banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 102 Про подання проекту «Вапнування кислих ґрунтів – оптимальний спосіб оздоровлення забрудненої внаслідок Чорнобильської катастрофи зони Полісся» на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шосте скликання)

 Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05 серпня  2011 року                                                                                                                  № 102

Про подання проекту «Вапнування кислих

ґрунтів – оптимальний спосіб оздоровлення

забрудненої внаслідок Чорнобильської катастрофи

зони Полісся» на Всеукраїнський конкурс проектів

та програм розвитку місцевого самоврядування

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 28 жовтня 2002 року № 952/2002 «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року №64 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» та з метою подолання наслідків Чорнобильської катастрофи шляхом впровадження комплексної програми, яка інтегрує діяльність щодо впровадження відповідних новітніх технологій сільськогосподарської діяльності, оздоровлення забруднених ґрунтів, просвітницьку діяльність серед населення, заохочення та підтримку розвитку підприємництва, за погодженням із постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Подати проект «Вапнування кислих ґрунтів – оптимальний спосіб оздоровлення забрудненої внаслідок Чорнобильської катастрофи зони Полісся» (далі Проект) на розгляд Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (додається).

2. У разі перемоги Проекту фінансовому управлінню райдержадміністрації (О.Шикало) при формуванні районного бюджету на 2012 рік передбачити кошти для співфінансування власного внеску у розмірі 81,7 тис.грн..

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та податків (О.Романов).

 4. П Р О Е К Т

4.1. Анотація проекту

Назва проекту: «Вапнування кислих ґрунтів – оптимальний спосіб оздоровлення забрудненої внаслідок Чорнобильської катастрофи зони Полісся».

Актуальність та основна проблема проекту:

У Володимирецькому районі Рівненської області, який не газифікований, забруднений внаслідок аварії на ЧАЕС, розміщеному у зоні спостереження Рівненської АЕС, склалася вкрай напружена ситуація щодо споживання екологічно чистих продуктів харчування. Забруднено понад 69 тис. га земель сільськогосподарського призначення, на яких виробляється продукція і проживає більше 17 тисяч сімей.

Сільськогосподарське виробництво в сучасних умовах повинно вестись за технологіями, які б сприяли максимальному зменшенню міграції радіонуклідів по харчовому ланцюжку ґрунт–рослина–тварина–продукція сільського господарства – продукти харчування, виключали можливість збільшення площ забруднених радіонуклідами територій, по можливості гарантували повну радіаційну безпеку населення, що мешкає і працює у цьому регіоні. Мінімізація переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини, тобто гальмування їх руху на початковій і найвідповідальнішій ланці їх короткого трофічного ланцюжка - одна з головних проблем проекту.

Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконанні.

У Володимирецькому районі за даними агрохімічних обстежень Рівненського центру «Облдержродючість» площі кислих грунтів на сьогодні становлять 37,5 тис. га (найбільше в області). Потреба у вапнякових матеріалах становить для вапнування кислих грунтів становить 117 тис.тонн.

Загальновідомий спосіб вапнування кислих ґрунтів сприяє не тільки поліпшенню умов росту рослин, але й зниженню надходження у них радіонуклідів. Різко зменшується накопичення радіонуклідів рослинами на кислих дерново–підзолистих ґрунтах при спільному застосуванні вапнування і органічних добрив.

Вапняковим матеріалом для проведення вапнування ґрунтів є місцева сировина. Рівненська АЕС щорічно вивозить на полігон твердих відходів вапнякові шлами водопідготовки в кількості 13-15 тис. тонн. На полігоні накопичено понад 75 тис. тонн вапнякового шламу. За даними хімічного та радіологічного аналізів, токсичних та радіоактивних сполук дані відходи не містять і можуть використовуватись в різних галузях народного господарства. Враховуючи те, що шлам містить понад 70% карбонатів і значну кількість мулистих часток, він може бути високоефективним меліорантом для розкислення та підвищення продуктивності грунтів. У накопичувальних ємкостях шлам має консистенцію гашеного вапна, але після природного просушування впродовж року в бортах на відкритих площадках, він стає сипучим і цілком придатним для розсіювання по полях розкидачами мінеральних добрив.

Проект має впроваджуватися шляхом напрацювання досвіду у Володимирецькому районі з наступним поширенням в забруднених районах Рівненського Полісся .

Для ефективної роботи по обслуговуванню жителів району на засадах взаємодопомоги буде створено обслуговуючий неприбутковий сільськогосподарський кооператив.

Перелік заходів проекту:

1. Створення робочих органів виконання проекту.

2. Створити обслуговуючий сільськогосподарський неприбутковий кооператив відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”.

3. Забезпечити обслуговуючий сільськогосподарський кооператив спеціалізованою сільськогосподарською технікою та інвентарем для проведення вапнування ґрунтів.

4. Визначити критерії відбору земельних ділянок населених пунктів району для проведення паспортизації та вапнування ґрунтів.

5. Провести агротехнічне обстеження ґрунтів земельних ділянок для проведення вапнування.

6. Провести оцінку застосування вапнування на родючість ґрунтів.

7. Вивчити вплив застосування вапнування ґрунтів на динаміку вмісту рухомих форм фосфору і калію.

8. Провести семінари-практикуми, тематика яких пов’язана з конкретними етапами ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами угіддях Рівненського Полісся.

9. Розробити проектно-кошторисну документацію на вапнування кислих грунтів земельних ділянок.

10. Підготувати рекомендації жителям населених пунктів з проведення агротехнічних заходів щодо підвищення родючості ґрунтів шляхом вапнування, внесення органічних та мінеральних добрив та випустити інформаційні буклети.

11. Виготовити технічні умови на вапнякові відходи (шлам) ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та вскришу базальтового кар’єру ПАТ«Рафалівський кар’єр» для використання їх, як хімічний меліорант у сільському господарстві.

12. Організувати відпуск вапнякових матеріалів з полігону твердих відходів ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу для вапнування ґрунтів земельних ділянок учасників проекту.

13. Надавати консалтингові послуги з реалізації проекту.

14. Забезпечити контроль та громадський моніторинг за впровадженням проекту.

15. Забезпечити технічний супровід проекту.

16. Підготувати звіт за результатами проекту та опублікувати його у засобах масової інформації.

Очікувані результати проекту:

1. Виготовити еколого-агрохімічні паспорти на земельні ділянки сільгоспвиробників.

2. Підготувати рекомендації для жителів населених пунктів району з проведення агротехнічних заходів щодо підвищення родючості ґрунтів шляхом вапнування, внесення органічних та мінеральних добрив.

3. Провести вапнування ґрунтів на земельних ділянках жителів населених пунктів району.

4. Створити та забезпечити обслуговуючий сільськогосподарський кооператив спеціалізованою сільськогосподарською технікою для проведення вапнування ґрунтів.

5. Створити додаткові робочі місця в кількості 8 одиниць .

Цільові групи проекту:

власники приватних земельних ділянок;

власники особистих селянських господарств;

власники земельних паїв;

власники майнових паїв;

сільські, селищні ради району;

землевпорядники сільських, селищних рад району;

працівники управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Загальний бюджет проекту становить 613,7 тис. грн. Основними джерелами фінансування проекту є Фонд конкурсу (488,0 тис. грн.), учасник конкурсу (81,7 тис. грн.) та організації-партнери (44,0 тис. грн.).

Організації-партнери:

ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Рафалівський кар’єр», Рівненський інститут агропромислового виробництва НААН України , Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість»Володимирецька райдержадміністрація.

 

4.2. Докладний опис проекту.

4.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект.

Стисла інформація про три адміністративно-територіальні одиниці.

Володимирецький район розташований на території зони спостереження Рівненської АЕС, не газифікований і віднесений до депресивних. Понад 61 тисячі його жителів сьогодні продовжують жити, працювати і народжувати дітей на території, яка відноситься до ІІІ та ІV зон забруднення від аварії на Чорнобильській АЕС.

Територія району становить 1,95 тис. км. кв, або 9,7 % території області. За адміністративно-територіальним поділом в районі нараховується 67 населених пунктів з чисельністю населення на 01.01.2011 року 61,5 тис. чол. Населені пункти об’єднані у 30 сільських і 2 селищні територіальні громади. Щільність населення 31 особа на 1 кв. кілометр. Проживає 2351 багатодітних сімей.

У районі склалася вкрай напружена ситуація щодо споживання екологічно чистих продуктів харчування. Забруднено понад 69 тис. га земель сільськогосподарського призначення, на яких виробляється продукція і проживає більше 17 тисяч сімей.

У Володимирецькому районі за даними агрохімічних обстежень Рівненського центру «Облдержродючість» площі кислих грунтів на сьогодні становлять 37, 5 тис. га (найбільше в області). Потреба у вапнякових матеріалах становить для вапнування кислих грунтів становить 117 тис.тонн.

Відповідно до аналізу даних Володимирецької центральної районної лікарні зростає захворюваність населення. Зокрема:

захворюваність новонароджуваних має тенденцію до збільшення (436, 7 на 1000 народжених живими (обласний показник 271,0).

серед дитячого населення зросли хвороби крові та кровотворних органів, ендокринна патологія, новоутвори в 2,3 рази за останні 5 років;

зростає малюкова смертність з 5,23 до 11,67 на 1000 народжених живими (обласний показник 8,95);

зростає смертність населення у працездатному віці ( 2002 рік – 44,9 на 10000 працездатних, 2010 рік – 65,4);

13,8 на 1000 населення - показник загальної смертності;

природній приріст населення становить 8,1 на 1000 жителів;

 

Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту.

Рівень радіоактивного забруднення області створив серйозні негативні наслідки для здоров’я населення та розвитку економіки постраждалих районів Рівненської області.

Неодмінною умовою ведення високопродуктивного, конкурентно-спроможного сільськогосподарського виробництва є запобігання деградаційним процесам, збереження і підвищення родючості ґрунтів, що значною мірою визначається характером використання земель.

Підвищена кислотність ґрунту та недостатня кількість кальцію і магнію одна з основних причин низької родючості багатьох ґрунтів, особливо дерново-підзолистих. Вимивання кальцію зростає із збільшенням застосування мінеральних добрив. Нестача кальцію і магнію посилює токсичність водню й алюмінію, що виявляється у зниженні проникності протоплазми, ослизненні кореневої системи, зменшенні надходження поживних речовин у рослину та недоборі врожаю.

Територія реалізації проекту – Володимирецький район - має досить прохолодний і вологий клімат. Ґрунт (“підзол” або ”полісся”) здебільшого піщаний і, як правило, у нижніх шарах містить вапно, перегній та мінерали, невеликий шар верхнього шару ґрунту темніший, багатіший на перегній. Рівні підземних вод високі навесні і не регулюється (дренуються).

Основним чинником накопичення дози (до 95 %) населенням є внутрішнє опромінення, яке формується внаслідок споживання забрудненої продукції місцевого виробництва, в основному молока і м’яса. Ця обставина визначає значущість сільськогосподарських аспектів формування радіаційної ситуації, ефективність контрзаходів в агропромисловому виробництві.

У випадку ядерного нещасного випадку у Чорнобилі в 1986 р. значну роль відіграли радіоізотопи цезію (134Cs і 137 Cs) і стронцію (90Sr). Завдяки довгому піврозпаду деяких ізотопів, наприклад 137 Cs - більше 30 років, навколишнє середовище все ще довгий час буде уражене. А радіонукліди можуть потрапляти у харчовий ланцюг через рослини, які їх містять. Цезій та стронцій отримуються рослинами за тим же принципом, що і калій та кальцій відповідно, їх розмір залежить від наявності цих елементів. Таким чином, високий рівень калію в ґрунті зможе зменшити цезій, а вапнування зможе обмежити отримання рослинами стронцію.

Надходження цих радіоактивних елементів в організм людини з продуктами харчування відбувається, головним чином, у результаті їх переходу з ґрунту в рослини і далі — у продукцію рослинництва і тваринництва

Для зменшення кислотності проводять його вапнування. Вапнування ґрунтів не тільки зумовлює збільшення азотфіксуючої здатності мікрофлори, а й підвищує нітрифікаційну здатність ґрунту, зменшує газоподібні втрати азоту.

Вапняковим матеріалом для проведення вапнування ґрунтів є місцева сировина. Рівненська АЕС щорічно вивозить на полігон твердих відходів вапнякові шлами водопідготовки в кількості 13-15 тис. тонн. На полігоні накопичено понад 75 тис. тонн вапнякового шламу. За даними хімічного та радіологічного аналізів, токсичних та радіоактивних сполук дані відходи не містять і можуть використовуватись в різних галузях народного господарства. Враховуючи те, що шлам містить понад 70% карбонатів і значну кількість мулистих часток, він може бути високоефективним меліорантом для розкислення та підвищення продуктивності грунтів. У накопичувальних ємкостях шлам має консистенцію гашеного вапна, але після природного просушування впродовж року в бортах на відкритих площадках, він стає сипучим і цілком придатним для розсіювання по полях розкидачами мінеральних добрив.

З ініціативи обласної державної адміністрації на даний вид добрив вапняку Рівненським інститутом агропромислового виробляються вироблені технічні умови.

Окрім цього на території Рафалівського родовища базальтів зосереджені запаси карбонатних порід (крейда). На даному родовищі проводить видобування базальтуВАТ «Рафалівський кар’єр». Розкривними породами є вапнякові матеріали (вскриша), на які також замовлено виготовлення технічних умов у Рівненському інституті агропромислового виробництва. У радянські часи райсільгоспхімія відповідно до державних програм дані вапнякові матеріали щорічно вносила на поля сільгосппідприємств. Організація відповідної переробки вапнякових матеріалів забезпечить проведення розкислення грунтів сільгоспвиробників.

У Володимирецькому районі Рівненської області завершується реалізація проекту за рішенням Комісії Європейського Співтовариства в рамках програми технічної допомоги TACIS «Соціально-економічний розвиток районів Рівненської області, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи», який стимулює підприємницьку діяльність сільського населення в районі шляхом створення додаткових ділянок та вирощення садових продуктів, чистих від радіації – фруктів та ягід, а також впровадження відповідного плодопереробного обладнання садових продуктів. Практика реалізації зазначеного проекту засвідчила проблему розвитку особистих селянських господарств у районі. На початковому етапі населення пасивно, з недовірою ставилося до проекту. Психологія людей змінилася шляхом клопіткої праці робочої групи та експертів сервісної частини проекту. Враховуючи напрацьований досвід, можемо стверджувати, що населення Володимирецького району, здобувши навички ведення справ у приватному господарстві зацікавлені у продовжені співпраці і готові взяти участь у наступному проекті. Адже відсутність промислового виробництва збільшує потік надлишкової робочої сили (15 % населення безробітні), що потребує перекваліфікації на нові види діяльності.

Враховуючи відсутність необхідних інвестицій, проектом передбачається часткове розв’язання проблеми безробіття методом ефективного використання наявних можливостей території, зокрема що стосується ведення приватного сільського господарства. Запобігання, а точніше мінімізація, переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини, тобто гальмування їх руху на початковій і найвідповідальнішій ланці їх короткого трофічного ланцюжка - одне з головних завдань проекту.

Для ефективної роботи по обслуговуванню учасників проекту на засадах взаємодопомоги буде створено обслуговуючий сільськогосподарський неприбутковий кооператив, який надаватиме послуги:

оздоровлення ґрунтів (підготовка вапняку, вапнування земель);

ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки;

транспортне обслуговування;

забезпечення добривами, технікою й устаткуванням селян;

консультаційне обслуговування (бухгалтерське, фінансове, аудиторське, агрономічне, зоотехнічне, еко­номічне, тощо).

Обслуговуючий сільськогосподарський виробничий кооператив готовий буде взяти на себе відповідальність щодо цільового використання переданої техніки, обладнання, сільськогосподарського реманенту шляхом підписання відповідного договору з уповноваженим органом.

Реалізація проекту буде супроводжуватися інтенсивною просвітницькою роботою серед мешканців територіальних громад району щодо особливостей ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами землях Полісся. Учасникам проекту буде надана необхідна професійна технічна допомога.

 

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб: покращення кормових угідь є дуже ефективним довгостроковим контрзаходом в умовах торф'яників Рівненської області, а також з точки зору соціально-економічної реабілітації депресивних регіонів. Проект націлений на підняття добробуту селянської сім’ї та її соціального захисту.

Впровадження у виробництво заходів по зменшенню вмісту радіонуклідів в продукцію нижче встановлених норм є економічно доцільним.

 

Цільові групи проекту, на які спрямовані результати проекту:

власники приватних земельних ділянок;

члени особистих селянських господарств;

власники земельних паїв;

власники майнових паїв;

сільські, селищні ради району;

землевпорядники сільських, селищних рад району;

працівники управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

Підстави для визначення цільових груп та заходів:

Для власників приватних земельних ділянок та членів особистих селянських господарств відповідно до розроблених критеріїв відбору земельних ділянок Рівненським інститутом агропромислового виробництва НААН України буде проведена паспортизація та вапнування ґрунтів. Основним критерієм першочергового вапнування кислих грунтів є земельні ділянки, де ведеться виробництво сільськогосподарської продукції і ступінь кислотності рН сольового становить до 5,0.

Після відбору земельних ділянок фахівцями інституту буде проведено агрохімічне обстеження земельних ділянок для визначення потреби у вапнуванні та видача еколого-агрохімічних паспортів земельних ділянок. За підсумками обстеження будуть підготовлені рекомендації жителям населених пунктів з проведення агротехнічних заходів щодо підвищення родючості ґрунтів шляхом вапнування, внесення органічних та мінеральних добрив.

 

Підтвердження наявності існування у адміністративно-територіальній одиниці чітко визначеного перспективного бачення щодо розвитку сфери діяльності, яка є змістом проекту.

Запропонований проект відповідає "Соціально-економічному розвитку районів у 2011 році", рішенню сесії Володимирецької районної ради від 25 лютого 2011 року №39 "Про Стратегію економічного та соціального розвитку Володимирецького району на період до 2015 року".

У подальшому є необхідною розробка запровадження комплексної програми «Проведення обстеження ґрунтів сільськогосподарських угідь» та напрацювання навчальних та презентаційних матеріалів щодо особливостей ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами землях Полісся.

 

Відповідність діяльності за проектом напрямам цього конкурсу:

Зміст проекту та діяльність за проектом відповідає таким напрямам цього конкурсу, що передбачені Положенням про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, а саме:

1. Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці:розробка та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2. Розвиток підприємництва: формування комплексу місцевих ініціатив з розвитку підприємництва на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

3. Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування: розробка інноваційного механізму комплексного використання ресурсів, наявних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4. Удосконалення механізмів охорони довкілля: розвиток системи місцевих ініціатив з питань охорони довкілля на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

5. Реформування системи житлово-комунального господарства: створення обслуговуючого кооперативу для надання послуг населенню, зміст якої передбачає інноваційні механізми вирішення нагальних потреб жителів, підвищує рівень їх безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування та сприяє підвищенню рівня прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

6. Розробка та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування: розробка та запровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території відповідного адміністративно-територіального утворення у пріоритетних сферах розвитку територіальної громади.

 

 

4.2.2. Мета та завдання проекту

Метою проекту є:

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи шляхом впровадження комплексної програми, яка інтегрує діяльність щодо впровадження відповідних новітніх технологій сільськогосподарської діяльності, оздоровлення забруднених ґрунтів, просвітницьку діяльність серед населення, заохочення та підтримку розвитку підприємництва

 

Завдання проекту:

Цілі проекту будуть досягатись шляхом реалізації пілотного проекту на території Рівненського Полісся, які були значною мірою забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Пілотний проект має відпрацювати технологію запровадження комплексної програми «Проведення обстеження ґрунтів сільськогосподарських угідь» та напрацювати навчальні та презентаційні матеріали щодо особливостей ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами землях Полісся.

Запобігання, а точніше мінімізація, переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини, тобто гальмування їх руху на початковій і найвідповідальнішій ланці їх короткого трофічного ланцюжка - одне з головних завдань проекту.

Пілотний проект має виконати наступні завдання:

1. Організувати просвітницьку роботу серед мешканців територіальних громад району щодо особливостей ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами землях Полісся.

2. Створити та організувати роботу обслуговуючого сільськогосподарського неприбуткового кооперативу з проведення вапнування кислих ґрунтів.

3. Проводити вапнування кислих ґрунтів (щорічно на площі 3 тис. га) з метою їх оздоровлення та мінімізації процесів переходу радіоактивних елементів в сільськогосподарську продукцію.

4. Отримати екологічно-чисту продукцію.

5. Розробити комплексну програму «Проведення обстеження ґрунтів сільськогосподарських угідь» та підготувати навчальні і презентаційні матеріали щодо особливостей ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами землях Полісся.

6. Підготувати звіт за підсумками проекту з метою його реалізації в інших регіонах Полісся.

 

4.2.3. Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту)

4.2.3.1.Методи реалізації проекту

 

Фінансові механізми - співфінансування із залученням коштів державного та місцевого бюджетів.

Економічні механізми – визначення пріоритетів та аналіз результатів, економічне обґрунтування реалізації проекту.

Нормативно-правові механізми - розробка відповідних нормативно-правових актів, експертиза рішень та договорів.

Адміністративні – управління командою проекту.

Інформаційні – підготовка та проведення рекламно-інформаційної кампанії.

Організаційні –створення команди проекту, координація роботи команди.

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи шляхом впровадження комплексної програми, яка інтегрує діяльність щодо впровадження відповідних новітніх технологій сільськогосподарської діяльності, зокрема оздоровлення забруднених ґрунтів передбачає проведення ряд заходів.

 

 

4.2.3.2. Опис заходів проекту

Рівненським інститутом агропромислового виробництва НААН України буде проведений аналіз грунтів земельних ділянок та паспортизація, що ляже в основу відбору земельних ділянок для проведення першочергового вапнування. Основним критерієм першочергового вапнування кислих грунтів є земельні ділянки, де ведеться виробництво сільськогосподарської продукції і ступінь кислотності рН сольового становить до 5,0.

За результатами обстеження будуть підготовлені рекомендації жителям населених пунктів з проведення агротехнічних заходів щодо підвищення родючості грунтів шляхом вапнування, внесення органічних та мінеральних добрив. Фахівці інституту проведуть оцінку застосування вапнування на родючість грунтів та вивчать вплив вапнування на динаміку вмісту рухомих форм фосфору і калію.

Для підвищення обізнаності населення в проведенні агрохімічних заходів по вапнуванню кислих ґрунтів та внесення мінеральних і органічних добрив проектомпередбачається проведення для мешканців територіальних громад району 4-х сезонних семінарів-практикумів, які пов’язані з конкретними етапами сільськогосподарського виробництва. Орієнтовна тематика семінарів:

Підготовка ґрунту та посів сільськогосподарських культур.

Догляд за посівами сільськогосподарських культур.

Збирання сільськогосподарської продукції та контроль якості.

Відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію” буде створено обслуговуючий сільськогосподарський неприбутковий кооператив, який надаватиме послуги з:

оздоровлення ґрунтів (підготовка меліоранту, вапнування земель);

ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки;

транспортного обслуговування;

виконання сільськогосподарських робіт;

забезпечення селян технікою й устаткуванням;

консалтингового обслуговування (бухгалтерське, фінансове, аудиторське, агрономічне, зоотехнічне, еко­номічне, тощо).

Створення кооперативу передбачає:

утворення ініціативної групи;

розробка проекту кооперативу;

заснування кооперативу;

реєстрація;

робота кооперативу;

створення робочих місць в кількості 8 осіб: керівник, бухгалтер, обліковець, 2 водії, 3 трактористи.

Членами кооперативу стануть власники земельних та майнових паїв району, які будуть відібрані робочою групою проекту відповідно до критеріїв відбору.

Обслуговуючий сільськогосподарський кооператив готовий буде взяти на себе відповідальність щодо цільового використання переданої техніки, обладнання, сільськогосподарського реманенту шляхом підписання відповідного договору з уповноваженим органом.

Хімічна меліорація – один із видів меліорації земель і базової складової загальної системи управління родючістю кислих ґрунтів. Цей агрозахід із докорінного покращання фізико-хімічних та агрофізичних властивостей грунтів є вартісним, проте й необхідним. За проведення цього заходу в ґрунті відбувається нейтралізація кислотності ґрунтового розчину, витіснення іонів водню з ґрунтового поглинаючого комплексу і насичення його кальцієм. Збільшення вмісту кальцію в ґрунті посилює конкуренцію між ним та стронцієм, що є його хімічним аналогом. Завдяки цьому, а також ефекту „розбавлення” вмісту радіонуклідів на одиницю маси продукції при збільшенні врожаю відбувається зниження його радіоактивного забруднення в 1,5 – 2,5 рази, а в окремих випадках – і більше.

Вапнування – один з найтриваліших за дією і найдешевших заходів хімічного впливу на ґрунт і його родючість. Воно сприяє покращенню фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів, підвищуючи тим самим врожайність сільськогосподарських культур. Позитивні зміни, що відбуваються в ґрунтах під впливом вапнування, сприяють підвищенню урожайності сільськогосподарських культур на фоні внесення мінеральних добрив зернових колосових культур від 2 до 7 ц/га, зерна кукурудзи – на 3-9 ц/га і силосної маси – на 55-130 ц/га, картоплі – на 10-50 ц/га, сіна конюшини – на 7-20 ц/га.

Вапнування грунтів збільшить азотфіксуючу здатність мікрофлори, підвищить нітрифікаційну здатність ґрунту, зменшить газоподібні втрати азоту.

Вапнування поліпшить фосфатне живлення рослин за рахунок перетворення фосфатів заліза та алюмінію на більш рухомі сполуки, збільшить поглинальну здатність кореневої системи, зменшить антагонізм між фосфором і алюмінієм.

Найбільший ефект від вапнування спостерігається на 3-4-й рік після внесення вапна. Найкраще реагують на вапнування конюшина, кукурудза, цукрові буряки, озима пшениця, огірки, цибуля, і капуста. Луки і пасовища вапнують при корінному їх поліпшенні, а сади – при їх закладанні. Вапно вносять безпосередньо під картоплю. При проведенні вапнування під льон треба вносити доломітове борошно, бор і збільшити удвоє рекомендувати норму калію.

Однією з вимог високої ефективності вапнування є рівномірний розподіл вапна і взаємодія його з ґрунтом.

Перехід на приватні ринкові засади в землекористуванні не виключає можливості допущення деяких недоліків: застосування низькоякісних хімічних меліорантів; недостатнє врахування фізико-хімічних властивостей ґрунту; недостатня заготівля і використання місцевих запасів і родовищ хімічних меліорантів високої екологічної якості; завезення хімічних меліорантів з віддалених регіонів України, що суттєво підвищувало вартість робіт з хімічної меліорації грунтів. Тому постійно діючий моніторинг за динамікою реакції грунтів і своєчасне реагування на вихід їх за оптимально встановлені параметри, організоване проведення хімічної меліорації конче необхідні.

Для проведення вапнування земель обслуговуючий сільськогосподарський кооператив буде забезпечений спеціалізованою сільськогосподарською технікою та інвентарем для проведення вапнування ґрунтів, зокрема:

подрібнювач вапнякового матеріалу (шлам) АИР-20 – 1 шт. Вартість технічного засобу – 56,0 тис. грн.

Навантажувач ЕО-2621 – 1 шт. Вартість технічного засобу – 240,0 тис. грн.

Трактор МТЗ-80 – 1 шт. Вартість технічного засобу – 180,0 тис. грн.

Розкидач вапнякових матеріалів РУМ-8 – 1шт. Вартість технічного засобу – 120,0 тис. грн.

Оплата за проведення вапнування ґрунтів проводитиметься за рахунок власників земельних ділянок.

Щодо практичного використання вапняних відходів (шламу) від очистки води на Рівненській АЕС в якості вапнякових матеріалів, то найпростійший варіант по його підготовці до внесення є аналогічна технологія використання дефекату цукрових заводів. Дефекат також вивозять з відстійників на площадки сушіння, де в подальшому проводять підготовку до його внесення (подрібнення, просушування, буртуваня). Ці роботи проводяться на площадці 1 га, де технологічна схема передбачає:

бульдозерні роботи по розгортанню та вирівнюванню буртів з переміщенням до 40 м;

перше дискування на глибину до 16 см бороною в 2 сліди;

друге дискування, згортання, переміщення підготовленого матеріалу на край смуги та формування його в бурт.

Склавши калькуляцію затрат на передбачені технологічні операції по підготовці вапнякових матеріалів у визначеному обсязі з використанням конкретної техніки і механізмів, можна визначити вартість підготовки та внесення меліоранта. Крім того, у вартість затрат на проведення вапнування кислих грунтів включаються затрати на доставку, навантаження в розкидач та внесення меліоранту.

 Кошторисно-фінансовий розрахунок затрат на виконання робіт по вапнуванню 1 га кислих робіт

Назва вапнякового матеріалу, виконуваних робіт

Склад агрегату

Об’єм

виконуваних робіт,

т, га, т/км

Вартість робіт

Розцінка за 1 т, га, т/км

грн.

Всього,

грн.

Вапняковий шлам

 

4

   

Підготовка меліоранту:

Розрівнювання буртів

Дискування вапнякового шламу

Буртування

Подрібнення

 

 

 

ЕО-2621

МТЗ-80, БДТ-3

 

 

ЕО-2621

АИР-20

 

 

 

4

1

 

 

4

4

 

 

 

2,0

3,17

 

 

2,0

1,30

 

 

 

8,0

3,17

 

 

8,0

5,2

Навантаження шламу

ЕО-2621

4

7,0

28,0

Транспортування на поля

КАМАЗ

80

1,10

88,0

Навантаження шламу

ЕО-2621

4

7,0

28,0

Внесення вапнякового шламу

Т-150К, РУМ-8

4

65,0

260,0

Витрати на 1 га

     

428,0

При розрахунку затрат на виконання робіт по вапнуванню 1 га кислих робіт не враховується вартість меліоранту, оскільки він є відходами виробництва Рівненської АЕС.

Розрахункова вартість вапнування 1 га в середньому становить 1000 грн., з них більше 50 % приходиться на вартість меліоранта і на його транспортування від найближчого підприємства-виробника Любомирський селікатний завод (150 км).

В Рівненські області, не зважаючи на значні запаси карбонатних порід, на сьогодні відсутні цехи з їх видобування і підготовки.

Разом з цим, на Рівненській АЕС накопичено понад 75 тис. тонн вапнякового шламу водопідготовки. Враховуючи те, що шлам містить понад 70 % карбонатів і значну кількість мулистих часток, він може бути високоефективним меліорантом для розкислення та підвищення продуктивності грунтів. Даний меліорант знаходиться на території району, а тому значно скорочує витрати на його підготовку та транспортування.

На шляху реалізації проекту важливо забезпечити правильний моніторинг та оцінювання проекту. Робоча група проекту буде скликатися щонайменше один раз на 3 місяці.

Основні завдання робочої групи проекту:

1. Здійснення заходів, спрямованих на досягнення цілей проекту - моніторинг.

2. Щомісячний проміжний звіт стану виконання запланованих заходів проекту та відслідковування наявності чи відсутності побічних наслідків реалізації проекту.

3. Заслуховування результатів виконання проекту на сесії районних рад, проведення аналізу результатів діяльності на території, яку охоплює даний документ з винесенням оцінки.

4. Публікація кінцевих результатів реалізації проекту та відгуків учасників у місцевих ЗМІ.

Оцінювання – це систематичне соціально-економічне дослідження, що визначає якісні та кількісні показники проекту, а також інструмент, що покращує ефективність його реалізації.

Моніторинг і оцінка результатів реалізації проекту  визначаються шляхом контролю за виконанням специфічних цілей проекту, галузевих районних цільових програм та  спільних заходів органів влади Володимирецького району.

За результатами проекту робочою групою буде підготовлено звіт про виконання заходів проекту та опубліковано в місцевих засобах масової інформації.

 4.2.3.4. Внутрішній моніторинг та громадська оцінка.

Для якісної реалізації проекту передбачено наступні процедури:

1. Щотижнева зустріч команди проекту з розглядом поточного стану справ;

2. Щомісячний проміжний звіт стану виконання запланованих заходів проекту та відслідковування наявності чи відсутності побічних наслідків реалізації проекту;

3. Заслуховування результатів виконання проекту на сесії районних рад з винесенням оцінки депутатами ходу робіт з виконання проекту;

4. Затвердження плану дій на наступні періоди на сесіях районних рад.

5. Публікація кінцевих результатів реалізації конкурсу та відгуків учасників в місцевих ЗМІ.

 4.2.3.5. Врегулювання позаштатних ситуацій.

В ході виконання проекту можуть виникнути непередбачувані ситуації економічного, правового та адміністративного характеру. В зв’язку з цим пропонується:

1. Забезпечити експертну правову оцінку всіх рішень учасника та підприємств партнерів щодо реалізації проекту;

2. У випадку виникнення ситуацій, що вимагають перевищення бюджету, рішення про додаткові витрати приймає Учасник проекту в межах власних коштів та коштів підприємств-партнерів, з повідомленням Дирекції Конкурсу щодо причин такого перевищення в тижневий термін;

3. У випадку невиконання підприємствами-партнерами зобов’язань за угодами Учасник вирішує суперечки у встановленому законом порядку.

 

4.2.3.6. Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту.

У реалізації проекту будуть брати участь наступні організації-партнери, для виконання наступних функцій:

1. ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»:

Організувати виготовлення технічних умов на вапнякові відходи (шлам) для використання їх, як хімічний меліорант у сільському господарстві.

Організувати відпуск вапнякових матеріалів сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу для вапнування ґрунтів земельних ділянок учасників проекту.

Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками проекту.

2. ПАТ «Рафалівський кар’єр»:

Організувати виготовлення технічних умов на вапнякові матеріали, які є супутнім виробництвом при видобуванні базальту, для використання їх, як хімічний меліорант у сільському господарстві.

Організувати відпуск вапнякових матеріалів сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу для вапнування ґрунтів земельних ділянок учасників проекту.

Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками проекту.

3. Рівненський інститут агропромислового виробництва НААН України:

Провести оцінку застосування вапнування на родючість ґрунтів.

Вивчити вплив застосування вапнування ґрунтів на динаміку вмісту рухомих форм фосфору і калію.

Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками проекту.

4. Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість»:

Провести агрохімічне та радіологічне обстеження земельних ділянок.

Розробити рекомендації по вапнуванню кислих грунтів та застосуванню органічних і мінеральних добрив.

Розробити проектно-кошторисну документацію на вапнування кислих грунтів земельних ділянок.

Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками проекту.

5. Володимирецька районна державна адміністрації:

Забезпечити організаційний, адміністративний, технічний та інформаційний супровід проекту;

Розробити критерії відбору потенційних учасників проекту.

Здійснювати безпосереднє управління заходами проекту.

Сприяти створенню сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”.

Надати технічну допомогу обслуговуючому сільськогосподарському кооперативу для проведення вапнування ґрунтів.

Надавати консалтингові послуги з реалізації проекту.

Провести семінари-практикуми для учасників проекту, тематика яких пов’язана з конкретними етапами ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами угіддях Рівненського Полісся.

Забезпечити проведення заходів внутрішнього моніторингу, громадської оцінки, аудиту та звітності по Проекту.

 4.2.3.7. Команда проекту.

Для реалізації проекту необхідно утворити:

1. Постійно діючу команду проекту у складі:

керівника проекту – здійснює загальне управління проектом;

координаторів проекту – здійснює координацію роботи всіх організацій-партнерів проекту;

4.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

 

Тривалість заходу

(по етапах)

Захід

Джерела фінансування

(видатки поточні/капітальні) тис. грн.

Фонд конкурсу

Місцевий бюджет

Організації -партнери

Місяць 1

 

 

Захід 1

Створення робочих органів виконання проекту.

 

-

 

-

 

-

Місяць 1-2

Захід 11

Створити обслуговуючий сільськогосподарський кооператив відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Місяць

1-3

 

 

 

Захід 2

Визначити критерії відбору земельних ділянок населених пунктів району для проведення паспортизації та вапнування ґрунтів.

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Місяць

2-4

 

Захід 3

Провести агротехнічне обстеження ґрунтів земельних ділянок для проведення вапнування

 

 

-

 

 

37,8

 

 

-

Місяць 4-5

Захід 4

Провести оцінкузастосування вапнування на родючість ґрунтів.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Захід 5

Вивчити вплив застосування вапнування ґрунтів на динаміку вмісту рухомих форм фосфору і калію.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Місяць 1-3

Захід 8

Розробити проектно-кошторисну документацію на вапнування кислих ґрунтів земельних ділянок.

 

-

 

33,1

 

-

Місяць 1-3

Захід 6

Виготовити технічні умови на вапнякові відходи (шлам) Рівненської АЕС та базальтового кар’єру для використання їх, як хімічний меліорант у сільському господарстві.

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

44,0

Місяць 4-9

Захід 7

Організувати відпуск вапнякових матеріалів сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу для вапнування ґрунтів земельних ділянок учасників проекту.

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Місяць 6-9

Захід 12

Забезпечити обслуговуючий сільськогосподарський кооператив спеціалізованою сільськогосподарською технікою та інвентарем для проведення вапнування ґрунтів.

 

 

 

488,0

 

 

 

-

 

 

 

-

Місяць 2-3

Захід 9

Підготувати рекомендації жителям населених пунктів з проведення агротехнічних заходів щодо підвищення родючості ґрунтів шляхом вапнування, внесення органічних та мінеральних добрив та випустити інформаційні буклети.

 

 

 

 

-

 

 

 

 

6,2

 

 

 

 

-

Місяць 1-2

Захід 10

Провести семінари-практикуми, тематика яких пов’язана з конкретними етапами ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами угіддях Рівненського Полісся.

 

 

 

 

-

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

-

Місяць 1-12

 

Захід 13

Надавати консалтингові послуги з реалізації проекту.

 

-

 

-

 

-

 

Місяць 1-12

Захід 14

Забезпечити контроль та громадський моніторинг за впровадженням проекту.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Місяць 1-12

 

 

Захід 15

Забезпечити технічний супровід проекту.

 

-

 

-

 

-

 

Місяць 1-12

Захід 16

Підготувати звіт за результатами проекту та опублікувати його у засобах масової інформації.

 

 

-

 

 

1,6

 

 

-

 

 

4.2.5.Очікувані результати проекту:

1. Виготовити еколого-агрохімічні паспорти на земельні ділянки жителів району.

2. Підготувати рекомендації для жителів населених пунктів району з проведення агротехнічних заходів щодо підвищення родючості ґрунтів шляхом вапнування, внесення органічних та мінеральних добрив.

3. Провести вапнування ґрунтів на земельних ділянках жителів населених пунктів району.

4. Створити та забезпечити обслуговуючий сільськогосподарський кооператив спеціалізованою сільськогосподарською технікою для проведення вапнування ґрунтів.

5. Створити додаткові робочі місця в кількості 8 диниць.

 

Передбачення сталості результатів проекту:

а) фінансова сталість:

новостворений обслуговуючий сільськогосподарський кооператив надаватиме платні послуги з вапнування грунтів членам кооперативу по собівартості. Члени кооперативу отримуватимуть послуги в 2,3 рази дешевші від існуючих на ринку області. Кооператив в подальшому в змозі розширити сферу послуг та коло користувачів, в результаті чого отримуватиме прибуток, збільшаться надходження до місцевих бюджетів.

- додатково створені робочі будуть заповнені висококваліфікованими спеціалістами, яких є надлишок в регіоні. Збільшаться доходи сімей та відрахування прибуткового податку з громадян до місцевих бюджетів.

 

б) інституційна сталість:

- реалізація проекту дасть поштовх становленню сільських обслуговуючих кооперативів, як суб’єктів господарювання на селі;

- реалізація проекту активізує діяльність і власну ініціативу територіальних громад та розвиток малого підприємництва;

реалізація проекту позитивно вплине на розвиток особистих сільських селянських господарств в районі шляхом покращення якості наданих послуг та оздоровлення грунтів;

- в ході реалізації проекту передбачається надання консалтингових послуг і можливе створення на місцевому рівні „Агенції регіонального розвитку”, яка буде координувати роботу органів місцевого самоврядування в питаннях управління проектами і вирішенні питань місцевого значення.

 

в) політична сталість:

проект дозволить підвищити довіру населення до органів місцевого самоврядування, влади в цілому та розвитку сільського господарства;

- проект суттєво вплине на формування місцевої політики в сфері формування управлінського персоналу і ефект даного проекту відобразиться на загальній стратегії розвитку даного регіону, дозволить налагодити тісну співпрацю територіальних громад шляхом використання ключової формули успіху: взаємодія трьох ланок - громада – органи місцевого самоврядування – підприємці. Звичайно, що даний процес не може не відбитися на загальній стратегії розвитку даної території, адже вихід на ринок сільськогосподарських послуг європейського простору – це одна з головних перспектив, націлених на майбутнє.

- реалізація заходів проекту призведе до внесення коректив у відповідні нормативні акти з метою мультиплікації отриманих ефектів

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 Загальна вартість реалізації проекту становить 613,7 тис. грн., з них 488,0 тис. грн., пропонується залучити з фонду конкурсу, 44,0 тис. грн. з боку організацій-партнерів і 81,7 тис. грн. з боку учасника конкурсу

ДОДАТОК 1

ФОРМА 1

 

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

 

Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків

 

Загальна вартість

(тис. грн.)

Джерела фінансування, тис. грн.

 

Фонд Конкурсу

 

Учасники Конкурсу

Органі

зація – парт-

нер 1

Органі

зація – парт-

нер 2

1. Підготовка до проведення вапнування ґрунтів на земельних ділянках населених пунктів району.

124,1

-

80,1

22,0

22,0

1.1. Проведення агротехнічного

обстеження ґрунтів земельних ділянок для проведення вапнування.

37,8

-

37,8

-

-

1.2. Виготовлення технічних

умов на вапнякові відходи (шлам) Рівненської АЕС та базальтового кар’єру для використання їх, як хімічний меліорант у сільському господарстві.

44,0

-

-

22,0

22,0

1.3. Розробка проектно-кошторисної

документації на вапнування кислих ґрунтів земельних ділянок.

33,1

-

33,1

-

-

1.4. Підготовка рекомендації

жителям населених пунктів з проведення агротехнічних заходів щодо підвищення родючості ґрунтів шляхом вапнування, внесення органічних та мінеральних добрив:

- друк інформаційних буклетів (500 шт.), (12 грн. * 500 шт.)

6,2

 

-

6,2

 

-

-

1.5. Проведення 3-ох семінарів-практикумів, тематика яких пов’язана з конкретними етапами ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами угіддях Рівненського Полісся.

3,0

-

3,0

-

 

2. Забезпечення обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу спеціалізованою сільськогосподарською технікою та інвентарем:

488,0

488,0

-

-

-

2.1. подрібнювач вапнякового матеріалу (шлам) АИР-20 – 1 шт.

56,0

56,0

-

-

-

2.2. Навантажувач ЕО-2621 – 1 шт.

240,0

240,0

-

-

-

2.3. Трактор МТЗ-80 – 1 шт.

180,0

180,0

-

-

-

2.4. Розкидач вапнякових матеріалів РУМ-8 – 1шт.

120,0

12,0

-

-

-

3. Аналіз результатів реалізації проекту, підготовка звіту

1,6

-

1,6

-

-

3.1. Підготовка звіту за

результатами Проекту та публікація в ЗМІ.

1,6

-

1,6

-

-

РАЗОМ

613,7

488,0

81,7

22,0

22,0

 

 ФОРМА 2

 РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

(тис. грн.)

Статті видатків

Загальна сума

Джерела фінансування

Державний бюджет

Рада - переможець

Організації – партнери

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Видатки споживання:

125,7

-

-

81,7

65,0

44,0

35,0

1.1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

125,7

 

-

 

-

 

81,7

 

65,0

 

44,0

 

35,0

1.1.1. Оплата послуг сторонніх організацій з організації і проведення за угодами з радою окремих заходів:

 

117,9

 

-

 

-

73,9

63,0

44,0

37,0

- консалтингові (розробка положень, методик, інших нормативно-правових актів, проектно-кошторисної документації) (1134);

 

77,1

   

 

33,1

 

43,0

 

44,0

 

57,0

- організація і проведення комунікативних заходів (семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів тощо (1134);

 

3,0

 

-

 

-

 

3,0

 

100,0

 

-

 

-

- проведення обстежень, опитувань, аудиту, інше(1134);

37,8

-

-

37,8

100,0

-

-

1.1.4. Оплата послуг з інформаційного забезпечення заходів проекту

(ЗМІ, телебачення, друкування, реклама) (1134).

 

7,8

 

-

 

-

 

7,8

 

100,0

 

-

 

-

2. Видатки розвитку:

488,0

488,0

100,0

       

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (2110)

488,0

488,0

100,0

       

РАЗОМ:

 

613,7

488,0

79,5

81,7

13,3

44,0

7,2

 ДОДАТОК 2

ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Джерела фінансування

Сума (грн.)

Частка в % від всієї суми

1

2

3

Фінансування з боку учасників Конкурсу

81,7

13,3

Фінансування з фонду Конкурсу

488,0

79,5

Фінансування з боку організацій-партнерів

44,0

7,2

СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ

613,7

100

 ДОДАТОК 3

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС НА ПРИДБАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

 

Назва технічного засобу

Вартість технічного засобу, тис. грн.

Кількість технічних засобів, шт.

Вартість технічних засобів, тис. грн.

Навантажувач ЕО-2621

 

240,0

1

240,0

Трактор МТЗ-80

 

180,0

1

180,0

Подрібнювач АИР-20

 

56,0

1

56,0

Розкидач вапнякових матеріалів РУМ-8

12,0

1

12,0

ВСЬОГО

   

488,0

ДОДАТОК 4

 

Протокол про наміри спільної реалізації проекту

від 21 червня 2011 року

Володимирецька районна рада Рівненської області в особі голови Володимирецької районної ради Ковенька Василя Васильовича (учасник конкурсу) та відокремлений підрозділ «Рівненська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (організація-партнер 1), який діє на підставі Положення про ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», в особі генерального директора Колісніченко Михайла Ілліча, публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар’єр» (організація-партнер 2), яке діє на підставі Статуту, в особі директора Бортника Петра Петровича, Рівненський інститут агропромислового виробництва НААН України (організація-партнер 3), який діє на підставі Статуту, в особі директора Польового Володимира Мефодійовича, Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість» (організація-партнер 4), який діє на підставі Положення, в особі директора Долженчука Віктора Івановича та Володимирецька районна державна адміністрація (організація-партнер 5), яка діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», в особі голови адміністрації Ткачука Володимира Федоровича – з іншого боку, дійшли до згоди і вирішили:

1. Об’єднати свої організаційні, наукові можливості для підготовки та реалізації проекту «Вапнування кислих ґрунтів – оптимальний спосіб оздоровлення забрудненої внаслідок Чорнобильської катастрофи зони Полісся».

 

 

2. Розподілити обов’язки таким чином:

 

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:

 

2.1.1. Внести частку співфінансування проекту в сумі 81,7 тис. грн згідно з

кошторисом.

2.1.2. Забезпечити організаційний та адміністративний супровід Проекту.

2.1.3. Нести відповідальність за реалізацію усіх заходів Проекту, де передбачена

або може бути необхідною участь Учасника проекту.

 

 

2.2. Організація-партнер 1 бере на себе наступні зобов’язання:

 

2.2.1. Організувати виготовлення технічних умов на вапнякові відходи (шлам)

для використання їх, як хімічний меліорант у сільському господарстві.

2.2.2. Організувати відпуск вапнякових матеріалів сільськогосподарському

обслуговуючому кооперативу для вапнування ґрунтів земельних ділянок

учасників проекту.

2.2.3. Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками

проекту.

 

 

2.3. Організація-партнер 2 бере на себе наступні зобов’язання:

 

2.3.1. Організувати виготовлення технічних умов на вапнякові матеріали, які є

супутнім виробництвом при видобуванні базальту, для використання їх, як

хімічний меліорант у сільському господарстві.

2.3.2. Організувати відпуск вапнякових матеріалів сільськогосподарському

обслуговуючому кооперативу для вапнування ґрунтів земельних ділянок

учасників проекту.

2.3.3. Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками

проекту.

 

 

2.4. Організація-партнер 3 бере на себе наступні зобов’язання:

 

2.4.1. Провести оцінку застосування вапнування на родючість ґрунтів.

2.4.2. Вивчити вплив застосування вапнування ґрунтів на динаміку вмісту

рухомих форм фосфору і калію.

2.4.3. Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками

проекту.

 

 

2.5. Організація-партнер 4 бере на себе наступні зобов’язання:

 

2.5.1. Провести агрохімічне та радіологічне обстеження земельних ділянок.

2.5.2. Розробити рекомендації по вапнуванню кислих ґрунтів та застосуванню

органічних і мінеральних добрив.

2.5.3. Розробити проектно-кошторисну документацію на вапнування кислих

ґрунтів земельних ділянок.

2.5.4. Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками

проекту.

 

 

2.6. Організація-партнер 5 бере на себе наступні зобов’язання:

 

2.6.1. Забезпечити організаційний, адміністративний, технічний та інформаційний

супровід проекту.

2.6.2. Розробити критерії відбору потенційних учасників проекту.

2.6.3. Здійснювати безпосереднє управління заходами проекту.

2.6.4. Сприяти створенню сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”.

2.6.5. Надати технічну допомогу обслуговуючому сільськогосподарському

кооперативу для проведення вапнування ґрунтів.

2.6.6. Надавати консалтингові послуги з реалізації проекту.

2.6.7. Провести семінари-практикуми для учасників проекту, тематика яких

пов’язана з конкретними етапами ведення сільськогосподарського виробництва

на забруднених радіонуклідами угіддях Рівненського Полісся.

2.6.8. Забезпечити проведення заходів внутрішнього моніторингу, громадської

оцінки, аудиту та звітності по Проекту.

 

 

 

 

 

 

 

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додатково складеного і підписаного договору, що є складовою частиною до дійсного протоколу.

 

 

 

Голова Володимирецької районної ради В. В. Ковенько

 

 

Генеральний директор ВП «Рівненська АЕС»

ДП НАЕК «Енергоатом» М.І. Колісніченко

 

 

ПАТ«Рафалівський кар’єр» П.П. Бортник

 

Рівненський інститут агропромислового

виробництва НААН України В.М. Польовий

 

Рівненський обласний державний

проектно-технологічний центр охорони

родючості ґрунтів і якості продукції В.І. Долженчук

«Облдержродючість»

 

 

Володимирецька районна державна адміністрація В.Ф. Ткачук

ДОДАТОК 5

 Інформація про організацію-партнера

 

 

Партнер 1

Повна офіційна назва організації-партнера

 

ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»

Місце розташування

 

34400

м. Кузнецовськ, Рівненська область

 

Юридичний статус

 

Державне підприємство

Офіційна адреса

 

34400

м. Кузнецовськ, Рівненська область

Контактна особа

 

Генеральний директор ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» - Колісніченко М.І.

Телефон

 

(03636) 35015

 

Факс

 

(03636) 22314

 

Адреса електронної пошти

 

kood@rnpp.atom.gov.ua

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

 

 

Роль та залученість до підготовки цього проекту

 

Партнер проекту

Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту

 

- Організувати виготовлення технічних умов на вапнякові відходи (шлам) для використання їх, як хімічний меліорант у сільському господарстві.

- Організувати відпуск вапнякових матеріалів сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу для вапнування ґрунтів земельних ділянок учасників проекту.

- Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками проекту.

 

 
Керівник проекту ____________________________________________

 

Печатка організації-учасника Конкурсу __________________________

 

Інформація про організацію-партнера

 

 

Партнер 2

Повна офіційна назва організації-партнера

 

Публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар’єр»

 

Місце розташування

 

34375, Рівненська область, Володимирецький район, с. Іванчі

Юридичний статус

 

 

Офіційна адреса

 

34375, Рівненська область, Володимирецький район, с. Іванчі

Контактна особа

 

Директор ПАТ «Рафалівський кар’єр» П.П. Бортник

Телефон

+38 (03634) 24149

Факс

+38 (03634) 53193

Адреса електронної пошти

 

-

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

 

16

Роль та залученість до підготовки цього проекту

 

Партнер проекту

Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту

 

- Організувати виготовлення технічних умов на вапнякові матеріали, які є супутнім виробництвом при видобуванні базальту, для використання їх, як хімічний меліорант у сільському господарстві.

- Організувати відпуск вапнякових матеріалів сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу для вапнування ґрунтів земельних ділянок учасників проекту.

- Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками проекту.

 

 
Керівник проекту ____________________________________________

 

Печатка організації-учасника Конкурсу __________________________
 

Інформація про організацію-партнера

 

 

Партнер 3

Повна офіційна назва організації-партнера

 

Рівненський інститут агропромислового виробництва НААН України

 

Місце розташування

 

Рівненський район, с. Шубків

Юридичний статус

 

Юридична особа

Офіційна адреса

 

Рівненський район, с. Шубків

Контактна особа

 

Директор Рівненського інституту агропромислового виробництва НААН України

В.М. Польовий

Телефон

(0362) 27-35-06

Факс

(0362) 27-35-31

Адреса електронної пошти

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

 

44

Роль та залученість до підготовки цього проекту

 

Партнер проекту

Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту

 

- Провести оцінку застосування вапнування на родючість ґрунтів.

- Вивчити вплив застосування вапнування ґрунтівна динаміку вмісту рухомих форм фосфору і калію.

- Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками проекту.

 

 
Керівник проекту ____________________________________________

 

Печатка організації-учасника Конкурсу __________________________
 

Інформація про організацію-партнера

 

 

 

Партнер 4

Повна офіційна назва організації-партнера

 

Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції «Облдержродючість»

Місце розташування

 

35325, с. Шубків, вул. Рівненська, 3, Рівненський район, Рівненська область;

Юридичний статус

 

державне підприємство

Офіційна адреса

 

35325, с. Шубків, вул. Рівненська, 3, Рівненський район, Рівненська область;

Контактна особа

 

директор Долженчук Віктор Іванович

Телефон

тел.: (0362) 27-35-06

Факс

факс: (0362) 27-35-31

Адреса електронної пошти

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

 

47 (сорок сім)

Роль та залученість до підготовки цього проекту

 

Партнер проекту

Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту

 

- Провести агрохімічне та радіологічне обстеження земельних ділянок.

- Розробити рекомендації по вапнуванню кислих ґрунтів та застосуванню органічних і мінеральних добрив.

- Розробити проектно-кошторисну документацію на вапнування кислих ґрунтів земельних ділянок.

- Спільно з організаціями-партнерами підготувати звіт за підсумками проекту.

 

 
Керівник проекту ____________________________________________

 

Печатка організації-учасника Конкурсу __________________________
 


Інформація про організацію-партнера

 

 

Партнер 5

Повна офіційна назва організації-партнера

 

Володимирецька районна державна адміністрація

Місце розташування

 

34300, Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Грушевського, 56

Юридичний статус

 

 

Офіційна адреса

 

34300, Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Грушевського, 56

Контактна особа

 

Голова адміністрації – В.Ф. Ткачук

Телефон

+38(03634) 2-31-34

Факс

+38(03634) 2-30-45

Адреса електронної пошти

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

 

34

Роль та залученість до підготовки цього проекту

 

Партнер проекту

Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту

 

- Забезпечити організаційний, адміністративний, технічний та інформаційний супровід проекту.

- Розробити критерії відбору потенційних учасників проекту.

- Здійснювати безпосереднє управління заходами проекту.

- Сприяти створенню сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”.

- Надати технічну допомогу обслуговуючому сільськогосподарському кооперативу для проведення вапнування ґрунтів.

- Надавати консалтингові послуги з реалізації проекту.

- Провести семінари-практикуми для учасників проекту, тематика яких пов’язана з конкретними етапами ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами угіддях Рівненського Полісся.

- Забезпечити проведення заходів внутрішнього моніторингу, громадської оцінки, аудиту та звітності по Проекту.

 

Керівник проекту ____________________________________________
Печатка організації-учасника Конкурсу __________________________

 ДОДАТОК 6

 

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

Ковенько Василь Васильович

 

Дата народження:

Освіта: У 2000 році закінчив Вищу школу права при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

 

Досвід професійної діяльності:

Свою трудову діяльність розпочав з березня 1998 року спеціалістом юридичного відділу Володимирецької райдержадміністрації, з липня 2000 по червень 2002 року – державний податковий інспектор відділу стягнення платежів до бюджету та старший державний податковий інспектор-юрконсульт групи правового забезпечення Володимирецької ОДПІ, з лютого по грудень 2004 року працював заступником начальника-начальник відділу ДВС Володимирецького районного управління юстиції, а з квітня 2006 року по грудень 2010 року працював заступником голови Володимирецької районної ради. 23 грудня 2010 року обраний головою Володимирецької районної ради шостого скликання.

 

Вміння та навички:

досвід управління колективом;

- досвід підготовки та ведення контрактів;

- досвід планування діяльності

- організація команди для вирішення конкретних задач;

 

Участь в тренінгах та семінарах:

Функції та завдання:

Керівник проекту

 

Контактний телефон/факс, е-mail:

8(03634) 2-32-00, 8(03634) 2-30-06,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Учасник конкурсу _________________________________

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!