banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 99 Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік


У К Р А Ї Н А

Володимирецька районна рада

Рівненської області

/шосте скликання /


Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від “ 05 “ серпня 2011 року                                                                                                           № 99

 

 Про внесення змін до

районного бюджету

на 2011 рік

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року № 26 «Про районний бюджет на 2011 рік», від 25 лютого 2011 року № 56 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік», від 06 травня 2011 року №80 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік», а саме:

 

1. Збільшити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік на 2 607,5 тис.грн. ( додаток1), у тому числі:

загального фонду бюджету на 2 447,5 тис.грн., з яких за рахунок :

збільшення обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю на 2 397,0 тис.грн.;

збільшення обсягу іншої субвенції із сільських бюджетів на утримання працівників по роботі з молоддю філій районного центру СССДМ на 14,3 тис.грн.;

збільшення обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу на 14,2 тис.грн;

збільшення обсягу іншої субвенції із Полицького сільського бюджету районному бюджету на придбання обладнання для ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Полиці на 22,0 тис.грн.

2. Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 3 340,0 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3), у тому числі:

загального фонду на 3 186,5 тис.грн., з яких:

за рахунок збільшення обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю на 2 397,0 тис.грн.;

за рахунок збільшення обсягу іншої субвенції із сільських бюджетів на утримання працівників по роботі з молоддю філій районного центру СССДМ на 14,3 тис.грн.;

збільшення обсягу видатків загального фонду за рахунок зменшення коштів, переданих із загального фонду до спеціального фонду на суму 6,5 тис.грн.;

збільшення обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу на 14,2 тис.грн.;

збільшення обсягу іншої субвенції із Полицького сільського бюджету районному бюджету на придбання обладнання для ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Полиці на 22,0 тис.грн.;

за рахунок вільного залишку коштів який утворився станом на 01.01.2011 року в сумі 732,5 тис.грн.;

видатки загального фонду за рахунок вільного залишку в сумі 732,5 тис.грн розподілити:

- районній державній адміністрації для Володимирецькій ЦРЛ - 150,0 тис.грн.;

- відділу освіти та виховання Володимирецької РДА - 233,0 тис.грн.;

- на надання додаткової дотації з районного бюджету сільським та селищним бюджетам на утримання об’єктів соціально-культурної сфери - 268,6 тис.грн.;

- на надання іншої субвенції на соціально-економічний розвиток в сумі 32,0 тис.грн.;

- управлінню праці та соціального захисту РДА для районного центру СССДМ - 14,0 тис.грн.

- управлінню праці та соціального захисту РДА для виплати компенсації за надання соціальних послуг - 9,2 тис.грн.;

- на виконання районної «Програми розвитку фізичної культури та спорту на період до 2012 року» 20,0 тис.грн.;

- на надання іншої субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в сумі 5,7 тис.грн.

Зменшити видатки районної державної адміністрації на виконання інших освітніх програм в сумі 20,0 тис.грн. (додаток 2,3,7);

- збільшити видатки на виконання інших програм в сумі 7,0 тис.грн.;

- збільшити видатки відділу освіти та виховання на виконання інших освітніх програм на 13,0 тис.грн.

Збільшити видатки спеціального фонду на 153,5 тис. грн. (додаток 2,3,6), в тому числі за рахунок:

- збільшення обсягу іншої субвенції з обласного бюджету на программу забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін в сумі 160,0 тис.грн.;

- зменшення обсягу надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку по Володимиецькій ЦРЛ в сумі 6,5 тис.грн.

По спеціальному фонду районного бюджету зменшити видатки по іншій діяльності у сфері охорони навколишнього середовища (районного природоохоронного фонду) та передати субвенцію обласному бюджету на виконання Проекту «Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на комунальних очисних спорудах смт. Володимирець (реконструкція)» в сумі 186,0 тис.грн.(додатки 2,3,4).

3. Установити дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 732,5 та затвердити в сумі 4 912,9 тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток 5).

4. Зменшити профіцит загального фонду на 6,5 тис.грн., напрямком використання якого визначити зменшення передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та затвердити у сумі 7 794,6 тис.грн.(додаток 5).

5. Зменшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 6,5 тис.грн. джерелом покриття якого було визначено надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та затвердити у сумі 7 794,6 тис.грн.

6. Затвердити обсяг доходів загального фонду районного бюджету у сумі 233 064,8 тис.грн. спеціального фонду 13 671,8 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 7 058,1 тис.грн

7. Затвердити обсяг видатків загального фонду у сумі 231 976,5 тис.грн., спеціального фонду 21 466,4 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 15 038,7тис.грн.

8. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів по загальному та спеціальному фондах (додаток 4) на 2011 рік:

- іншої субвенції на соціально-економічний розвиток в сумі 32,0 тис.грн.;

- іншої дотації (додаткової дотації з районного бюджету на утримання об’єктів соціально-культурної сфери) у сумі 268,6 тис.грн.;

- іншої субвенції переданої районному бюджету на утримання працівників по роботі з молоддю філій районного центру СССДМ у сумі 14,3 тис.грн.;

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю на 2 397,0 тис.грн.;

- іншої субвенції з районного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у сумі 5,7 тис.грн.;

- здійснити перерозподіл іншої субвенції з обласного бюджету на виконання комплексної програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Рівненської області на 2011-2015 роки між місцевими бюджетами району;

- здійснити перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження ;

- іншої субвенції з спеціального фонду районного бюджету (районного природоохоронноного фонду) обласному бюджету на виконання Проекту «Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на комунальних очисних спорудах смт. Володимирець (реконструкція)» на суму 186,0 тис.грн.;

9. Затвердити зміни до переліку обєктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

10. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних галузевих програм, затверджених у додатку 8 рішення районної ради від 30 грудня 2010 року №26 «Про районний бюджет на 2011 рік», у додатку 8 рішення сесії районної ради від 25 лютого №56 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік» , у додатку 8 рішення сесії районної ради від 06 травня 2011 року № 80 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік» (додаток 7).

11. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів районного бюджету здійснити перерозподіл бюджетних коштів за економічною та функціональною класифікацією видатків в межах затверджених асигнувань (додатки 2,3,6).

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Романов В.О.)

13. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

                                                        Голова ради                                               В.Ковенько

Додатки

 


У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!