banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 90 Про нову редакцію програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Володимирецького району на 2010-2014 роки

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шосте скликання)


Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05 серпня 2011 року                                                                                                                      № 90

 

Про нову редакцію програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

Володимирецького району на 2010-2014 роки


Відповідно до Закону України від 11 червня 2009 року № 1511-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки», рішення Рівненської обласної ради від 26 лютого 2010 року «Про програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рівненської області на 2010-2014 роки», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України   „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити нову редакцію програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Володимирецького району на 2010-2014 роки (далі - Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 червня 2011 року № 214, (додається).

 

2. Райдержадміністрації:

- спільно з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

- при формуванні районного бюджету на відповідні роки в межах реальних фінансових ресурсів передбачати цільові асигнування, необхідні для реалізації Програми;

- щорічно до 20 січня наступного року інформувати районну раду про хід реалізації заходів Програми.

 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування внести зміни до програм розвитку житлово-комунальної сфери діяльності територіальних громад на перспективу до 2014 року з урахуванням заходів Програми, затвердженої цим рішенням.

 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 14 травня 2011 року № 485 Про програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Володимирецького району на 2010-2014 роки.

 

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної ради з економічних питань, комунальної власності та підприємництва (Сиротюк П. М.), з питань бюджету фінансів та податків (Романов В. О.) .        

 

                                                               Голова ради                                                                В. В. Ковенько

 

 


 

СХВАЛЕНО                                                                                                                                             Затверджено

Розпорядження                                                                                                                                       Рішення

голови райдержадміністрації                                                                                                                 Володимирецької районної ради

від 14.06.2011 р.  № 214                                                                                                                         від _05.08.2011р._ № __90__

                                                                      

 

ПРОГРАМА

реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Володимирецького району на 2010-2014 роки

 

 

Розділ 1. Стану житлово-комунального господарства Володимирецького району

 

1.1.          Загальна характеристика житлово-комунального господарства,

аналіз існуючих проблем щодо його функціонування та розвитку

 

Володимирецький район розташований в північно-західній частині Рівненської області, його територія становить 1944,0 км2. Межує з Маневицьким районом Волинської області та Костопільським, Зарічненським, Дубровицьким і Сарненським районами Рівненської області. Населення району становить 61,5 тис.чол. або 5,1 відс. населення області. Середня щільність населення на 1 кв.км – 32 чол., по області – 59. Структура населення району становить: сільське 80,7 відс., міське – 19,3 відс. загальної чисельності. За адміністративно-територіальним поділом район складається з 30 сільських та 2 селищних рад. На території району розташовано 67 населених пунктів: 2 селища міського типу та 65 сіл.

З 67 населених пунктів району у 20 спостерігаються періодичні підтоплення територій. Найбільш несприятливі умови в селищі Володимирець, селах Малі Телковичі, Великі Телковичі, Мульчиці, Уріччя, Озерці, Іванчі, Діброва, Щоків, Собіщиці. Поліпшення ситуації з підтопленням територій у селищах і селах можливе лише за умови реалізації державної політики, спрямованої на попередження та усунення причин підтоплення, зокрема:

будівництво меліоративних споруд в місцях з високий рівнем ґрунтових вод;

обмеження будівництва та господарської діяльності, що може призвести до тяжких еколого-економічних наслідків;

запобігання аварійним ситуаціям на інженерних спорудах і мережах;

проведення моніторингу підтоплених територій.

Житлово-комунальне господарство Володимирецького району – це розгалужена сфера господарського комплексу, підприємства якого надають різноманітні послуги: з водо-, теплопостачання, водовідведення, з експлуатації та ремонту житла, доріг, благоустрою, озеленення населених пунктів, а також ритуальні послуги. У галузі налічується 7 житлово-комунальних підприємств та організацій з чисельністю працюючих 85 чол. Щороку ці підприємства надають послуги, виконують ремонтні роботи та виробляють продукції на суму більше 1,6 млн.грн.

І водночас житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей.

Капітальні вкладення в комунальне будівництво не забезпечують пропорційний розвиток місцевого господарства населених пунктів, нарощування потужностей комунальних об’єктів та поліпшення їх технічного стану.

Підприємства житлово-комунального господарства не мають вагомих економічних стимулів до оптимізації структури тарифів і зниження нераціональних витрат матеріально-технічних ресурсів.

Усе це свідчить про наявність системної кризи в галузі та міжгалузевий характер проблем, для розв’язання яких, а також для забезпечення переходу до нової моделі сталого функціонування житлово-комунального господарства, необхідне проведення реформи галузі.

 

1.2.          Аналіз технічного стану житлового фонду, об’єктів благоустрою,

систем водо-, теплопостачання та водовідведення

 

Житлове господарство

Житловий фонд району на 1 січня 2010 року становить 116,5 тис.кв.м загальної площі.

Комунальний житловий фонд в селах та селищах району, який перебуває на обслуговуванні житлово-комунальних підприємств, становить 52 будинки загальною площею 28,4 тис.кв.м та нараховує 570 квартир, з яких 427 приватизовані, загальною площею 22,1 тис.кв.м.

В районі створено три об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Дані формування не функціонують із-за недосконалого нормативно-правового законодавства, непідголтовлегості населення до самоорганізації

Потребують капітального ремонту покрівлі дванадцяти багатоквартирних будинків, 40 відсотків внутрішньо будинкових мереж водопостачання, значна частина – термінової заміни.

 

Водопровідно-каналізаційне господарство

Станом на 01.01.2011 в районі селища Володимирець, Рафалівка та 6 сіл (Новаки, Жовкині, Собіщиці, Більська Воля, Заболоття, Сопачів) мають централізовані системи водопостачання, система каналізації функціонує в селищі Володимирець. Джерелом децентралізованого водопостачання в населених пунктах району є майже 6 тис. шахтних криниць. Протяжність комунальних водопровідних мереж в селищах району становить 27,7 км та 12,0 км каналізаційних мереж.

З об’єктів, які відносяться до галузі водопровідно-каналізаційного господарства в районі налічується 91,13 км водопровідних мереж, з яких 46,47 км або 51 відс. потребують ремонту та реконструкції, із 103 артезіанських свердловин – 79 підлягають відновленню, 80 водонапірних башт із 94 потребують поточного та капітального ремонту, 52,6 відс. каналізаційних мереж або 7,01 км із 13,31км, які експлуатуються, знаходяться в аварійному стані.

Питомі витрати водоспоживання в середньому по району на одну особу за добу становлять 125 літрів, втрати в системах водопостачання через зношеність мереж сягають до 25 відсотків.

В окремих населених пунктах (Володимирець, Новаки, Жовкині) питна вода за органо-лептичними показниками не відповідає вимогам ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

Основним джерелом водопостачання є децентралізований спосіб з індивідуальних шахтних криниць. Бактеріологічні та фізико-хімічні дослідження засвідчили перевищення нормативних показників якості води в декілька разів в населених пунктах: Городець, Берестівка, Красносілля, Кідри, Ромейки, Велихів.

Враховуючи те, що вартість електричної енергії становить основну складову собівартості води господарсько-питного призначення, вирішення питань енергозбереження є однією з центральних проблем модернізації систем питного водопостачання.

 

Теплове господарство

Забезпечення споживачів теплом в районному центрі здійснюється комунальним підприємством «Володимирець-Енергія-Плюс». На балансі підприємства знаходиться дві котельні, загальною потужністю 0,805 Гкал/год., 1400 м теплових мереж у двотрубному виміру, з яких 6 відсотків, або 86 м.п. попередньо-ізольовані, решта потребують заміни. Послуги надаються для 32 об’єктів різних форм власності.

Проблемними питаннями для підприємства є:

                        - зношеність котлів на 80, теплових мережі на 70 відсотків, які потребують заміни;

                        - окупність затрат діючими тарифами становить 60 відс.;

                        - в 2011 році за результатами господарської діяльності підприємство має 39,3 тис. грн. збитків (9,1 тис. грн. збитків за відповідний період 2010 року);

                        - рівень проплати за теплову енергію станом на 01.05.2011 – 92%.

 

Ритуальне обслуговування.

В районі надають ритуальні послуги 6 підприємств різних форм власності, з них 1 – комунальне підприємство.

У 2010 році підприємствами району надано ритуальних послуг та реалізовано предметів ритуальної належності на загальну суму 1456,3 тис.грн.. На одне поховання в середньому надано послуг на суму 1,2 тис.грн.

У населених пунктах району знаходиться 70 кладовищ, з них 56 діючих. У 2010 році на благоустрій місць поховань місцевими бюджетами було виділено 9,2 тис.грн.

Проте, окремі кладовища Балаховицької, Біленської, Більськовільської, Мульчицької, Озірецької сільських рад не відповідають вимогам нормативно-правових актів передбачених Законом України «Про поховання та похоронну справу».

 

Санітарне очищення

Звалища твердих побутових відходів стають одним із найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища. Обсяги захоронення твердих побутових відходів з початку експлуатації сміттєзвалищ та місць видалення відходів становить 80963 м3.

Основним способом видалення твердих побутових відходів є їх захоронення на сміттєзвалищах, що в переважній більшості не відповідає санітарно-екологічним нормам (крім сміттєзвалищ Володимирця, Рафалівки та місць видалення відходів в Антонівці, Мульчицях, Собіщицях, Степангороді). Значна частина звалищ у сільських населених пунктах Балаховицької, Біленської, Берестівської, Більськовільської, Великожолудської, Воронківської, Городецької, Довговільської, Заболоттівської, Красносільської, Любахівської, Озерської, Озерецької, Полицької,Половлівської та Сопачівської сільських рад є стихійними, розміщені у водоохоронних зонах, не мають обвалування та інших засобів захисту довкілля. Тривале накопичення побутових відходів на звалищах приводить до виникнення не передбачуваних фізико-хімічних та біохімічних процесів, продуктами яких є численні токсичні хімічні сполуки. Через відсутність постійних моніторингових спостережень місць складування побутових відходів, останні є значними осередками забруднення навколишнього природного середовища району. Ситуацію ускладнює відсутність ефективної системи збору та формування окремих видів відходів як вторинної сировини. Як результат, на сміттєзвалище потрапляє значна кількість матеріалів, які мають високу ресурсну цінність та підлягають переробленню (скло, папір, метал).

 

Дороги комунальної власності

Протяжність вулично-дорожньої мережі комунальної власності в населених пунктах району становить 562,3 км, у тому числі з твердим покриттям 209,6 км, що становить 37% від загальної протяжності.

В 2009 році, із спеціального фонду обласного бюджету на поточний ремонт комунальних доріг смт.Володимирець та смт.Рафалівка профінансовано 1962,248 тис.грн. За вказані кошти проведений поточний ремонт в селищі Володимирець (вул.Будівельників, вул.Шевченка, вул.С.Петлюри, вул.Грушевського, вул.Миру, вул.Соборна, вул.Повстанців, вул.1Травня, вул.Вишнева, вул.Сагайдачного, вул.В.Стуса, вул.Шкільна, вул.Київська, вул.Котляревського, вул.П.Орлика, вул.Горького, вул.Поліська, дорога до центрального кладовища) та в селищі Рафалівка (вул.Залізнична, вул.Петропавлівська, вул.1Травня).

У 2010 році з обласного територіального дорожнього фонду спрямовано 1367,806 тис.грн. на поточний та капітальний ремонти комунальних вулиць населених пунктів району: вул.Шевченка, вул.Вишнева, вул.Соборна, провул.Б.Хмельницького смт.Володимирець, вул.Веретелька с.Великий Жолудськ, вул.А.Коломійця с.Городець, вул.Радянська с.Сварині, вул.Лесі Українки, вул.Леоніда Коляди с.Собіщиці, вул.Грушевського с.Довговоля, вул.Молодіжна с.Зелене, вул.В.Затірка с.Острівці.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у 2010 році на поточний ремонт комунальних доріг району спрямовані кошти в розмірі 407,664 тис.грн.: вул.Л.Українки, вул.Ринкова, вул.Гранична, вул.Мічуріна, пров.Сагайдачного смт.Володимирець, вул.Гранична смт.Рафалівка, вул.Нова с.Берестівка, вул.Л.Українки с.Довговоля, вул.Приходька с.Заболоття.

На умовах співфінансування громади та селищної ради смт.Володимирець влаштоване щебеневе покриття вулиць Проектна, Молодіжна, Воїнів Інтернаціоналістів, Вінниченка, Нова, Садова, Г.Леончук, Шкільна, Тополева, Вербова, С.Петлюри, Лермонтова, Дорошенка, Княгині Ольги, Козацька, Ювілейна, Поліська, Тімірязєва, Київська.

 

Благоустрій

Зелені насадження є важливим компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.

Рослинність здатна істотно зменшити несприятливий вплив кліматичних і виробничих факторів на умови праці, життя та відпочинку людини, про що свідчить багатий світовий досвід ландшафтної організації територій населених пунктів, і передбачає підвищення планувальних якостей відкритого простору засобами ландшафтної архітектури.

Територія зелених насаджень усіх видів у межах населених пунктів району станом на 01.01.2010 становить 396,6 га. Згідно з прийнятою класифікацією ці насадження поділяються за функціональною ознакою на три основні групи:

а) озеленені території загального користування. Загальна площа їх в забудованих частинах населених пунктів станом на 01.01.2010 становить 15,0 га.

б) озеленені території обмеженого користування;

в) озеленені території соціального призначення.

 

Відповідно до Указу Президента України від 4 листопада 2008 року з 1995/2008 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень» розроблена районна програма розвитку декоративного садівництва на 2009-2013 роки, схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 7 серпня 2009 року № 261 та затверджена рішенням районної ради від 29 вересня 2009 року № 430.

 

1.3.          Аналіз фінансово-економічних показників діяльності

 

Упродовж 2007-2009 років підприємствами житлово-комунального господарства району зберігається позитивна динаміка надання послуг у вартісному виразі. Цей показник становив у 2007 році 914 тис.грн., у 2008 -1050, 2009 - у1240 , та 1403- у 2010 році. Приріст доходів за 3 роки становить 35,6 відс. Зокрема, теплопостачальними підприємствами досягнуто зростання доходів на 36,7 відс., відповідно водопровідно-каналізаційними – на 40,5 відс. та житловими на 40,1 відс.

У структурі доходів за 2010 рік найбільшу питому вагу займають доходи від реалізації послуг з теплопостачання бюджетним установам – 91 відс., водопостачання та водовідведення населенню та бюджетним установам, відповідно 32 та 28 відс. Від реалізації послуг по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій 91 відс. коштів надійшло від населення та 9 відс. нарахованих платежах становлять пільги.

За підсумками 2010 року підприємства комунального господарства є збитковими із загальною сумою 212,6 тис.грн. які в розрізі підгалузей є наступними:

-         теплової енергетики – 73,4 тис.грн.;

-         водопровідного та каналізаційного господарства – 120 тис.грн.;

-         житлового господарства – 19,2 тис.грн.

Основними чинниками, які суттєво ускладнюють фінансовий стан галузі, є неповне відшкодування діючими тарифами виробничих витрат житлово-комунальних підприємств та недостатній рівень оплати послуг споживачами.

З метою подолання збитковості підприємств Володимирецькою селищною радою 30 листопада 2009 року затверджено тариф на послуги теплопостачання на рівні витрат, пов’язаних з їх наданням. За підсумками роботи в грудні 2009 року КП «Володимирець-Енергія-Плюс» одержано прибуток на суму 8,3 тис.грн.

Рівень відшкодування тарифами вартості послуг становить 80 відс. за послуги водопостачання та водовідведення та 40 відс. за послуги з утримання та експлуатації житлових будинків.

Фінансово-господарський стан житлово-комунальних підприємств значною мірою залежить і від платіжної дисципліни їх споживачів. За 2007-2010 роки дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги залишилася на рівні і становить на 01.01.2010 року 207,8 тис.грн. Найбільшу заборгованість має населення – 170,0 тис.грн., яка зменшилася на 32,5 тис.грн. або 14 відс.

Станом на 1 січня 2010 року заборгованість населення становить за теплопостачання 4,0 тис.грн., водопостачання та водовідведення 61,0 тис.грн., утримання та експлуатація житлових будинків 105,0 тис.грн.

Такий стан справ в розрахунках за спожиті житлово-комунальні послуги обумовлений недостатніми діями підприємств в налагодженні претензійно-позовної, роз’яснювальної роботи серед боржників та реструктуризації боргів.

Неповні розрахунки споживачів за житлово-комунальні послуги призводять до зростання кредиторської заборгованості підприємств, яка за три роки зросла та становить на 1 січня 2010 року 123,0 тис.грн.

 

1.4.          Оцінка якості житлово-комунальних послуг та рівня задоволення

ними потреб населення

 

Як свідчать звернення громадян з питань надання житлово-комунальних послуг підприємствами галузі, їх якість не завжди відповідає вимогам. Причинами цього є як несвоєчасна оплата за надані послуги (про що свідчить заборгованість), так і несвоєчасне виконання в повному обсязі, відповідно до норм і правил, ремонтних робіт. Зокрема, населення скаржиться на неналежне утримання будинків та прибудинкових територій, несвоєчасне вивезення сміття та побутових відходів, відсутність водопостачання та теплопостачання внаслідок поривів мереж, поганий стан покриття вулично-дорожньої мережі. Збільшення кількості звернень та скарг від населення свідчить про те, що галузь житлово-комунального господарства потребує докорінного реформування.

 

1.5.          Визначення головних проблем та тенденцій розвитку

житлово-комунального господарства

Житлове господарство

Через відсутність належного фінансування, технічний стан житлового фонду району погіршується з кожним роком. Третина житлових будинків потребують ремонту та реконструкції. Комплексний капітальний ремонт житлового фонду не проводився з початку введення в експлуатацію. В результаті окремі конструктивні елементи будинків: покрівлі, балконні плити, фасади, внутрішньо будинкові мережі водо-, теплопостачання, водовідведення, перебувають у незадовільному технічному стані.

Існуюча система обслуговування, в якій житлово-експлуатаційна організація одночасно виступає в ролі замовника та виконавця послуг з обслуговування та утримання житлових будинків, є неефективною і не в змозі забезпечити вимоги мешканців щодо повноти та якості житлових послуг.

Альтернативним варіантом утримання і експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні, є формування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, запровадження нових форм діяльності з розмежуванням управлінських і виробничих функцій та залучення до управління і обслуговування житлового фонду суб’єктів підприємницької діяльності як фізичних, так і юридичних осіб.

З метою активізації створення ОСББ у 2007 році був реалізований пілотний проект «Удосконалення системи управління якістю житло-комунальних послуг та технічної модернізації багатоквартирних житлових будинків в смт. Володимирець Рівненської області»

Станом на 1 січня 2011 року в смт. Володимирець зареєстровані 3 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, однак вони не діють, житловий фонд не переданий на баланс громадських формувань. Програмою передбачено створити 34 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, в т.ч.6 в 2011 році, 9 в 2012, 10 в 2013 та 9 в 2014 роках.

Водопровідно-каналізаційне господарство

Одними із головних проблем розвитку водопровідно-каналізаційного господарства району є незадовільний технічний стан та зношеність значної частини основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення; застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення населених пунктів району, висока енергоємність обладнання, яке встановлено на об’єктах централізованого питного водопостачання та водовідведення; обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Для реконструкції водопровідної мережі у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у Володимирецькому районі Рівненської області буде освоєно 318,104 тис. грн. в селищах Володимирець, Рафалівка та селах Полиці, Лозки.

 

 

Теплове господарство

Підприємства комунальної теплоенергетики, як і все житлово-комунальне господарство району, мають наступні проблеми:

-         недосконале ціноутворення;

-         незадовільний стан основних фондів;

-         низька якість комунальних послуг;

-         неефективне використання енергетичних ресурсів.

Основним проблемним питанням є необхідність модернізації об’єктів теплопостачання з першочерговим переведенням котелень на альтернативні види палива.

Для підвищення якості послуг теплопостачання за рахунок технічної модернізації систем централізованого теплопостачання реалізується проект «Підвищення якості послуг теплопостачання на засадах державно-приватного партнерства в смт. Володимирець Рівненської області».

 


Розділ 2. Мета програми та шляхи реформування житлово-комунального господарства.

Реформування житлово-комунального господарства району здійснюється з метою:

захисту споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

створення умов на основі ринкових перетворень для розвитку оновлення та ефективного функціонування всіх об’єктів житлово-комунального господарства населених пунктів району, підприємств та організацій різних форм власності;

створення умов для беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів з метою їх технічного переоснащення та розвитку комунальної інфраструктури;

зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів;

виведення з експлуатації аварійних жилих будинків та відновлення аварійних об’єктів комунального господарства.

Програма визначає завдання, пріоритетні напрями, етапи та можливі шляхи реалізації реформи.

Серед першочергових цілей Програми є:

оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення;

створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами;

оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;

підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів; зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;

підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів витрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва окремих видів продукції (послуг).

Виконання Програми передбачає:

досягнення взаємоузгодження регуляторних функцій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;

запровадження стимулів до економного і раціонального     господарювання та використання ресурсів;

прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;

доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг.  

 

Розділ 3. Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання

 

 

3.1. Організація ефективного управління та належного використання

майнових комплексів у сфері виробництва і надання

житлово-комунальних послуг, завдання та заходи

Система управління повинна об’єднати зусилля органів державного управління, відповідних структур місцевих органів влади та підприємств житлово-комунального господарства всіх форм власності, їх об’єднань (корпорацій, асоціацій, акціонерних компаній тощо) для реформування та ефективного функціонування галузі в умовах ринкової економіки.

Для цього необхідно завершити роботу щодо передачі у комунальну власність відомчого житлового фонду та об’єктів комунального господарства; запровадити ринкові (договірні) відносини між замовниками і споживачами житлово-комунальних послуг; створити житлово-комунальні структури в сільських населених пунктах; визначити замовників житлових послуг.

Реформування галузі забезпечить підвищення ролі органів місцевого самоврядування, самостійність та відповідальність господарюючих суб’єктів різних форм власності.

Першочерговими заходами реформування галузі є завершення розроблення ефективної сучасної системи управління, впорядкування відносин власності, визначення замовників житлово-комунальних послуг.

Місцеві органи виконавчої влади забезпечують:

обслуговування населення підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форм власності;

проведення атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Органи місцевого самоврядування забезпечують управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності, їх належне утримання та ефективну експлуатацію, необхідний рівень якості послуг, що надаються населенню та його соціальний захист.

Підприємства та організації житлово-комунального господарства забезпечують на договірних засадах усіх споживачів якісними послугами в необхідних обсягах.

Ефективне управління діяльністю житлово-комунальних підприємств потребує розроблення виробничої та інвестиційної програм, формування та встановлення тарифів як засобу фінансового забезпечення цих програм; запровадження моніторингу діяльності підприємств, що дасть можливість органам місцевого самоврядування реалізувати свої повноваження із забезпечення якісними житлово-комунальними послугами.

 

3.2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства,

створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних

послуг

Головною метою демонополізації житлово-комунальної галузі є зниження негативних наслідків монополізації економіки, які полягають у встановленні монопольно високих цін і тарифів, нав’язуванні умов договорів, невигідних замовникам.

В житлово-комунальному господарстві є три підгалузі, зокрема: теплопостачання, водопостачання і водовідведення, які є природними монополістами. Житлове господарство за існуючої структури управління та обслуговування житлового фонду є теж монополістом. Суттєвою особливістю є те, що споживач не має можливості відмовитись від послуг підприємств вказаних підгалузей. В ряді випадків монополістами є підприємства інших підгалузей комунального господарства.

Процес демонополізації, в першу чергу, стосується житлового господарства. Залучення населення до самоуправління та утримання житлових будинків дозволить самим мешканцям здійснювати контроль за станом технічного обслуговування та ремонту житла, що значно підвищить якість наданих послуг.

Розвиток конкурентного середовища в житловому господарстві залежить від нових структур, які будуть замовниками житлових послуг, візьмуть на себе функції управління житлом, а також від нових приватних структур, для яких бізнес у сфері утримання та експлуатації житлового фонду буде привабливим в економічному плані.

З метою поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства району, створення умов для здорової конкуренції передбачається:

передача в оренду окремих основних і допоміжних підрозділів житлово-комунальних підприємств та об’єктів, приватизація окремих підприємств і виробництв галузі;

підтримка приватних і колективних теплосервісних підприємств, які впроваджують автономне енергозберігаюче обладнання як альтернативу існуючим централізованим системам теплопостачання.

Структурні зміни в діяльності та управлінні природними монополіями в житлово-комунальному господарстві, до яких належать комунальна теплоенергетика, водопостачання та водовідведення, потребують створення нових організаційних ринкових структур – акціонерних товариств, корпорацій, приватних підприємств, формування сервісних служб, передбачають можливе відокремлення виробництва від транспортування товару (послуг) до споживача.

Розвиток конкуренції у житлово-комунальному господарстві буде здійснюватись з метою створення для подолання негативних наслідків монопольного та домінуючого становища організацій житлово-комунального господарства шляхом:

формування органами місцевого самоврядування замовлень на послуги і програм розвитку об’єктів житлово-комунального призначення (обсяг послуг для населення, бюджетних установ, господарюючих суб’єктів, розвиток систем тепло-, водопостачання, водовідведення та інші);

організації системи розрахунків за використані ресурси і спожиті послуги на основі договорів (угод), а також застосування економічних санкцій за порушення договірних зобов’язань;

залучення на паритетній основі організацій різних форм власності для надання житлово-комунальних послуг на конкурсній (тендерній) основі;

створення об’єднань співвласників квартир та будинків, які будуть замовниками (надавачами) житлово-комунальних послуг;

реструктуризації діючих підприємств з виділенням непрофільних виробництв, що не пов’язані з основною технологічною діяльністю, створення альтернативних підприємств;

організації експлуатації об’єктів комунальної теплоенергетики, централізованого водопостачання та водовідведення підприємствами різних форм власності на основі контрактів на управління, укладання договорів оренди, концесій та інших;

створення нових організаційних ринкових структур – акціонерних товариств, корпорацій, приватних підприємств, формування сервісних служб (з монтажу та обслуговування приладів обліку, налагоджування та ремонту автоматики та інші) та організацій-надавачів послуг (відокремлення виробництва від транспортування товару (послуг) до споживача;

організації конкурсів на виконання спеціалізованих робіт (обслуговування внутрішньобудинкових мереж, вентканалів, димоходів, систем пожежогасіння, вивезення сміття та інші).

 

 

Розділ 4. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету, передбачених на реалізацію Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки;

коштів місцевих бюджетів;

коштів підприємств житлово-комунального господарства;

благодійних внесків;

коштів юридичних та фізичних осіб, що залучаються шляхом фінансового лізингу, із залученням виробників обладнання або енергосервісних компаній, передачі об’єктів житлово-комунального господарства в управління, оренду, концесію;

кредитів вітчизняних та зарубіжних комерційних банків.

Фінансування проектів у галузі житлово-комунального господарства з обласного бюджету здійснюється за умови співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у співвідношенні - не менш як 20 відсотків суми коштів, виділених з обласного бюджету.

Обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми на 2010-2014 роки наведено у додатку 1 до Програми.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення Програми, здійснюється у встановленому порядку.

 

Розділ 5. Оцінка результативності реалізації Програми та можливих

соціально-економічних наслідків

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики щодо розвитку житлово-комунального господарства;

зробити доступними послуги з тепло- і водопостачання для населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати;

створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства та подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсопоживання і дотримання екологічних нормативів та норм;

зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відбудову аварійних об’єктів комунального господарства;

забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до встановлених вимог.

 


8. Заходи щодо інституційного та організаційного забезпечення виконання завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Володимирецького району на 2010-2014 роки

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Стор вико-

нання, роки

Відповідальні за

виконання

Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку житлово-комунальних послуг

Створення системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві

2011-2012

Відділ будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-кому-нального господарства та енерго-збереження райдержадміністрації, комунальні підприємства теплоенергетики та водопостачання

Запровадження моніторингу якості питної води та стану питного водопостачання

2011-2012

Володимирецька районна салепі-демстанція, підприємства водо-провідно-каналізаційного господарства

Запровадження обов’язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам

2011-2012

Органи місцевого самоврядування , підприємства водопровідно-каналізаційного господарства

Проведення інвентаризації основних засобів комунальних підприємств

2011-1012

Володимирецька селищна

рада

Формування державної житлової політики, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла.

 

 

 

Запровадження моніторингу:

-         ринку житла та житлових послуг,

-         аварійних об’єктів житла і комунального господарства

2011

Органи місцевого самоврядування.

Організація ведення обліку громадян, які користуються правом на соціальне житло і перебувають на черзі на його отримання, надання державної підтримки для придбання житла

2011

Органи місцевого самоврядування.

Розроблення програм комунальної інфраструктури. Запровадження енергетичного планування

2011-2013

Органи місцевого самоврядування.

Сприяння утворенню при органах місцевого самоврядування підрозділів з питань організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та розвитку інституту управителів житлових будинків

2011-2012

Відділ будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації

Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо встановлення плати за житлово-комунальні послуги відповідно до їх якості та обсягів споживання, порядку і правил, проведення перерахунків у разі порушення цих вимог виробниками/виконавцями послуг

2011-2014

Відділ будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації, комунальні підприємства

Забезпечити виконання вимог законодавства щодо повного відшкодування суб’єктам господарювання економічно обгрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом та наданням житлово-комунальних послуг

2011-2014

Відділ будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження

райдержадміністрації

Забезпечити проведення енергетичного та технічного обстеження об’єктів житлово-комунального господарства, експертизи витрат та втрат, пов’язаних з виробництвом та наданням житлово-комунальних послуг суб’єктам господарювання

2011-2014

Органи місцевого самоврядування, комунальні

підприємства

Сприяти розробленню, реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на зменшення витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій

2011-2014

Відділ будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації, комунальні підприємства

Технічне переносна-щення житлово-кому-нального господарства , скорочення питомих показників викорис-тання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво жит-лово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання вико-ристання альтернатив-них джерел енергії та видів палива

Розроблення схем тепло забезпечення населених пунктів

2011

Комунальні підприємства

Впровадження пілотних проектів з переведення підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні джерела енергії

2011-2014

Комунальні підприємства, відділ будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації.

Покращення системи санітарного прибирання населених пунктів району, придбання нової техніки, запровадження роздільного збору твердих побутових відходів

2011-2014

Органи місцевого самоврядування

 

Проведення громадських слухань для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг

2011-2014

Органи місцевого самоврядування

 

Висвітлення у засобах масової інформації стану виконання заходів з реалізації Програми та основних проблемних питань

2011-2014

Відділ будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                      М. Мастій


                                                                                                       Додаток 1

                                                                                                           до Програми

Прогнозний обсяг

фінансового забезпечення виконання завдань

програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Рівненської області на 2010-2014 роки

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Прогнозний обсяг та джерела фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

У тому числі за роками:

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

46475,3

773,6

12273,7

13344,0

10927,0

9157,0

у тому числі:

1. Стимулювання реалізації інвестиційних проектів з:

9801,0

328,0

3162,0

4323,0

1895,0

93,0

 

1.1. Реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, всього:

407,0

-

-

407,0

-

-

 

у тому числі за рахунок коштів:

 

 

 

 

 

 

 

- державного бюджету

370,0

-

-

370,0

-

-

 

- місцевого бюджету

37,0

-

-

37,0

-

-

 

- власних коштів підприємств

-

-

-

-

-

-

 

- інших джерел

-

-

-

-

-

-

 

1.2. Технічного переоснащення централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій, всього:

937,0

-

937,0

-

-

-

 

у тому числі за рахунок коштів:

 

 

 

 

 

 

 

- державного бюджету

843,0

 

843,0

 

 

 

 

- місцевого бюджету

94,0

 

94,0

 

 

 

 

- власних коштів підприємств

 

 

 

 

 

 

 

- інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання, всього:

1680,0

-

1680,0

-

-

-

 

у тому числі за рахунок коштів:

-

-

-

-

-

-

 

- державного бюджету

-

-

-

-

-

-

 

- місцевого бюджету

1680,0

-

1680

-

-

-

 

- власних коштів підприємств

-

-

-

-

-

-

 

- інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Благоустрою територій районних центрів та малих міст, поводження з твердими побутовими відходами, зовнішнього освітлення населених пунктів. всього:

6777,0

328,0

545,0

3916,0

1895,0

93,0

 

у тому числі за рахунок коштів:

 

 

 

 

 

 

 

- державного бюджету

6164,0

297,0

495,0

3559,0

1728,0

85,0

 

- місцевих бюджетів

613,0

31,0

50,00

357,0

167,0

8,0

 

2. Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії, всього:

104,0

-

100,0

-

-

4,0

 

у тому числі за рахунок коштів:

 

 

 

 

 

 

 

- державного бюджету

94,6

-

91,0

-

-

3,6

 

- місцевого бюджету

9,4

-

9,0

-

-

0,4

 

- власних коштів підприємств

 

 

 

 

 

 

 

- інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

3. Сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій.

 

 

34313,6

 

 

445,6

 

 

8460,0

 

 

8460,0

 

 

8460,0

 

 

8488,0

 

у тому числі за рахунок коштів

 

 

 

 

 

 

 

- державного бюджету

32175,0

6431,5

6431,5

6431,5

6431,5

6449,0

 

- місцевого бюджету

88,0

17,5

17,5

17,5

17,5

18,0

 

- інших джерел

1605,0

321,0

321,0

321,0

321,0

321,0

 

4. Надання державної підтримки та підтримки органів місцевого самоврядування для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в тому числі ліфтів, в яких утворюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, всього:

2256,7

-

551,7

561,0

572,0

572,0

 

у тому числі за рахунок коштів:

 

 

 

 

 

 

 

- державного бюджету

2051,5

-

501,5

510,0

520,0

520,0

 

- місцевого бюджету

205,2

-

50,2

51,0

52,0

52,0

 

- власних коштів підприємств

 

 

 

 

 

 

 

- інших джерел

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

46475,3

773,6

12273,7

13344,0

10927,0

9157,0

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                                                           до Програми

 

Очікувані результати

виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального

господарства Рівненської на 2010-2014 роки

 

пор.

Найменування показника

Одиниця виміру

2010

рік (факт)

2011

рік

2012

рік

2013

рік

2014

рік

І. Створення системи ефективного управління житлом а підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг

1.

Загальна кількість утворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення

об’єднання

3

6

9

10

9

2.

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення

 

21

36

48

59

70

3.

Частка підприємств, які розробили і виконують стратегічні плани дій (зокрема плани капітальних інвестицій):

 

-

-

-

-

-

 

- водопровідно-каналізаційні підприємства

відсоток

-

-

-

-

-

 

- теплопостачальні підприємства

відсоток

 

 

 

 

 

ІІ. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та

потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг

4.

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу

відсоток

-

-

-

-

-

5.

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управління комунальних підприємств

відсоток

-

-

-

-

-

ІІІ. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства

житлово-комунального господарства

6.

Рівень оплати населенням послуг з:

 

 

 

 

 

 

 

- централізованого водопостачання та водовідведення

відсоток

104

100

100

100

100

 

- централізованого теплопостачання

відсоток

104

100

100

100

100

 

- утримання будинків споруд та прибудинкової території

відсоток

105

100

100

100

100

7.

Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг:

 

 

 

 

 

 

 

- централізованого водопостачання та водовідведення

відсоток

80

90

95

100

100

 

- централізованого теплопостачання

відсоток

86

95

100

100

100

 

- утримання будинків, споруд та прибудинкової території

відсоток

41

52

65

74

80

8.

Рівень рентабельності основної діяльності підприємств:

 

 

 

 

 

 

 

- водопровідно-каналізаційних

відсоток чистого доходу

-

-

-

4

6

 

- теплопостачання

-«-

-

-

5

8

12

IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства

9.

Частка ветхих та аварійних об’єктів житлового фонду

відсоток

-

-

-

-

-

10.

Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж

відсоток

18

16,5

14,2

12,1

11,0

11.

Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний

відсоток

-

-

-

-

-

12.

Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури:

 

 

 

 

 

 

 

- холодної води

відсоток

-

-

-

-

8

 

- теплової енергії

відсоток

-

100

-

-

-

13.

Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла

кг/Гкал

125,3

124,1

122,3

121,0

120,0

14.

Питомі витрати електроенергії на 1 куб.м поданої води

кВт-год/куб.м

0,87

0,86

0,81

0,79

0,77

15.

Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 куб.м стічних вод

-«-

0,97

0,95

0,94

0,90

0,85

16.

У сфері благоустрою:

 

 

 

 

 

 

 

- протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та малих міст

км

0,4

-

4,8

2,3

-

 

протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст

-«-

-

3,0

2,8

3,1

3,2

 

- кількість обладнаних дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення

дитячий майданчик

-

2

2

3

3

 

- кількість нових прибиральних машин

прибиральна машина

-

1

-

-

-

 

- кількість нових сміттєвозів

сміттєвоз

-

2

-

-

-

 

- кількість нових контейнерів для вивезення сміття

тис.

контейнерів

10

-

-

-

-

 


 

                                                                                                                                                                Додаток 3

до Програми

 

Оснащення наявного житлового фонду засобами обліку холодної води

                                                                                                                                                       тис.грн.

пор

Населені

пункти

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

У тому числі за роками:

2010

2011

2012

2013

2014

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

місц. бюджети

в т. числі

Разом

місц. бюджети

в т. числі

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Смт. Володимирець

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,0

3,6

0,4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Програми

 

Оснащення наявного житлового фонду засобами обліку теплової енергії

                                                                                                                                                       тис.грн.

пор

Населені

пункти

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

У тому числі за роками:

2010

2011

2012

2013

2014

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Смт. Володимирець

100,0

-

-

-

-

100,0

90,9

9,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

      

 

     

 

 

      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

         Додаток 5

до Програми

 

Стимулювання реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту

житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

                                                                                                                                                       тис.грн.

пор

Населені

пункти

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

У тому числі за роками:

2010

2011

2012

2013

2014

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джере-ла

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Смт. Володимирець

407,0

-

-

-

-

-

-

-

-

407,0

370,0

37,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

              

 

 

 

 

             Додаток 6

до Програми

 

Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

                                                                                                                                                       тис.грн.

пор

Населені пункти

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

У тому числі за роками:

2010

2011

2012

2013

2014

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

Разом

в т. числі

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

держбюджет

місц. бюджети

інші джерела

інші джерела

місц. бюджети

інші джерела

інші джерела

місц. бюджети

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Смт. Володимирець

2256,7

-

-

-

-

551,7

501,,5

50,2

-

561,0

510,0

51,0

-

572,0

520,0

52,0

-

572,0

520,0

52,0

-

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 7

до Програми

 

Перелік інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в комунальній теплоенергетиці

Володимирецького району на 2010-2014 роки

                                                                                                                                                      

пор

Назва проекту

Короткий зміст проекту

Рік початку-рік закінчення реалізації проекту

Кошторисна вартість, тис.грн.

Введення в дію потужностей (у відповідних одиницях)

Економія

Всього

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інвестиції

Кошти підприємств

Паливно-енергетичних ресурсів, тис.т.у.п.

коштів, тис.грн.

1

Підвищення якості надання послуг теплопостачання на засадах державно-приватного партнерства в смт. Володимирець Рівненської області

Проект спрямовано на скорочення питомих витрат показників енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі використання альтернативних джерел енергії і видів палива.

2010-2011

3159,8

-

1799,8

0,0

1480

Твердопаливний котлоагрегат 2 МВт, приєднана електропотужність 50кВт,заміна 800п.м. теплової мережі

0,319

723,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

до Програми

Реконструкція вулиць районного центру - смт. Володимирець

 

№ пор

Населений пункт

Орієнтовна потреба в коштах, млн..грн.

Усього

2010

2011

2012

2013

2014

Кількість, км

Орієнтовна потреба

у тому числі

Кількість, км

Орієнтовна потреба

у тому числі

Кількість, км

Орієнтовна потреба

у тому числі

Кількість, км

Орієнтовна потреба

у тому числі

Кількість, км

Орієнтовна потреба

у тому числі

Кількість, км

Орієнтовна потреба

у тому числі

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Смт. Володимирець

7,5

5,97

5,43

0,54

-

0,4

0,32

0,29

0,03

-

-

-

-

-

-

4,8

3,84

3,49

0,35

-

2,3

1,81

1,65

0,16

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Додаток 9

до Програми

 

Переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць районного центру – смт. Володимирець

 

 

пор

Населений пункт

Орієнтовна потреба в коштах, млн..грн.

Усього

2010

2011

2012

2013

2014

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Смт. Володимирець

12,1

0,279

0,254

0,025

-

-

-

-

-

-

3,0

0,065

0,059

0,006

-

2,8

0,066

0,060

0,006

-

3,1

0,070

0,064

0,006

-

3,2

0,0

78

0,071

0,007

-

 

 

 

 

 

Додаток 10

до Програми

 

Кількість обладнаних дитячих майданчиків у районному центрі – смт. Володимрець

 

пор

Населений пункт

Орієнтовна потреба в коштах, млн..грн.

Усього

2010

2011

2012

2013

2014

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Смт. Володи мирець

10

0,050

0,045

0,005

-

-

-

-

-

-

2

0,010

0,009

0,001

-

2

0,010

0,009

0,001

-

3

0,015

0,014

0,001

-

3

0,015

0,014

0,001

-

 

 

 

 

Додаток 11

до Програми

 

Оновлення парку прибиральних машин

 

пор

Населений пункт

Орієнтовна потреба в коштах, млн..грн.

Усього

2010

2011

2012

2013

2014

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Смт. Володимирець

1

0,160

0,145

0,015

-

-

-

-

-

-

1

0,160

0,145

0,015

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Додаток 12

до Програми

 

Придбання нових сміттєвозів

 

пор

Населений пункт

Орієнтовна потреба в коштах, млн..грн.

Усього

2010

2011

2012

2013

2014

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Смт. Володимирець

2

0,310

0,282

0,028

-

-

-

-

-

-

2

0,310

0,282

0,028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Додаток 13

до Програми

Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття

 

пор

Міста. райцентри

Орієнтовна потреба в коштах, млн..грн.

Усього

2010

2011

2012

2013

2014

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Смт. Володимирець

10

0,008

0,007

0,001

-

-

-

-

-

 

10

0,008

0,007

0,001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Додаток 14

до Програми

 

Придбання асенізаційної машини

 

пор

Населений пункт

Орієнтовна потреба в коштах, млн..грн.

Усього

2010

2011

2012

2013

2014

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

Кількість, км

Обсяг фінансування

у тому числі

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Смт. Володимирець

1

0,27

0,243

0,027

-

-

-

-

-

-

1

0,27

0,243

0,027

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!