banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 201 Про комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області»

 

 

УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Рівненської області

(Шосте скликання)

 

РІШЕННЯ

 

від 15 червня 2012 року                                                     № 201

 

Про комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях»

Володимирецької районної ради Рівненської області,

Маневицької районної ради Волинської області та

Кузнецовської міської ради Рівненської області»


         Відповідно до статей 56, 57 Господарського кодексу України, частини 7 статті 16, пункту 7 частини 1 статті 43, частини 3 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою  забезпечення оперативного і всебічного висвітлення  економічного, суспільно-політичного й культурного життя територіальних громад Володимирецького району Рівненської області, Маневицького району Волинської області та міста Кузнецовськ Рівненської області, забезпечення інформаційних потреб населення зони спостереження Рівненської АЕС, покращення стану розвитку радіомережі і створення додаткових умов реалізації конституційних прав мешканців територіальних громад зони спостереження Рівненської АЕС на інформацію про виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, діяльності державних органів влади та місцевого самоврядування, враховуючи рішення Кузнецовської міської ради Рівненської області від __№__ «Про комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області» та рішення Маневицької районної ради Волинської області від __№__ «Про комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області», на виконання Установчого договору між співзасновниками комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області» від _____2012 року і за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

1.Створити на правах співзасновника комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області».

2. Затвердити Статут та Редакційний статут комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області».

3. Призначити представниками Володимирецької районної ради Рівненської області – М.В. Мастія (заступника голови районної ради), Кузнецовської міської ради Рівненської області – В.І.Ковальчука (першого заступника голови міської ради), Маневицької районної ради Волинської області – Л.В.Веремчук (заступника голови районної ради) у складі Редакційної ради комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області».

4. Призначити директором комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області» Андрєєву Наталію Анатоліївну.

5. Доручити голові районної ради В. Ковеньку укласти трудовий договір у формі контракту строком на 3 роки з директором комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області».

6. Уповноважити директора комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області провести державну реєстрацію юридичної особи в порядку, встановленому законодавством України.

7. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з економічних питань та комунальної власності (Сиротюк П.М.).

 

Голова ради                                                                В.В. Ковенько

 

Проект підготовлений відділом внутрішньої політики зв’язків із засобами масової інформацією та громадськістю апарату райдержадміністрації

Оприлюднено на веб-сайті районної ради http://volodrr.rv.ua/

та інформаційному стенді 07.06.2012 року

     Начальник відділу                                                                   В.В. Іщик       

                                                                          

 

СТАТУТ

Комунального підприємства

«Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях»

Володимирецької районної ради Рівненської області,

Маневицької районної ради Волинської області та

Кузнецовської міської ради Рівненської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області (надалі – «Підприємство»).

 

Підприємство засноване на спільній власності територіальних громад сіл і селищ Володимирецького району Рівненської області, спільній власності територіальних громад сіл і селищ Маневицького району Волинської області та комунальній власності міста Кузнецовськ Рівненської області.

 

 

1.2. Підприємство керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про телебачення і радіомовлення», іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області, Кузнецовської міської ради та цим Статутом.

 

 

1.3. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку і штамп зі своїм найменуванням, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, інші необхідні реквізити. Підприємство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

 

 

1.4. Підприємство за своїм правовим статусом є комунальним підприємством.    

 

 

1.5. Підприємство самостійно відповідає за свої зобов’язання. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Засновників. Засновники не несуть відповідальності за зобов'язання Підприємства.

 

 

1.6. У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Підприємство має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у цивільних, господарських та третейських судах.

 

 

1.7. Назва:

 

– повна: Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради Рівненської області».

 

– скорочена: КП ТРК «Бурштиновий шлях».

 

 

1.8. Юридична адреса: 34300, Україна, Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Шкільна,19.

 

2.МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

2.1. Метою діяльності Підприємства є забезпечення суспільних потреб в інформаційних, рекламних та інших послугах, реалізація державної політики, спрямованої на створення системи оповіщення мешканців населених пунктів зони спостереження Рівненської АЕС про надзвичайні ситуації техногенного характеру, природних та екологічних факторів, з використанням радіоканалу та забезпечення населення віддалених від обласних центрів інформаційними програмами національного і регіонального радіомовлення, отримання прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг, інших видів господарської діяльності, висвітлення різних аспектів життя та діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади, трудових колективів, громадських організацій територіальних громад Володимирецького району Рівненської області, Маневицького району Волинської області та міста Кузнецовськ Рівненської області.

 

 

2.2. Предметом діяльності Підприємства є здійснення у встановленому законом порядку всіх видів діяльності, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.

 

 

2.3. Особливості мовлення: інформаційно-розважальний формат.

 

 

2.3.         Основними видами діяльності Підприємства є:

 

 • 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення
 • 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення
 • 63 Надання інформаційних послуг
 • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах, пов’язана з ними діяльність
 • 63.99 Надання інших інформаційних послуг
 • 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів , телевізійних програм
 • 59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
 • 59.20 Видання звукозаписів
 • 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
 • 77.22 Прокат відеозаписів і дисків
 • 58.13 Видання газет
 • 18.11 Друкування газет
 • 18.12 Друкування іншої продукції
 • 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних з нею послуг
 • 58.14 Видання журналів та періодичних видань
 • 58.19 Інші види видавничої діяльності
 • 90.0 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
 • 90.01 Театральна та концертна діяльність
 • 90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів
 • 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
 • 73.1 Рекламна діяльність
 • 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

 

 

2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.

 

 

2.5 Товариство у встановленому порядку має право самостійно вести зовнішньоекономічну діяльність, відкривати на території України свої представництва і виробничі підрозділи, валютні рахунки.

 

 

 

3. МАЙНО ПІДРИЄМСТВА, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

 

 

3.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Підприємства. 

 

3.2. Майно Підприємства складає майно спільної власності територіальних громад сіл і селищ району Володимирецького району Рівненської області, спільної власності територіальних громад сіл і селищ району Маневицької району Волинської області та комунальної власності міста Кузнецовськ Рівненської області, що передане і закріплене за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, діючи в межах чинного законодавства України, з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

 

 

3.2.1. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Підприємство має право здійснювати виключно за згодою Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міскої ради Рівненської області або уповноважених ними органів.

 

 

3.3.         Джерелами формування майна Підприємства є:

 

– грошові та майнові внески Засновників Редакції;

 

– безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій громадян;

 

– кредити банків та інших кредиторів;

 

– майно, придбане на підставах, не заборонених законом;

 

– доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, інших видів господарської діяльності;

 

– благодійні внески фізичних та юридичних осіб, державні дотації (субвенції);

 

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 

 

 

3.4. Одним із джерел формування майна є вклади Засновників в статутному капіталі Підприємства. Розмір Статутного капіталу Підприємства складає п’ятдесят тисяч гривень.

 

 

 

3.4.1. Частки Засновників у статутному капіталі розподіляється наступним чином:

 

 

 

№ п/п

Засновники

Частка

у статутному

капіталі (в %)

Частка у статутному капіталі

(тис. грн.)

1

Володимирецька районна рада Рівненської області

1/3

50 тис. грн.

2

Маневицька района рада

Волинської області

1/3

50 тис. грн.

3

Кузнецовська міська рада

Рівненської області

1/3

50 тис. грн.

 

3.5. Вкладами Учасників до статутного капіталу можуть бути:

 

– гроші, у тому числі іноземна валюта;

 

– об'єкти нерухомості;

 

– обладнання;

 

– цінні папери;

 

– інші речі;

 

– права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, будинками. спорудами, обладнанням,

 

– інше майно, а також інші майнові права (включаючи права на об'єкти інтелектуальної власності), які підлягають грошовій оцінці.

 

 

3.4. Якщо співзасновник бажає відчужити майно, передане ним у користування Підприємству, повідомляє про це «трудовий колектив» не пізніше, ніж за місяць.

 

4. ЗАСНОВНИКИ

 

 

       4.1. Засновниками Підприємства є Володимирецька районна рада Рівненської області, Маневицька районна рада Волинської області та Кузнецовська міська рада Рівненської області та трудовий колектив редакції.

 

 

4.2. Якщо між Засновниками виникають розходження з принципових питань реалізації програми (основних напрямів) діяльності Підприємства на вимогу однієї із сторін питання виносяться на розгляд сесії районних та міської рад.

 

 

4.3. Ніхто не має права зобов'язати Підприємство здійснювати трансляцію відхиленого ним матеріалу, якщо інше не передбачене Законом України «Про телебачення і радіомовлення».

 

 

5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

5.1. Управління поточною діяльністю Підприємства здійснює Директор, який підзвітний Володимирецькій районній раді Рівненської області, Маневицькій районній раді Волинської області та Кузнецовській міській раді Рівненської області, який відповідає за діяльність Підприємства та покладені на нього завдання.

 

 

5.2.   Директор Підприємства вирішує всі питання поточної діяльності Підприємства за винятком тих, які входять до компетенції Засновників.

 

Директор має право без доручення здійснювати дії від імені Підприємства.

 

Директор:

 

– організовує підготовку і виконання рішень Засновників;

 

– затверджує поточні плани діяльності Підприємства і заходи, необхідні для вирішення його завдань;

 

– приймає рішення про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників;

 

– забезпечує виконання поточних і перспективних планів, керівництво виробництвом;

 

– організовує підготовку і виконання рішень співзасновника Підприємства працівниками Підприємства, надає звіти про їх виконання;

 

– розпоряджається майном, грошовими коштами в межах, визначених Статутом;

 

– вирішує питання підбору і розстановки кадрів, затверджує штатний розпис, приймає і звільняє працівників;

 

– представляє Підприємство у відносинах з організаціями, підприємствами, установами, державними органами, приватними та посадовими особами з усіх питань діяльності Підприємства як на території району, так і за його межами;

 

– приймає рішення з усіх питань діяльності Підприємства, що відносяться до його компетенції;

 

– укладає, підписує без доручення від імені Підприємства угоди про співробітництво, протоколи про наміри, установчі документи юридичних осіб, де Підприємство виступає засновником;

 

– укладає від імені Підприємства будь-які угоди та інші юридичні акти і забезпечує їх виконання;

 

– визначає програмну концепцію, а також питання мовлення (обсяг, час, періодичність тощо), дає дозвіл на випуск телепередач та програм;

 

– укладає (підписує) необхідні документи, пов'язані із здійсненням фінансових операцій;

 

– визначає форми і системи оплати праці, винагороди;

 

– організовує ведення бухгалтерської звітності і обліку в Підприємстві;

 

– видає довіреності;

 

– здійснює інші дії, спрямовані на досягнення цілей Підприємства в межах його повноважень.

5.3. Директор може передати частину повноважень іншим посадовим особам Підприємства.

 

6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

 

6.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Підприємства на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством, складають трудовий колектив підприємства.

 

6.2. Трудовий колектив Підприємства здійснює свої повноваження через загальні збори.

 

 

6.3. Трудові відносини з працівниками Підприємства регламентуються трудовим законодавством України. Особливості статусу творчих працівників Підприємства регулюється спеціальним законодавством.

 

 

6.4. Трудовий колектив Підприємства:

 

– розглядає і затверджує проект колективного договору;

 

– вносить Директору пропозиції про заохочення працівників Підприємства або застосування стягнень;

 

– має інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

 

6.6. На підприємстві укладається колективний договір відповідно до вимог діючого законодавства.

 

Колективний договір регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

 

 

6.7. Підприємство зобов'язане забезпечувати своїм працівникам належний рівень охорони праці, санітарно-гігієнічні умови праці, протипожежну безпеку.

 

 

6.8. Штатний розпис та кошторис Підприємства розробляються Директором та погоджуються із президією Володимирецької районної ради.

 

 

6.9. У необхідних випадках для виконання конкретних робіт і послуг Підприємство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних установ, вищих учбових закладів, підприємств і організацій на основі індивідуальних договорів, в тому числі: договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод, передбачених законодавством, з оплатою на договірних засадах.

 

 

6.10. У необхідних випадках для виконання конкретних робіт і послуг Підприємство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних установ, вищих учбових закладів, підприємств і організацій на основі індивідуальних договорів, в тому числі: договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод, передбачених законодавством, з оплатою на договірних засадах.

 

 

 

7. НАГЛЯДОВИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

 

7.1.   В Підприємстві діє спеціальний наглядовий орган – Редакційна рада, половина складу якої (50%) призначається Засновниками, а друга половина (50%) – обирається творчим колективом Підприємства.

 

 

7.2. Склад, компетенція, повноваження та порядок прийняття рішень Редакційною радою визначається в Редакційному статуті, згідно з чинним законодавством України.

 

 

8. ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ

 

 

8.1. Підприємство працює на основі повного госпрозрахунку у відповідності із законодавством України. Джерелами фінансування Підприємства є кошти з місцевого бюджету на виконання програми Підтримки Підприємства, кошти перераховані відповідно до договору про висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також кошти, отримані від виробництва і трансляції реклами, створення телерадіопрограм на замовлення, тематичних радіосторінок.

 

 

8.2. Дохід Телерадіоорганізації ґрунтується на нормативному розподілі прибутку, одержаного після відшкодування прямих матеріальних витрат на створення та трансляцію радіопрограм. З одержаного доходу проводяться розрахунки з організаціями і відрахування в районний бюджет. На основі принципів, закріплених у Статуті, Засновники визначають і регулюють конкретні умови виробничо-господарської діяльності Підприємства, визначають фонд споживання.

 

 

8.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється Співзасновниками.

 

 

 

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

9.1. Діяльність Підприємства може бути припинена рішенням Засновників або, у випадку порушення діючого законодавства і Конституції України, в судовому порядку. Припинення діяльності Підприємства за рішенням Засновників проводиться у відповідності з діючим законодавством.   

 

9.2. За рішенням Засновників утворюється ліквідаційна комісія, яка розпоряджається майном і засобами, які залишилися на балансі Підприємства, визначає порядок погашення заборгованості Підприємства. Майно і засоби після погашення заборгованості передаються Засновникам. 

 

9.3. У випадку припинення діяльності Підприємства звільнення працівників проводиться у відповідності до діючого законодавства.

 

 

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішень Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області та Кузнецовської міської ради.

 

Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.     

 

10.2. При вирішенні питань, не врегульованих цим Статутом, Підприємство, його органи управління та інші особи керуються чинним законодавством України.

 

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!