banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 73 Про районну програму розвитку тваринництва на 2011-2015 роки

У К Р А Ї Н А
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання)
Р І Ш Е Н Н Я


від  06 травня 2011 року                                                № 73

Про районну програму розвитку 
тваринництва  на 2011-2015 роки

На виконання Законів України «Про основні засади державної аграрної політики на період  до 2015 року», «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про племінну справу у тваринництві», Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року 
№ 1158, керуючись пунктом 16 частини 1 статті  43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада 
                                                                                                 ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму  розвитку тваринництва на 2011-2015 роки, (далі - Програма), схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 5 квітня 2011 року №130 (додається)
2. Районній державній адміністрації: 
– забезпечити організацію виконання Програми;
– передбачити видатки з районного бюджету на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів;
– інформувати районну раду про хід виконання Програми щороку до 20 січня.
3. Визнати таким що втратило чинність рішення районної ради від 12 січня 2005 року № 237 «Про програму сервісного обслуговування худоби населення на 2005-2010 роки»
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Романов В.О.), з питань земельних відносин,  розвитку села, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів 

(Мисько О.С.).
Голова ради                                                                          В.КовенькоРайонна програма
розвитку  тваринництва на 2011 - 2015 роки

Районна програма розвитку тваринництва на 2011-2015 роки, (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року", "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про племінну справу у тваринництві",  "Про місцеві державні адміністрації", Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 березня 2011 року №132 «Про обласну програму розвитку тваринництва на 2011-2015 роки».

Мета Програми
Збільшення виробництва тваринницької продукції та поліпшення її якості шляхом стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до здійснення якісного відтворення маточного поголів`я. 

I. Часткове здешевлення  вартості штучного осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах 

Одним із шляхів підвищення продуктивності і генетичних якостей майбутнього маточного поголів`я сільськогосподарських тварин є штучне осіменіння. 
Станом на 1 січня 2011 року в районі створено 13 пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби, з них 2 відкрито у 2010 році. За 2010 рік  штучно осімінено 570 голів корів та телиць, що становить 21 відсоток наявного поголів`я корів. 
Низький рівень здійснення штучного осіменіння худоби в особистих селянських господарствах пов`язаний із високою його вартістю (в межах 
80 грн. за голову) та відсутністю в ряді сіл пунктів штучного осіменіння худоби.
Фінансове забезпечення
За рахунок коштів районного бюджету здійснювати часткове здешевлення вартості (у розмірі 30 гривень за голову) штучного осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах. При цьому загальна вартість штучного осіменіння худоби населення повинна становити не більше 80 гривень, з яких 30 гривень за рахунок районного бюджету, 50 гривень за рахунок власника тварини або інших не  бюджетних джерел.
У 2011 році з районного бюджету необхідно виділити 70 тис. грн., що дасть можливість здешевити вартість штучного осіменіння 1,5 тис. голів корів і телиць в особистих селянських господарствах.
Порядок використання коштів
1.    Виконавцями цієї Програми є підприємства з племінної справи у тваринництві.  
2.    Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації - головний розпорядник коштів, розподіляє кошти між сільськими радами  пропорційно наявному на початок року поголів`ю корів в особистих селянських господарствах. За підсумками 6 та 9 місяців здійснюється перерозподіл коштів, з урахуванням фактично виконаних робіт.
3.    Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації створює комісію у складі начальника управління (голова комісії) та спеціалістів, представників управлінь ветеринарної медицини в районах, для визначення виконавців робіт, якими буде здійснюватися штучне осіменіння худоби в особистих селянських господарствах із частковим здешевленням його вартості за рахунок коштів районного бюджету.
4.    Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації розміщує у районних засобах масової інформації повідомлення про здійснення здешевлення вартості осіменіння худоби населення за рахунок коштів районного бюджету.
5.    Для визначення виконавця Програми претенденти подають комісії наступні документи:
-    заявку на проведення робіт із штучного осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах, для здешевлення вартості яких виділяються кошти із районного бюджету;
-    копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
-    письмове зобов`язання про повернення до бюджету в місячний термін отриманих коштів у разі виявлення контролюючими органами факту незаконного та/або нецільового їх отримання.
6.    Щомісяця до 5 числа наступного періоду управління агропромислового розвитку райдержадміністрації приймає від виконавців робіт відомості, погоджені сільським (селищним) головою (додаток  до Програми 1).
7.    Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації складає реєстр (додаток до Програми 2) та щомісяця 10 числа подає головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації.
8.    Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації складає зведений реєстр виконавців Програми (додаток до Програми 3).
9.    На підставі зведеного реєстру фінансове управління районної державної адміністрації перераховує кошти на рахунок  управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.
10.    Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації перераховує кошти виконавцям Програми на розрахункові рахунки, відкриті в банках.
II. Запровадження передового досвіду у веденні галузі тваринництва
Розвиток галузі тваринництва потребує запровадження наукових досягнень, передового вітчизняного досвіду та досвіду зарубіжних країн у поліпшенні генетичного потенціалу тварин, запровадженні нових технологій штучного осіменіння великої рогатої худоби. Для цього на базі кращих підприємств області і району щороку проводитимуться науково-практичні семінари з питань поліпшення селекційно-племінної роботи.
Організовуватиметься вивчення керівниками та спеціалістами сільськогосподарських підприємств передового досвіду на підприємствах України та області.
З метою залучення інвестиційних коштів у розвиток галузі тваринництва підвищення продуктивності худоби щороку проводитиметься підготовка та оновлення каталогу про інвестиційну привабливість та інноваційні проекти району.
Буде забезпечена підготовка науково-практичних рекомендацій з питань розвитку галузі тваринництва.
Загальна потреба в коштах на виконання Програми з районного бюджету

№ пор.

Назва заходів

Роки

2011

2012

2013

2014

2015

1

Часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах

70

80

100

120

150

Всього

70

80

100

120

150

Відповідальність, звітність і контроль
Відповідальність за цільове використання коштів, отриманих з районного бюджету, несуть виконавці Програми.
Фінансова звітність про використання коштів складається і подається головному розпоряднику коштів в установленому порядку.
Контроль здійснюватиме управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.
Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми сприятиме стабілізації та розвитку галузі тваринництва, якісному відтворенню маточного поголів`я великої рогатої худоби, підвищенню продуктивності тварин, поліпшенню генетичного потенціалу та племінної цінності великої рогатої худоби.  

 


 Додаток 1
до Програми 

Відомість
проведення штучного осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах
за___________ 2011 року Володимирецького району

 

Населений пункт, де проведено штучне осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах

Призвіще, ім`я, по батькові власника тварини, ідентифікаційний код

Ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта великої рогатої худоби

Кличка, ідентифікаційний номер, порода бугая-плідника

       
       

 

ПОГОДЖЕНО 
Сільський (селищний) голова                                   Лаборант                        
(технік)  _______________________
________________________                             

МПДодаток 2
до Програми 

Реєстр
проведення штучного осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах
за__________  2011 року по Володимирецькому району

 

 

Населений пункт, де проведено штучне осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах

Кількість осіміненої худоби

Вартість осіменіння

Сума часткової компенсації із обласного бюджету

       

Разом по району

     

 


Начальник управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 
_____________________ 
(підпис, прізвище, ім`я, по батькові)
МП


Додаток 3
до Програми 


Зведений реєстр
проведення штучного осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах Володимирецького району
за___________  2011 року

 

Назва виконавця Програми

Банківські реквізити виконавця (МФО банку)

Район, де здійснюється штучне осіменіння виконавцем робіт Програми

Сума часткового відшкодування витрат із обласного бюджету

       

Всього

     

Разом по області

     

 

 

Начальник головного управління 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації                                                        _______________
(підпис, прізвище, ім`я, по батькові)
МП

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!