banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 75 Про районну комплексну програму профілактики злочинності та правопорушень на 2011 – 2015 роки

 

У К Р А Ї Н А
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
(шосте скликання)
Р І Ш Е Н Н Я


від  06 травня 2011 р.                                            № 75 

Про районну комплексну програму 
профілактики злочинності  та
правопорушень на 2011 – 2015 роки    

На виконання Указів Президента України  від 06.02.2003 № 84/2003 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 18.02.2002 № 143/2002 «Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян», від 19.07.2005 № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
                                                                                                         в и р і ш и л а:
1. Затвердити районну комплексну програму профілактики злочинності  та правопорушень на 2011 – 2015 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 11 березня 2011 року № 96.
2. Райдержадміністрації:
- передбачити видатки в межах реальних фінансових ресурсів за рахунок бюджетних призначень головним розпорядникам на реалізацію заходів районної програми;
- взяти до уваги, що фінансування заходів Програми може здійснюватись з різних джерел, не заборонених чинним законодавством;
-  інформувати районну раду про хід виконання Програми до 1 квітня щорічно. 
3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення районної ради:
- від 03.03.2006 № 318 «Про районну комплексну програму профілактики злочинності на 2005 – 2010 роки»;
- від 10. 04.2009 № 373 «Про внесення змін і доповнень до районної комплексної програми профілактики злочинності на 2005 – 2010 роки»;
- від 14.05.2010 № 505 «Про внесення змін до рішення районної ради від 03.03.2006 № 318 «Про районну комплексну програму профілактики злочинності на 2005 – 2010 роки».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з правових питань, місцевого самоврядування, депутатської діяльності  та етики (Ткачук В.Ф.).
Голова ради                                             В.Ковенько 


РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ НА 2011 - 2015 РОКИ

Метою цієї програм є забезпечення ефективної реалізації державної політки у сфері профілактики злочинності та правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:
- створення у громадськості нетерпимості до злочинності та формування правосвідомості;
- активізацію участі громадськості в забезпеченні правопорядку в державі; підвищення вимог до осіб, відповідальних за роботу зі зверненнями громадян, забезпечення принципового реагування на факти порушення прав і свобод людини;
- ослаблення дії криміногенних факторів, запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;
- протидію корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
- запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, посилення протидії контрабанди;
- обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва і алкоголізму, проституції та інших, супутніх для злочинності явищ.
Внаслідок посилення профілактичного впливу на злочинність очікується:
- зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;
- зменшення впливу злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;
- зменшення корупційних проявів, підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів тіньової економіки;
- поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя;
- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
- зниження рівня вживання населенням наркотиків та протидії проникненню їх на територію району;
- сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
- поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення партнерських відносин між громадянами та працівниками Державтоінспекції;
- досягнення належного рівня фінансового та матеріального забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності.

Програма передбачає такі основні заходи:

І. Організаційно - правове забезпеченим профілактики злочинності
1.1. Розглядати на засіданнях колегії райдержадміністрації, засіданнях виконкомів сільських, селищних рад, нарадах питання про стан забезпечення законності, правопорядку, координації зусиль, аналізу та уточнення стратегії заходів з профілактики правопорушень. У разі необхідності вносити корективи до районних програм.
Постійно    виконавчі комітети сільських, селищних рад, Володимирецький РВ УМВС України Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ, прокуратура Володимирецького району

1.2. Забезпечити через засоби масової інформації широке та постійне інформування населення про заходи щодо зміцнення законності й наведення порядку в районі. Проводити зустрічі, прес-конференції, брифінги керівників правоохоронних органів з представниками засобів масової інформації з висвітлення практики боротьби зі злочинністю.
Здійснювати, заходи щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення, громадської правосвідомості, формування негативного ставлення до протиправних діянь з використанням соціальної реклами, спрямованої на профілактику правопорушень.
Постійно    Володимирецький  РВ УМВС України, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ, районне управління юстиції, прокуратура  Володимирецького району,                                                                   виконавчі комітети сільських, селищних рад   

1.3. Забезпечувати захист конституційних прав і свобод людини та
громадянина, щороку ґрунтовно вивчати та аналізувати стан роботи Із заявами і скаргами громадян. Вживати вичерпних заходів щодо вирішення аргументованих звернень та поновлення порушених прав громадян.
Постійно        Володимирецький  РВ УМВС України, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ, районне управління юстиції, прокуратура  Володимирецького району,виконавчі комітети сільських, селищних рад,
юридичний відділ апарату райдержадміністрації  

1.4. Забезпечити функціонування централізованих баз даних про результати розгляду та зміст скарг громадян, аналіз та усунення причин і чинників, що спричиняють їх повторність.
Постійно                                  Володимирецький  РВ УМВС України, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ, районне управління юстиції, прокуратура  Володимирецького району виконавчі комітети сільських, селищних рад   

1.5. Забезпечити проведення профілактичних і просвітницьких заходів для дітей, молоді та їх батьків з питань протидії поширенню наркоманії, пропаганди здорового способу життя та цінності сім'ї із залученням медичних працівників, представників соціальних служб, громадських організацій та благодійних фондів. Проводити культурно-мистецькі акції, спрямовані на пропаганду здорового способу життя, протидію поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму. Через засоби масової інформації пропагувати загальнолюдські цінності та національні духовні традиції, вести правову освіту молоді.
Постійно    Володимирецький  РВ УМВС України, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ освіти та виховання райдержадміністрації
виконавчі комітети сільських, селищних рад, районне управління юстиції, Володимирецька центральна районна лікарня                  

П. Протидія корупції та організованій злочинності

2.1. Вживати заходів, спрямованих на викриття фактів хабарництва та корупції у сферах, що мають значення для району та держави в цілому, серед службових осіб, наділених розпорядчими функціями держави, працівників правоохоронних та контролюючих органів, у системі судочинства та сферах охорони здоров'я і освіти. Оприлюднювати інформацію про заходи щодо протидії корупції
2011- 2015 роки                                                Володимирецький  РВ УМВС України, прокуратура  Володимирецького району, виконавчі комітети сільських, селищних рад, районне управління юстиції, юридичний відділ апарату райдержадміністрації  

2.2. Вживати заходів, спрямованих на виявлення злочинних схем у сфері земельних відносин, під час відчуження земель, зміни їх цільового призначення, надання у власність особливо цінних земель, земель природо-заповідного, лісового, водного фонду та сільськогосподарського призначення, а також при виконанні топографо-геодезичних робіт, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, надання земельних ділянок у приватну власність для будівництва і обслуговування житлових будинків.
2011- 2015 роки                                                Володимирецький  РВ УМВС України, прокуратура  Володимирецького району. виконавчі комітети сільських, селищних рад, управління Держкомзему у Володимирецькому районі

2.3. Вживати заходів, спрямованих на виявлення та ліквідацію злочинних схем, пов'язаних з легалізацією доходів, у тому числі одержаних організованими групами і злочинними організаціями, фактів необгрунтованого формування податкового кредиту, діяльності підприємств з ознаками фіктивності, "конвертаційних центрів", недобросовісних небанківських фінансових установ, що залучають вклади населення, припинення діяльності суб'єктів господарювання, що задіяні в таких схемах, викриття корумпованих чиновників, які сприяють накопиченню та відмиванню тіньового капіталу або контролюють ці процеси.
2011- 2015 роки                                                Володимирецький  РВ УМВС України, прокуратура  Володимирецького району, 
Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ, управління економіки  райдержадміністрації
2.4. Здійснювати заходи, спрямовані на викриття та припинення сумнівних фінансових операцій у фінансово-кредитній, бюджетній сферах, паливно - енергетичному та агропромисловому комплексах, виявлення фактів незаконного відшкодування податку на додану вартість при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності тощо. 
2011- 2015 роки                                                Володимирецький  РВ УМВС України, прокуратура  Володимирецького району, 
Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ

2.5. Проводити службові перевірки за фактами вчинення корупційних діянь державними службовцями. Своєчасно застосовувати заходи до осіб, через неналежне виконання службових обов'язків якими створено передумови до вчинення корупції. Щокварталу проводити взаємозвірки стосовно осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за корупційні дії, уживати заходів щодо звільнення таких осіб із займаних посад.
Постійно    прокуратура  Володимирецького району, виконавчі комітети сільських, селищних рад, юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації   

2.6. 3 метою попередження протиправних дій з боку працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підвищення рівня їх правової підготовки, проводити навчання з питань додержання антикорупційного законодавства.

Щороку    прокуратура  Володимирецького району, виконавчі комітети сільських, селищних рад   
Володимирецький  РВ УМВС України, районне управління юстиції, юридичний відділ апарату райдержадміністрації 

Ш. Запобігання злочинності у сфері економіки

3.1 Проводити роботу із дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення операцій з металобрухтом. Уживати заходів із виявлення та закриття  нелегальних приймальних пунктів, фіктивних заготівельних фірм.
2011- 2015 роки                                                   прокуратура  Володимирецького району, Володимирецький  РВ УМВС України, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ, управління економіки райдержадміністрації

3.2. Налагодити взаємний обмін інформацією між банківськими установами району та районним УМВС України для оперативного реагування, створити єдину базу підроблених банківських платіжних карток, а також, у випадку спроби здійснення операцій підробленими платіжними картками, негайно інформувати районний відділ УМВС України.
2011- 2015 роки                                                 банківські установи в районі, Володимирецький  РВ УМВС України 

3.3. Здійснювати заходи із супроводження процедур державних закупівель з метою викриття можливих фактів закупівлі за завищеними цінами, проведення фіктивних операцій, придбання недоброякісної продукції, недобросовісної конкуренції, безпідставного надання переваг одному з учасників, недопущення нецільового використання коштів цільових фондів, а також спрямованих на ліквідацію наслідків стихійних лих та техногенних катастроф.
2011- 2015 роки                                                 прокуратура  Володимирецького району, Володимирецький  РВ УМВС України, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ

3.4. З метою захисту майнових прав клієнтів банківських установ та кредитних спілок, що  здійснюють діяльність на території Володимирецького району, систематично проводити заходи, спрямовані на виявлення правопорушень та злочинів, учинених службовими особами банківських установ та кредитних спілок під час надання банківських послуг та реалізації кредитних програм, забезпечити моніторинг звернень клієнтів кредитно-фінансових установ та відповідне реагування. Здійснювати заходи із недопущення діяльності на території району "фінансових пірамід".
2011- 2015 роки                                                Володимирецький  РВ УМВС України, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ

3.5. Проводити спеціальні операції, спрямовані на запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, виявлення та ліквідацію каналів контрабанди, заборонених для обігу, підакцизних товарів та культурних цінностей.
2011- 2015 роки                                               Володимирецький  РВ УМВС України, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ

3.6. Здійснювати перевірки дотримання суб'єктами підприємництва вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.
2011- 2015 роки                                                Володимирецький  РВ УМВС України 

3.7. Вживати заходів до зменшення заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності перед бюджетом. Забезпечувати моніторинг своєчасності оплати праці найманим працівникам, виявляти факти прихованих трудових відносин. Запровадити систематичний обмін інформацією з цих питань між органами виконавчої влади та правоохоронними органами.
2011- 2015 роки                                             прокуратура Володимирецького району, Володимирецький  РВ УМВС України, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

IV. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

4.1. Організовувати проведення перевірок розважальних закладів та інших місць масового відпочинку молоді щодо дотримання вимог законодавства в роботі цих закладів.
2011- 2015 роки                                              Володимирецький РВ УМВС України, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ, прокуратура Володимирецького району, виконавчі комітети сільських, селищних рад, служба у справах дітей райдержадміністрації,       
відділ сім’ї та молоді  райдержадміністрації   

4.2. Обмежити відвідування неповнолітніми ігрових залів, комп'ютерних клубів, відеотек, дискотек, кафе, барів у вечірній час (до 21 години у зимовий та до 22 години у літній періоди).
2011 рік                                                             виконавчі комітети сільських, селищних рад, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти та виховання райдержадміністрації, 
Володимирецький РВ УМВС України 

4.3.    Організувати проведення в навчальних закладах району усіх рівнів акредитації тижнів правових знань.
Протягом вересня – жовтня щорічно              районне управління юстиції, відділ освіти та виховання райдержадміністрації, виконавчі комітети  сільських, селищних рад   

4.4. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік, систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги, проведення обстеження житлово - побутових умов учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів.
Постійно                                                       Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад, служба у справах дітей райдержадміністрації, 
відділи сім’ї та молоді освіти та виховання райдержадміністрації   

4.5. Забезпечити поповнення баз даних щодо переліку молодих людей, які звільнені з місць позбавлення волі, супровід та контроль неповнолітніх і молоді, які відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі.
2011- 2015 роки                                             Володимирецький РВ УМВС України, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей 
райдержадміністрації, відділ освіти та виховання райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

4.6. Здійснити заходи щодо забезпечення зайнятості неповнолітніх, надання учням та студентам послуг у працевлаштуванні під час канікул та у вільний від навчання час, забезпечити збереження існуючої мережі державних і громадських інститутів з надання соціальної підтримки неповнолітнім, які перебувають у складних життєвих умовах, посилити контроль за дотриманням законодавства про працю стосовно неповнолітніх.
2011- 2015 роки                                            Володимирецький районний центр зайнятості, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділи  освіти та виховання, сім’ї та молоді 
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, районний центр соціальних служб для сім’ї  дітей та молоді

4.8. У рамках виконання регіональних програм організації фізкультурно - оздоровчої і спортивно-масової роботи забезпечити розширення мережі спортивних клубів та секцій в дитячо-юнацьких спортивних школах на базі вивільнених приміщень комунальної власності, їх належного матеріального забезпечення, залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей та підлітків, схильних до правопорушень.
2011- 2015 роки                                             Володимирецький РВ УМВС України, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, служба у справах дітей 
райдержадміністрації, відділ освіти та виховання райдержадміністрації, 
виконавчі комітети сільських, селищних рад

V. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму

5.1. Проводити профілактичні заходи щодо виявлення осіб, які займаються виготовленням і продажем самогону та інших спиртних напоїв, з метою застосування до них заходів реагування відповідно до чинного законодавства України.
2011- 2015 роки                                             Володимирецький РВ УМВС України. виконавчі комітети сільських, селищних рад

5.2. Забезпечити контроль за додержанням правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями та притягненням до відповідальності винних осіб, вирішувати питання про позбавлення суб'єктів підприємництва ліцензій за незаконну торгівлю алкогольними напоями.
2011- 2015 роки                                      Володимирецький РВ УМВС України, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ, 
управління економіки райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад


5.3. Для підтримки загальнодержавних та регіональних програм боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів установити і розвивати зв'язки з неурядовими міжнародними громадськими організаціями, використовуючи з цією метою можливості благодійних фондів сприяння боротьбі з наркоманією та наркобізнесом.
2011- 2015 роки                                              Володимирецький РВ УМВС України, управління економіки, відділ охорони здоров’я  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

VI. Протидія рецидивній злочинності

6.1. Організовувати, і, проводити відпрацювання, спрямовані, на попередження правопорушень з боку раніше-судимих осіб, у тому числі в побуті, поліпшення профілактичної роботи серед осіб, які стоять на обліках в органах внутрішніх справ.
2011- 2015 роки                                              Володимирецький РВ УМВС України   

6.2.    Забезпечити взаємодію установ з виконання покарань із органами внутрішніх справ, місцевими органами виконавчої влади щодо побутового влаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
2011- 2015 роки                                              Володимирецький РВ УМВС України, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних рад

VII. Безпека дорожнього руху

7.1. Здійснити комплекс організаційно - практичних заходів зі зниження рівня аварійності та тяжкості її наслідків, зокрема спрямованих на виявлення та переобладнання аварійно-небезпечних ділянок руху.
2011- 2015 роки                                              Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад, відділення ДАІ Володимирецького району

7.2 З метою виявлення водіїв, що керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, вирішити питання щодо забезпечення відділення Державної автомобільної інспекції Володимирецького району спеціальним приладом для вимірювання вмісту алкоголю в повітрі, що видихається «Alkotest 6810»
2011- 2015 роки                                              Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад,                              фінансове управління райдержадміністрації

7.3. З метою профілактики аварійності на автошляхах району вжити
заходів щодо забезпечення відділення Державної автомобільної інспекції
Володимирецького району спеціальним пристроєм вимірювання
швидкісних режимів "Trucam".
2011- 2012 роки                                              Володимирецький РВ УМВС України, фінансове управління райдержадміністрації


VШ. Забезпечення дотримання прав громадян, підвищення рівня соціального захисту окремих верств населення та покращення взаємодії з громадськістю

8.1. Розроблення та розповсюдження серед населення пам'ятки про засоби правомірного захисту від злочинних посягань та порядку дій у разі виявлення вибухових пристроїв, виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій.
2011- 2012 роки                                              Володимирецький РВ УМВС України, Володимирецький РВ ГУ МНС України

8.2. Забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо
виявлення причин та умов, які сприяють учиненню злочинів. У разі формального розгляду посадовими особами подань уповноважених органів про вжиття заходів з усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, вирішувати питання про притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.
Постійно    Володимирецький РВ УМВС України, прокуратура  Володимирецького району, 
Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ

8.3. Здійснювати перевірки щодо забезпечення дотримання прав та законних інтересів осіб, що утримуються в дитячих будинках, загальноосвітніх школах, інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2011-2015 роки                                                 Володимирецький РВ УМВС України, прокуратура  Володимирецького району, відділ освіти та виховання  райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

8.4. Організація діяльності юних помічників міліції, юних інспекторів безпеки дорожнього руху та проведення відповідних конкурсів серед дітей та молоді.
2011-2015 роки                                         Володимирецький РВ УМВС України, відділ освіти та виховання, райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

8.5. Проведення пропагандистських заходів щодо популяризації участі громадян у громадських формуваннях з охорони громадського порядку і державного кордону, сприяння створенню нових та розширенню існуючих формувань.
2011-2015 роки                                         Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад

8.6. Відповідно до статті 18 Закону України від 22.06.2000 № 1835 – Ш "Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону" та пункту 4 Указу Президента України від 19.07.2005 № 1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності" при формуванні місцевих бюджетів на 2011 - 2015 роки передбачати кошти для матеріально-технічного забезпечення громадських формувань та заохочення громадських помічників дільничних інспекторів міліції.
2011-2015 роки                                         Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад, фінансове управління райдержадміністрації

8.7. Створити нові громадські формування з охорони громадського порядку, підібрати кваліфікованих, освітчених, порядних членів цих формувань, які свого часу мали справу із правоохоронною системою або місцевих громадських активістів, які мають бажання оберігати громадський порядок на території відповідної адміністративно – територіальної одиниці. 
Вжити заходів щодо утворення або відновлення діяльності громадських формувань на підприємствах, в установах та організаціях, вищих навчальних закладах, організації їх матеріально-технічного забезпечення і стимулювання роботи.
2011 рік                                                    Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад. 

IX. Удосконалення діяльності правоохоронних органів

9.1. Забезпечити впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, систем навігації та інших мереж зв'язку з метою безперервного моніторингу транспортного процесу, контролю швидкісного режиму, передачі сигналу допомоги в разі виникнення надзвичайної ситуації, насамперед для транспортних засобів, що здійснюють регулярні пасажирські та вантажні перевезення.    
2011-2015 роки                                         Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад. 

9.2.  Вжити заходів щодо переобладнання - чергових частин органів внутрішніх справ реєстраторами мовної інформації, пультами централізованого спостереження та постами ретрансляції.
2011-2015 роки                                         Володимирецький РВ УМВС України

9.3. З метою приведення умов тримання в спеціальних установах міліції затриманих, заарештованих та засуджених осіб у відповідність з вимогами законодавства України і рекомендаціями Європейського комітету проти тортур Ради Європи, провести капітальний ремонт приміщень райвідділів, камер ізоляторів тимчасового тримання, кімнат затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ УМВС України в районі обладнавши їх сертифікованими засобами охоронно-попереджувальної і пожежної сигналізації, відеоспостереження, придбати необхідне побутове та комп'ютерне обладнання.
2011-2015 роки                                         Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад, фінансове управління райдержадміністрації

9.4. Упровадження використання портативного (автомобільного) терміналу підрозділами патрульно-постової служби для оперативного здійснення перевірок персональних даних затриманих осіб за наявними криміналістичними обліками.
2011-2012 роки                                         Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад. 

9.5. Обладнання громадських місць системами візуального спостереження за дотриманням правопорядку та безпекою громадян
2011-2012 роки                                         Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад. 

9.6. Вжити заходів щодо надання окремих приміщень для розміщення дільничних пунктів міліції в кожному населеному пункті району та їх обладнання.
2011-2012 роки                                         Володимирецький РВ УМВС України, виконавчі комітети сільських, селищних рад. 

X. Попередження правопорушень

10.1. Уживати заходів щодо виявлення і припинення каналів надходження в район літератури, аудіо і відеопродукції, направленої на розпалювання національної, расової і релігійної ворожнечі та здійснення протиправних дій, зокрема через мережу Інтернет.
2011-2015 роки                                         Володимирецький РВ УМВС України

10.2.  Проведення спільних перевірок  з контролю за додержанням законодавства з питань охорони та використання природних ресурсів, проведення археологічних розвідок та розкопок.
Один раз у півріччя                                         Володимирецький РВ УМВС України, прокуратура  Володимирецького району, Володимирецьке відділення Кузнецовської ОДПІ, управління Держкомзему у районі, ДП
«Володимирецьке ліове господарство», відділ культури та туризму райдержадміністрації, 
виконавчі комітети сільських, селищних рад

10.3. Проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, а також виявлення осіб, які втягують дітей у протиправну діяльність.
Постійно      Володимирецький РВ УМВС України, відділи освіти та виховання, сім’ї та молоді, райдержадміністрації  служба у справах дітей райдержадміністрації

10.4. Проведення цільових оперативно-профілактичних операцій,
спрямованих на виявлення та припинення протиправної діяльності у сфері
захисту суспільної моралі.
Постійно      Володимирецький РВ УМВС України, районне управління юстиції, відділи освіти та виховання, сім’ї та молоді райдержадміністрації , служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад 

10.5. Здійснення заходів щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення, громадської правосвідомості, формування негативного ставлення до протиправних діянь.
Постійно      Володимирецький РВ УМВС України, районне управління юстиції, відділи освіти та виховання, сім’ї та молоді 
райдержадміністрації, служба у справах, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад 

10.6.    Забезпечити укладення угод з обласними федераціями, осередками з бойових видів спорту щодо делегування їм повноважень з розвитку відповідного виду спорту на території району
2011-2015 роки                                          відділи освіти та виховання, сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту  райдержадміністрації

XI. Протидія злочинності

10.7. За результатами моніторингу фактів крадіжок художніх, історичних та інших   культурних    цінностей    здійснювати   заходи   щодо   забезпечення збереження та недопущення незаконного вивезення їх за кордон.
Щороку    Володимирецький РВ УМВС України

10.8. Здійснення перевірок щодо стану додержання законодавства  з
недопущення утворення об'єднань громадян, програмні цілі або дії яких
спрямовані на пропаганду  війни,  насильства,   розпалювання міжетнічної,
расової, релігійної ворожнечі, а також використання спеціальних та військових звань, форменого одягу та атрибутики органів державної влади.
2011-2015 роки                                                 Володимирецький РВ УМВС України,  районне управління юстиції

10.9. Проведення цільових операцій з виявлення нелегальних мігрантів, осіб, які надають їм посередницькі та допоміжні послуги, перекриття каналів незаконної міграції.
Щороку                                                            Володимирецький РВ УМВС України, 

10.10. З метою запобігання злочинним посяганням із застосуванням зброї та вибухових пристроїв проти особи і суспільства, зокрема терористичним актам, здійснювати комплекс – організаційно - практичних заходів, спрямованих на виявлення, перекриття та ліквідацію каналів незаконного обігу і крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та інших небезпечних предметів і речовин.
2011-2015 роки                                                Володимирецький РВ УМВС України, прокуратура  Володимирецького району

10.11. Систематично обстежувати місця постійного зберігання і використання зброї та вибухових матеріалів, отруйних і сильнодіючих речовин, видавати відповідні дозволи для подальшого контролю, а також здійснювати профілактичні заходи щодо попередження зловживань і порушень установлених правил дозвільної системи.
2011-2015 роки                                                Володимирецький РВ УМВС України, 

ХІІ. Матеріально-технічне забезпечення

12.1. Сприяти підрозділам міліції та громадським формуванням з охорони громадського порядку в їх матеріально-технічному забезпеченні, вживати заходів щодо залучення додаткових джерел фінансування діяльності таких формувань.
2011-2015 роки       Володимирецький РВ УМВС України, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад  

12.2. Сприяти підрозділам міліції та громадським формуванням у
матеріально-технічному забезпеченні, приведенні ізоляторів тимчасового
тримання та кімнат затриманих у відповідність із затвердженими нормами та міжнародними стандартами шляхом проведення капітальних ремонтів, реконструкції та добудов. Вживати заходів щодо додаткового фінансування діяльності громадських формувань та облаштування зазначених приміщень.
2011-2015 роки                                                Володимирецький РВ УМВС України, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

12.3.   Сприяти       матеріально-технічному   забезпеченню   спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю - і корупцією УМВС України.в районі, прокуратури району, зокрема в придбанні сучасної спеціальної техніки для виявлення нових способів злочинів.
2011-2015 роки                                                Володимирецький РВ УМВС України, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

12.4. Сприяти встановленню в смт. Володимирець системи відео спостереження за станом громадського порядку та дорожнього руху із виведенням моніторів спостереження в чергову частину Володимирецького РВ УМВС України в Рівненській області.
2011- 2015 роки                          Володимирецький РВ УМВС України, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчий комітет Володимирецької селищної ради

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!