banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 287 Про районну Програму для забезпечення виконання рішень судуна 2018-2020 роки

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

(двадцята сесія)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

  30 березня 2018 року                                                              № 287

                                                       

 

Про районну Програму для

забезпечення виконання рішень

суду на 2018-2020 роки

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання рішень суду,   районна рада 

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити районну програму для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2020 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06.03.2018 № 73 "Про районну Програму для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2020 роки", що додається.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Шикало О.Є.) передбачити видатки на здійснення заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3.Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (Лобач В.В.) та з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємства та залученню інвестицій (Кравчук Ю.Р.).

 

Голова ради                                                                                     В. Ковенько

   

 

Схвалено

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 06.03.2018 № 73

 

                                                                           Затверджено                                                                           рішення районної                                                                 ради                                                                                      від 30.03.2018 № 287

 

 РАЙОННА ПРОГРАМА

для забезпечення виконання рішень суду

 на 2018-2020 роки

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судові рішення ухвалюються іменем України та є обов'язковими до виконання.

Нормами процесуального законодавства передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України. Враховуючи відсутність бюджетних призначень на виконання рішень суду, виникла необхідність прийняття Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2020 роки.

Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про виконавче провадження», постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників», зі змінами.

2. Мета і завдання Програми

Метою цієї Програми є забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів районного бюджету, боржником по яких є управління соціального захисту населення райдержадміністрації.  Завданням Програми є вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів районного бюджету, боржником по яких виступає управління соціального захисту населення райдержадміністрації для зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень. 

3. Фінансове забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є районний бюджет та інші джерела не заборонені законодавством. Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті на зазначену мету.

 4. Заходи Програми

 

Захід Програми

Відповідальні виконавці

Джерело фінансу-вання

Термін вико-нання

1.

Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів районного бюджету, боржником по яких є управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Районний бюджет

та інші джерела

2018-2020 роки

 

2.

Оплата судового збору, виконавчого збору за примусове виконання рішення суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Районний бюджет

та інші джерела

2018-2020 роки

 

  

5. Очікувані результати від реалізації Програми

 

Реалізація Програми надасть можливість:

- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафу, тощо) ;

- забезпечити виконання рішень судів про стягнення коштів з управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 6. Індикатори реалізації Програми

 

Ключові індикатори

2018

2019

2020

Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів районного бюджету, боржником по яких є управління соціального захисту населення райдержадміністрації, (од.)

по мірі надходження таких рішень

 

Сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду (тис.грн.)

по мірі надходження таких рішень

Сума судового збору, виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, та підлягають відшкодуванню (тис.грн.)

по мірі надходження таких рішень

Сума фактичного погашення заборгованості, що підлягала безспірному списанню відповідно до рішення суду (тис.грн.)

за результатами річного звіту

 

Сума фактичного відшкодування судового збору, виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо (тис.грн.)

за результатами річного звіту