banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 81 Про Положення про комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих громадян

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
(Шосте   скликання)
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Явід 6 травня 2011 року                                                                                                                             №  81

Про Положення про комісію районної ради

з питань поновлення прав реабілітованих громадян

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»,  Положення про комісії Рад народних  депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України   від  18.02.93  № 112, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
                                                                                         в и р і ш и л а :
1. Затвердити Положення про комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих громадян (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради М. Мастія. 

Голова ради                                                  В. Ковенько


Додаток
до рішення  районної ради
від  6 травня   2011 року № 
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих громадян
1. Комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих громадян утворюється районною радою (надалі комісія).
Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також Положенням про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 року №112 „Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих”. 
2.Головними завданнями комісії є вирішення питань, пов’язаних з встановленням факту розкуркулювання, адміністративного виселення з відшкодуванням матеріальних збитків та виплатою компенсації реабілітованим, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення до лікувальних закладів, поновлення житлових та інших прав громадян, реабілітованих відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».
3.Комісія відповідно до покладених завдань:
- надає допомогу громадянам в одержанні необхідних документів у зв’язку з реабілітацією;
- організовує публікацію повідомлень про реабілітацію в пресі та іншим способом інформує громадськість за місцем роботи та проживання реабілітованого; 
- доручає органам внутрішніх справ проводити перевірку фактів безпідставності заслання і вислання, направлення на спецпоселення, а також конфіскації і вилучення майна у зв’язку з необґрунтованими репресіями;
- заслуховує інформації відповідних службових осіб про виконання законодавства про реабілітацію, а також надання необхідної допомоги реабілітованим особам і членам їхніх сімей;
- здійснює контроль за відшкодуванням реабілітованим особам матеріальних збитків та наданням установлених пільг;
- вирішує інші питання, пов’язані з реабілітацією громадян.
4. Районна комісія, крім функцій, передбачених у пункті 3 цього Положення:
- розглядає листи, заяви і скарги репресованих осіб або їх родичів з питань встановлення факту розкуркулювання,  адміністративного виселення, відшкодування матеріальних збитків, а також надання пільг;
- приймає рішення з питань: встановлення факту розкуркулювання, адміністративного виселення;
- відшкодування матеріальних збитків, виплати грошової компенсації реабілітованим відповідно до Положення про порядок виплати компенсацій;    - повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим;
- поновлення житлових та інших прав реабілітованих осіб.
5. Комісія діє у складі голови,  секретаря та членів комісії. Кількісний і персональний склад комісії затверджується районною радою.
До складу комісії можуть входити посадові особи  районної ради, представники громадськості, працівники райдержадміністрації, фінансових органів, соціального захисту населення, а при необхідності й представники інших організацій та установ.
6. Організацію роботи комісії забезпечує голова комісії. Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх облік та зберігання.
7. Заяви про виплату грошової компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості, поновлення житлових та інших прав реабілітованих громадян розглядаються комісією за місцем постійного проживання реабілітованого. Заяви реабілітованих громадян, які проживають за межами України, подаються до дипломатичних представництв і консульських установ України, а у тих державах, де їх немає – безпосередньо обласним комісіям за місцем провадження попереднього слідства, вилучення чи залишення їх майна.
Заяви про встановлення факту розкуркулення, адміністративного виселення розглядаються комісією за місцем розкуркулення, вилучення чи залишення майна, а також проживання громадян, звідки їх було виселено в адміністративному порядку.
8. Засідання комісії проводяться в міру необхідності, і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів її членів.
9. У засіданнях комісії можуть брати участь особи, які подали заяву з питань, віднесених до компетенції комісії, або їх представники.
10. Рішення комісії підписує голова (в разі відсутності –  секретар комісії).
11. Рішення комісії з питань виплати компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості, можуть бути оскаржені реабілітованим (або його спадкоємцями) та іншими заінтересованими громадянами, права яких обмежені, в комісії обласної ради. В разі незадоволення прийнятим рішенням ці громадяни можуть звернутися за вирішенням спору до суду.
12. Організаційно-технічне забезпечення комісії здійснює виконавчий апарат районної ради.
13. Комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих громадян користується штампом і печаткою районної ради, що її утворила. 

Заступник голови районної ради                                           М. Мастій

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!