banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення №16 Про районну програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2015 – 2018 роки

 

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання)

(друга сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня  2015 рік                                                             №  16

 

Про районну програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих  заходів на 2015 – 2018 роки

 

 

З метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів населенням району через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів відповідно до Закону України «Про енергозбереження»,     постанов      Кабінету       Міністрів    України       від     01 березня 2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива  на  2010 – 2015 роки», зі змінами від 14 липня 2010 року № 591 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити районну програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015 – 2018 роки, схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 08 жовтня 2015 року №310 (далі – Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:

- забезпечити організацію та виконання Програми;

- передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів;

- про хід виконання Програми інформувати районну раду за підсумками року до 10 лютого.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на профільні постійні комісії районної  ради відповідно до визначених функцій і повноважень.

 

Голова ради                                                                                 В.В.Ковенько

 

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Володимирецької районної державної адміністрації

08 жовтня 2015 року № 310

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Володимирецької районної ради

 08 грудня 2015 року № 16

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

 відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих  заходів на 2015 – 2018 роки

 

Районна  програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих  заходів,  на 2015 –2018 роки (далі – Програма) спрямована на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням.

 

Мета Програми

Метою Програми є:

забезпечення фінансової підтримки населення району для впровадження заходів енергозбереження;

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення й залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження серед населення області.

 

Обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Програми - бюджети всіх рівнів, у тому числі кредитні ресурси, кошти населення.

Обсяг коштів на реалізацію Програми щороку визначається при затвердженні районного бюджету та, за потреби, коригується протягом року в межах можливостей районного бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 350 тис. гривень за рахунок районного бюджету. Головним розпорядником коштів є Володимирецька райдержадміністрація. Використання коштів здійснюється згідно з Порядком відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів (додаток 1 до Програми).

Потреба в коштах на фінансування заходів районної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів,

 на 2015–2018 роки (тис. гривень)

 

Заходи

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Розрахункові суми, які можуть бути передбачені у районному бюджеті, на відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження фізичним особам

50

75

100

125

 

 

 

Додаток 1

до  Програми

Порядок

відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів

 

1. Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів (далі – Порядок), визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються фізичним особам на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів.

2. Відшкодування відсотків передбачається за кредитами, залученими на термін до трьох років. Останнє відшкодування відсотків за кредитами, що надані фізичним особам на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів Володимирецькою райдержадміністрацією, на основі поданого реєстру кредитно-фінансовою установою, буде проведено за листопад 2018 року.

3. Відшкодування відсотків за кредитами, виданими на впровадження енергозберігаючих заходів, здійснюється на купівлю:

1) котлів:

котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії);

2) енергозберігаючого обладнання та матеріалів:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом);

рекуператори тепла вентиляційного повітря;

вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

теплові насоси;

сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води.

4. Для цілей, вказаних у пункті 3 цього Порядку, Володимирецька райдержадміністрація щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених договорів про співробітництво з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі – кредитно-фінансова установа) та реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунок відповідної кредитно-фінансової установи для погашення відсотків за кредитами. Кредитно-фінансова установа протягом трьох робочих днів перераховує такі кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в кредитно-фінансовій установі, для погашення відсотків за кредитами.

5. Кредит надається позичальникам в національній валюті кредитно-фінансовою установою на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

 

6. Для отримання позичальниками відшкодування відсотків за кредитами кредитно-фінансова установа подає Володимирецькій райдержадміністрації щомісяця до 15 числа наступного періоду два примірники реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування відсотків за кредитами на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

7. Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно-фінансовою установою до реєстру позичальників у наступних періодах після отримання кредитно-фінансовою установою таких документів.

8. Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється в межах коштів, передбачених на цю Програму в районному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження до Володимирецької райдержадміністрації реєстрів позичальників.

9. Володимирецька райдержадміністрація надає компенсацію відсоткової ставки у розмірі 5 відсотків річних за кредитами на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

10. Позичальник зможе отримувати компенсацію відсоткової ставки у розмірі 5 відсотків річних за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів лише за одним кредитним договором, виданим на придбання котлів згідно з підпунктом 1 пункту 3, та/або одним кредитним договором на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів згідно з підпунктом 2 пункту 3.

11. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

12. Кредитно-фінансова установа у кредитному договорі в графі «Цілі кредитування» зобов’язана зазначати: «Відповідно до районної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015–2018 роки».

13. За кредитами на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, кредитно-фінансова установа  формує реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - позичальника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (або інформацію про відсутність такого номера);

місце проживання позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання);

адреса будинку, в якому впроваджується захід (згідно з даними, повідомленими уповноваженій установі позичальником);

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

дата документа, який підтверджує передачу котла позичальнику;

відомості щодо енергоефективних заходів (із зазначенням повної назви енергоефективного обладнання та матеріалів);

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів;

відсоткова ставка за користування кредитом, %;

розмір компенсації, %;

сума, з якої нараховується розмір компенсації (у гривнях);

розмір компенсації (у гривнях).

14. Обов'язковою умовою для включення кредитно-фінансовою установою відомостей до реєстру позичальників є подання таким позичальником до кредитно-фінансової установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

15. Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігаються в кредитно-фінансовій установі протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються кредитно-фінансовою установою Володимирецькій райдержадміністрації на її письмову вимогу за згодою позичальника.

 

 Додаток 2

до Програми

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР

про співробітництво

 

смт. Володимирець                                                   «___»_________2015 року

 

Володимирецька райдержадміністрація (далі – Адміністрація), в особі голови адміністрації Хоружого Володимира Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з однієї сторони, та ____________________________________ (далі – Кредитно-фінансова установа), в особі _____________________________________, який діє на підставі ________________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Адміністрацією часткової компенсації відсотків за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, зазначених в додатку 1 до цього Договору, в межах  районної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015 – 2018 роки, затвердженої рішенням Володимирецької районної ради від „___” _____________ 2015 року № _____ (далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Адміністрація надає компенсацію відсоткової ставки у розмірі 5 % річних за кредитами на заходи з енергозбереження згідно з Програмою.

1.4. Кредити надаються в національній  валюті,  на  строк не  більше   3 (трьох) років на підставі цього Договору та поданих реєстрів.

1.5. Останнє відшкодування відсотків за кредитами, що надані фізичним особам на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, Володимирецькою райдержадміністрацією, на основі поданого реєстру кредитно-фінансовою установою, буде проведено за листопад 2018 року.

 

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

3. Обов'язки і права Адміністрації

3.1.  Адміністрація  зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою реєстри Позичальників, які отримали кредит на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених в додатку 1 до цього Договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

 3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати кошти часткової компенсації відсотків, згідно із реєстрами, на транзитний рахунок ___________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі __________.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення відсотків за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами  умов цього Договору, за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Адміністрації у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

3.2. Адміністрація  має право:

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 3 до цього Договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

 

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених в додатку 1 до цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов, передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 3 до цього Договору.

4.1.4 Формувати реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень подавати Адміністрації сформований за цей час реєстр нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Адміністрації не пізніше 15 числа наступного місяця реєстр Позичальників, згідно з формою (додаток 2 до цього Договору).

4.1.7. Перераховувати скеровані Адміністрацією на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткової компенсації відсотків на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.8. Повідомляти Адміністрацію про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів, призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок Адміністрації.

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації відсотків Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених в додатку 1 до цього Договору.

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

4.1.11. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі „Ціль кредитування зазначати: „Відповідно до районної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015–2018 роки ” з подальшим переліком товарів, на які надається кредит.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

- невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

- прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

 

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які отримали кредит за Програмою, у реєстр згідно з додатком 2 до цього Договору.

5.3. Адміністрація не несе відповідальності за несвоєчасне, до двох місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з районного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Адміністрації здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою реєстрами.

 

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії тощо, але не обмежуються ними.

 

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2018 року.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Адміністрація підтверджує, що Позичальники, внесені до реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію відсотків.

 

 

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Кредитно-фінансова установа

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

 

 

 

 

_____________________________

М П

 

Володимирецька райдержадміністрація

34300 смт. Володимирець,

вул. Грушевського,56

Р/р __________________

в ГУДКСУ у Рівненській області

МФО _________

код ЄДРПОУ __________

 

 

__________________В.І. Хоружий         М П

 

 

 Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво

 

Орієнтовний перелік

енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів

 

Населення одно - та двоквартирних житлових будинків та населення у багатоквартирних житлових будинках

1

 

 

 

Радіатори опалення з терморегуляторами

 

Радіатор опалення з автоматичним терморегулятором (вбудованим або у комплекті)

ДБН В.2.5-67   6.7.1, 6.7.12, 6.7.22

ДСТУ-Н Б В.2.5-62

Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні  Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора, вбудований в радіатор

ДБН В.2.5-67  3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2

2

Вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом)

 

Вікно з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом), у тому числі: віконний блок, системи ущільнення монтажних швів (піна будівельна, герметики, паро-, тепло- та гідроізоляційні матеріали), підвіконня, деталі зливу (у т.ч. відлив) та облицювання

Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1

ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл. А.1, зноска а

ДСТУ Б В.2.6-15:2011 із зміною №1

Зм. №1  ДБН В.2.2-15

ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.19.2а)

 

3

Рекуператори тепла вентиляційного повітря

Рекуператор тепла вентиляційного повітря

ДБН В.2.5-67  3.54, 3.55, 5.6, 7.8.4, 7, 8.6, 7.8.7, 7.8.9, 10.16, 10.23.4, 10.23.5, 10.23.6, 10, 23, 12, 10.23.14

ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.19.2в)

4

Вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали

Лічильник води

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто - механічний), трубопроводи та фітинги

ДБН В.2.5-64   13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2

 

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки Додаток 1

5

Матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів

 

 

Вироби (плити, рулони) з мінеральної вати

Вироби  теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна

Плити пінополістирольні (пінопласт)

Екструдований пінополістирол

Газо- та пінозолобетон

Вироби з жорсткого пінополіуретану

Вироби зі спіненого пінополіетилену

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену з покриттям алюмінієвою фольгою

Целюлозний утеплювач

Вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогіпсові

Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні

Вироби цементополістирольні

Бетони ніздрюваті

Вермикулітобетон

Супердифузійна мембрана

ПВХ мембрана гідроізоляційна

Гідроізоляція бітумна, бітумно-полімерна, бітумні мембрани, рубероїд, мастики гідроізоляційні

Паробар’єр армований

Термоізоляційна прокладка (поліпропіленова)

Еластична полімерцементна гідроізолююча суміш (обмазувальна)

Грунтовка (праймер) бітумна та бітумно-полімерна

Кутник пластмасовий фасадний з сіткою

Водовідлив металевий

Плита деревинностружкова з оріентованою стружкою

Плівка пароізоляційна

Ґрунтовка глибокопроникаюча

Клейова суміш для теплоізоляційного матеріалу (в т.ч. для мінераловатних плит, для пінополістирольних плит)

Суміш для армування, приклеювання пінополістиролу та мінеральної вати

Захисна суміш для мінераловатних плит

Захисна суміш для пінополістирольних плит

Склосітка імпрегнована (лугостійка)

Профілі цокольні з перфорованими поличками

Профілі кутові з перфорованими стінками (металеві або з ПВХ)

Профіль для примикань із склосіткою

Профіль CD

Профіль горизонтальний металевий оцинкований або з нержавіючої сталі

Профіль вертикальний металевий оцинкований або з нержавіючої сталі

Консоль металева оцинкована або з нержавіючої сталі

Джгут із спіненого поліетилену або відповідні прокладки

Герметик (силіконовий та акриловий)

Матеріали ущільнення (в т. ч. піна будівельна, герметики)

Фарба ґрунтувальна вододисперсійна (під декоративну штукатурку)

Фарба фасадна вододисперсійна (акрилова, силікатна, силіконова)

Барвник для фарби (пігмент)

Штукатурка декоративна тонкошарова (мінеральна, акрилова, силікатна, силіконова, силікон-силікатна). Фактура поверхні: короїд, камінцева, гладка, мозаїчна

Шпаклівка акрилова,  для зовнішніх робіт

Шпаклівка мінеральна

Шпаклівка полімерцементна армована для зовнішніх робіт

Суміш полімерцементна для улаштування стяжки (легковирівнювальна) для зовнішніх робіт

Брус дерев'яний

Сайдинг з комплектуючими

Профнастил стіновий

Плитка фасадна цементно-піщана або з клінкерної кераміки

Цемент

Керамзит

Сітка склоткана

Допоміжні матеріали: дюбелі, шурупи, шайби тощо

ДСТУ Б В.2.7-265:2011 за п.п. 2.2 (табл.2), 2.3-2.5, 2.7, 2.11

ДБН В.2.6-14-95 зі змінами № 1, 2, 3, 4

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 зі змінами п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.14, 4.1.15 (табл. 2), 4.1.17, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.23

ДБН В.2.6-14-95 зі змінами № 1, 2, 3, 4

ДСТУ Б В.2.6-9-2008 пп. 4.1.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2- 4.3.4

ДСТУ Б В.2.7-83-99

ДСТУ Б В.2.7-101-2000

ДСТУ БВ.2.7-8-94

ДСТУ Б В.2.7-56-2010

ДСТУ Б В.2.7-101-2000

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ДБН В.2.6-31:2006 із зміною №1

ДСТУ Б В.2.6-34

ДСТУ Б В.2.6-35

ДСТУ Б В.2.6-36

ДБН В.2.6-33

 OSB/3 ДСТУ EN 300:2008,  ДБН В.1.1-7-2002

ДСТУ Б В.2.7-126

ДСТУ Б В.2.6-189:2013

 

 

6

Теплові насоси

Тепловий насос

 

Зм. № 1 ДБН В.2.2-15   5.24

ДБН В.2.5-67   6.1.1, 6.1.5. 6.5.10

ДСТУ Б В.2.5-44

ДБН В.2.5-67   6.1.4, 10.10

ДСТУ-Н Б В.3.2-3   5.4.10

7

Сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води

Сонячний колектор для виробництва теплової енергії та підігріву води

ДБН В.2.5-67 6.1.1

ДСТУ Б В.2.5-43

ДБН В.2.5-67  6.1.4, 10.10

ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.10

Населення квартир у багатоквартирних житлових будинках

8

Радіатори опалення з терморегуляторами

Радіатор опалення з автоматичним терморегулятором (вбудованим або у комплекті)

ДБН В.2.5-67   6.7.1, 6.7.12, 6.7.22

ДСТУ-Н Б В.2.5-62

Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні. Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора, вбудований в радіатор

ДБН В.2.5-67  3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2

9

Вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом)

Вікно з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) у тому числі: віконний блок, системи ущільнення монтажних швів (піна будівельна, герметики, паро-, тепло- та гідроізоляційні матеріали), підвіконня, деталі зливу (у т.ч. відлив) та облицювання

Зм. № 1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1

ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл. А.1, зноска а

ДСТУ Б В.2.6-15:2011 із зміною № 1

Зм. № 1  ДБН В.2.2-15

ДСТУ - Н Б В.3.2-3  5.4.19.2а)

10

Вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали

Теплолічильник

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка), грязьовик, трубопроводи та фітинги

ДБН В.2.2-15   5.24

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки. Додаток 4

Лічильник води

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто - механічний), трубопроводи та фітинги

ДБН В.2.5-64   13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки.  Додаток 1

Населення

11

 

 

 

 

 

Котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії)

Котел на твердому паливі

ДБН В.2.5-67:2013  6.1.2, 6.1.3

ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-27, ПУЕ та НПАОП 40.1-1.21

ДБН В.2.2-15:2005   із зміною № 1   5.25

 

Котли піролізні (газогенераторні)

Котли на рідкому паливі

Котли комбіновані (універсальні, окрім тих, що мають одним з видів палива природний газ)

Котли електродні

 

Додаток 2

до Генерального договору про співробітництво

           

 

Реєстр № ________

позичальників, які отримали кредит у __________________________ за районною  програмою відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015 – 2018 роки

за _______________  201__ року

                                                                                                                                                          (місяць)

Прізвище, ім’я,  по батькові позичаль-ника

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків (або інформація про відсутність такого номера)

Місце проживання позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання)

Адреса будинку, в якому впроваджується захід (згідно з даними, повідомленими уповноваженій установі позичальником)

Кредитний договір

Дата документа, який підтверджує передачу котла позичальнику

Відомості щодо енерго-ефективних заходів (із зазначенням повної назви енерго-ефективного обладнання та/або матеріалів

Розмір суми кредиту, використаного на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів

Відсоткова ставка за користу-вання кредитом, %

 

Розмір компен-сації,

%

Сума, з якої нарахо-вується розмір

 компен-сації, гривень

Розмір

ком пен-сації,

гривень

 
 

область

район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири

область

район

населений пункт

вулиця

номер:

 

будинку

корпусу

квартири

дата укладення

номер договору

строк дії

 
                                             

 

 Кредитно-фінансова установа:

 

“____” _____________________ 2015 року                               ________________________                   ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М П                                                                                        (посада, прізвище та ініціали)                           (підпис)

 

 

 

 

Додаток 3

до Генерального договору

про співробітництво

 

 

Перелік документів,

які необхідні для відшкодування відсотків  за користування кредитом

 

Паспорт Позичальника (1 - 4, 11 стор.), (копія, засвідчена Позичальником).

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія, засвідчена Позичальником).

Кредитний договір.

Заява позичальника із зазначенням фактичної адреси, за якою позичальником  встановлено (планується встановити) котел з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаюче обладнання/матеріали.

Договір купівлі-продажу товару(-ів)  та/або Рахунок (рахунок – фактура) на оплату товару(-ів).

Документи, що підтверджують отримання позичальником товарів, на оплату яких було надано  кредит  (видаткова(-і)  накладна(-і)  та/або  акт (-и)  приймання - передачі товару (-ів) (виконаних робіт, наданих послуг) та/або товарний чек, інший документ, що згідно із законодавством посвідчує передачу товару(-ів)).