Рішення № 74 Про програму розвитку туризму у Володимирецькому районі на 2011-2015 роки

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
( шосте скликання)
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я


від   06 травня   2011року                                                                                                                     № 74

Про  програму розвитку
туризму у Володимирецькому
районі на  2011-2015 роки

Відповідно до Законів  України «Про місцеві державні адміністрації», «Про туризм», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 357 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1088-р «Про схвалення Стратегії розвитку  туризму і курортів», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 лютого 2011 року №55 «Про програму розвитку туризму в Рівненській області на 2011 – 2015 роки» та з метою забезпечення сталого розвитку туризму в районі, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
                                                                                                в и р і ш и л а:
1. Затвердити  програму розвитку туризму у Володимирецькому районі на 2011 – 2015 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 березня 2011 року № 98 згідно з додатком.
2. Відділу культури і туризму райдержадміністрації забезпечити організацію та виконання заходів  Програми.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін  до районного  бюджету на 2011 рік та формуванню бюджету на 2012-2015 роки  передбачити у видатковій частині бюджету кошти на реалізацію заходів Програми  в межах наявних фінансових ресурсів.
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам  сільських та селищних рад, іншим виконавцям: 
4.1 Забезпечити виконання заходів Програми.
4.2 Щороку до 1 грудня інформувати районну раду про хід виконання      заходів Програми.
5.Вважати таким що втратило чинність розпорядження районної  ради  від 10 квітня 2009 року № 377.
6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, гуманітарної політики та у справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів (Бова А.В.)

Голова ради                                                                                        В. Ковенько
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
У ВОЛОДИМИРЕЦЬКОМУ РАЙОНІ  НА 2011 - 2015 РОКИ

Перспективи розвитку туризму в районі

Глобалізаційні світові процеси, підвищення рівня життя населення, спрощення механізмів перетину кордонів та розвиток транспортних систем з року в рік сприяють інтенсифікації туристичних потоків. З активізацією туристичної активності поступово зростає інтерес до нових туристичних напрямків, у тому числі й до Рівненщини. 
Про підвищення інтересу світової спільноти до нашої держави свідчить ряд факторів, найяскравішим з яких є обрання України місцем проведення третьої у рейтингу найважливіших спортивних світових подій сучасності - чемпіонату Європи з футболу. Це шанс для країни зміцнити свої позиції на світовій арені, в тому числі на міжнародному ринку туристичних послуг. Особливе значення ця ситуація має для туристичного потенціалу області та району. Розташування Володимирецького району вздовж міжнародних транспортних коридорів, якими пересуватимуться туристи між центрами проведення основних матчів чемпіонату, дозволяє говорити про новий етап розвитку туризму в районі. 

Мета та завдання Програми

Мета  Програми – перетворення Володимирецького району на центр туристичної активності Рівненської області   та забезпечення створення конкурентоздатного на всеукраїнському та міжнародному ринках туристичних послуг туристичного продукту.

Основними завданнями галузі туризму району є:
формування позитивного туристичного іміджу району;
розвиток туристичної інфраструктури та створення сприятливих умов для залучення іноземних туристів в район;
підтримка тенденції інтенсифікації внутрішніх туристичних потоків.

Основні пріоритети Програми 

Пріоритет 1. Вдосконалення системи координації туристичної діяльності в районі, формування необхідної інфраструктури, поліпшення кадрової роботи.
Основні заходи: підготовка фахівців, аналіз туристичних ринків, стратегічне планування, науковий супровід програм та проектів.

Пріоритет  2. Створення конкурентоздатного туристичного продукту, розвиток інфраструктури.
Основні заходи: розроблення туристичних маршрутів, створення нових об’єктів туристичної інфраструктури, моніторинг туристичного потенціалу, залучення інвестицій.

Пріоритет 3. Розроблення та здійснення широкомасштабної маркетингової кампанії.
Основні заходи: виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції, представлення туристичного потенціалу району під час спеціалізованих виставкових заходів, проведення рекламних кампаній, інфотурів, підтримка заходів та акцій, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного продукту, започаткування іміджевих масових туристичних подій.

Пріоритет 4. Розвиток транскордонної співпраці.
Основні заходи: налагодження співпраці з країнами – сусідами, пошук та реалізація спільних програм та проектів, участь у транскордонних заходах та  подіях.

Заходи щодо реалізації Програми

 

 

пор.

Заходи

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Обсяг фінансування за роками,

тис. грн.

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

1. Вдосконалення системи координації туристичної діяльності в районі, формування необхідної інфраструктури, поліпшення кадрової роботи «Менеджмент»

 

1.1.

Проведення та участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних навчальних турах, семінарах, тренінгах, конференціях, круглих столах, форумах, інших формах навчання та комунікації для різних цільових груп

Управління економіки райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, районний центр зайнятості, виконкоми сільських та селищних рад

Щороку

5

6

8

10

10

 

2. Створення конкурентоздатного туристичного продукту, розвиток туристичної інфраструктури

 

2.1.

Розроблення розгалуженої системи тематичних туристичних маршрутів в районі у рамках концепції сталого розвитку області „Західна брама”, їх обстеження, апробація, впровадження, інформаційний супровід та інфраструктурне забезпечення за напрямками туристичних маршрутів (маркування, встановлення вказівників, облаштування зон відпочинку)

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, громадські організації (за згодою)

Постійно

15

15

15

15

15

 

2.2.

Участь у створенні етнопаркуВолинський майдан

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ освіти та виховання райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, відділи з питань фізичної культури і спорту, у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний історичний музей,виконкоми сільських та селищних рад

Постійно

10

15

5

5

5

 

2.3.

Підтримка розвитку об’єктів туристичної інфраструктури (туристично-інформаційних центрів, пунктів прокату туристичного інвентарю тощо), моніторинг туристичних об’єктів району, туристично-рекреаційної, дорожньої інфраструктури, встановлення вказівників

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Постійно

5

5

5

5

5

 

3. Розроблення та впровадження єдиної стратегії маркетингу туристичного продукту «Маркетинг»

 

3.1.

Розроблення сучасних високоякісних промоційних та іміджевих матеріалів про туристичний потенціал району, а також їх поширення у торгово-економічних місіях України за кордоном, на обласних, всеукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, конференціях, круглих столах, семінарах, інших заходах

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Постійно

20

20

20

20

20

3.2.

Виготовлення та розміщення візуальної реклами туристичного потенціалу Володимиреччини на території області та інших регіонівУкраїни

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Щороку

7

7

7

7

7

3.3.

Забезпечення презентації району у спеціалізованих вітчизняних, міжнародних виставках, форумах, ярмарках, конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах, інших заходах із виготовленням і придбанням необхідних засобів, виставково-експозиційного обладнання та інвентарю

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Постійно

10

10

15

15

20

3.4.

Проведення рекламних турів, інфотурів туристичними об’єктами району, для представників закордонних, всеукраїнських та місцевих засобів масової інформації, представників влади, бізнесу, громадських організацій

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Щороку

10

15

10

10

10

3.5.

Підтримка перспективних видів туризму, об’єктів, туристичних маршрутів, продуктів, заходів, акцій, фестивалів, виставок, ярмарків, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного продукту, організація та проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Щороку

10

10

12

12

12

3.6

Проведення відкритого регіонального етно-тур-фесту «Бурштиновий шлях»

Відділи культури і туризму,освіти та виховання райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, відділи з питань фізичної культури і спорту, у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний історичний музей,виконкоми сільських та селищних рад

Щороку

50

60

60

60

70

3.7.

Здійснення ефективної реклами туристичного потенціалу району шляхом рекламних кампаній у місцевих, всеукраїнських, закордонних засобах масової інформації, в мережі Інтернет

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Щороку

8

8

8

8

8

 

Разом

   

150

176

165

167

182