рослин домішками магнію, заліза та деяких мікроелементів. Характерною особливістю цього меліоранту є надзвичайно висока дисперсність, що сприяє повному контакту з ґрунтом та, порівняно з іншими меліорантами, більшій розчинності. Це забезпечує хороший ефект вже в перший рік внесення в ґрунт.

Позитивна дія вапна на ґрунт і, відповідно, на врожайність сільськогосподарських культур може тривати більше 10 років, тому для обліку його ефективності потрібно проводити спеціальні багаторічні досліди.

Ефективність вапнування залежить від багатьох факторів, основними з яких є ступінь кислотності ґрунту, норма вапна, набір культур в сівозміні і рівень їх удобрення. На демонстраційних полігонах будуть відпрацьовані навики щодо вапнування ґрунтів. Їх результати будуть розповсюджені серед населення Рівнеської та Волинської областей та інших регіонів України.

 5. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- впровадження системи навчальної, інформаційно-просвітницької роботи серед мешканців територіальних громад щодо удобрення кислих ґрунтів і ефективного ведення сільського господарства Володимирецького та Маневицького районів;

       - вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції на експериментальних полігонах та підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності у Володимирецькому та Маневицькому районах.

6. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити реалізацію Проекту в районі;

- впровадити систему навчальної, інформаційно-просвітницької роботи серед мешканців територіальних громад щодо удобрення кислих ґрунтів і ефективного ведення сільського господарства Володимирецького та Маневицького районів;

- вирощувати екологічно чисту сільськогосподарську продукцію на експериментальних полігонах та підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності у Володимирецькому та Маневицькому районах.

7. Обсяги та джерела фінансування Програм

Програма передбачає використання механізму співфінансування за рахунок грантової підтримки з коштів Проекту та частки співфінансування за рахунок людських ресурсів Маневицького та Володимирецького районів.

Співвідношення джерел фінансування Програми за напрямками наведене у таблиці:

 

Усього

 

Грант ЄС

Частка співфінансування

(за рахунок людських ресурсів Маневицького та Володимирецького районів)

100% вартості проекту

(420257 євро)

89,57% вартості проекту

(376424 євро)

10,43%

(43833 євро)

 Тривалість та індикативний план дій щодо здійснення проекту наведені у додатку 1 до Програми.

                  8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснюють менеджери проекту, які інформують голову районної ради та голову районної державної адміністрації про хід її виконання.

         Контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія районної ради з з питань земельних відносин, розвитку села, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів.

Додаток 1

до Програми

Тривалість та індикативний план дій щодо здійснення проекту

                                                                             Тривалість проекту складає 28 місяців.

1-й рік

 

Дії

1 півріччя

2 півріччя

Виконавець

місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Підготовка

A1.1 Розробити рекомендації для населення щодо покращення родючості кислих ґрунтів шляхом вапнування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

A1.1 Розробити рекомендації для населення щодо покращення родючості кислих ґрунтів шляхом вапнування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А1.2. Провести анкетне опитування жителів Володимирецького та Маневицького районів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація

А1.2. Провести анкетне опитування жителів Володимирецького та Маневицького районів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

A1.3 Організувати і провести навчальні семінари-тренінги для учнів, безробітного та зайнятого населення на тему «Вапнування ґрунтів – шлях до його оздоровлення»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

A1.3 Організувати і провести навчальні семінари-тренінги для учнів, безробітного та зайнятого населення на тему «Вапнування ґрунтів – шлях до його оздоровлення»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А1.4 Розробити та впровадити навчальну програму гуртків для учнів загальноосвітніх шкіл «Агрохімічні властивості ґрунтів Полісся»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А1.4 Розробити та впровадити навчальну програму гуртків для учнів загальноосвітніх шкіл «Агрохімічні властивості ґрунтів Полісся»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А1.5 Організувати проведення конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнями-членами малої академії наук на тематику оздоровлення ґрунтів Полісся шляхом вапнування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А1.5 Організувати проведення конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнями-членами малої академії наук на тематику оздоровлення ґрунтів Полісся шляхом вапнування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка

А1.6 Популяризація, поширення результатів проекту у Волинській, Рівненській областях та в Україні в цілому (R1).   (буклети, публікації в пресі, соціальна реклама, веб-сайт, інтерв'ю та   виступи на радіо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація

А1.6 Популяризація, поширення результатів проекту у Волинській, Рівненській областях та в Україні в цілому (R1).   (буклети, публікації в пресі, соціальна реклама, веб-сайт, інтерв'ю та виступи на радіо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка

А2.1 Провести агрохімічне обстеження ґрунтів на експериментальних полігонах Маневицького та Володимирецького районів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А2.1 Провести агрохімічне обстеження ґрунтів на експериментальних полігонах Маневицького та Володимирецького районів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А2.2 Провести виробничі перевірки щодо визначення ефективності меліоранту із вапнякових шламів на експериментальних полігонах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А2.2 Провести виробничі перевірки щодо визначення ефективності меліоранту із вапнякових шламів на експериментальних полігонах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А2.3 Оснащення спеціалізованою технікою для підготовки, навантаження, перевезення та внесення вапнякових добрив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А2.3 Оснащення спеціалізованою технікою для підготовки, навантаження, перевезення та внесення вапнякових добрив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

А2.3.1 Маневицького комунального підприємства «Райсількомунгосп»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач

А2.3.2 Володимирецького комунального підприємства «Аква»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співподавач

Підготовка

А2.4 Внести місцеві вапнякові матеріали на експериментальних полігонах Володимирецького та Маневицького районів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А2.4 Внести місцеві вапнякові матеріали на експериментальних полігонах Володимирецького та Маневицького районів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавач,

Співподавач

 

2-й рік

 

Дії

1 півріччя

2 півріччя

Виконавець

Підготовка

A1.1 Розробити рекомендації для населення щодо покращення родючості кислих ґрунтів шляхом вапнування

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

A1.1 Розробити рекомендації для населення щодо покращення родючості кислих ґрунтів шляхом вапнування

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А1.2 Провести анкетне опитування жителів Володимирецького та Маневицького районів

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А1.2 Провести анкетне опитування жителів Володимирецького та Маневицького районів

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

A1.3 Організувати і провести навчальні семінари-тренінги для учнів, безробітного та зайнятого населення на тему «Вапнування ґрунтів – шлях до його оздоровлення»

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

A1.3 Організувати і провести навчальні семінари-тренінги для учнів, безробітного та зайнятого населення на тему «Вапнування ґрунтів – шлях до його оздоровлення»

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А1.4 Розробити та впровадити навчальну програму гуртків для учнів загальноосвітніх шкіл «Агрохімічні властивості ґрунтів Полісся»

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А1.4 Розробити та впровадити навчальну програму гуртків для учнів загальноосвітніх шкіл «Агрохімічні властивості ґрунтів Полісся»

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А1.5 Організувати проведення конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнями-членами малої академії наук на тематику оздоровлення ґрунтів Полісся шляхом вапнування

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А1.5 Організувати проведення конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнями-членами малої академії наук на тематику оздоровлення ґрунтів Полісся шляхом вапнування

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А1.6 Популяризація, поширення результатів проекту у Волинській, Рівненській областях та в Україні в цілому (R1).   (буклети, публікації в пресі, соціальна реклама, веб-сайт, інтерв'ю та   виступи на радіо)

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А1.6 Популяризація, поширення результатів проекту у Волинській, Рівненській областях та в Україні в цілому (R1).   (буклети, публікації в пресі, соціальна реклама, веб-сайт, інтерв'ю та   виступи на радіо)

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А2.1 Провести агрохімічне обстеження ґрунтів на експериментальних полігонах Маневицького та Володимирецького районів.

 

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А2.1 Провести агрохімічне обстеження ґрунтів на експериментальних полігонах Маневицького та Володимирецького районів.

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А2.2 Провести виробничі перевірки, щодо визначення ефективності меліоранту із вапнякових шламів на експериментальних полігонах

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А2.2 Провести виробничі перевірки, щодо визначення ефективності меліоранту із вапнякових шламів на експериментальних полігонах

 

 

Подавач,

Співподавач

Підготовка

А2.3 Оснащення спеціалізованою технікою для підготовки, навантаження, переведення та внесення вапнякових добрив

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А2.3 Оснащення спеціалізованою технікою для підготовки, навантаження, перевезення та внесення вапнякових добрив

 

 

Подавач,

Співподавач

А2.3.1 Маневицького комунального підприємства «Райсількомунгосп»

 

 

Подавач,

Співподавач

А2.3.2 Володимирецького комунального підприємства «Аква»

 

Підготовка

А2.4 Внести місцеві вапнякові матеріали на експериментальних полігонах Володимирецького та Маневицького районів

 

 

Подавач,

Співподавач

Реалізація

А2.4 Внести місцеві вапнякові матеріали на експериментальних полігонах Володимирецького та Маневицького районів

 

 

Подавач,

Співподавач

 

3-й рік

 

Дії

1 півріччя

Виконавець

 

Підготовка

A1.1 Розробити рекомендації для населення щодо покращення родючості кислих ґрунтів шляхом вапнування

 

Подавач,

С Співподавач

 

Реалізація

A1.1 Розробити рекомендації для населення щодо покращення родючості кислих ґрунтів шляхом вапнування

 

Подавач,

Співподавач

 

Підготовка

А1.2 Провести анкетне опитування жителів Володимирецького та Маневицького районів

 

Подавач,

Співподавач

 

Реалізація

А1.2 Провести анкетне опитування жителів Володимирецького та Маневицького районів

 

Подавач,

Співподавач

 

Підготовка

A1.3 Організувати і провести навчальні семінари-тренінги для учнів, безробітного та зайнятого населення на тему «Вапнування ґрунтів – шлях до його оздоровлення»

 

Подавач,

Співподавач

 

Реалізація

A1.3 Організувати і провести навчальні семінари-тренінги для учнів, безробітного та зайнятого населення на тему «Вапнування ґрунтів – шлях до його оздоровлення»

 

Подавач,

Співподавач

 

Підготовка

А1.4 Розробити та впровадити навчальну програму гуртків для учнів загальноосвітніх шкіл «Агрохімічні властивості ґрунтів Полісся»

 

Подавач,

Співподавач

 

Реалізація

А1.4 Розробити та впровадити навчальну програму гуртків для учнів загальноосвітніх шкіл «Агрохімічні властивості ґрунтів Полісся»

 

Подавач,

Співподавач

 

Підготовка

А1.5 Організувати проведення конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнями-членами малої академії наук на тематику оздоровлення ґрунтів Полісся шляхом вапнування

 

Подавач,

Співподавач

 

Реалізація

А1.5 Організувати проведення конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнями-членами малої академії наук на тематику оздоровлення ґрунтів Полісся шляхом вапнування

 

 

Подавач,

Співподавач

 

Підготовка

А1.6 Популяризація, поширення результатів проекту у Волинській, Рівненській областях та в Україні в цілому (R1).   (буклети, публікації в пресі, соціальна реклама, веб-сайт, інтерв'ю та   виступи на радіо)

 

Подавач,

Співподавач

 

Реалізація

А1.6 Популяризація, поширення результатів проекту у Волинській, Рівненській областях та в Україні в цілому (R1).   (буклети, публікації в пресі, соціальна реклама, веб-сайт, інтерв'ю та   виступи на радіо)

 

Подавач,

Співподавач

 

Підготовка

А2.1 Провести агрохімічне обстеження ґрунтів на експериментальних полігонах Маневицького та Володимирецького районів

 

 

Подавач,

Співподавач

 

Реалізація

А2.1 Провести агрохімічне обстеження ґрунтів на експериментальних полігонах Маневицького та Володимирецького районів

 

Подавач,

Співподавач

 

Підготовка

А2.2 Провести виробничі перевірки щодо визначення ефективності меліоранту із вапнякових шламів на експериментальних полігонах

 

Подавач,

Співподавач

 

Реалізація

А2.2 Провести виробничі перевірки щодо визначення ефективності меліоранту із вапнякових шламів на експериментальних полігонах

 

Подавач,

Співподавач

 

Підготовка

А2.3 Оснащення спеціалізованою технікою для підготовки, навантаження, перевезення та внесення вапнякових добрив для

 

Подавач,

Співподавач

 

Реалізація

А2.3 Оснащення спеціалізованою технікою для підготовки, навантаження, перевезення та внесення вапнякових добрив для

 

Подавач,

Співподавач

 

А2.3.1 Маневицького комунального підприємства «Райсількомунгосп»

 

Подавач,

Співподавач

 

А2.3.2 Володимирецького комунального підприємства «Аква»

 

 

Підготовка

А2.4 Внести місцеві вапнякові матеріали на експериментальних полігонах Володимирецького та Маневицького районів

 

Подавач,

Співподавач

 

Реалізація

А2.4 Внести місцеві вапнякові матеріали на експериментальних полігонах Володимирецького та Маневицького районів

 

Подавач,

Співподавач

 

 

 

 

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!