banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 105 Про Програму надання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць, закуплених у юридичних та фізичних осіб (населення) для вирощування

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шосте скликання)


Р І Ш Е Н Н Я

 
 

від 21 жовтня 2011 року                                                                                    № 105

 

Про Програму надання спеціальної

бюджетної дотації за поголів’я телиць,

закуплених у юридичних та фізичних осіб

(населення) для вирощування

 

Відповідно до Законів України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», «Про племінну справу у тваринництві», «Про державну підтримку сільського господарства України», на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158, доручення Кабінету Міністрів України від 31січня 2011року №3852/1/1-11, дорученняпершого заступника голови обласної державної адміністрації від 14 лютого 2011 року №52/01-61/11 з метою розвитку галузі тваринництва району, за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити Програму надання спеціальної бюджетної дотації за поголів’я телиць, закуплених у юридичних та фізичних осіб (населення) для вирощування, що додається.

2. Районній державній адміністрації:

– забезпечити організацію виконання Програми;

– передбачити відповідні кошти в районному бюджеті на виконання заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів;

– інформувати районну раду про хід виконання Програми щороку до 15 січня.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Романов В.О.), з питань земельних відносин, розвитку села, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів (Мисько О.С.).

 

Голова ради                                                                                                      В.Ковенько

 

 

ПРОГРАМА

надання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць, закуплених у юридичних та фізичних осіб (населення) для вирощування

 

 

Програма надання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць, закуплених у юридичних та фізичних осіб (населення) для вирощування розроблена відповідно до Законів України "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року", "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про племінну справу у тваринництві", Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158, доручення Кабінету Міністрів України від 31 січня 2011року № 3852/1/1-11, дорученняпершого заступника голови обласної державної адміністрації від 14 лютого 2011 року № 52/01-61/11.

З метою вжиття заходів по розвитку галузі тваринництва в районі та заохочення сільськогосподарських підприємств району у 2011 році необхідно закупити 60 голів телиць для вирощування. На виконання Програми з районного бюджету необхідно виділити 50 тисяч гривень для виплати дотації підприємствам району у розмірі 833 гривень за одну закуплену голову.

 

Мета програми

Збільшення виробництва тваринницької продукції та нарощування поголів’я великої рогатої худоби в агроформуваннях району, шляхом стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до здійснення закупівлі телиць у юридичних та фізичних осіб ( населення ) для вирощування.

 

Порядок використання коштів

1. Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я телиць, закуплених у юридичних та фізичних осіб (населення) для вирощування, надається визначеним на конкурсних умовах сільськогосподарським підприємствам, (далі - підприємства), які придбали у юридичних та фізичних осіб (населення) телиць, отриманих від маточного поголів'я ідентифікованих не племінних продуктивних тварин (далі - поголів'я телиць) та запліднених шляхом штучного осіменіння спермопродукцією бугаїв-плідників або природного парування з бугаями-плідниками, допущеними до використання згідно з Каталогом бугаїв молочних, молочно-м'ясних і м'ясних порід.

Дотація за поголів'я телиць надається в разі, коли максимальна жива вага однієї закупленої тварини не перевищує 150 кілограмів, розмір дотації становить 833 гривень за одну закуплену голову.

2. Закуплені телиці, що вирощені, повинні бути введені в основне стадо або реалізовані іншим сільськогосподарським підприємствам як нетелі. У разі не введення телиць в основне стадо або передчасного вибуття з нього (крім реалізації іншим сільськогосподарським підприємствам як нетелей) сільськогосподарське підприємство повертає до районного бюджету кошти отриманої спеціальної бюджетної дотації.

Закуплені телиці повинні бути ідентифіковані на момент їх закупівлі у фізичних осіб (населення).

3. Для прийняття рішення щодо надання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць управління агропромислового розвитку райдержадміністрації утворює конкурсну комісію (далі - комісія), до складу якої включаються представники зазначених органів, районних органів державної статистики, фінансової, контрольно-ревізійної і податкової служби.

Комісія визначає до 1 квітня поточного року перелік отримувачів зазначеної спеціальної бюджетної дотації та затверджує його відповідним рішенням.

Комісію очолює начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Заявки, які надходять від сільськогосподарських підприємств, на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць розглядаються комісією в порядку їх надходження.

4. Для отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць сільськогосподарські підприємства, включені комісією до переліку отримувачів зазначеної дотації, щомісяця до 5 числа подають управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації такі документи до Програми:

- відомості про закупівлю телиць за формою згідно з додатками (1,1-А) разом з копією довідки про походження телиці, виданої продавцю ліцензованим районним, міжрайонним або обласним підприємством з племінної справи (селекційним центром) за формою згідно з додатком 2 до Програми;

- акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби та птиці за договорами, з громадянами (форма 95б);

- витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий органом, який веде зазначений Реєстр;

- платіжний документ про розрахунок за закуплені телиці.

Підприємства, що провадять господарську діяльність із закупівлі телиць не за місцем державної реєстрації, подають зазначені документи управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації за місцем провадження господарської діяльності.

5. Комісія розглядає подані документи та на їх основі приймає рішення про включення сільськогосподарських підприємств до реєстру підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів'я телиць відповідно до вимог цього пункту та пункту 3 цього Порядку.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць комісія у триденний строк після його прийняття надсилає підприємству письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

6. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації протягом трьох робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру підприємств, які мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць, нараховують підприємствам відповідні суми такої дотації та складають відомості за формою згідно з додатком 3 до Програми.

7. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації на підставі документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, подає управлінню державного казначейства у Володимирецькому районі відомості підприємств, які мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць.

8. На підставі зведених відомостей управління державного казначейства у Володимирецькому районі перераховує кошти на рахунок районного управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

9. Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації перераховує кошти сільськогосподарським підприємствам на розрахункові рахунки відкриті в банку.

 

Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу: наростити поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах району шляхом закупівлі 60 голів телиць у юридичних та фізичних осіб ( населення ).

 

 

 

 

 

_________________________________

(найменування і місцезнаходження

підприємства, номер поточного рахунка,

найменування відділення банку)

 

 

ВІДОМІСТЬ

на закупівлю телиць у населення

за ____________ 20__ р.

 

Прізвище, ім»я та по батьковіпродавця

Номер акта і дата закупівлі

Ідентифікаційний номертварини

Кількість

Загальнавартість,

гривень

Примітка

Голів

Жива маса, кілограмів

           
             

 

 

Керівник

____________ __________________

(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

М. П.

 

 

Додаток 1-А

до Програми

 

_________________________________

(найменування і місцезнаходження

підприємства, номер поточного рахунка,

найменування відділення банку)

 

 

ВІДОМІСТЬ

на закупівлю телиць

за ____________ 20__ р.

 

Найменування і місцезнаходженняпідприємства, ідентифікаційний код.

Номер акта і дата закупівлі

Ідентифікаційний номертварини

Кількість

Загальна вартість,

гривень

Примітка

Голів

Жива маса, кілограмів

           
             

 

Керівник

____________ __________________

(підпис) ( ініціали та прізвище )

"___" ____________ 20___ р.

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ДОВІДКА

про походження телиці

 

Кличка __________________________________________________________________

 

Ідентифікаційний номер ___________________________________________

 

Серія і номер паспорта тварини _____________________________________

 

Дата народження __________________________________________________

 

Порода ___________________________________________________________

 

Кому належить ____________________________________________________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові власника, поштова адреса)

 

 

 

Кличка

Селекційний індекс

Порода

Лактація

Надій, кілограмів

Мати

         

Батько

         

 

 

Керівник

____________ ___________________

(підпис) ( ініціали та прізвище )

 

"___" ____________ 20__ р.

 

М. П.


 

 

Додаток 3

до Програми

 

ВІДОМІСТЬ

на нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць, закуплених у юридичних та фізичних осіб (населення) для вирощування

 

 

_______________________________________

(господарство, район, область)

 

станом на ____________ 20___ р.

 

Найменування і місцезнаходженняпідприємства, ідентифікаційний код, номер поточного рахунка, найменування відділення банку

 

 

 

Закуплено телиць

 

Сума нарахованої спеціальної бюджетної дотації, гривень

Голів

Жива маса, кілограмів

       

 

 

 

 

Начальник управління

агропромислового розвитку

райдержадміністрації _____________ ________________ ( підпис) ( ініціали та прізвище )

 

 

"___" ____________ 20 __ р.

 

М. П.

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!