Рішення № 104 Про районну програму „Ліси Володимиреччини” на 2011-2015 роки


У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  (Шосте скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 21 жовтня 2011 року                                                                                                    №104


Про районну програму

„Ліси Володимиреччини”

на 2011-2015 роки 

На підставі статті 31 Лісового кодексу України, статті 40 Закону України „Про охорону навколишнього середовища”, статті 21 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.04.2011 № 159 „Про обласну програму „Ліси Рівненщини” з метою поліпшення екологічної ситуації в районі, забезпечення відтворення лісів, створення захисних насаджень, проведення лісогосподарських заходів і утримання лісів у належному санітарному стані, за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну програму „Ліси Володимиреччини” на 2011-2015 роки (далі – Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:

– забезпечити організацію виконання Програми;

– передбачити видатки з районного бюджету на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів;

         – інформувати районну раду про хід виконання Програми щороку до 20 січня.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Романов В.О.), з питань земельних відносин, розвитку села, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів (Мисько О.С.).

 

Голова ради                                                                                                                    В.Ковенько

 

 

 

 

 

Районна програма

„Ліси Володимиреччини” на 2011-2015 роки”

 

Загальна площа лісів та інших лісовкритих площ Володимирецького району становить 100,95 тис. га, 52 відсотки всієї території району. З них у користуванні Державного агентства лісових ресурсів України - 99869,47 га (ДП „Володимирецьке лісове господарство”), Міністерства аграрної політика та продовольства України – 17975,93 га (ДП СЛАП „Володимирецький держспецлісгосп”, ДЛГП „Сяйво”, ДЛГП „Звіробій”).

Лісовідновні заходи передбачається здійснювати в обсягах, які забезпечать повне заліснення площ зрубів від рубок головного користування в межах розрахункової лісосіки.

Роботи з лісовідновлення будуть спрямовані на підвищення біологічної стійкості та продуктивності насаджень шляхом введення до їх складу високопродуктивних швидкоростучих порід – інтродуцентів (модрини, бука, ялини, дуба червоного та інших) та шляхом переведення лісового насінництва на генетико-селекційну основу шляхом створення нових об’єктів постійної лісонасіннєвої бази, збільшення обсягів заготівлі селекційного насіння, вирощування садивного матеріалу та створення лісових культур з його використанням, що дасть можливість підвищити продуктивність лісів на 15-20 відсотків.

 

Мета програми

 

Метою Програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Розв’язати проблему можливо шляхом:

- удосконалення системи ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду;

 - запровадження:

принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування;

природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення;

- збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення;

- збереження біорізноманіття лісів;

- забезпечення:

розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки тощо);

екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької діяльності, інформування громадськості про стан лісового господарства;

- розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;

- розширення регіональної співпраці з метою координації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.

 

Завдання і виконання Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми спрямовані на забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості.

 

Основними завданнями Програми є:

- підвищення рівня лісистості;

- нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

- підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони захисту лісів;

- відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;

- раціональне використання лісових ресурсів;

- підвищення ефективності управління лісовим господарством;

- забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів лісокористувачів та інших джерел.

Прогнозні обсяги і фінансування Програми наведено у додатку до Програми.

 

Очікуванні результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

- поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;

- створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;

- забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;

- забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

- зменшити загрозу деградації земель.