banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 125 Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік У К Р А Ї Н А

Володимирецька районна рада

Рівненської  області

/шосте  скликання /


Р І Ш Е Н Н Я

  від “   29   “  листопада   2011 року                                                                                        № 125

 

                                  Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”,  іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради,  районна рада

в и р і ш и л а :

           Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року № 26 «Про районний бюджет на 2011 рік»,  від 25 лютого 2011 року № 56 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік»,  від 06 травня 2011 року №80  «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік», від 5 серпня 2011 року №99 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік», від 21 жовтня 2011 року  №109 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік», а саме:

         1. Збільшити  обсяг доходів районного бюджету загального фонду бюджету на 8 929,1тис.грн., з яких за рахунок :

       - збільшення  обсягу  субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги  на дітей-сиріт  та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям і прийомним  батькам  за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною» на 23,3 тис.грн.;

- збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям  на 8 902,0 тис.грн.;

- збільшення обсягу іншої субвенції із сільських бюджетів на утримання працівників по роботі з молоддю  філій районного центру СССДМ  на              3,8 тис.грн., (додаток 1);

2. Збільшити  видатки    загального фонду на 8 809,2 тис.грн., (додатки 2,3) в тому числі за рахунок:

         - збільшення  обсягу  субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги  на дітей-сиріт  та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям і прийомним  батькам  за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною» на 23,3 тис.грн.;

         - збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям  на 8 902,0 тис.грн.;

         - збільшення обсягу іншої субвенції із сільських бюджетів на утримання працівників по роботі з молоддю  філій районного центру СССДМ на   3,8 тис.грн.;

  - зменшення коштів переданих із спеціального до загального фонду на суму  448,4 тис.грн.;

  - спрямування  вільного залишку бюджетних коштів на суму  482,0 тис.грн.;

  - видатки загального фонду за рахунок вільного залишку в сумі    482,0 тис.грн  розподілити:

  -  районній державній адміністрації  для  Володимирецької ЦРЛ   - 55,0 тис.грн.;

  -  на надання додаткової дотації з районного бюджету сільським та селищним бюджетам  на утримання об’єктів соціально-культурної сфери  -       171,0 тис.грн.;

  -   на надання іншої субвенції на  соціально-економічний розвиток в сумі  18,5 тис.грн.;

  -   на надання іншої субвенції на  ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в сумі  18,5 тис.грн.;

  - на виконання районних програм - 19,0 тис.грн. (додаток7);

  - на надання  субвенції державному бюджету на   соціально-економічний та культурний розвиток регіонів – 200,0 тис.грн.

           - на  підставі   акту  ревізії  контрольно-ревізійного управління в Рівненській     області   від 26.09.2011 року № 17-12-06/91  зменшити асигнування  відділу освіти та виховання Володимирецької РДА 153,5 тис. грн.

3. Затвердити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в сумі 242 003,3 тис.грн., обсяг видатків загального фонду районного бюджету у сумі 241 547,3 тис.грн. з профіцитом  загального фонду районного бюджету у сумі  431,0 тис.грн,   та обсяг кредитування загального фонду у сумі  25,0 тис.грн.

         4. Збільшити видатки  спеціального фонду на 558,5 тис. грн. (додаток 2,3,6), в тому числі   за рахунок:

- за рахунок вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету в сумі 110,1 тис.грн, переданого із загального фонду до спеціального фонду районного бюджету;

- збільшення обсягу надходження коштів із загального  фонду до бюджету розвитку   на  суму  - 448,4 тис.грн.

        5. Установити дефіцит спеціального фонду  районного бюджету у сумі  8 609,6 тис.грн., джерелом покриття якого визначити  надходження коштів із загального  фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі            8 562,8 тис.грн., а також залишків коштів спеціального фонду районного бюджету у сумі 46,8 тис.грн.

         6. Внести зміни  до  обсягів міжбюджетних трансфертів  по загальному фонду  (додаток 4) на 2011 рік:

          -  іншої субвенції на ліквідацію наслідків  надзвичайних ситуацій в сумі 18,5 тис.грн.;

          -  іншої субвенції на соціально-економічний розвиток в сумі  18,5 тис.грн.;

          -  іншої дотації (додаткової дотації з районного бюджету  на утримання об’єктів соціально-культурної сфери) у сумі 171,0  тис.грн.;

         - іншої субвенції  переданої районному бюджету на  утримання працівників по роботі з молоддю філій  районного центру СССДМ  у  сумі  3,8 тис.грн.;

         - здійснити перерозподіл  іншої субвенції з обласного бюджету на виконання комплексної програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Рівненської області на 2011 -2015 роки  між місцевими бюджетами району.

        7. Затвердити субвенцію з районного бюджету державному бюджету на  реалізацію заходів Програми економічного та  соціального  розвитку  Володимирецького району на 2011 рік у сумі 200,0 тис.грн. за рахунок вільного залишку  бюджетних коштів, з них на  виконання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами  делегованих Законами України повноважень органів місцевого самоврядування  відповідно до Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади»  в сумі 200,0 тис.грн.

     Надати право районній державній адміністрації здійснити розподіл субвенції на виконання делегованих повноважень між її структурними  підрозділами.

8.        8. Затвердити зміни до переліку  об’єктів, видатки на які будуть проводитися  за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

       9. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних галузевих програм,  затверджених у додатку 8 рішення районної ради від 30 грудня 2010 року  №26 «Про районний бюджет на 2011 рік»,  у  додатку 8 рішення сесії районної ради  від 25 лютого №56  «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік» , у додатку 8  рішення сесії районної ради від 06 травня 2011 року № 80 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік», у додатку 7  рішення сесії районної ради  від 05 серпня 2011 року № 99 «Про внесення змін до районного бюджету», у додатку 7 рішення сесії районної ради  від 21 жовтня 2011 року №109 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік», (додаток 7).

      10. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів районного бюджету  здійснити перерозподіл бюджетних коштів за економічною та функціональною класифікацією видатків в межах затверджених асигнувань       (додатки 2,3,6).

      11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків  (Романов В.О.)

      12. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 Голова ради                                                                           В.Ковенько


Додатки

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!