banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 132 Про Положення про помічників-консультантів депутата районної ради


У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання /

 Р І Ш Е Н Н Я

 від 30 грудня2011 р.                                                                                          № 132

 

Про Положення про помічників-консультантів

депутата районної ради

             Відповідно до пункту 35 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 29-1 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та з метою забезпечення здійснення депутатами районної ради повноважень, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Положення про помічників-консультантів депутата районної ради (додається).

2. Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з правових питань, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Ткачук В.Ф.).

Голова ради                                                                                  В.Ковенько


П О Л О Ж Е Н Н Я

про помічників-консультантів депутата Володимирецької районної ради

 

1. Депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата районної ради визначаються цим Положенням, яке затверджується районною радою.

4. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим Положенням.

5. Помічник-консультант депутата районної ради має право:

1) входити і перебувати у адміністративному приміщенні районної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2)  одержувати надіслану на ім’я депутата районної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням  депутата районної ради;

3) за дорученням депутата районної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної  громади, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4) за письмовим зверненням депутата районної ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною  та обчислювальною технікою.

6. Помічник-консультант депутата районної ради зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також вимог даного Положення;

2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;

3) за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4) допомагати депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

5) допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

6) надавати депутату районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

7. Помічнику-консультанту депутата районної ради видається посвідчення відповідного зразка. Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради, опис якого затверджується відповідною радою, видається районною радою  за письмовим поданням  депутата районної ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до районної ради після закінчення повноважень депутата районної ради, або за його письмовим  поданням.

 

 

О П И С

посвідчення помічника-консультанта

депутата Володимирецької районної ради

 

1. Бланк посвідчення має форму прямокутника розміром 
100 мм х 70 мм, виготовлений типографським способом із твердого картону та ламінований термоплівкою.

 

2. На зовнішній стороні посвідчення розташовані:

- у верхній частині – надпис "Україна";

- у нижній частині – надпис "Володимирецька районна рада";

- в центрі – стилізоване зображення Державного Прапора та Герба України.

 

3. На внутрішній стороні посвідчення розташовані:

- у верхній частині – надпис "Володимирецька районна рада" із зазначенням відповідного скликання, строку повноважень ради;

- в центральній частині:

ліворуч – кольорова фотографія помічника-консультанта депутата районної ради,

праворуч – номер посвідчення, під ним – прізвище, ім'я, по батькові  помічника-консультанта із зазначенням прізвища, ініціалів депутата районної ради. У зазначеному надписі вказується, що помічник-консультант депутата районної ради працює на громадських засадах;

 

4. Посвідчення підписує голова районної ради, фотокартка скріплюються гербовою печаткою районної ради.

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!