banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 91Про районну програму поводження з побутовими відходами на 2012-2016 роки

У К Р А Ї Н А
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання)

Р І Ш Е Н Н Я


від 05 серпня 2011 року                                                                                                              № 91

Про районну програму поводження

з побутовими відходами на 2012-2016 роки


           Керуючись Законами України «Про відходи» від 05.03.1998 №187/98-ВР, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами» від 21.01.2010 № 1825 – VІ, на виконання доручення голови облдержадміністрації від 16.03.2011 № дор. 87/01-61/11 за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити районну програму поводження з побутовими відходами на 2012-2016 роки (далі Програма), що додається.

2. Райдержадміністрації:
- спільно з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання забезпечити організацію та виконання заходів Програми;
- при формуванні районного бюджету на відповідні роки в межах реальних фінансових ресурсів передбачати цільові асигнування, необхідні для реалізації Програми;
- щорічно до 20 січня наступного року інформувати районну раду про хід реалізації заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної ради з економічних питань, комунальної власності та підприємництва (Сиротюк П. М.), з питань бюджету фінансів та податків (Романов В. О.) .  


Голова ради                                                    В. В. Ковенько

 


 

П Р О Г Р А М А
поводження з твердими побутовими відходами
у Володимирецькому районі
на 2012 - 2016роки

Вступ
Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) - це комплекс взаємно пов'язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно - гігієнічних, фінансово - економічних, соціальних, інформаційних, освітньо - виховних, тощо, спрямованих на розв'язання проблем сфери поводження з ТПВ у Володимирецькому районі.
Програма поводження з твердими побутовими відходами у Володимирецькому  районі на 2012 - 2016 роки розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами ”, Закону України «Про відходи».

Мета Програми
Основною метою програми поводження з твердими побутовими відходами у Володимирецькому районі на 2012 - 2016 роки є координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Основні завдання Програми:

- зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищах;
- збільшення використання ресурсо - цінних компонентів ТПВ;
- впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів механізації.
- врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності;
- покращення якості і розширення обсягів надання послуг;
- впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та покращення обліку і звітності;
- зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення;

Розділ І . Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами
Населення території Володимирецького району складає 61,5 тис.чол. В районі функціонують промислові підприємства та підприємства переробки, побутового обслуговування населення, об'єкти торгівлі, ринки, установи соціально - культурного призначення, державні установи. 
Звалища твердих побутових відходів стають одним із найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища. Обсяги захоронення твердих побутових відходів з початку експлуатації сміттєзвалищ та місць видалення відходів становить 80963 м3.
На території району налічується два сміттєзвалища в селищах Володимирець, Рафалівка загальною площею близько 5 га, та чотири місця видалення відходів в селах Антонівка, Мульциці, Сопачів, Степангород які мають паспорти місць видалення відходів. 
В Каноницькій сільській раді проаедено показовий семінар з ознайомленням місця для видалення відходів. До сільських, селищних доведено алгоритм на влатування сміттєзвалищ та місць видалення відходів.
Основним способом видалення твердих побутових відходів є їх захоронення на сміттєзвалищах, що в переважній більшості не відповідає санітарно-екологічним нормам. Значна частина звалищ у сільських населених пунктах Балаховицької, Біленської, Берестівської, Більськовільської, Великожолудської, Воронківської, Городецької, Довговільської, Заболоттівської, Красносіьської, Любахівської, Озерської, Озерецької, Полицької, Половлівської та Сопачівської сільських рад є стихійними, розміщені у водоохоронних зонах, не мають обвалування та інших засобів захисту довкілля. Тривале накопичення побутових відходів на звалищах приводить до виникнення не передбачуваних фізико-хімічних та біохімічних процесів, продуктами яких є численні токсичні хімічні сполуки. Через відсутність постійних моніторингових спостережень місць складування побутових відходів, останні є значними осередками забруднення навколишнього природного середовища району. Ситуацію ускладнює відсутність ефективної системи збору та формування окремих видів відходів як вторинної сировини. Як результат, на сміттєзвалище потрапляє значна кількість матеріалів,  які мають високу ресурсну цінність та підлягають переробленню (скло, папір, метал).
Населення приватного сектору сіл та селища Рафалівка договорами на вивезення ТПВ не охоплено. Мешканці будинків здійснюють часткове захоронення та переробку побутових відходів самостійно на свої садибах. Відсутність організації збирання твердих побутових відходів призводить до утворення стихійних звалищ на полях, лісових угіддях, вздовж доріг, що значно погіршує екологічний і санітарний стан довкілля. 
Для вирішення питань пов’язаних з поводженням з ТПВ в районі створений районний природоохоронний фонд.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері поводження з відходами» внесені зміни до Закону України  «Про міліцію». Відповідно до ст. 10 зазначеного закону на органи внутрішніх справ покладені обов’язки контролювати утримання в належній чистоті вулиць, прибудинкових територій і дворів в населених пунктах та складати протоколи про правопорушення. 
У смт. Володимирець організовано централізований вивіз твердих побутових відходів. Однак договорами охоплено 53 відсотки мешканців.
На даний час роздільне збирання твердих побутових відходів в районі запроваджено Володимирецькою райспоживспілкою. З січень-квітень 2011  року торговими підрозділами заготовлено та реалізовано  73,6 т. склобою  та 26,8  т. макулатури на суму 12,7 тис. грн. 
На сміттєзвалищі у смт. Володимирець приватним підприємцем організовано сортування та пресування поліетиленових відходів і макулатури.
Стан сміттєзвалищ та місць видалення відходів, які мають паспорти (Володимирецька, Рафалівська селищні та Антонівська, Мульчицька, Собіщицька, Степангородська сільські ради) не відповідає встановленим вимогам: відсутні свердловини для контролю забруднення підземних вод, звалища не обваловані, немає живої огорожі, під'їзні шляхи засмічені. Сортування відходів не проводиться, відсутні переносні сітчасті огорожі для затримання легких (летючих) фракцій відходів.
На території району триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ.
Сучасна структура системи санітарного очищення території району недосконала.  Відсутність взаємодії органів місцевого самоврядування, виконавчої влади з органами державної санітарно - епідеміологічної та екологічної служб не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій.


Розділ ІІ. Основні завдання Програми
Для досягнення мети програми передбачається:
- реформування системи санітарного очищення ;
- організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору;
- посилення контролю за діючими звалищами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття звалища;
- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів збирання, перевезення, зберігання.

Розділ ІІІ. Основні напрямки розв'язання завдань Програми
Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:
- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;
- облаштування діючих сміттєзвалищ;
- спорудження контрольних свердловин з метою контролю забруднення підземних вод;
- оновлення сміттєзвозного парку;
- оновлення контейнерного господарства;
- облаштування санітарних зон сміттєзвалища;
- виготовлення проектно – кошторисної документації на місця видалення відходів;
- замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок під місця видалення відходів;
- впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ.

Розділ ІV. Етапи виконання Програми
Згідно з додатками Програми передбачається здійснити її виконання у 2 етапи:
- перший (2012) – створення нормативно - правової бази у сфері поводження з ТПВ, реформування системи управління; забезпечення сприятливих умов для залучення коштів з метою технічного переоснащення системи санітарного очищення територій населених пунктів; забезпечення проведення моніторингу сфери побутових відходів, створення комунальних підприємств;
- другий (2014-2016 роки – впровадження нового обладнання; забезпечення належного санітарного стану населених пунктів; перетворення сфери поводження з побутовими відходами на рентабельну підгалузь житлово - комунального господарства.

Розділ V. Механізм забезпечення Програми
Контроль за реалізацєю програми здійснюють екологічна інспекція, районна санітарно - епідеміологічна станція, відділ будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації.
Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечують сільські, селищні ради.
Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою (додаток 1), базується на основі чинного законодавства з залученням коштів:
- природоохоронних фондів сільських, селищних рад;
- районного природоохоронного фонду;
- державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;
- приватного капіталу;
- іноземних інвестицій.

Розділ  VІ. Очікувані результати впровадження Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;
- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
- перетворити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.
Оснащення комунальних підприємств сучасними сміттєвозами і контейнерами дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний стан як населених пунктів, так і довкілля. Дасть змогу надавати мешканцям відповідні якісні послуги.


Розділ  VІI. Орієнтовні обсяги фінансування Програми
Виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами передбачає орієнтовну суму фінансувань за 2012-2016 роки в розмірі 1980,0 тис.грн.


Заступник голови ради                                              М. Мастій

 


 

Додаток

до Програми

 

Заходи

програми поводження з твердими побутовими відходами

у Володимирецькому районі на 2012 - 2016 роки

 

Заходи Програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

(рік)

Обсяг фінансування,

тис. грн..

Джерела фінансування

1. Переглянути діючі схеми санітарної очистки населених пунктів району та розробити заходи санітарної очистки і утилізації відходів з урахуванням можливостей та сучасних технологій поводження з побутовими відходами

сільські, селищні ради,  

райсанепідем-

станція

   

2012

160,0

Місцевий бюджет

 

2. Ліквідовувати несанкціоновані сміттєзвалища твердих побутових відходів та не допустити їх утворення

сільські , селищні ради,

райсанепідем-

станція

 

До

01.04.

2012

120,0

Місцевий бюджет

 

3. Забезпечити 80- ти відсоткове охоплення житлових будинків приватного сектора централізованим вивезенням сміття

КП «Обрій»

До

01.03

2012

-

Володимирецька селищна рада

4.Привести в належний санітарний стан існуючі сміттєзвалища           (огорожа, під'їзні шляхи, захисні зони, відведення стічних вод, виготовлення проектно – кошторисної документації, проектів землеустрою, паспортів відповідно до санітарних правил влаштування та утримання полігонів для ТПВ

сільські , селищні ради

2012-2016

320,0

Місцевий бюджет

 

5.   Укласти договори між власниками, користувачами, у тому числі орендарями житлових будинків, земельних ділянок, суб’єктами підприємницької діяльності та з особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів

сільські , селищні ради

2012-2016

-

Місцевий бюджет, кошти

суб’єктів підприємницької

діяльності

6.Створити мережу приймальних пунктів вторинної сировини

сільські , селищні ради

2012-2016

480,0

Місцевий бюджет, кошти

суб’єктів підприємницької

діяльності

7.Через засоби масової інформації, заклади освіти проводити роз'яснювальну, навчально - виховну роботу щодо поводження з твердими побутовими відходами

Віддів освіти та виховання райдерж-

адміністрації;

відділ внутрішньої політики та зв’язків із громадськістю рйдержадміністра-

ції,

райсанепідем-

станція

2012-2016

-

Бюджетні кошти

 

8. Впровадити новітні технології, сучасні та ефективні засоби механізації, оновити парки сміттєвозних машин та контейнерного господарства:

 

 

 

 

- контейнеровоз ГАЗ-3307 для збору та вивозу ТПВ

КП «Обрій» Володимирецької селищної ради

2012

150,0

Держав-

ний, місцевий бюджети

- контейнери - 200 шт

сільські, селищні ради

 

2012 -2016

600,0

Місцевий бюджет

- бульдозер

Володимирецька селищна рада,

КП «Обрій»

2011

150,0

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!