banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 98 Про комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області

УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шосте скликання)

 

РІШЕННЯ

 

від 05 серпня 2011 р.                                                                                                                 № 98

 

Про комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня»Володимирецької районної ради Рівненської області

 

З метою вдосконалення організаційно-методичного забезпечення системи охорони здоров’я району, керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням районної ради «Про перелік та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району» №179 від 19.10.2007, за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада

вирішила:

1. Перейменувати Володимирецьку центральну районну лікарню, код ЄДРПОУ 01999804 в комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області.

2. Затвердити в новій редакції Статут комунального закладу «Володимирецька центральна районна лікарня»Володимирецької районної ради Рівненської області. (додається)

3. Делегувати Володимирецькій райдержадміністрації:

– повноваження щодо укладання та розірвання контракту/угоди, договору із головним лікарем комунального закладу «Володимирецька центральна районна лікарня»Володимирецької районної ради Рівненської області.

– повноваження щодо погодження організації структури та затвердження штатів комунального закладу «Володимирецька районна центральна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області.

– повноваження щодо затвердження кошторису лікарні,здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, гуманітарної політики у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

(Бова А.В).

 

                                                   Голова ради                                                    В.Ковенько


С Т А Т У Т

Комунального закладу

«Володимирецька центральна районна лікарня»

Володимирецької районної ради Рівненської області

(нова редакція)

 

1.Загальні положення.

1.1. Комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області (далі за текстом – лікарня) є спільною власністю територіальних громад району, засновником якої є Володимирецька районна рада та є лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини, спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню району, є центром організаційно-методичного і оперативного керівництва всіма закладами охорони здоров’я на території району, відповідальним за організацію та якість медичного обслуговування населення району.

1.2. Комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області є правонаступником усіх прав та обов’язків Володимирецької центральної районної лікарні, зареєстрованої розпорядженням голови Володимирецької районної державної адміністрації від 01 серпня 2002 року № 252.

1.3. Лікарня діє як самостійний суб’єкт з правами юридичної особи, має Статут та регламент роботи, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку з власною назвою, відповідні штампи, бланки, володіє відокремленим майном, набуває майнові та інші права, несе обов’язки, може бути позивачем та відповідачем в суді.

1.4. Лікарня під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян.

1.5. Інтереси трудового колективу представляє профспілкова організація лікарні відповідно до чинного законодавства шляхом укладання колективного договору.

1.6. Повна назва – Комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області.

Скорочена назва – КЗ «Володимирецька ЦРЛ».

1.7. Місцезнаходження лікарні (юридична та поштова адреса): Україна, 34300, Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Грушевського, 39.

 2. Мета та основні завдання лікарні.

2.1. Метою лікарні є провадження господарської діяльності з медичної практики: організація і управління охороною здоров’я, загальна практика на засадах сімейної медицини, терапія, підліткова терапія, геріатрія, пульмонологія, дитяча пульмонологія, ревматологія, дитяча кардіоревматологія, кардіологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, дієтологія, нефрологія, дитяча нефрологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, алергологія, дитяча алергологія, гематологія, дитяча гематологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, спортивна медицина, функціональна діагностика, хірургія, дитяча хірургія, онкохірургія, судинна хірургія, хірургія серця і магістральних судин, торакальна хірургія, проктологія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, урологія, дитяча урологія, нейрохірургія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, ендоскопія, онкологія, дитяча онкологія, радіологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, експертиза тимчасової непрацездатності, професійна патологія,акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, онкогінекологія, педіатрія, неонатологія , офтальмологія, дитяча офтальмологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, неврологія, дитяча неврологія, рефлексотерапія, психіатрія, дитяча психіатрія, сурдологія, наркологія, психотерапія, психофізіологія, медична психологія, сексопатологія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, патологічна анатомія, дитяча патологічна анатомія, епідеміологія, токсикологія, генетика медична, імунологія, клінічна імунологія, лабораторна імунологія, ультразвукова діагностика, рентгенологія, медицина невідкладних станів, комбустіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, генетика лабораторна, трансфузіологія, фармакологія, народна та нетрадиційна медицина. Перелік спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), медико-профілактична справа, лабораторна справа (клініка),лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, дозиметрія.

2.2. Надання в необхідному обсязі кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини, спеціалізованої стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню району та районного центра.

2.3. Оперативне і організаційно-методичне керівництво, а також контроль за діяльністю всіх закладів охорони здоров’я, які знаходяться на території району.

2.4. Планування і здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості медичного обслуговування населення району, зниження захворюваності, інвалідності, лікарняної летальності, дитячої і загальної смертності, покращання стану здоров'я різних контингентів населення.

2.5. Планування, фінансування і організація матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я району, розробка заходів з планомірного розвитку мережі медичних закладів.

2.6. Своєчасне і широке запровадження в практику роботи всіх медичних закладів району сучасних методів та засобів профілактики, діагностики і лікування.

2.7. Розробка, організація і здійснення заходів з розстановки, раціонального використання, підвищення професійної кваліфікації і виховання медичних кадрів та іншого персоналу закладів охорони здоров'я району.

2.8. Постійне вдосконалення форм і методів взаємозв’язку з іншими лікувальними закладами.

3. Основні функції лікарні

3.1. Організація надання кваліфікованої медичної допомоги населенню Володимирецького району у відповідності з адміністративно-територіальним поділом, за необхідності іншим громадянам України та іноземцям.

3.2. Організація поліклінічного обслуговування населення району у відповідності з адміністративно-територіальним поділом.

3.3. Організація поліклінічної допомоги хворим, які звертаються самостійно.

3.4. Встановлення порядку і показань до направлення хворих з інших лікувально-профілактичних закладів району для консультативної допомоги.

3.5. Організація правильного і своєчасного заповнення документів у випадку народження, смертності та мертвонародження, регулярна перевірка правильності заповнення документів, які надходять у районний відділ РАЦСу, забезпечення структурних підрозділів бланками обліково-оперативної та звітної документації.

3.6. Проведення в структурних підрозділах лікарні протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.

3.7. Повідомлення вищестоящих органів охорони здоров’я про випадки внутрішньо лікарняної інфекції, нещасні випадки і надзвичайні події (у самій Лікарні) в установленому законодавством порядку.

3.8. Лікарня може бути базою для виробничої практики студентів вищих навчальних медичних закладів усіх рівнів акредитації відповідно до чинного законодавства.

3.9. В складі Лікарні діє лікарняна аптека, предметом діяльності якої є отримання, облік, зберігання, розподіл та безоплатне забезпечення структурних підрозділів Лікарні лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Очолює аптеку фармацевт. Лікарняна аптека не є прибутковою комерційною структурою.

3.10. Медикаментозне забезпечення.

Забезпечення медикаментами стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних відділень проводиться лікарняною аптекою. Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення проводиться від підприємств, які виробляють медичні препарати, або через їх безпосередніх представників у відповідності до чинного законодавства за кошти бюджету лікарні і за умови наявності відповіднихліцензій і сертифікатів. Лікарські засоби та вироби медичного призначення можуть надходити в лікарняну аптеку централізовано, у вигляді гуманітарної та спонсорської допомоги, через благодійні фонди, відрахування громадських організацій, державних підприємств, установ, організацій, за кошти Чорнобильського фонду та як благодійна допомога від фізичних та юридичних осіб.

3.11. Надання підприємствам, установам та організаціям, населенню району та іншому населенню платних послуг на договірних умовах у порядку, встановленому чинним законодавством (медичні огляди для отримання дозволу на носіння зброї, медичні огляди для водіїв індивідуального автотранспорту, профогляди працівників підприємств, установ, організацій різної форми власності, медогляди для оформлення документів на виїзд за кордон, зубопротезування та інші види платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров’я згідно чинного законодавства).

Вартість платних послуг, визначених діючими нормативно-правовими актами, відшкодовується за рахунок особистих коштів фізичних і юридичних осіб, а у випадках, визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно з вимогами законодавства.

3.12. Спеціалізація та підвищення професійної кваліфікації середніх медичних працівників лікувально-профілактичних закладів району.

3.13. Заходи з підвищення професійної кваліфікації лікарів району; з цією організація і проведення клініко-анатомічних конференції, ознайомлення лікарів з новими методами та засобами профілактики, діагностики і лікування, а також формами і методами роботи кращих лікувально-профілактичних закладів району і районного центру;

3.14. Методичне керівництво лікувально-профілактичними закладами району і районного центру, включаючи:

- планові виїзди лікарів-спеціалістів в районну, амбулаторії та ФАПи для консультацій і надання практичної допомоги лікарям цих закладів з питань лікувально-діагностичної і профілактичної роботи;

- контроль та надання методичної допомоги медичним працівникам у відновленні диспансерного обслуговування населення, проведенні масових профілактичних оглядів та інших оздоровчих заходів;

- систематичне вивчення силами лікарів-спеціалістів лікарні і перш за все працівників інформаційно-аналітичного відділу основних якісних показників роботи лікувально-профілактичних закладів і рівня медичного обслуговування населення.

3.15. Організація обліку по всіх медичних закладах району, зокрема:

- систематичне проведення статистичних ревізій в підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах району, необхідних заходів з ліквідації виявлених недоліків;

- регулярне проведення інструктажів, семінарів для медичних працівників району з організації статистичного обліку, складання звітів і використання статистичних даних у роботі медичних закладів району;

- організація правильного і своєчасного заповнення документів у випадку народження, смертності та мертвонародження, регулярна перевірка правильності заповнення документів, які надходять у районний відділ РАГСу;

- проведення аналізу захворюваності та смертності населення району;

- забезпечення медичних закладів району бланками обліково-оперативної та звітної документації.

3.16. Проведення на території району комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.

3.17. Систематична перевірка та контроль за роботою лікувально-профілактичних і дитячих закладів району шляхом;

- направлення бригад лікарів-спеціалістів і організаторів охорони здоров'я для визначення стану та рівня роботи з медичного обслуговуванню населення;

- заслуховування звітів про роботу за певний період головних лікарів районних лікарень, лікарських амбулаторій, завідувачів ФАПів;

- аналізу планів роботи, статистичних звітів, історій хвороби померлих, актів патологоанатомічних розтинів, протоколів проведення клініко-анатомічних конференцій тощо;

- ревізії стану бухгалтерського обліку та звітності.

3.18. Проведення розтину померлих у лікарні згідно з установленим порядком.

3.19. Отримання, зберігання, видача листків непрацездатності.

3.20. Заготівля донорської крові та її компонентів.

3.21. Придбання, зберігання, перевезення, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Умови та порядок надання медичних послуг лікарні

4.1. Лікарня має право безпосередньо надавати лише ті види медичних послуг та медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, що дозволені їй на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) та згідно чинного законодавства.

4.2. У разі, коли особа, яка звернулася до Лікарні, потребує медичних послуг, що не можуть бути надані безпосередньо Лікарнею з використанням її власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Лікарня зобов’язана направити таку особу до іншого закладу охорони здоров’я чи фахівця, який може забезпечити надання відповідних послуг.

4.3. Єдиною підставою для отримання медичних послуг у Лікарні є стан здоров’я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних медичних показань.

4.4. Черговість доступу осіб, які звернулися до Лікарні, до медичних послуг регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров’ю конкретної особи.

4.5. Госпіталізація у стаціонарні відділення Лікарні здійснюється лише у разі наявності в пацієнта медичних показань, що зумовлюють необхідність цілодобового медичного контролю за станом здоров’я пацієнта та/або цілодобового безперервного медичного втручання, які не можуть бути забезпечені поза стаціонаром, або у разі, коли госпіталізація є обов’язковою у зв’язку з вимогами законодавства

4.6. Рішення про госпіталізацію у стаціонарні відділення Лікарні приймається лікарем, уповноваженим на це Керівником Лікарні, після ознайомлення із станом здоров’я особи та отримання згоди цієї особи, її законного представника (за винятком випадків, коли згідно з законом така згода для госпіталізації не є потрібною).

4.7. У разі, коли стан здоров’я особи вимагає невідкладної госпіталізації до Лікарні, але при цьому в Лікарні відсутні вільні місця, або Лікарня не має права надавати необхідні зазначеній особі медичні послуги за умовами ліцензування та державної акредитації, або госпіталізація зазначеної особи до Лікарні є неможливою за епідеміологічними умовами та критеріями, Лікарня після надання невідкладної допомоги забезпечує в разі потреби перевезення пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я за попереднім погодженням цього питання з відповідним закладом охорони здоров’я. При цьому до іншого закладу охорони здоров’я, куди спрямовується пацієнт, передається копія відповідної медичної документації, інформації про стан здоров’я особи та заходи, вжиті у Лікарні.

4.8. Якщо інше не передбачено законодавством, виписка з стаціонарних відділень Лікарні здійснюється у разі:

4.8.1. коли стан здоров’я госпіталізованої особи не вимагає подальшого лікування в умовах стаціонару;

4.8.2. наявності бажання госпіталізованої особи чи її законного представника;

4.8.3. коли госпіталізована особа порушує правила внутрішнього розпорядку Лікарні, але при цьому відсутня небезпека того, що відмова від продовження перебування такої особи в стаціонарі чи припинення надання їй медичних послуг можуть спричинити безпосередню загрозу для її життя чи здоров’я або для життя чи здоров’я інших осіб.

4.9. Якщо законний представник госпіталізованої особи наполягає на виписці цієї особи із стаціонарного відділення Лікарні, а стан здоров’я зазначеної особи вимагає продовження лікування в стаціонарних умовах, Керівник Лікарні чи уповноважений ним лікар може відмовити у виписці до моменту винесення рішення у цій справі відповідним органом опіки та піклування чи судом, за винятком випадків, коли законодавством встановлений інший порядок вирішення цього питання.

4.10. Особа, яка вимагає виписки зі стаціонарного відділення Лікарні за власним бажанням, повинна бути поінформована лікарем про можливі наслідки, які можуть бути спричинені для її здоров’я припиненням лікування у стаціонарі. Така особа має письмово засвідчити факт виписки з лікарні за власним бажанням та отримання зазначеної у цьому пункті інформації лікаря. У випадку відмови особи від такого засвідчення лікар зобов’язаний зробити відповідний запис у медичній документації зазначеної особи.

4.11. Якщо законний представник, опікун чи піклувальник не забирає неповнолітню чи недієздатну особу після виписки із стаціонарного відділення Лікарні, Лікарня має невідкладно повідомити про це місцеву раду за місцем проживання виписаної особи.

4.12. При наданні медичних послуг Лікарня зобов’язана забезпечувати дотримання відповідних пов’язаних з наданням медичної допомоги особистих немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншим законодавством України.

5.Відшкодування вартості та оплата медичних послуг,

що надаються Лікарнею

 5.1. Громадянам, які постійно проживають на території Володимирецького району Рівненської області, всі медичні послуги, за винятком тих, що входять до переліку платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138, Лікарня надає безоплатно за рахунок за коштів районного бюджету, та інших власних коштів.

5.2. Медичні послуги у рамках швидкої та невідкладної медичної допомоги громадянам, які не проживають постійно на території Володимирецького району Рівненської області, надаються безоплатно. Собівартість інших медичних послуг, що надаються Лікарнею таким громадянам (за винятком послуг, що входять до переліку платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138), підлягає відшкодуванню за рахунок коштів відповідного районного чи міського бюджету за місцем проживання таких осіб на основі відповідного подання, підписаного Керівником Лікарні, а в разі незгоди сторони, що має відшкодувати кошти – за рішенням суду.

5.3. Питання про компенсацію собівартості витрат Лікарні на надання послуг, не пов’язаних з наданням швидкої та невідкладної медичної допомоги безпритульним особам та особам без постійного місця проживання вирішується Володимирецькою райдержадміністрацією окремо в кожному конкретному випадку, виходячи з обставин цього випадку.

5.4. Вартість платних послуг, що входять до переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138, відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках, визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно з вимогами законодавства.

5.5. Вартість медичних послуг, наданих Лікарнею у зв’язку з настанням визначеного законом страхового випадку особам, застрахованим за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відшкодовується за рахунок коштів відповідного фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом.

5.6. Вартість послуг Лікарні, пов’язаних з наданням медичної допомоги інвалідам в рамках індивідуальної програми реабілітації згідно з Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” відшкодовується за рахунок коштів фонду соціального захисту інвалідів.

5.7. Особа, яка за станом здоров’я не потребує подальшого свого лікування в умовах стаціонару, з моменту, визначеного Керівником Лікарні, усі витрати на забезпечення покриття собівартості її перебування в стаціонарних відділеннях Лікарні відшкодовує за власний рахунок. Собівартість витрат, пов’язаних з продовженням перебування у стаціонарних відділеннях Лікарні неповнолітніх чи недієздатних осіб, стан здоров’я яких не вимагає подальшого лікування в стаціонарі, відшкодовується батьками чи іншими законними представниками таких осіб.

5.8. Особа, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння, всі витрати за надання Лікарнею медичних послуг несе за власний рахунок у разі коли сп’яніння є єдиною та безпосередньою причиною, що зумовила необхідність надання такій особі медичної допомоги, а факт сп’яніння підтверджений результатом дослідження, проведеного в порядку, встановленому законодавством.

5.9. Надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, особам, які мають статус біженців, здійснюється в порядку та на умовах, визначених відповідними законами, міжнародними договорами, згода на обов’язковість надана Верховною Радою України, та постановами Кабінету Міністрів України.

5.10. У разі залучення Лікарні до надання медичних послуг в рамках здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України, обласного та районного бюджетів у порядку та на умовах, встановлених законодавством.

5.11. У разі залучення Лікарні до надання медичних послуг в рамках здійснення заходів боротьби з епідеміями та у випадках масових отруєнь людей фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями з Державного бюджету України чи обласного бюджету в порядку та на умовах, встановлених законодавством.

6.Органи управління, порядок їх створення та фінансово-господарська діяльність лікарні.

6.1. Лікарня є самостійною юридичною особою, має штамп, печатку, власний розрахунковий рахунок, є неприбутковою організацією і фінансується з районного бюджету. При виконанні своїх завдань лікарня може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства.

6.2. Управління лікарнею здійснює Володимирецька районна державна адміністрація на основі відповідних повноважень, делегованих їй Володимирецькою районною радою. Володимирецька районна державна адміністрація:

- призначає та звільняє з посади головного лікаря ЦРЛ;

- за погодженням із Володимирецькою районною радою затверджує Статут лікарні та зміни до нього;

- погоджує організаційну структуру лікарні та затверджує штатний розпис;

- затверджує кошторис лікарні, здійснює контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

- виконує інші функції, делеговані їй Володимирецькою районною радою.

6.3. Володимирецька районна рада:

- вносить зміни до Статуту Лікарні;

- приймає рішення про відчуження майна та немайнових благ;

- передає в оренду цілісні майнові комплекси та їх структурні підрозділи, приміщення та споруди;

надає погодження на списання основних засобів вартістю за одиницю понад 5000 гривень, а також транспортних засобів та майна, яке перебуває під наглядом відповідних Державних інспекцій незалежно від вартості;

- прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію Лікарні, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

6.4.Керівництво лікарнею здійснюється головним лікарем, який призначається та звільняється згідно з чинним законодавством і несе відповідальність за діяльність закладу. Головний лікар безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації.

6.5. Головний лікар призначається на посаду за погодженням з начальником управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. На посаду головного лікаря призначається особа з числа висококваліфікованих організаторів охорони здоров’я. При призначенні керівника лікарні з ним укладається контракт / угода, договір / відповідно чинному законодавству з районною державною адміністрацією.

Повноваження головного лікаря:

- організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність лікарні;

- керує діяльністю лікарні і всіх закладів охорони здоров’я району, забезпечує виконання поставлених перед ним завдань ;

- погоджує призначення на посаду і звільнення з посади головних лікарів районних закладів охорони здоров’я;

- приймає на роботу і звільняє працівників лікарні;

- в межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками охорони здоров’я району;

- формує штатний розпис медичних установ району, виходячи з потреб населення та в інтересах лікарні і подає на затвердження голові райдержадміністрації. Штати лікарні встановлюються у відповідності з діючими штатними нормативами та типовими штатами;

- керує державним наглядом у системі охорони здоров’я району, контролює діяльність лікувально-профілактичних закладів;

- є розпорядником коштів у межах затвердженого кошторису;

- накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства;

- організовує мобілізаційну підготовку районних закладів охорони здоров’я згідно з їх завданнями;

- без довіреності діє від імені установи, представляє її інтереси у судах, інших органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях будь-яких форм власності, громадянами, їх об’єднаннями, трудових колективах, взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними юридичними особами;

- наказом, за згодою профспілкової організації, визначає розміри заробітної плати та премії, доплати та надбавки згідно кількості та якості виконаної роботи, рівня кваліфікації працівників, відповідно до законодавства України.

6.6.Головний лікар має право розпоряджатись грошовими коштами та майном на користь лікарні згідно з чинним законодавством.

6.7.Головний лікар вивчає потребу в матеріально-технічних ресурсах і забезпечує їх придбання в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.8.Головний лікар має право:

6.8.1.Діяти від імені установи, представляти її на всіх підприємствах, в установах, організаціях.

6.8.2.Заключати господарські та трудові договори з підприємствами, науковими закладами, кооперативами, спеціалістами на виконання окремих досліджень, ремонтних робіт приміщень, ремонту апаратури, підвищення кваліфікації кадрів, або надання медико-соціальних послуг в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.8.3.Виконувати інші функції не заборонені законодавством України.

6.9.Контроль за організацією медичної діяльності лікарні здійснює управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

6.10.Контроль за окремими сторонами діяльності лікарні здійснює правова державна інспекція праці, державні органи, що наглядають за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

6.11.Відношення лікарні з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування будуються відповідно до чинного законодавства.

6.12.Центральна районна лікарня є неприбутковою бюджетною організацією, діяльність якої фінансується з бюджету районної ради та інших джерел, передбачених чинним законодавством.

6.13.Кошти, які не використані протягом року, залишаються на поточному рахунку лікарні.

6.14.Лікарня має:

6.14.1.Профспілкову організацію.

6.14.2.Правила внутрішнього трудового розпорядку.

6.14.3.Колективний договір.

6.14.4.Правила внутрішнього розпорядку для хворих. Порядок прийому і виписки хворих визначається спеціальними правилами, затвердженими органом управління охороною здоров'я.

6.14.5. При лікарні організовуються: медична рада, рада медичних сестер, секції фахівців, дні лікарів, фельдшерів, акушерок, медичних сестер, які діють на основі спеціальних положень, затверджених МОЗ України.

 7. Майно ЦРЛ

7.1. Майно лікарні є комунальною власністю територіальних громад району і належить КЗ «Володимирецька ЦРЛ» на праві оперативного управління.

7.2. Майно лікарні становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі лікарні.

7.3. Джерелами створення майна та фінансових ресурсів лікарні є бюджет та інші надходження не заборонені чинним законодавством України.

7.4. Лікарня має право списувати інвентар, інше майно, яке прийшло в непридатність, у порядку, визначеному чинним законодавством.

Держава гарантує захист майнових прав лікарні. Вилучення державою з лікарні її основних фондів, оборотних коштів та іншого використовуваногонею майна здійснюється тільки у випадках передбачених законами України.

 8. Структура лікарні

8.1.Структура лікарні визначається територіальним органом охорони здоров'я в залежності від потреб населення у медико-санітарній допомозі, чисельності населення, зони обслуговування та затверджується районною державною адміністрацією.

8.2.Штати лікарні встановлюються у відповідності з діючими штатними нормативами та типовими штатами.

8.3. Схема організаційної структури лікарні встановлена в додатку №1 до цього Статуту.

 9.Діяльність лікарні

9.1. Лікарня самостійно здійснює зовнішньо-економічну діяльність відповідно до чинного законодавства.

9.2. Лікарня укладає угоди з підприємствами, організаціями всіх форм власності, громадянами України та інших держав для забезпечення потреб лікарні в медичних препаратах, обладнанні, науково-технічних засобах, предметах побуту хворих, продуктах харчування, буд. матеріалах, транспортних засобах та інших предметах (товарах, роботах, послугах), необхідних для здійснення діяльності лікарні.

9.3. Відносини ЦРЛ з іншими установами, підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів, відповідно до чинного законодавства. Лікарня реалізує свої послуги за цінами і тарифами, які передбачені чинним законодавством.

9.4. Розрахунки за своїми зобов’язаннями з іншими установами проводяться у безготівковому порядку через установи банків, а розрахунки готівкою здійснюються відповідно до правил виконання розрахункових касових операцій, затверджених Національним банком України згідно чинного законодавства.

9.5. Лікарня самостійно здійснює свою діяльність, оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

9.6. Форми, системи та розміри оплати праці, встановлюються лікарнею на підставі діючих нормативних актів.

9.7. Працівники лікарні підлягають соціальному та медичному страхуванню, соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, що встановлені для працівників державних установ та організацій. Внески в фонд соціального страхування і в пенсійний фонд здійснюються лікарнею в термін і у розмірах, визначених діючим законодавством.

9.8. Лікарня зобов’язана для всіх працюючих створити безпечні та нешкідливі умови праці; несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

9.9. Медикаментозне забезпечення лікарні проводиться аптечними закладами, які закуповують медикаменти, наркотичні, сильнодіючі, психотропні ліки, предмети догляду за хворим та інші предмети і вироби медичного призначення, виготовляють ліки в умовах закладів, здійснюють оптову реалізацію, забезпечують Володимирецьку ЦРЛ медикаментами, киснем, етиловим спиртом, перев’язувальними засобами, здійснюють роздрібну реалізацію медикаментів, безпосередньо з аптеки та через аптечні пункти при лікувальних установах і фельдшерсько-акушерських пунктах, на основі договірних зобов’язань та у порядку, встановленому чинним законодавством.

 10.  Контроль за діяльністю лікарні

10.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Лікарні здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства, покладено контроль за сплатою податків та інших обов’язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Лікарня має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок її діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачене законом. Дії службових осіб, що здійснювали перевірку, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством України.

10.3. Службові особи організацій та органів, що проводять перевірку Лікарні, несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

10.4. Відносини Лікарні з органами державного управління і місцевого самоврядування регулюються відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», цього Статуту та інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

11.  Трудовий колектив лікарні

11.1. Трудовий колектив Лікарні становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

11.2. Трудовий колектив Лікарні формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.3. Повноваження трудового колективу Лікарні реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити керівник Лікарні.

11.4. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих та керівництва Лікарні у КЗ «Володимирецька ЦРЛ» відповідно до законодавства України укладається колективний договір.

 12.Ліквідація і реорганізація лікарні.

12.1. Припинення діяльності лікарні проводиться шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення).

12.2. Ліквідація лікарні проводиться за рішенням власника, а у випадках, передбаченим чинним законодавством, за рішенням суду.

12.3.Ліквідація лікарні проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом.

12.4. Ліквідаційна комісія оцінює майно ліквідованої установи і розраховується з кредиторами. Складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

12.5. При ліквідації (реорганізаці) лікарні, звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав і інтересів відповідно до чинного законодавства України.

12.6. Після ліквідації печатки і штампи лікарні здаються в установленому чинним законодавством порядку.

12.7. Документи про нарахування заробітної плати та інших доходів, а також про облік та рух кадрів підлягають здачі в державний архів.

12.8.Лікарня вважається ліквідованою з моменту її виключення з державного реєстру України.

13. Прикінцеві положення

13.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Володимирецької районної ради.

Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Додаток до Статуту

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»

 Організаційна структура Комунального закладу «Володимирецької центральної районної лікарні» Володимирецької районної ради Рівненської області:

 1. Стаціонар з профільними відділеннями:

- хірургічне;

- терапевтичне;

- кардіологічне;

- неврологічне;

- пологово-обсерваційне;

- травматологічне;

- гінекологія;

- дитяче;

- реанімаційне;

- інфекційне.

- загальної практики сімейної медицини.

2. Поліклінічне відділення.

3. Стоматологічна поліклініка.

4. Лікувально-діагностичні підрозділи:

- фізіотерапевтичний;

- ЛФК для дорослих;

- голкорефлексотерапії;

- ренгенологічний;

- флюорографічний;

- електрокардіографічний та функціональної діагностики;

- ендоскопічний;

- УЗД;

- Районний центр заготівлі та переробки плазми.

5. Допоміжні служби та підрозділи:

- паталогоанатомічне відділення;

- інформаційно-аналітичний відділ;

- відділ АСУ та національного реєстру;

- клініко – діагностична лабораторія;

- бухгалтерія;

- приймальне відділення;

- харчоблок;

- бібліотека;

- адміністративно-господарська частина;

- гараж;

- відділ кадрів;

- стерилізаційна.

6. Рафалівська районна лікарня.

6.1. Терапевтичне відділення.

6.2. Відділення загальної практики сімейної медицини.

7. Структурними підрозділами Володимирецької ЦРЛ з провадження

господарської діяльності – медичної практики є:

- Антонівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;

- Більськовільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;

- Великотелковицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини;

- В.Цепцевицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини;

- Мульчицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини;

- Озерська сільська загальної практики сімейної медицини;

- Сопачівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;

- Фельдшерсько-акушерський пункт (далі ФАП) с. Берестівка;

- ФАП с. Балаховичі;

- ФАП с. Березино;

- ФАП с. Бишляк;

- ФАП с. Біле;

- ФАП с. В.Жолудськ;

- ФАП с. Веліхово;

- ФАП с. Воронки;

- ФАП с. Городець;

- ФАП с. Довговоля;

- ФАП с. Дубівка;

- ФАП с. Жовкині;

- ФАП с. Заболоття;

- ФАП с. Зелене;

- ФАП с. Іванчі;

- ФАП с. Каноничі;

- ФАП с. Кідри;

- ФАП с. Красносілля;

- ФАП с. Липно;

- ФАП с. Лозки;

- ФАП с. Луко;

- ФАП с. Любахи;

- ФАП с. М.Жолудськ;

- ФАП с. М. Телковичі;

- ФАП с. Нетреба;

- ФАП с. Новаки;

- ФАП с. Озерці;

- ФАП с. Острів;

- ФАП с. Острівці;

- ФАП с. Полиці;

- ФАП с. Половлі;

- ФАП с. Радижево;

- ФАП с. Ромейки;

- ФАП с. Рудка;

- ФАП с. Сварині;

- ФАП с. Собіщиці;

- ФАП с. Сошники;

- ФАП с. Ст. Рафалівка;

- ФАП с. Степангород;

- ФАП с. Суховоля;

- ФАП с. Уріччя;

- ФАП с. Хиночі;

- ФАП с. Чудля.

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!