banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 290 Про районну програму розвитку дорожнього господарства, утримання доріг загального користування місцевого значення на 2018 рік

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання)

(Двадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  30 березня  2018 року                                                            №  290

 

Про районну програму розвитку дорожнього

господарства, утримання доріг загального

користування місцевого значення на 2018 рік

 

З метою покращення стану доріг в районі, забезпечення ефективного функціонування та розвитку дорожньої мережі, поліпшення експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільні дороги», «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

1. Затвердити, схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 28 грудня 2017 року № 387, районну програму розвитку дорожнього господарства, утримання доріг загального користування місцевого значення на 2018 рік (далі - Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити видатки на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань екології, природокористування, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (Прокопчук Ю.В.) та з питань  бюджету, фінансів, податків  та економічних питань, розвитку підприємництва та залученню інвестицій (Кравчук Ю.Р.).

 

Голова ради                                                                              В.В. Ковенько

  

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Володимирецької районної державної адміністрації

28 грудня 2017 року № 387

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Володимирецької районної ради

30 березня 2018 року № 290

 

 

  

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку дорожнього господарства, утримання доріг загального користування місцевого значення на 2018 рік

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Крім того, за допомогою автомобільних доріг забезпечується рівномірний наземний доступ до різних місць району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, суспільним продуктом і мають важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства району свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Програмою враховано вимоги Закону України «Про автомобільні дороги», пріоритетність розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, визначено основні напрями розвитку мережі автомобільних доріг Володимирецького району.

 

Розділ 2. СТАН АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ та вулиць і доріг комунальної власності

 

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення  Володимирецького району (обласного та районного значення) становить 255,200 км, в тому числі: 243,600 км – з твердим покриттям            (95 відс.) (76,300 км – з асфальтобетонним покриттям; 1,400 км – з цементобетонним покриттям; 102,300 км – з щебеневим, гравійним, шлаковим покриттям, 63,600 км – бруківка), 11,600 км – ґрунтові (табл. 1).

Автомобільні дороги загального користування місцевого значення (обласного та районного значення) відносяться до сфери управління Рівненської обласної державної адміністрації та знаходяться на балансі в департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації.

Станом на 01.01.2017 протяжність вулиць і доріг комунальної власності по Володимирецькому району становить 709,332 км, в тому числі: 324,3 км – з   твердим покриттям, 385,032 км – ґрунтові.

Мережу доріг загального користування в основному було сформовано у другій половині минулого століття, що не забезпечує на даний час безпеку руху автотранспорту з існуючим навантаженням на вісь. Міжремонтний строк сплив ще на початку століття. Через недотримання міжремонтних строків експлуатації та утримання автомобільних доріг, що спричинене недостатнім фінансуванням дорожньої галузі та високу інтенсивність руху великовагових транспортних засобів на дорогах загального користування спостерігається повна втрата несучої спроможності дорожнього одягу, яка пов’язана з низькою міцністю основи, а також невідповідністю міцності дорожніх конструкцій умовам руху транспорту. Понад 20 відсотків доріг деформовані (колійність, видавлювання, ямковість тощо), близько 50 відсотків доріг не відповідають нормативним показникам по рівності.

Незадовільний стан зазначених автодоріг не забезпечує безпеку дорожнього руху, громадський транспорт не в змозі забезпечити перевезення пасажирів. Це викликає обґрунтоване невдоволення мешканців району та автоперевізників, які постійно користуються вказаними автодорогами, що також суттєво впливає на економічні показники району.

Таблиця

Перелік автомобільних доріг

загального користування місцевого значення Володимирецького району

 

Індекси доріг

Найменування автомобільних доріг

Загальна протяжність, кілометрів

Дороги обласного значення

1

О 180201

Городок - Рудка

17,2

2

О 180202

Володимирець - Антонівка

14,8

3

О 180203

Володимирець - Красносілля - Малі Телковичі

39,9

4

О 180204

Красносілля - Сопачів

18,0

5

О 180205

Чудля - Лозки - Рафалівка

10,6

6

О 180206

Вараш - Заболоття - Рафалівка

9,8

7

О 180207

Володимирець - Жовкині - В.Жолудськ - Рафалівка - Острів

26,1

8

О 180208

Озеро - Дубівка - Кідри

22,0

9

О 180209

Степангород - Хиночі - Радижеве - Зелене

18,5

10

О 180210

Хиночі - Воронки

4,0

11

О 180211

Берестівка - / Т-18-09/ - Острівці

5,0

12

О 180212

/ О 180203 / - Бишляк

9,2

13

О 180213

/ М-07 / - Ромейки

3,0

14

О 180214

Щоків - Сопачів - С.Рафалівка

12,2

15

О 180215

/ М-07 / - Балаховичі - / О 180207 /

6,0

16

О 181604

/ М-07 / - Велихів - В.Вербче

3,5

Разом

219,8

Дороги районного значення

1

С 180201

Березина - Більська Воля

10,8

2

С 180204

Антонівка - Чаква

2,2

3

С 180205

/ М-07 / - Сошники

3,0

4

С 180206

/ М-07 / - Іванчі

2,0

5

С 180207

Липне - / О 180204 /

2,4

6

С 180208

Мульчиці - Кримне

3,6

7

С 180209

Більська Воля - Кругле

2,3

8

С 180210

Чучеве - Великий Жолудськ - / О 180207 / - Мостище

4,5

9

С 180211

Сварині - Городець

1,5

10

С 180212

Веретено - Полиці

2,8

11

С 180213

/ Т-18-17 / -  Володимирецьке сортонасінневе підприємство

0,3

Разом:

35,4

Всього по району 27 доріг

255,2

 

 

Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулиць і доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування (враховуючи мости);

-   поліпшення інфраструктури населених пунктів;

- забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- підвищення технічних показників, соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку району.

 

Розділ 4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями і заходами Програми є:

- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану наявної мережі вулиць і доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування та споруд на них з доведенням строків експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- поліпшення стану доріг у сільській місцевості.

Поставлені завдання можна вирішити, забезпечивши виконання заходів із реалізації Програми розвитку дорожнього господарства Володимирецького району на 2018 рік, згідно з додатком.

 

Розділ 5. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Реалізація Програми здійснюватиметься за такими напрямами:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг;

- підвищення безпеки руху та екологічної безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування;

- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням строків експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- розвиток мережі комунальних доріг та сільських автомобільних доріг.

 

Розділ 6. ОБСЯГИ, ДЖЕРЕЛА ТА УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ

 

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

З 01 січня 2018 року головним розпорядником коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, за рахунок законодавчо врегульованих джерел фінансування є департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, а одержувачем коштів, в разі їх надходження, для здійснення поточного дрібного ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах району - Служба автомобільних доріг у Рівненській області до 01 липня 2018 року.

 

Розділ 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням строків експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

-   забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вулицями і дорогами комунального значення;

-  поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості.

 

 Додаток

                                                                                                              до Програми

Перелік заходів

із реалізації Програми розвитку дорожнього господарства Володимирецького району на 2018 рік

 

Найменування заходу

Протяжність (км)

Потреба у коштах, тис. грн.

Всього

в тому числі за бюджетами

державний

місцеві бюджети

1

2

3

4

5

6

1

Утримання доріг загального користування місцевого значення

255,2

200,0

 

200,0

2

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

255,2

200,0

 

200,0

3

Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

255,2

200,0

 

200,0

 

Всього:

255,2

600,0

 

600,0